caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/98252/037382_VarioPutz_13.png

Capadecor VarioPutz

Višebojni, mat unutarnji premaz s pahuljicama (chips), namijenjen za nanošenje valjkom ili špricanjem.

Primjena

Višebojni premaz za unutarnje zidove, velike otpornosti na habanje. Izvanredno prikladan za premazivanje unutarnjih površina u uredima, predvorjima, hodnicima, stubištima, prijamnim i stambenim prostorima bez dodatnih premaza.

Svojstva materijala

  • minimalna emisija štetnih tvari, bez otapala i plastifikatora
  • ekonomično nanošenje valjkom ili špricanjem
  • velika sposobnost čišćenja
  • podnosi mehanička opterećenja
  • dobro podnosi dotjerivanje i popravljanje
  • negoriv prema normi DIN 4102, A2

Osnova materijala

Disperzija umjetne smole. Transparentno vezivo sa čipsom u boji.

Pakiranje/Veličina pakiranja

12,5 kg

Nijanse

Napomena: za svaki tip VarioPutz Design potrebno je prethodno nanijeti tonirani Putzgrund. Odgovarajući ton Putzgrunda je moguće vidjeti na ColorExpress mašinama - kolekcija "CD VarioPutz".

KolekcijaBroj nijanseOznaka nijanse 
VarioPutz Nr. 13VP Nr. 13VP Nr. 13
VarioPutz Nr. 14VP Nr. 14VP Nr. 14
VarioPutz Nr. 19VP Nr. 19VP Nr. 19
VarioPutz Nr. 21VP Nr. 21VP Nr. 21
VarioPutz Nr. 23VP Nr. 23VP Nr. 23
VarioPutz Nr. 25VP Nr. 25VP Nr. 25
VarioPutz Nr. 27VP Nr. 27VP Nr. 27
VarioPutz Nr. 29VP Nr. 29VP Nr. 29
VarioPutz Nr. 30VP Nr. 30VP Nr. 30
VarioPutz Nr. 31VP Nr. 31VP Nr. 31
VarioPutz Nr. 32VP Nr. 32VP Nr. 32
VarioPutz Nr. 35VP Nr. 35VP Nr. 35
VarioPutz Nr. 41VP Nr. 41VP Nr. 41
VarioPutz Nr. 49VP Nr. 49VP Nr. 49
VarioPutz Nr. 51VP Nr. 51VP Nr. 51
VarioPutz Nr. 53VP Nr. 53VP Nr. 53
VarioPutz Nr. 55VP Nr. 55VP Nr. 55

sa glimerima. Efekt je jedino primjetan pri direktnom svjetlu. 
Toniranjem prema Caparol 3D System ton karti može doći do odstupanja u nijansi sa direktnim utjecajem na vizualni efekt završnog sloja.

Stupanj sjaja

Mat

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Načetu ambalažu čuvati čvrsto zatvorenu.

Difuzivno ekvivalentna debljina zračnog sloja sdH2O

sd-vrijednost: ca. 0,10 m

Dopunski proizvod

Caparol Putzgrund

Prikladne podloge

Podloge moraju biti bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe. Pridržavati se uputa iz VOB, dio C, DIN 18363, st. 3.

Priprema podloge

Strukturirane podloge:
Podloge s grubim vlaknima odnosno pletiva od staklenih vlakana koja čvrsto drže kao i lako do srednje strukturirane žbuke se nakon međupremazivanja s Caparol-Putzgrund mogu obraditi s Capadecor-VarioPutz žbukom. Pritom paziti da se u podlozi ne primijete razlike u strukturi. Eventualno može biti potrebno 2 puta premazati s Capadecor-VarioPutz.

Žbuke grupe PII i PIII:
Nanijeti pokrivni sloj s Caparol-Putzgrund na čvrstim, normalno upojnim podlogama. Na grubo poroznim upojnim žbukama temeljni premaz s OptiGrund E.L.F. ili CapaSol LF, a potom kao međupremaz Putzgrund.

Gipsane i gotove žbuke grupe PIV:
Gips žbuke sa zapečenom korom obrusiti, odprašiti, temeljni premaz s Caparol-Tiefgrund TB ili AmphiSilan-Putzfestiger. Normalno upojne površine grundirati s Caparol-Putzgrund.

Gips ploče:
Normalno upojne površine grundirati s Caparol-Putzgrund.

Gips-kartonske ploče:
Popravljana mjesta obrusiti. Meka i obrušena mjesta učvrstiti s Caparol-Tiefgrund TB ili AmphiSilan-Putzfestiger. Normalno upojne površine grundirati s Caparol-Putzgrund. Kod ploča s vodotopivim tvarima koje puštaju boju temeljni premaz s Caparol-AquaSperrgrund. Pridržavati se BFS-upute br. 12, dio 2.

Beton:
Eventualne ostatke tvari koje razdvajaju kao i supstance koje izazivaju brašnjavost i osipanje odstraniti. Normalno upojne površine grundirati s Caparol-Putzgrund.

