caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/154685/050074_Arte_Velvet_2,5L.png

Capadecor ArteVelvet

Lazura za zidove sa svijetlim česticama na akrilatnoj bazi

Primjena

Specijalno razvijena, visokoatraktivna zidna lazura namijenjena za premazivanje unutarnjih zidova. Posebnost lazure su svijetlo pigmentirane čestice, koje se ne miješaju nakon toniranja s drugim pigmentima i svijetlim podlogama daju atraktivan i ekstremno sofisticiran izgled.

Svojstva materijala

  • razrjeđuje se vodom, neškodljiv za okoliš, slabog mirisa
  • lagana i jednostavna obrada
  • raznovrsna primjena
  • decentna višebojnost zbog različito obojenih čestica
  • otporna na vodene dezinficijense
  • klasa otiranja na mokro 2 prema DIN EN 13300
  • klasa negorivosti materijala A2 prema DIN 4102

Pakiranje/Veličina pakiranja

2,5 l

Nijanse

Transparentna sa svijetlim česticama

Nijansiranje:
ArteVelvet se može nijansirati u ColorExpress sustavu prema ton karti Caparol 3D System plus. 
Pritom treba uzeti u obzir da se nijansa lazure na zidu može lagano razlikovati od originalne iz Caparol 3D System plus nijanse uslijed osobina materijala, tehnike nanošenja, debljine sloja i boje podloge.

Stupanj sjaja

Svilenkasto mat kad se osuši.

Skladištenje

Na hladnom, ali bez opasnosti od smrzavanja.
Upotrebljena pakiranja držati dobro zatvorena.

Klasa otiranja na mokro

Klasa 2 prema DIN EN 13300, odgovara otpornosti na otiranje prema DIN 53778

Dopunski proizvod

  • DecoGrund
  • ArteTwin Kelle

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Zidne i stropne unutarnje gipsane žbuke iz skupine mortova PIV, građevinske ploče od gipsa, gipskartonske ploče. Podloge moraju biti čiste, bez tvari koje razdvajaju i suhe. Pridržavati se uputa iz VOB, dio C, DIN 18363, st. 3.

Alkalne podloge nisu prikladne za premazivanje sa Capadecor ArteVelvet i moraju biti pripremljene u skladu s tim.

Podloga mora biti suha, čista, čvrsta, slobodna od svih nečistoća i vrlo ujednačena. VOB, dio C, DIN 18363, st. 3. bilješki.

Za pripremu površine, pogledajte tehničku informaciju br. 650.

Priprema podloge

Grube površine, građevinske ploče od gipsa i sve zidne i stropne površine s povećanim izlaganjem svjetlu, trebaju biti pripremljene u skladu s razinom kvalitete Q4. Nakon sušenja, površinu lagano prebrusiti brusnim papirom max. P200 do 240, odstraniti prašinu. Za izjednačavanje upojnosti podloge, grundirati sa CapaSol LF.

Podloge koje su već približno u skladu s razinom kvalitete Q4, kao što je opisano gore, direktno premazati sa Capadecor DecoGrund.

Sistem nanošenja na površinu

Temeljni premaz:
Kao temeljni premaz, nanijeti valjkom Capadecor DecoGrund razrijeđen sa 10% vode u nijansi završnog sloja i potom prijeći lagano četkom za lazure.

Završni sloj:
ArteVelvet nanosi se valjkom kratke dlake bez produženog drška u kratkim križnim i poprečnim potezima. Alternativno je moguće ArteVelvet nanositi i četkom.
Nakon kratkog vremena (dok je još površina vlažna i pojedine čestice podignute), moguće je površinu lagano prijeći sa ArteTwin Kelle gleterom. Na ovaj način će se svijetle čestice ArteVelvet dodatno posložiti i površini dati dodatnu atraktivnost i optički privlačan izgled.

Napomena: Ukoliko je površina nakon nanošenja završnog premaza izgleda neujednačeno, moguće je nanijeti drugi sloj, kako bi se izgled ujednačio. Budući da ovo treba smatrati sastavnim dijelom obrade površine, preporučujemo uvijek izradu probne površine.

Potrošnja

Ca. 160 – 180 ml/m2/po nanosu. Točnu potrošnju odrediti izradom probne površine.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+5 °C za podlogu i zrak.

Vrijeme sušenja

Pri +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka, površinski suho nakon 4 sata.

Čišćenje alata

Vodom i sapunom odmah nakon uporabe.

Njemački certifikat

Ispitivanje otpornosti na sredstva za dezinfekciju:
- otpornost na vodene dezinficijense

Obratiti pažnju

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol. Koristiti kombinirani filter A2/P2.

Sadržit: 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS kategorija i granična vrijednost:

A(l), 200 g/l; <1 g/l.

Kod proizvoda boja i lakova

M-DF01

Deklaracija sadržaja

Akrilna disperzija, mineralna punila, voda, sredstvo za stvaranje filma, aditivi, konzervansi (Metil-Benzizotiazolinon)

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije