caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/207700/060486_TopLasur_NQG.png

TopLasur NQG

Lazurna boja gotova za obradu na bazi nano kvarc tehnologije, za vanjske i unutarnje radove.

Primjena

Za dekorativne lazurne premaze na nosivim, strukturiranim premazima i strukturnim žbukama, vani i unutra. Kod unutarnjih radova se može koristiti i na površinama obrađenim sa MultiStructur Style. Posebno je prikladna za kolorističko osvježavanje prirodnog kamena uz istovremenu zaštitu od atmosferilija.

Svojstva materijala

  • brzo sušenje nakon kiše i vlažne rose
  • najveća moguća postojanost tona 
  • velika paropropusnost
  • propusnost CO2

Osnova materijala

Silikatno/organska hibridna veziva.

Pakiranje/Veličina pakiranja

5 l, 10 l

Nijanse

Bijela-prozirna
TopLasur NQG se može samostalno nijansirati sa najviše 20% AmphiSilan Vollton- und Abtönfarben. Kod samostalnog nijansiranja potrebnu ukupnu količinu međusobno pomiješati kako bi se izbjegle razlike u nijansi.
Na ColorExpress mašinama se TopLasur NQG može strojno nijansirati. Radi prepoznavanja eventualnih razlika u tonu, molimo prije obrade provjeriti točnost nijanse. Na međusobno povezanim površinama koristiti samo nijanse iz iste izrade (šarže). Nijansu i prozirnost lazure molimo utvrditi na probnim premazima. TopLasur NQG  se tonira isključivo sa anorganskim pigmentima koji su postojani na svjetlu. Time se zajedno sa otpornošću na kredanje, zahvaljujući NQG hibridnom vezivu, postiže najbolja moguća stabilnost tona trenutno dostupna na tržištu.

Postojanost tona prema BFS smjernici br. 26:
Klasa: A
Grupa: 1

Stupanj sjaja

Svilenkasto mat, G2

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Načetu ambalažu čuvati dobro zatvorenu. Stabilnost skladištenja ca. 12 mjeseci.

Gustoća

ca. 1,1 g/cm3

Difuzivno ekvivalentna debljina zračnog sloja sdH2O

< 0,1 m (hoch), V1

Stopa propusnosti vode

(w-vrijednost): ca. 0,25 [kg/(m2· h0,5)] (srednja) W2   Nijansiranjem može doći do odstupanja u tehničkim karakteristikama.

Dopunski proizvod

Minera Universal; Capadecor MultiStructur

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani  2
++++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čiste, bez tvari koje razdvajaju i suhe. Pridržavati se uputa iz VOB, dio C, DIN 18363, st. 3.

Priprema podloge

Novi i postojani, neoštećeni fasadni sustavi za toplinsku izolaciju s površinama od žbuke na bazi umjetnih ili silikonskih smola i vapneno-cementne žbuke (PII)/ Minimalne tlačne čvrstoće prema DIN EN 998-1 sa min. 1,5 N/mm2: Stare žbuke očistiti na mokro na prikladni način. Kod čišćenja vodenim mlazom pod pritiskom temperatura vode je najviše 60 °C, a pritisak najviše 60 bara. Nakon čišćenja osigurati dovoljno vremena za sušenje. Sukladno vrsti premaza postojeće gornje žbuke, obradu izvoditi prema podacima o podlozi koji slijede.

Žbuke iz grupe P II i P III/ Minimalne tlačne čvrstoće prema DIN EN 998-1 sa min. 1,5 N/mm2: Nakon što dovoljno odstoje, u pravilu nakon 2 tjedna pri ca. 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka, nove žbuke se mogu premazivati. U nepovoljnim vremenskim uvjetima, npr. pod utjecajem vjetra ili kiše, potrebno je da odstoje znatno dulje. Dodatni temeljni premaz sa CapaGrund Universalom smanjuje rizik od vapnenog cvjetanja kod alkalnih gornjih žbuka iz grupa žbuka P II odnosno P III, tako da se već nakon 7 dana stajanja može premazivati.

Stare žbuke: Naknadno ožbukana mjesta moraju dobro vezati i biti potpuno suha. Na grubo proznim, upojnim žbukama koje se lagano osipaju temeljni premaz sa OptiSilan TiefGrund. Na žbukama koje se jako osipaju i brašnaju temeljni premaz sa Dupa-grundom odnosno na fasadnim sustavima za toplinsku izolaciju WDVS sa PS pločama sa Dupa-Putzfestigerom.

Nove silikatne završne žbuke: Premazati sa Histolith Antik Lasurom.

Stare silikatne boje i žbuke:
Dobro prianjajuće premaze mehanički ili uz pomoć vodenog mlaza pod pritiskom očistiti prema propisima. Premaze koji više ne drže ukloniti struganjem ili brušenjem te nanijeti temeljni premaz sa Dupa-Putzfestigerom.

Porobeton s nosivim starim premazom: Neoštećene površine očistiti. Temeljni premaz sa CapaGrund Universalom. Kod oštećenih premaza na porobetonu upućujemo izvođača na naš Disbon program.

Beton: Betonske površine s naslagama prljavštine ili brašnjavim slojem očistiti mehanički ili mlazom vode pod pritiskom, uz pridržavanje zakonskih propisa. Na slabo upojnim odnosno glatkim površinama temeljni premaz sa CapaGrund Universalom. Na grubo poroznim površinama koje se lagano osipaju odnosno brašnaju temeljni premaz sa proizvodom OptiSilan TiefGrund. Na brašnastim površinama temeljni premaz sa Dupa-Putzfestiger.

Cementom vezane iverice: Zbog velike alkalnosti cementom vezanih iverica se radi izbjegavanja vapnenog cvjetanja mora izvesti grundiranje sa Disbon 481 EP-Uniprimerom.

Vanjski zid od cigle: Za premazivanje su prikladni samo prednji blokovi ili klinker bez stranih čestica, otporni na smrzavanje. Zid mora biti fugiran, bez pukotina, suh i bez soli. Temeljni premaz sa Dupa-Putzfestiger. Ako se na međupremazu pojave smeđa obojenja, dalje treba raditi sa fasadnom bojom bez vode Duparol.

Nosivi premazi disperzivnih boja i boja na bazi silikonske smole: Zaprljane stare premaze s krednim pojavama očistiti mlazom vode pod pritiskom uz pridržavanje zakonskih propisa. Temeljni premaz sa CapaGrund Universal. Kod drugog načina čišćenja (pranje, četkanje, prskanje) temeljni premaz sa Dupa-grundom odnosno na izo-pločama od polistirola sa Dupa-Putzfestigerom.

Nosivi premazi disperzivnih žbuka ili žbuka od silikonske smole: Stare žbuke očistiti prikladnom metodom. Kod mokrog čišćenja površine prije daljnje obrade ostaviti da se dobro prosuše.

Nenosivi, mineralni premazi: Odstraniti bez ostatka brušenjem, četkanjem, struganjem, vodenim mlazom pod pritiskom uz pridržavanje zakonskih propisa ili drugim prikladnim mjerama. Kod mokrog čišćenja površine prije daljnje obrade ostaviti da se dobro prosuše. Temeljni premaz sa Dupa-Putzfestiger.

Nenosivi premazi disperzivnih boja, boja na bazi silikonske smole, žbuke na bazi silikonske smole ili žbuke od umjetne smole: Odstraniti bez ostatka prikladnom metodom, npr. mehanički ili kiselinom i naknadno očistiti mlazom vode pod pritiskom uz pridržavanje zakonskih propisa. Na slabo upojnim odnosno glatkim površinama temeljni premaz sa CapaGrund Universal. Na površinama koje se brašnaju, osipaju i upijaju temeljni premaz sa Dupa-Putzfestiger.


Površine s prljavštinom od industrijskih plinova ili čađi: Premazivati fasadnom bojom bez vode Duparol.

Površine žbuke ili betona s pukotinama: Premazivati sa proizvodima PermaSilan ili Cap-elast.

Obrada kamena:
Prirodni kamen mora biti čvrst, suh i bez cvjetanja. Kamen istrošen vremenom po površini prije premazivanja učvrstiti višekratnim tretiranjem sa esterom silicijeve kiseline. Zaprljani kamen očistiti mlazom vode pod pritiskom uz pridržavanje zakonskih propisa. Popravke na kamenu ne izvoditi sa mortom za žbukanje, nego sa materijalima koji zamjenjuju kamen. Popravljena mjesta moraju dobro vezati i moraju se prije premazivanja obraditi (fluatirati) sa Histolith Fluatom i nakon toga oprati.

Rastuća vlažnost: Rastuća vlažnost prijevremeno uništava premaze. Trajni uspjeh se postiže postavljanjem horizontalne brtve. Dobro i dugotrajno rješenje nudi primjena Histolith Sanierputz sustava. Posebno kod starijih građevina, prednosti pokazuje polaganje suhe zone odnosno zone za ispravanje tako da se sloj između podnožja i tla ispuni filterskim šljunkom (kremenim pijeskom).

Površine sa slanim izbojima odnosno cvjetanjem: Slana cvjetanja odstraniti na suho četkanjem. Temeljni premaz sa Dupa-Putzfestiger. Kod premazivanja površina sa slanim izbojima se ne može preuzeti jamstvo za trajno prianjanje odnosno sprečavanje slanog cvjetanja.

Nedostaci: Manje nedostatke popraviti sa Caparol Fassaden-Feinspachtel. Velike nedostatke do 20 mm je najbolje reparirati sa Histolith-Renovierspachtelom. Mjesta popravljana masom za ispunu naknadno grundirati.

Unutarnje površine

Žbuke iz grupe žbuka PII i PIII/ Minimalne tlačne čvrstoće prema DIN EN 998-1 sa min. 1,5 N/mm2: Čvrste, normalno upojne žbuke premazivati bez prethodne obrade. Na grubo poroznim, upojnim žbukama koje se osipaju temeljni premaz sa proizvodom OptiSilan TiefGrund, odnosno CapaSol RapidGrund.

Gipsane i gotove žbuke iz grupe žbuka PIV/ Minimalne tlačne čvrstoće prema DIN EN 998-1 sa min. 2 N/mm2: Temeljni premaz sa Caparol-HaftGrund. Gipsane žbuke sa zapečenom korom obrusiti i očistiti od prašine. Temeljni premaz sa Dupa-Putzfestiger.

Građevinske gips ploče:Na upojnim pločama temeljni premaz sa OptiSilan TiefGrund ili Dupa-Putzfestiger. Na jako gustim, glatkim pločama temeljni premaz za bolje vezanje sa Caparol-HaftGrundom.

Gips ploče (Gips-kartonske ploče): Brazde od lopatice obrusiti. Meka i obrušena mjesta na gipsu učvrstiti sa Caparol-Tiefgrund TB. Temeljni premaz sa Caparol-HaftGrund, OptiSilan TiefGrund ili CapaSol RapidGrund. Kod ploča s vodotopivim sastocima koji puštaju boju temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrundom. Pridržavati se BFS upute br. 12.

Beton: Eventualne ostatke tvari za odvajanje kao i supstance koje se brašnaju i osipaju odstraniti.

Porobeton: Temeljni premaz sa Capaplexom, razrjeđenim vodom 1 : 3.

Zid od pješčenjaka i vanjski zid od cigle: Premazivati bez prethodne obrade.

Nosivi premazi: Mat, slabo upojne premaze obrađivati direktno. Sjajne površine i lak premaze ohrapaviti, temeljni premaz sa Caparol-HaftGrundom.

Nenosivi premazi: Nenosivi premazi lak i disperzivnih boja ili žbuka od umjetne smole odstraniti. Na slabo upojnim, glatkim površinama temeljni premaz sa Caparol-HaftGrundom. Na grubo poroznim površinama koje se osipaju odnosno upijaju temeljni premaz sa OptiSilan TiefGrund odnosno CapaSol RapidGrund. Nenosive premaze mineralnih boja mehanički odstraniti i površine očistiti od prašine. Temeljni premaz sa Dupa-Putzfestiger.

Premazi boja koje sadrže ljepilo: Temeljito oprati da budu čisti. Temeljni premaz sa Dupa-Putzfestiger.

Nepremazane tapete s grubim vlaknima, reljefne ili štampane tapete od papira: Premazivati bez prethodne obrade.

Tapete koje ne drže čvrsto: Ukloniti bez ostatka. Ostatke ljepila i makulature oprati. Temeljni premaz sa Dupa-Putzfestiger.

Površine s naslagama plijesni: Naslage plijesni odnosno gljivica odstraniti mokrim čišćenjem. Površine proprati sa Capatoxom odnosno FungiGrundom i ostaviti da se dobro osuše. Temeljni premaz ovisno o vrsti i stanju podloge. Kod površina s jakim naslagama završni premaz izvesti sa Indeko-W, Malerit-W ili Fungitex-W. Pritom se treba pridržavati zakonskih i lokalnih propisa (npr. odredbe o biotvarima i opasnim materijalima).


Površine s mrljama od nikotina, vode, čađi ili masnoća: Zaprljanja od nikotina kao i mrlje od čađi i masnoća oprati vodom uz dodatak sredstva za čišćenje i odmašćivanje u domaćinstvu i ostaviti da se dobro osuše. Osušene mrlje od vode očistiti na suho četkanjem. Izolirajući temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrundom. Na jako zaprljanim površinama završni premaz izvesti sa Aqua-inn Nº1.

Drvo i drveni materijali: Premazivati s vodorazrjedivim, po okoliš neškodljivim Capacryl Acryl lakovima ili Capacryl PU lakovima.

Manji nedostaci: Nakon odgovarajućih predradnji popraviti sa Caparol-Akkordspachtelom prema propisu o obradi i po potrebi naknadno grundirati.