Nenosivi premazi:
Nenosive premaze lak i disperzivnih boja ili žbuka od umjetnih smola odstraniti. Na grubo poroznim površinama koje se osipaju odnosno postaju brašnaste temeljni premaz s OptiGrund E.L.F. ili CapaSol LF.

Površine koje je napala plijesan:
Plijesan odnosno gljivice mehanički ukloniti četkanjem, struganjem ili grebanjem. Površine proprati sredstvom Capatox i pustiti da se dobro osuše.

Površine s mrljama od nikotina, vode, čađi ili masnoća:
Prljavštine od nikotina kao i od čađi ili masne mrlje isprati vodom uz dodatak sredstva za čišćenje koje odmašćuje i pustiti da se osuše. Osušene mrlje od vode očistiti četkanjem. Izolirajući temeljni premaz s Caparol-AquaSperrgrund (tehničke informacije br. 384).

Manji nedostaci:
Nakon odgovarajuće pripreme popraviti s Caparol-Akkordspachtel prema propisu o obradi i grundirati.

Note:
Razlike u strukturi (mjesta ispune, utori za kablove) u podlozi ne mogu se izravnati proizvodom Capadecor VarioPutz. U takvoj eventualnoj situaciji, podloga se prije nanošenja završnog sloja mora prilagoditi na odgovarajući način.

Način primjene

Valjkom ili odgovarajućim uređajem za nanošenje špricanjem pod visokim pritiskom.

Sistem nanošenja na površinu

Međupremaz:
Nanijeti pokrivni, ravnomjerni sloj Caparol-Putzgrund, koji je tonom usklađen s izabranom nijansom VarioPutz (vidjeti pregled nijansi). Na slabo upojnim odnsono kontrastnim podlogama ponekad je potrebno 2 puta napraviti međupremaz. Premazi koji nisu punjeni kvarcom su neprikladni.

Nanošenje valjkom:
VarioPutz promiješati mješalicom koja se polako vrti, te potom prikladnim valjcima, nerazrjeđeno mokro na mokro zasićeno i ravnomjerno razvaljati (valjcima temeljito premazati) i razdijeliti uzduž i poprijeko. Nakon što se dobro izvjetri obrisati mekom četkom (npr. ovalnom četkom). Vrijeme provjetravanja se određuje prema uvjetima na objektu i iznosi ca. 10-30 minuta. Premazivanje unutarnjih kutova kao i građevnih elemenata drugih proizvođača se na idealan način obavlja valjkom.

Nanošenje špricanjem:
VarioPutz promiješati mješalicom koja se polako okreće, te zatim prikladnim uređajem za špricanje nerazrjeđeno, laganim kružnim pokretima nanijeti, bez naknadnog dorađivanja.
Mlaznica: 4-5 mm
Tlak: 2,5 - 3,5 bar
Špricati pri udaljenosti od zida oko 60 - 80 cm

Daljnje informacije o primjeni spreja, vidi priručnik.

Potrošnja

Nanošenje valjkom: ca. 400 g/m2, točnu potrošnju utvrditi probnim premazivanjem.
Nanošenje špricanjem: ovisno o hrapavosti podloge ca. 800-1100 g/m2, točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+8 °C za podlogu i zrak, pri relativnoj vlažnosti zraka ispod 65%.

Vrijeme sušenja

Pri +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka nakon ca. 6 –8 sati suho po površini. Potpuno osušeno i može se opteretiti nakon ca. 3 dana. Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka se ta vremena produljuju.

Alat

Duljina dlake na valjcima bi trebala iznositi između 12 i 16 mm.
Prikladni uređaji za špricanje: pištolj sa lijevkom

Čišćenje alata

Alat odmah nakon uporabe očistiti vodom.

Zabilješka

Radi izbjegavanja vidljivih spojeva slojeva i odstupanja u nijansi na velikim površinama nanijeti VarioPutz u jednom prolazu, a za obradu koristiti materijal iste šarže.
Kod primjene sredstva Caparol-Tiefgrund TB za unutarnje prostore može doći do pojave tipičnog mirisa otapala. Stoga treba osigurati dobro prozračivanje. U osjetljivim područjima primjenjivati sredstvo bez aromata i slabog mirisa AmphiSilan-Putzfestiger.

Njemački certifikat

  • Negorivo, A2 prema DIN 4102

Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.
Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS kategorija i granična vrijednost:

A(a): 30 g/l; < 1 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-DF01

Deklaracija sadržaja

Disperzija akrilne smole, pigmenti u bojama, mineralna punila, voda, sredstvo za stvaranje filma, aditivi, sredstvo za konzerviranje (Metil-/Benzizotiazolinon).

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Tehnička podrška

Sve podloge koje se javljaju u praksi i njihova stručna obrada premazivanjem nisu mogle biti obrađene u ovom napisu.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim Tehničkim informacijama, potrebno je zatražiti informacije od nas ili naših vanjskih suradnika, koji će Vam dati potrebne odgovore. Rado ćemo Vam pružiti detaljne savjete vezano uz objekt na kojemu radite.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije