caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/98144/037357_ArteLasur_Color_2,5L.png

Arte-Lasur Color

Lazura za unutarnje zidove na bazi akrilata sa česticama u boji.

Primjena

Posebno razvijena, vrlo privlačna lazura za nanošenje na površine unutarnjih zidova. 

ArteLasur Color se nanosi bez toniranja. Tamno pigmentirane čestice koje su sastavni dio lazure stvaraju vrlo atraktivan i sofisticiran izgled površine na toniranim podlogama.

Svojstva materijala

 • AgBB testiran
 • razrjeđuje se vodom, neškodljiv za okoliš, slabog mirisa
 • klasa otiranja na mokro 2
 • jednostavna obrada
 • lagano se popravlja
 • otporan na vodene dezinficijense

Osnova materijala

Akrilna emulzija/disperzija.

Pakiranje/Veličina pakiranja

2,5 l

Nijanse

Transparentna, sa česticama u boji.

Ferrara = oksidno crvene čestice
Grossetto = narančasto crvene čestice
Livorno = sive čestice

Stupanj sjaja

Svilenkasto mat kad se osuši.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Načetu ambalažu čuvati dobro zatvorenu.

Gustoća

ca. 1,0 g/m3

Dopunski proizvod

 • Pearl White
 • Switch Desert / Switch Lagoon
 • CapaGold / CapaSilber
 • Metallocryl Interior
 • MultiStruktur


Sjajni pigmenti za postizanje impresivne površine, prikladni samo za unutarnju uporabu.

Prikladne podloge

Unutarnji zidovi i stropovi. Podloge moraju biti čiste, bez tvari koje razdvajaju i suhe, ravne, glatke ili ako je potrebno, lagano strukturirane. Pridržavati se uputa iz VOB, dio C, DIN 18363, st. 3.

Priprema podloge

Podloge ne smiju imati kontrastne boje. Stoga preporučamo da ih pripremite s bijelo pigmentiranim, lagano (ali ne jako) upojnim materijalima. Nove staklene tapete moraju biti obrađene prije premazivanja (vidjeti tehničke informacije za proizvode).

Upute za obradu:
Zidne glazure su polu-transparentni proizvodi, te stoga boja i tekstura podloge ostaju lagano vidljivi nakon sušenja. Zbog toga preporučamo izradu probnog premaza na licu mjesta.

Kontrastni efekt je snažan, kada se tamno obojena lazura nanosi na svjetli temeljni sloj. U slučaju vrlo svjetlo tonirane lazure i promjetno strukturirane podloge, svijetlo pigmentirane čestice u lazuri mogu prikazati samo ograničen vizualni efekt.

Veća debljina nanesenog sloja dovodi do većeg sjaja. Plemenite površine se postižu dodavanjem 1% do 5% pigmenata. Umiješajte temeljito pigmente u proizvod kako bi se postigla homogenost smjese. Vidjeti tehničke informacije br. 816.

Sistem nanošenja na površinu

Temeljni sloj:
Caparol-Haftgrund za glatke podloge.
Putzgrund 610 za djelomično strukturirane podloge.
MultiStruktur fine ili medium za strukturirane podloge.

Međupremaz:
Nanijeti jedan sloj Indeko-plusa, toniranog na ColorExpress mašini u željenoj nijansi prema Caparol 3D-System plus ton karti.
Međupremaz sa Metallocryl Interiorom može dati lagani metalik izgled.

Napomena:
Temeljni i međupremaz nanositi po cijeloj površini četkom, kako bi se izbjegli tragovi valjka. Ne nanositi ArteLasur Color direktno na alkalne međupremaze (npr. silikatne boje ili žbuke).

Završni sloj:
ArteLasur Color je spreman za uporabu i primjenjuje se nerazrijeđen i NE tonira se.
Preporuka: nanesite lazuru mekanom četkom (npr. četkom ovalnog oblika) na cijelu površinu (kratkim križnim potezima).
Nakon kratkog vremena, površina se može "otvoriti" istom četkom. Kako bi se izbjeglo preklapanje, na velikim površinama i pri visokim temperaturama potrebno je osigurati dovoljan broj radnika.

Bild 7 (008523.jpg)
Bild 8 (008524.jpg)
Međupremaz sa Indeko-plus ili Metallocryl Interior na ravnim površinama, toniran na ColorExpress mašini prema 3D-System plus ton karti, prije nanošenja ArteLasur Color. Strukturirane površine se postižu nanošenjem MultiStruktur valjkom (dostupnim u velikom broju nijansi).ArteLasur Color je pripremljen za nanošenje. Nanijeti jedan sloj na cijelu površinu križnim potezima.

Potrošnja

Ca. 110–150 ml/m2 za jedan premaz. Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem na objektu.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+5 °C za podlogu i zrak.

Vrijeme sušenja

Pri +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka suho nakon 4 sata.

Čišćenje alata

Vodom odmah nakon uporabe, eventualno uz dodatak sredstva za ispiranje.

Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS kategorija i granična vrijednost:

A(l), 200 g/l; maks 50 g/l.

Kod proizvoda boja i lakova

M-DF02

Deklaracija sadržaja

Akrilna emulzija/disperzija, mineralno punilo, voda, sredstvo za stvaranje filma, aditivi, konzervansi.

Detaljniji podaci

Vidjeti sigurnosno-tehnički list.

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Sigurnosno- tehnički list