Capadecor VarioStone

Raznobojna kamena žbuka u 9 atraktivnih nijansi za dekorativne unutarnje zidne premaze, bez otapala.

Primjena

Pogodna za dekorativne, trajne (otporne na habanje), unutarnje zidne premaze. Osobito pogodna za stubišta, prolaze, hale, salone itd., izložene stalnom opterećenju.

Svojstva materijala

  • minimalna emisija štetnih tvari, bez otapala, ne plastificira
  • otporna na alkalije
  • podnosi velika opterećenja
  • otporna na otiranje
  • difuzivna
  • ponašanje u požaru prema prema njemačkom standardu DIN 4102: B1 - teško zapaljiva

Osnova materijala

Disperzija umjetnih smola prema DIN 55945.

Pakiranje/Veličina pakiranja

25 kg

Nijanse

VarioStone-nijansaNijansa temeljnog sloja3D-SystemVeličina zrna
Br. 61 TansanitweißMelisse 101,2–1,7 mm
Br. 62 ArosaweißCurry 151,2–1,7 mm
Br. 63 JaspisweißGinster 501,2–1,7 mm
Br. 64 AragonitweißMai 201,2–1,7 mm
Br. 65 SpatweißCurry 151,2–1,7 mm
Br. 66 OnyxweißMelisse 101,2–1,7 mm
Br. 67 MuschelweißPalazzo 1451,0–1,5 mm
Br. 68 PyritweißGinster 501,0–1,5 mm
Br. 69 AostagrünMai 451,2–1,7 mm

Moguće odstupanje od stvarnih nijansi uslijed razlike koja nastaje prilikom tiskanja. Za originalne nijanse, molimo vidjeti Vario colour ton kartu.

Bild 11 (003464.jpg)Bild 10 (003463.jpg)Bild 9 (003462.jpg)
Br. 61 · TansanitweißBr. 62 · ArosaweißBr. 63 · Jaspisweiß
Bild 8 (003461.jpg)Bild 7 (003460.jpg)Bild 6 (003459.jpg)
Br. 64 · AragonitweißBr. 65 · SpatweißBr. 66 · Onyxweiß
Bild 5 (003458.jpg)Bild 4 (003457.jpg)Bild 3 (003456.jpg)
Br. 67 · MuschelweißBr. 68 · PyritweißBr. 69 · Aostagrün

Stupanj sjaja

Svilenkasto mat.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Prikladne podloge

Podloge moraju biti bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe. Pridržavati se uputa iz VOB, dio C, DIN 18363, st. 3.
Žbuke grupe PII i PIII:
Premazivati čvrste, normalno upojne žbuke bez prethodne obrade. Visoko porozne upojne žbuke temeljni premaz s CapaSol LF.
Gipsane i gotove žbuke grupe PIV:
Gips žbuke sa zapečenom korom obrusiti, odprašiti, temeljni premaz s Caparol-Tiefgrund TB ili AmphiSilan-Putzfestiger.
Gips ploče:
Normalno upojne površine grundirati s CapaSol LF or Caparol-Tiefgrund TB.
Gips-kartonske ploče:
Popravljana mjesta obrusiti. Meka i obrušena mjesta učvrstiti s Caparol-Tiefgrund TB. Kod ploča s vodotopivim tvarima koje puštaju boju temeljni premaz s Caparol-Filtergrund grob. Pridržavati se BFS-upute br. 12, dio 2.
Beton:
Eventualne ostatke tvari koje razdvajaju kao i supstance koje izazivaju brašnjavost i osipanje odstraniti.
Porobeton:
Temeljni namaz sa Capaplex, razrjeđen vodom u omjeru 1:3. Zaglađivanje sa Caparol-Akkordspachtel.
Nosivi premazi:
Nanijeti direktno na mat, lagano upojnu podlogu. Sjajne lakirane površine lagano obrusiti.
Nenosivi premazi:
Nenosive premaze lak i disperzivnih boja ili žbuka od umjetnih smola odstraniti. Na grubo poroznim površinama koje se osipaju odnosno postaju brašnaste temeljni premaz s ili CapaSol LF. Nenosive premaze mineralnih boja mehanički ukloniti i odprašiti. Kao temeljni sloj nanijeti Caparol-Tiefgrund TB ili AmphiSilan-Putzfestiger.
Tapete:
Potpuno ukloniti. Ostatke ljepila i makulature oprati. Temeljni namaz sa Caparol-Tiefgrund TB.
Površine koje je napala plijesan:
Plijesan odnosno gljivice mehanički ukloniti četkanjem, struganjem ili grebanjem. Površine proprati sredstvom Capatox i pustiti da se dobro osuše.
Površine s mrljama od nikotina, vode, čađi ili masnoća:
Prljavštine od nikotina kao i od čađi ili masne mrlje isprati vodom uz dodatak sredstva za čišćenje koje odmašćuje i pustiti da se osuše. Osušene mrlje od vode očistiti četkanjem. Izolirajući temeljni premaz s Caparol-Filtergrund grob (tehničke informacije br. 845).

Način primjene

VarioStone nanijeti jednoliko čeličnim gleterom u debljini zrna i odmah potom ujednačiti u jednom smjeru. Miješanje u mješalici velikom brzinom poboljšava svojstva proizvoda.

Sistem nanošenja na površinu

Temeljni ili međupremaz: Nanijeti pokrivni, ravnomjerni sloj Caparol-Putzgrund, koji je tonom usklađen s izabranom nijansom VarioStone (vidjeti pregled nijansi).

Završni sloj: VarioStone, podešen na konzistenciju, sa max. 2% vode.

Potrošnja

ca. 4,0 kg/m2

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+8 °C za podlogu i zrak.

Vrijeme sušenja

Pri +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka nakon ca. 24 sata suho po površini. Potpuno osušeno i može se opteretiti nakon ca. 3 dana. Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka se ta vremena produljuju.

Čišćenje alata

Alat odmah nakon uporabe očistiti vodom.

Zabilješka

Radi izbjegavanja vidljivih spojeva slojeva i odstupanja u nijansi na velikim površinama nanijeti VarioPutz u jednom prolazu, a za obradu koristiti materijal iste šarže.
Kod primjene sredstva Caparol-Tiefgrund TB za unutarnje prostore može doći do pojave tipičnog mirisa otapala. Stoga treba osigurati dobro prozračivanje. U osjetljivim područjima primjenjivati sredstvo bez aromata i slabog mirisa AmphiSilan-Putzfestiger.
Kod dorade sa masama za ravnanje koje sadrže gips može zbog dugog utjecaja vlage doći do bubrenja, stvaranja mjehurića i okrhotina. Stoga treba osigurati brzo sušenje sa dosta prozračivanja na odgovarajućoj temperaturi. Pridržavati se upute br. 2 "Izravnavanje gips ploča" saveza proizvođača gipsa i gips ploča.

Njemački certifikat

VarioStone je slabo goriv kada se koristi na čvrstim mineralnim podlogama i gips pločama. Ponašanje u požaru: B1 prema DIN 4102, ispitano sa strane Prüfinstitut Hoch, Fladungen.

Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

Čuvati izvan dohvata djece. Ne udisati prašinu. Pri rukovanju ne jesti, piti niti pušiti. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Pridržavati se posebnih uputa/Sigurnosno-tehnički list.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

Kod proizvoda boja i lakova

M-DF01

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Tehnička podrška

Sve podloge koje se javljaju u praksi i njihova stručna obrada premazivanjem nisu mogle biti obrađene u ovom napisu.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim Tehničkim informacijama, potrebno je zatražiti informacije od nas ili naših vanjskih suradnika, koji će Vam dati potrebne odgovore. Rado ćemo Vam pružiti detaljne savjete vezano uz objekt na kojemu radite.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije