caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/98147/037360_844349_DecoLasur_Gla_nzend_5L.png

Deco-Lasur glanzend

Sjajna lazurna boja na disperzivnoj bazi za unutarnje radove.

Primjena

Za dekorativne polu-transparentne lazurne premaze na unutarnjim površinama, kao i za dekorativno oblikovanje tapeta sa grubim vlaknima, staklenih pletiva kao i FantasticFleece i MultiStructurStyle premaza.

Svojstva materijala

  • minimalne emisije štetnih tvari, bez otapala i plastifikatora
  • transparentna
  • klasa otiranja na mokro 1
  • difuzivna
  • otporna na vodene dezinficijense

Osnova materijala

Disperzija umjetnih smola prema DIN 55945.

Pakiranje/Veličina pakiranja

2.5 l, 5 l

Nijanse

Može se nijansirati na ColorExpress strojevima i sa CaparolColor i AVA kolorantima.

Stupanj sjaja

Sjajan

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Načetu ambalažu držati dobro zatvorenu.

Gustoća

Ca. 1.00 g/cm3

Dopunski proizvod

  • Perlatec Gold/Silver
  • Pearl White/Red/Green/Blue
  • Switch Desert/Lagoon
Ovi pigmenti namijenjeni za unutarnju uporabu služe kako bi pojačali efekt Caparolovih zidnih premaza.

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čiste, bez tvari koje razdvajaju i suhe. 
Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.

Priprema podloge

Način pripreme podloge ovisi o postojećoj podlozi i njenom stanju i svojstvima. Stoga je potrebno pridržavati se odgovarajućih tehničkih informacija. 

Zidne lazure su prozirni materijali koji dopuštaju da se kroz njih vide nijansa i struktura podloge i na koje u odlučujućoj mjeri utječu nijansa, upojnost i stanje podloge, debljina sloja i stupanj razrjeđenosti lazure. Korišteni alat kao i "individualni rukopis" (način rada) izvođača radova usmjeruju i određuju krajnji rezultat. Zbog toga je izrada probnih površina i probnih ploča neizbježna.

Način primjene

Za izvođenje nanosa lazure sa Deco-Lasur Glänzend su prikladne razrađene ličilačke četke, tupi kistovi, prirodna spužva ili čiste krpe. Odabir ovisi o željenoj lazurnoj tehnici.

Sistem nanošenja na površinu

Međupremaz:
Sa Caparol-Haftgrund, Putzgrund, MultiStructurStyle ili Amphibolin. Mat unutarnje disperzivne boje su zbog sposobnosti upijanja samo uvjetno prikladne (opasnost od vidljivih nasjeda premaza). Površine koje se premazuju lazurom moraju nakon međupremaza biti bez kontrasta i ravnomjerno upojne. 

Završni premaz:
1–3 lazurna nanosa sa Deco-Lasur Glänzend nijansiranom na ColorExpress uređaju ili sa CaparolColor ili AVA kolorantima. Za podešavanje konzistencije za obradu, Deco-Lasur Matt može se razrjediti s najviše 20 % CapaSol LF.
Prema TI br. 891, ako je podloga koja nosi lazuru FantasticFleece, drugi sloj Deco-Lasur Glänzend treba nanijeti četkom kako bi se pojačao stupanj sjaja. Dodati 1% do 7% efekt pigmenata da se postigne željeni efekt (vidjeti TI br. 816). Dodane pigmente dobro promiješati kako bi se osigurala homogenost i ujednačenost smjese.

Potrošnja

Ca. 80 – 200 ml/m2 u jednom nanosu, ovisno o upojnosti i strukturi podloge. Točnu potrošnju utvrditi probnim premazivanjem.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade:

+5 °C za podlogu i okolni zrak.

Vrijeme sušenja

Ovisno o tehnici lazurnog premazivanja raditi mokro na mokro ili omogućiti sušenje u trajanju do 12 sati između pojedinih premaza. Kod hladnijeg i vlažnijeg vremena se vrijeme sušenja u odgovarajućoj mjeri produljuje.

Čišćenje alata

Vodom nakon uporabe, po potrebi uz dodatak sredstva za pranje.

Zabilješka

Ne primjenjivati na vodoravnim površinama izloženim djelovanju vode. Kako bi se izbjegla struktura valjka, temeljni i međupremaz se trebaju nanositi četkom.

Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS kategorija i granična vrijednost:

A(b) 100 g/l; maks. 1 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-DF01

Deklaracija sadržaja

Polivinilacetatna smola, parafinski vosak, voda, aditivi, konzervans.

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Sigurnosno- tehnički list