caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/98148/037361_844375_DecoLasur_Matt_5L.png

Deco-lasur matt

Mat lazurna boja na disperzivnoj bazi za unutarnje radove.

Primjena

Za dekorativne lazurne premaze na unutarnjim površinama. Pogodna za glatke podloge i žbuke. Kod unutarnjih radova dodatno služi za dekorativno oblikovanje tapeta sa grubim vlaknima, staklenih pletiva kao i FantasticFleece i MultiStructurStyle premaza.

Svojstva materijala

  • E.L.F. (bez otapala i sa minimalnom emisijom štetnih tvari)
  • klasa otiranja na mokro 2
  • difuzivnost
  • tiksotropna
  • otpornost na vodene dezinficijense

Osnova materijala

Disperzija umjetnih smola prema DIN 55945.

Pakiranje/Veličina pakiranja

2,5 l, 5 l, 10 l

Nijanse

Bijela-prozirna

Može se tonirati na ColorExpress mašinama i sa CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (nekadašnji Alpinacolor).

Pozor:
Boje punih tonova odnosno boje za nijansiranje i paste za boje s organskim pigmentima su stalne, odnosno ne tamne i ne gube boju, koliko je to moguće te su ograničeno stabilne kod UV djelovanja. U slučaju dvojbe zatražiti savjet.

Stupanj sjaja

Mat

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Načetu ambalažu držati dobro zatvorenu.

Gustoća

ca. 1,10 g/cm3

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čiste, bez tvari koje razdvajaju i suhe. Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.

Priprema podloge

Način pripreme podloge ovisi o postojećoj podlozi i njenom stanju i svojstvima. Stoga je potrebno pridržavati se odgovarajućih tehničkih informacija.

Upute za oblikovanje:
Zidne lazure su prozirni materijali koji dopuštaju da se kroz njih vide nijansa i struktura podloge te na njih u odlučujućoj mjeri utječu nijansa, upojnost i stanje podloge, debljina sloja i stupanj razrjeđenosti lazure. Korišteni alat kao i "individualni rukopis" (način rada) izvođača radova usmjeruju i određuju krajnji rezultat. Zbog toga je izrada probnih površina i probnih ploča neizbježna. Djelovanje kontrasta je jako, ako je kod svijetlog međupremaza nanešena nijansa lazure tamna.

Način primjene

Za izvođenje nanosa lazure sa Deco-Lasur matt su prikladne razrađene ličilačke četke, tupi kistovi, prirodna spužva ili čiste krpe. Odabir ovisi o željenoj lazurnoj tehnici.

Sistem nanošenja na površinu

Međupremaz:
Međupremaz se kod lazurnih tehnika uvijek mora izvesti ravnomjerno i pokrivno jer se vidljivi nasjedi boje kao i tragovi valjka vide i nakon što se nanese sloj DecoLasure.
Kao međupremaz koriste se CapaSilan, Amphibolin, Putzgrund 610, ili MultiStruktur. Mat unutarnje disperzivne boje su zbog sposobnosti upijanja samo uvjetno prikladne (opasnost od vidljivih nasjeda premaza), te je zbog toga prije uporabe potrebno napraviti probni premaz. Međupremaz se kod lazurnih tehnika uvijek naknadno obradi četkom, kako bi se uklonili vidljivi tragovi valjka.
Lazurne površine nakon međupremaza ne smiju imati kontrastne boje te moraju biti ravnomjerno upojne.

Završni premaz:
1–3 lazurna nanosa sa Deco-Lasur Matt nijansiranom na ColorExpress mašini ili sa CaparolColor Vollton und Abtönfarben (nekadašnji Alpinacolor). Za podešavanje konzistencije za obradu se Deco-Lasur Matt može razrjediti s najviše 20 % vode.

Premazivanje FantasticFleece tapeta:
Ako se kao podloga koja nosi lazuru izabere FantasticFleece, Deco-Lasur Matt bi se radi podešavanja konzistencije za obradu i u svrhu dovoljno dugog vremena upotrebljivosti morao razrjediti s točno 15 % vode (molimo obratiti pažnju na odgovarajuće tehničke informacije za FantasticFleece).

Lazura se za premazivanje FantasticFleece tapeta može tonirati na ColorExpress mašinama (CD FantasticFleece ton karta). U ovom slučaju ne primjenjuju se Voll- und Abtönfarben toneri. Za intenzivnije tonove na FantasticFleece tapetama koristi se DecoLasur Glänzend kako bi se izbjeglo nastajanje tragova alata na površini premaza.

Potrošnja

Ca. 80–100 ml/m2 za jedan premaz. Ovisno o upojnosti i strukturi podloge povećava se potrošnja.
Navedene brojke su samo okvirne vrijednosti. Točnu potrošnju treba utvrditi probnim premazom izravno na objektu.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade:
+5 °C za podlogu i okolni zrak.

Vrijeme sušenja

Ovisno o tehnici lazurnog premazivanja raditi mokro na mokro ili omogućiti sušenje u trajanju do 12 sati između pojedinih premaza. Kod hladnijeg i vlažnijeg vremena se vrijeme sušenja u odgovarajućoj mjeri produljuje.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe vodom, po potrebi uz dodatak sredstva za ispiranje.

Napomena

Ne primjenjivati na vodoravnim površinama izloženim djelovanju vode. Kako bi se izbjegla struktura valjka, temeljni i međupremaz se trebaju nanositi četkom.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(a), 30 g/l: maks. 1 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-DF01

Deklaracija sadržaja

Polivinilacetatna smola, silikati, kalcijev karbonat, parafinski vosak, voda, aditivi, konzervansi (metil-/benziizotiazolinon).

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Sigurnosno- tehnički list