Način primjene

Za nanošenje lazure su prikladne razrađene ličilačke četke, kistovi, prirodna spužva ili krpe. Izbor ovisi o željenom efektu.

Sistem nanošenja na površinu

Međupremaz sa Minera Universal  ili MultiStructur Style (samo unutra) strukturiran četkom, u bijeloj boji ili svijetlo nijansiran u skladu s nijansom lazure koja slijedi. Strukturne žbuke su također prikladne kao međupremaz. Glatke podloge se ne mogu premazati lazurom bez vidljivih nasjeda.
Završni premaz ovisno o željenom efektu, 1–3 nanosa lazure u željenoj nijansi sa TopLasur NQG. Prozirnost lazure se regulira ako se lazura razrjedi s najviše 30% vode. Ovisno o željenom efektu, nanosi lazure se mogu izvesti mokro na mokro ili nakon šušenja prethodnog nanosa. Radi izbjegavanja nasjeda, povezane dodirne površine premazivati lazurom u jednom potezu, mokro na mokro.

Potrošnja

100 – 150 ml/m2 za jedan premaz. Ovisno o upojnosti i strukturi podloge potrošnja se povećava. Kod ovih vrijednosti potrošnje se radi o orijentacionim vrijednostima. Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem na objektu.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+8 °C za podlogu i zrak.

Vrijeme sušenja

Između pojedinih premaza osigurati najmanje 12 sati sušenja.
U hladnijim i vlažnijim vremenskim uvjetima su vremena sušenja odgovarajuće dulja. U unutarnjim prostorima nakon obrade osigurati dobro prozračivanje.

Čišćenje alata

Vodom odmah nakon uporabe, eventualno uz dodatak sredstva za ispiranje. Alat tijekom stanke u radu držati u boji ili pod vodom.

Napomena

Ne raditi na izravnom suncu, kiši, izuzetno visokoj vlažnosti zraka (maglovito vrijeme) ili pri jakom vjetru. Ako je potrebno, na skele pričvrstite ceradu. Pazite na rizik od noćnog mraza. Ne koristiti na vodoravnim površinama sa vodom koja se zadržava.

Kod fasadnih površina koje su u posebnim uvjetima na objektu ili uslijed prirodnih utjecaja jače izložene vlazi nego što je uobičajeno postoji povećani rizik stvaranje gljivica i algi. Stoga za ugrožene površine preporučamo naše specijalne proizvode, npr. ThermoSan NQG, Amphibolin-W ili Duparol-W. Ti proizvodi sadrže aktivne tvari koje vremenski usporavaju rast gljivica i algi.

Kod tamnih nijansi mogu mehanička opterećenja dovesti do pojave svijetlih pruga. Ovo je svojstvo specifično za sve mat fasadne boje. Kod gustih, hladnih podloga ili kod produljenog sušenja uslijed vremenskih uvjeta, zbog izlaganja vlazi (kiša, rosa, magla) mogu na površini premaza nastati žućkasti / prozirni, pomalo sjajni i ljepljivi tragovi tragovi otjecanja, a uzrok su pomoćni agensi. Ti agensi su vodotopivi i sami se odstranjuju sa dovoljno vode, npr. nakon nekoliko jačih pljuskova. To neće štetno utjecati na kvalitetu suhog premaza.
Ako unatoč tomu uslijedi direktna obrada, onda te tragove otjecanja / pomoćne agense treba prethodno namočiti i nakon kratkog djelovanja oprati bez ostatka. Dodatno grundiranje sa CapaGrund Universal se mora obvezno napraviti. Kod izvođenja premazivanja u pogodnim klimatskim uvjetima se ovi tragovi curenja odnosno otjecanja ne pojavljuju.

Popravci na površini nisu mogući kod nanosa lazure.

Podnošljivost sa drugim premaznim materijalima: Kako bi se očuvala specijalna svojstva, TopLasur NQG se ne smije miješati sa drugim premaznim materijalima.

Konstruktivne mjere: Izbočene dijelove građevine kao što su vijenci, okviri, prozorske klupice, zabati, itd. se moraju prekriti po pravilima struke, kako bi se izbjeglo stvaranje otiska prljavštine ili jače provlaživanje zida.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. Čuvati izvan dohvata djece. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Nositi zaštitne rukavice. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode. Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalni/međunarodnim odredbama.
Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on i 2-Metil-2H-izotiazol-3-on (3:1). Može izazvati alergijsku reakciju.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(a), 30 g/l; maks. 30 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

GISKOD BSW20                                            
(stari: M-DF02)

Deklaracija sadržaja

Hibridno vezivo (organo silikat/akrilat), silikati, voda, glikoleter, alifati, aditivi, sredstvo za konzerviranje.

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije