caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/98258/037388_VarioFinish_Matt_und_Seidenmatt_10L.png

Capadecor VarioFinish Matt/Silk-Matt

Transparentni završni lak premaznog sistema za VarioChips.

Primjena

Pogodan kao završni sloj premaznog sistema za VarioChips.

Svojstva materijala

  • minimalne emisije štetnih tvari, bez otapala, slabog mirisa
  • stupanj sjaja ne opada s vremenom
  • tiksotropan
  • klasa otiranja na mokro 1 (polumat) prema DIN EN 13 300
  • klasa otiranja na mokro 2 (mat) prema  DIN EN 13 300
  • otporan na vodene dezinficijense (polumat)

Osnova materijala

Disperzija umjetne smole prema DIN 55945.

Pakiranje/Veličina pakiranja

10 l plastična ovalna kanta.

Nijanse

Transparentan.

Stupanj sjaja

Mat/polumat

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Prikladne podloge

Podloge moraju biti bez onečišćenja, bez tvari koje razdvajaju i suhe. Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.

Način primjene

Kistom/četkom ili valjkom.

Sistem nanošenja na površinu

Nanijeti VarioFinish ravnomjerno na ravnu i potpuno suhu površinu valjkom kratke dlake kako bi se postigla ujednačenost površine. Nanijeti proizvod na površinu u jednom smjeru. Radi izbjegavanja vidljivih nasjeda preporuča se nanošenje valjkom mokro na mokro. Mat izgled površine ističe prirodni izgled VarioChips (preporučljivo posebno u prostorima sa kritičnim osvjetljenjem).

Napomena:
Pojedine vrste čipsa sadrže glimere i treba ih premazivati s VarioFinish Silk-matt (vidjeti tablicu u tehničkim informacijama br. 810 VarioChips).

Potrošnja

Ca. 130 ml/m2 po nanosu. Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+5 °C za podlogu i zrak.

Vrijeme sušenja

Pri +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka površinski suho nakon 4 sata.
Pri nižoj temperaturi i većoj vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produljuje.

Čišćenje alata

Vodom odmah nakon uporabe.

Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS kategorija i granična vrijednost:

A(a), 30 g/l; maks. 1 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-KH01

Deklaracija sadržaja

Poliakrilatna smola, silicij oksid (SiO2), voda, aditivi, konzervansi.

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije