caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/98254/037384_VarioColl_12,5L.png

Capadecor VarioColl

Bijelo pigmentirana masa za lijepljenje VarioChips koja ne žuti

Primjena

Vodorazrjediva masa za ugradnju VarioChips, slabog mirisa, bez otapala i plastifikatora.

Svojstva materijala

  • minimalne emisije štetnih tvari, ispitana sa strane AgBB
  • jednostavna i lagana obrada
  • dobra prionjivost
  • dugo vrijeme ugradnje
  • postojana na alkalije
  • ne žuti

Osnova materijala

Disperzija umjetne smole prema DIN 55945.

Pakiranje/Veličina pakiranja

12,5 l kanta

Nijanse

Bijela
Napomena: za pojedine vrste VarioChips-Designs, VarioColl je potrebno tonirati (vidjeti tablicu u TI br. 810)

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čiste, suhe i bez tvari koje razdvajaju. 
Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.

Priprema podloge

Žbuke grupe PII i PIII:
Čvrste, normalno upojne žbuke premazivati bez prethodne pripreme. Na grubo poroznim, upojnim žbukama koje se osipaju temeljni premaz sa CapaSol LF.

Gipsane i gotove žbuke iz grupe PIV:
Temeljni premaz napraviti sa Capadecor DecoGrund ili Caparol-Haftgrund. Gipsane žbuke sa zapečenom korom obrusiti, odstraniti prašinu, temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB ili AmphiSilan-Putzfestiger.

Građevinske gips ploče:
Na upojnim pločama temeljni premaz sa CapaSol LF, Caparol-Tiefgrund TB ili AmphiSilan-Putzfestiger. Na jako kompaktnim, glatkim pločama temeljni premaz za poboljšanje vezanja sa Capadecor DecoGrund ili Caparol-Haftgrund.

Gipsane ploče (gips-kartonske ploče):
Obrusiti ogrebotine od lopatice. Meka i obrušena mjesta obrađena masom za izravnavanje učvrstiti sa Caparol-Tiefgrund TB ili AmphiSilan-Putzfestiger. Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund. Kod ploča s vodotopivim sastojcima koji puštaju boju temeljni premaz sa Caparol-Filtergrund grob. Pridržavati se BFS upute br. 12.

Beton:
Odstraniti eventualne ostatke tvari koje razdvajaju kao i tvari koje se brašnaju i osipaju.

Nosivi premazi:
Mat, slabo upojne premaze direktno obraditi. Sjajne površine i lak premazi: ohrapavite/obrusite lak. Nanijeti kao temeljni premaz Capadecor DecoGrund ili Caparol-Haftgrund.
Za kritične podloge kao što su stari lakovi i uljne boje ili kada površine sadrže vodotopive sastojke: temeljni premaz napraviti sa Caparol-Filtergrund grob.
Za izuzetno kritične podloge poput npr. iverica s obojenjem i izrazitim naslagama nikotina ili mrljama od vode, kao temeljni premaz nanijeti Disbon 481 EP Uniprimer. U slučaju dvojbe, zatražite savjet naše tehničke službe.

Nenosivi premazi:
Odstraniti nenosive premaze lak i disperzivnih boja ili žbuke na bazi umjetne smole. Na slabo upojnim, glatkim površinama temeljni premaz sa Capadecor DecoGrund ili Caparol-Haftgrund. Na grubo poroznim površinama koje se osipaju, odnosno upijaju, temeljni premaz sa CapaSol LF. Nenosive premaze mineralnih boja mehanički ukloniti i odstraniti prašinu s površine. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

Premazi boja s ljepilom:
Temeljito oprati. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

Površine s naslagama plijesni:
Naslage plijesni odnosno gljivica odstraniti mokrim čišćenjem. Površine proprati sa Capatox, nerazrijeđenim, i pustiti da se dobro osuše.

Površine s mrljama od nikotina, vode, čađi ili masnoća:
Izolirajući temeljni premaz sa Caparol-Filtergrund grob (Tehnička informacija br. 845).

Manja oštećenja:
Nakon odgovarajuće pripreme popraviti sa masom za ispunu i izravnavanje Caparol-Akkordspachtel prema propisima o obradi i po potrebi naknadno grundirati.

Obratiti pažnju:
Ako se koristi Disbon 481 EP-Uniprimer, površinu je potrebno ostaviti da se osuši najmanje 12 sati prije nanošenja sljedećeg sloja. Guste površine i ekstremni klimatski uvjeti mogu značajno povećati vrijeme sušenja VarioColl i VarioChips.
Kada se koristi Caparol Tiefgrund TB u zatvorenom prostoru, može se pojaviti tipičan miris otapala. Stoga osigurajte dobru ventilaciju. Na osjetljivim mjestima, koristite AmphiSilan-Putzfestiger, bez mirisa. Zbog dužeg otvorenog vremena, a time i dužeg vremena izlaganja sastojcima topljivim u vodi na površini, problematične podloge moraju se prethodno obraditi sa Caparol-Filtergrund grob. Kod obrade površina koje sadrže gips, mogu se pojaviti izbočenja, neravnine i ljuskice zbog dužeg izlaganja vlazi. Stoga osigurajte adekvatno sušenje odgovarajućom ventilacijom i pri prikladnoj temperaturi. Obratite pažnju na Upute br. 2 "Gletanje gipskartonskih ploča", koje je izdalo njemačko udruženje za gips i kartonske ploče.

Način primjene

Nanosi se valjkom i špricanjem.
Airless nanošenje (klipna pumpa: dizna 0,021–0,025 inča, tlak 170–190 bara; membranska ­pumpa: dizna 0,021–0,026 inča, tlak 150–180 bara).

Sistem nanošenja na površinu

Nanesite ravnomjerno i ujednačeno, tako da se postigne potrebna debljina sloja za umetanje VarioChips. Nanesite janjećim valjkom srednje dlake ili Airlessom. Pojedini VarioChips-Designs moraju biti ugrađeni u tonirani VarioColl (vidjeti tablicu u TI br. 810)

Potrošnja

Ovisno o podlozi:
ca. 280 ml/m2 kod nanošenja valjkom,
ca. 350 ml/m2 kod Airless nanošenja.
Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+50C za okolni zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Pri +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka nakon ca. 24 sata se može premazivati. Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka produljuje se vrijeme sušenja.

Čišćenje alata

Vodom, odmah nakon uporabe.

Obratiti pažnju

Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. Čuvati izvan dohvata djece. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Odložiti sadržaj/spremnik na za to predviđenom mjestu.

Sadrži: 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(a), 30 g/l: maks. 2 g/l

GIS kod

D1

Deklaracija sadržaja

Polivinilacetatna smola, titandioksid, kalcij karbonat, voda, aditivi, sredstvo za konzerviranje (Metil-/Benzizotiazolinon)

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije