caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/154686/050075_Arte_Dolce_2,5L.png

Capadecor ArteDolce

Disperzijska lazura sa finim česticama za kreiranje robusnih, mat površina u unutarnjim prostorima.

Primjena

Mat, dispezijska lazura koja se može nijansirati, sa finim česticama u boji za dekorativno oblikovanje unutarnjih površina.

Svojstva materijala

  • jednostavna obrada
  • decentan izgled
  • robusna / sa jedva primjetnim efektom pisanja
  • ekonomična i lagana tehnika rada
  • postojana na na vodene dezinficijense

Pakiranje/Veličina pakiranja

  • 2,5 l

Nijanse

weiß

Nijansiranje

Strojno nijansiranje u ColorExpress sustavu prema 3D i CaparolColor ton kartama.

Nijansirani materijal prije obrade dobro promiješati ručno ili strojno mješalicom u polaganom hodu.

Kod premazivanja povezanih površina nijansirana pakiranja međusobno izmiješati kako bi se izbjegla odstupanja u nijansi. 
Kod organski pigmentiranih boja, kao npr. crvene i narančaste, može doći u područjima s jakim prirodnim svjetlom, do veće promjene nijanse.

Stupanj sjaja

Mutno mat

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja

Klasa otiranja na mokro

Klasa 2 prema DIN EN 13300, odgovara otpornosti na otiranje prema DIN 53778

Dopunski proizvod

  • DecoGrund
  • AkkordSpachtel fein

 

 

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

U unutarnjim prostorima, žbuke grupe PII i PIII, gipsane žbuke iz skupine mortova PIV, građevinske ploče od gipsa, gipskartonske ploče i betonske površine.
Podloge moraju biti čiste, bez tvari koje razdvajaju i suhe. Pridržavati se uputa iz VOB, dio C, DIN 18363, st. 3.

Priprema podloge

Grube površine, građevinske ploče od gipsa i sve zidne i stropne površine s povećanim izlaganjem svjetlu, grundirati sa Caparol-Haftgrund. površinu potom obraditi sa 1-2 sloja Caparol-Akkordspachtel fein, kako bi se postigla razina kvalitete Q4. Nakon sušenja, površinu lagano prebrusiti brusnim papirom max. P200 do 240, te odstraniti prašinu. Za izjednačavanje upojnosti podloge, grundirati sa CapaSol LF.
Podloge koje su već približno u skladu s razinom kvalitete Q4, kao što je opisano gore, moguće je direktno obrađivati.

Način primjene

Temeljni premaz:
Kao temeljni premaz, nanijeti valjkom Capadecor DecoGrund razrijeđen sa 10% vode u nijansi
završnog sloja i potom prijeći lagano četkom za lazure.

Međupremaz:
ArteDolce u željenoj nijansi nanijeti križnim pokretima nerazrijeđeno sa valjkom kratke dlake  (10 - 12 mm) i potom površinu lagano prijeći četkom, kako bi se ujednačila struktura valjka.

Završni premaz:
ArteDolce u željenoj nijansi nanijeti križnim pokretima nerazrijeđeno sa valjkom kratke dlake  (10 - 12 mm) i potom površinu lagano prijeći četkom, kako bi se ujednačila struktura valjka.

Razrjeđivanje

ArteDolce se nanosi nerazrijeđen.

Potrošnja

ca. 100 - 120 ml/m2/po nanosu. Točnu potrošnju odrediti izradom probne površine.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja tmperaturna granica kod obrade i sušenja:
+5 °C za podlogu i zrak.

Vrijeme sušenja

Pri +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka površinski suho nakon ca. 30 – 60 minuta. Potpuno prosušeno i opteretivo nakon 1 – 2 dana. Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka, ova se vremena produljuju.

Alat

Preporučamo nanošenje valjkom kratke dlake (10 - 12 mm) i mekom četkom za izjednačavanje strukture valjka.

Čišćenje alata

Vodom i sapunom odmah nakon uporabe.

Zabilješka

Savjeti za čišćenje i njegu:

Prije čišćenja cjelokupne površine, potrebno je prethodno izvesti pokusno čišćenje na površini određenoj za tu svrhu i to uvijek s maksimalnim oprezom. Sjajna mjesta koja su rezultat probnog čišćenja više nije moguće ukloniti.

Njemački certifikat

Ispitivanje otpornosti na sredstva za dezinfekciju:
- otpornost na vodene dezinficijense

Obratiti pažnju

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol. Koristiti kombinirani filter A2/P2.
Sadrži: 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS kategorija i granična vrijednost:

A(l), 200 g/l; >50 g/l.

Kod proizvoda boja i lakova

M-DF01

Deklaracija sadržaja

Poliakrilna/policinilacetatna disperzija, mineralna punila, voda, sredstvo za stvaranje filma, aditivi, konzervansi (Metil- Benzizotiazolinon)

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš
objekt.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije