caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/98146/037359_ArteLasur_2,5L.png

Arte-Lasur

Gotova lazura za unutarnje zidove sa bijelim česticama, na bazi akrilata.

Primjena

Posebno razvijena, vrlo privlačna lazura za nanošenje na površine unutarnjih zidova.
Sastavni dio lazure su svijetlo pigmentirane čestice koji se ne miješaju s drugim pigmentima nakon toniranja i na svijetlim podlogama daju vrlo atraktivan i sofisticiran izgled površine.

Svojstva materijala

 • razrjeđuje se vodom, neškodljiv za okoliš, slabog mirisa
 • klasa otiranja na mokro 2
 • jednostavno nanošenje
 • otporna na vodene dezinficijense
 • toniranje na ColorExpress mašinama

Osnova materijala

Akrilna emulzija/disperzija.

Pakiranje/Veličina pakiranja

2,5 l, 5 l

Nijanse

Transparentna, sa bijelim česticama.

Toniranje:
ArteLasur se može nijansirati na ColorExpress mašinama u više od 350 tonova prema ton karti Caparol 3D System plus. No potrebno je imati na umu kako je za nijansiranje ArteLasura na ColorExpress mašinama pripremljena posebna ton karta "CD ArteLasur" te je dobro ton odabrati iz nje. Pritom treba uzeti u obzir da se nijansa lazure na zidu može lagano razlikovati od originalne iz Caparol 3D System plus nijanse uslijed osobina materijala, tehnike nanošenja, debljine sloja i boje podloge.

Stupanj sjaja

Svilenkasto mat kad se osuši.

Skladištenje

Na hladnom, ali bez opasnosti od smrzavanja.
Upotrebljena pakiranja držati dobro zatvorena.


Gustoća

ca. 1,0 g/m3

Dopunski proizvod

 • MultiStruktur Fein / Mittel / Grob / Supergrob
 • Putzgrund 610
 • FibroSil
 • Metallocryl Interior
 • Pearl White
 • Switch Desert
 • Switch Lagoon

Prikladne podloge

Zidne i stropne unutarnje površine. Kao dio Disboxid ArteFloor sistema može se primjenjivati i za podove (vidjeti smjernicu za izradz Disboxid ArteFloor sistema).
Podloge moraju biti čiste, bez tvari koje razdvajaju i suhe. Pridržavati se uputa iz VOB, dio C, DIN 18363, st. 3.

Alkalne podloge nisu prikladne za premazivanje Capadecor ArteLasurom.

Priprema podloge

Gipsane i gotove žbuke iz grupe mortova PIV:
Temeljni premaz sa Caparol Haftgrundom. Gips žbuke sa zapečenom korom obrusiti, odstraniti prašinu. Temeljni premaz sa proizvodom Caparol-Tiefgrund TB.

Građevne gips ploče:
Na upojnim pločama temeljni premaz sa proizvodom OptiGrund E.L.F. ili Caparol-Tiefgrund TB.
Na jako zadihtanim, glatkim pločama za bolje prianjanje preporuča se temeljni premaz sa Caparol-Haftgrundom.

Gips ploče (gipskartonske ploče):
Obrusiti tragove mase za ispunu. Meka i obrušena mjesta ispunjena gipsom učvrstiti sa proizvodom Caparol-Tiefgrund TB. Temeljni premaz sa proizvodima Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F. ili CapaSol LF. Kod ploča sa vodotopivim sastojcima koji puštaju boju temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrundom. Pridržavati se BFS upute br. 12.

Beton:
Odstraniti eventualne ostatke sredstva za razdvajanje kao i tvari koje se brašnaju i osipaju. Ako je moguće smanjiti alkalnost površine fluatacijom.

Zid od pješčenjaka i opeke:
Provjeriti alkalnost te ju po potrebi smanjiti fluatacijom.

Nosivi premazi:
Mat, slabo upojne premaze obraditi direktno. Sjajne površine i lak premaze ohrapaviti. Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrundom.

Nenosivi premazi:
Nenosive premaze lak i disperzivnih boja ili premaze od umjetne smole odstraniti. Na teže
upojnim, glatkim površinama temeljni premaz sa Caparol-Haftgrundom. Na grubim, poroznim, upojnim odnosno površinama koje se osipaju temeljni premaz sa proizvodom OptiGrund E.L.F. odnosno CapaSol LF. Nenosive premaze mineralnih boja mehanički ukloniti i odstraniti prašinu. Temeljni premaz sa proizvodom Caparol-Tiefgrund TB.

Premazi boja sa ljepilom:
Temeljito oprati. Temeljni premaz sa proizvodom Caparol-Tiefgrund TB.

Nepremazane grube, vlaknaste, reljefne ili štampane tapete od papira:
Premazivati bez prethodne pripreme.

Tapete koje ne drže čvrsto:
Ukloniti bez ostatka. Ljepilo i ostatke makulature oprati. Temeljni premaz sa proizvodom Caparol-Tiefgrund TB.

Površine s naslagama plijesni:
Naslage plijesni ili gljivica ukloniti mokrim čišćenjem. Površine proprati sa Capatoxom odnosno
FungiGrundom i pustit da se dobro osuše. Temeljni premaz odabrati prema vrsti i tipu površine. Pridržavati se lokalnih propisa (npr. odredbe o biotvarima i opasnim materijalima).
Površine s mrljama od nikotina, vode, čađi ili masnoća:
Nikotinska zaprljanja kao i mrlje od čađi ili masnoća oprati vodom uz dodatak sredstva za
čišćenje i odmašćivanje u kućanstvu i pustiti da se dobro osuše. Osušene mrlje od vode
očetkati na suho. Temeljni izolacijski premaz sa Caparol AquaSperrgrundom.

Drvo i drveni materijali:

Premazati sa vodorazrjedivim ekološkim Capacryl Acryl ili Capacryl PU lakovima.
Manja oštećenja:
Nakon odgovarajućih predradnji popraviti sa Caparol-Akkordspachtelom prema propisu o obradi
i po potrebi naknadno grundirati.

Upute za obradu:

Podloge moraju biti bez kontrasta.
Zidne glazure su polu-transparentni proizvodi, te stoga boja i tekstura podloge ostaju lagano vidljivi nakon sušenja. Zbog toga preporučamo izradu probnog premaza na licu mjesta.
Kontrastni efekt je snažan, kada se tamno obojena lazura nanosi na svjetli temeljni sloj.
ArteLasura se može primjenjivati i netonirana ukoliko se radi o tamnim podlogama.
U slučaju vrlo svjetlo tonirane lazure i promjetno strukturirane podloge, svijetlo pigmentirane čestice u lazuri mogu prikazati samo ograničen vizualni efekt. Veća debljina nanesenog sloja dovodi do većeg sjaja. 
Plemenite površine se postižu dodavanjem 1% do 5% pigmenata. Umiješajte temeljito pigmente u proizvod kako bi se postigla homogenost smjese. Vidjeti tehničke informacije br. 816.

Sistem nanošenja na površinu

Temeljni sloj:
Caparol-Haftgrund za glatke podloge.
Putzgrund za polu grube podloge (mineralni izgled).
MultiStruktur fine ili medium za strukturirane podloge sa mineralim izgledom.
Metallocryl Interior za metalik efekt.

Napomena:
Temeljni i međupremaz nanositi po cijeloj površini četkom, kako bi se izbjegli tragovi valjka. Ne nanositi ArteLasur direktno na alkalne međupremaze (npr. silikatne boje ili žbuke).

Završni sloj:
ArteLasur je spreman za uporabu i primjenjuje se nerazrijeđen.
Preporuka: nanesite lazuru mekanom četkom (npr. četkom ovalnog oblika) na cijelu površinu (kratkim križnim potezima). Nakon kratkog vremena, površina se može lagano preći mekanom, suhom četkom. Ovisno o željenom izgledu površine, može se dodatno obraditi mokro na mokro sa toniranim proizvodom ili nakon sušenja prvog sloja. Drugi sloj lazure povećava intenzitet boje i broj svijetlih čestica.


Bild 12 (004219.jpg)Bild 13 (004220.jpg)Bild 14 (004221.jpg)
Putzgrund (sadrži kvarc) nanesen križnim potezima četkom kao temeljni premaz. Alternativno nanijeti MultiStruktur križno valjkom (dostupno u velikom broju nijansi u ColorExpress sustavu).Nakon sušenja: završni sloj sa ArteLasur, nanesen kratkim križnim potezima četkom.Nakon kratkog vremena, površina se može "otvoriti", koristeći meku, suhu četku.

Potrošnja

Ca. 110–170 ml/m2 po nanosu.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja tmperaturna granica kod obrade i sušenja:
+5 °C za podlogu i zrak.

Vrijeme sušenja

Pri +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka suho nakon 4 sata.

Čišćenje alata

Vodom i sapunom odmah nakon uporabe.

Obratiti pažnju

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS kategorija i granična vrijednost:

A(l), 200 g/l; maks 50 g/l.

Kod proizvoda boja i lakova

M-DF02

Deklaracija sadržaja

Akrilna emulzija/disperzija, mineralno punilo, voda, sredstvo za stvaranje filma, aditivi, konzervansi.

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Sigurnosno- tehnički list