caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/136474/045732_StuccoDecor_Di_Luce_2,5L.png

Capadecor StuccoDecor Di Luce

Disperzivna masa za izradu glatkih površina s efektom ogledala.

Primjena

Disperzivna masa za ispunu i oblikovanje glatkih unutarnjih površina s efektom ogledala.

Svojstva materijala

 • vodorazrjediv
 • polutransparentan
 • površine s efektom ogledala bez dodatnog premaza
 • racionalna i sigurna tehnika obrade
 • toniranje prema ColorExpress sustavu
 • velike difuzivnosti i apsorpcije

Pakiranje/Veličina pakiranja

 • 2,5 l i 5 l

Nijanse

polutransparentna bijela

Nijansiranje:
Strojno se nijansira na ColorExpress strojevima u ca. 1.300 3D nijansi i CaparolColor nijansi. Kod premazivanja povezanih površina ambalažu s nijansiranom robom međusobno izmiješati kako bi se izbjegla odstupanja u nijansi. Kod naručivanja od 40 litara i više u jednoj nijansi i jednom narudžbom na upit se isporučuje i tvornički nijansirana.

Kod organski pigmentiranih boja, kao npr. crvene i narančaste, može doći u područjima s jakim prirodnim svjetlom, do veće promjene nijanse.

Stupanj sjaja

Ovisno o načinu izvedbe, sjajni do visokog sjaja.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Gustoća

ca. 1,45 g/ml.

Difuzivno ekvivalentna debljina zračnog sloja sdH2O

sd-vrijednost: ca. 0,06 m.

Dopunski proizvod

 • AkkordSpachtel fein
 • StuccoDecor Wachsdispersion

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

primjene
unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Unutarnje površine: mineralne žbuke i mortovi grupe PII (vapneno cementni mortovi), PIII (cementni mortovi), PIV (mortovi na bazi gipsa i već pripremljene gips žbuke), gips građevinske ploče, gips kartonske ploče i beton.

Podloge moraju biti čiste, bez tvari koje razdvajaju, suhe, ravnih ploha i bez kontrasta. Pridržavati se uputa VOB, Dio C, DIN 18 363, st 3.

Priprema podloge

Temeljni premaz napraviti sa Capadecor DecoGrund ili sa Caparol-Haftgrund.  Ovisno o svojstvima, 1–2 puta po cijeloj površini izravnati sa Caparol-Akkordspachtel fein do kvalitete Q4 (druge mase za izravnavanje i ispunu nisu prikladne), nakon sušenja obrusiti (P200-P240) i ugladiti. Za izjednačavanje upojnosti i vezanje prašinepovršinu grundirati sa CapaSol LF.

Način primjene

StuccoDecor DI LUCE se nanosi specijalnim gleterom u tankom sloju po cijeloj površini. Nanijeti što manje materijala.

Prvi korak:
Bild 5 (029112_SDDL_1te_2a.jpg)
 • Povezane površine prešpahlati mokro na mokro.
 • Nakon sušenja odstraniti izbočine i rubove od gletera.Drugi i treći korak:
Bild 6 (029113_SDDL_2te_schicht1a.jpg)
 • Drugi nanos mase se obavlja na isti način kao i prvi sloj.
 • Pritom se sjaj iz materijala koncentrira prema van.
 • Ako želite, stavite i treći nanos, čime nastaje završni sloj s efektom ogledala.
Poliranje ("izvlačenje" sjaja):
Bild 7 (029114_SDDL_2te_schicht_pol2.jpg)
 • Nakon kratkog zračenja ili nakon sušenja se gleterom pod kutom i laganim pritiskom prijeđe preko površine, čime nastane tipična sjajna površina.


Savjet: Strojno poliranje površine može izvoditi samo iskusni izvođač zbog povezanih rizika. Usporedivi sjaj može se postići nanošenjem trećeg sloja i dodatnim poliranjem špahtlom za izvlačenje od nehrđajućeg čelika (opružna špahtla sa dva lista).

Napomena za obradu:
Tehnike zaglađivanja sa StuccoDecor DI LUCE opstoje kao fascinirajuća igra izmjene refleksija svjetlosti iz dubljih slojeva mase za ispunu i izravnavanje i zrcaljenja na površini. Sjaj se trećim nanošenjem mase može znatno povećati. Dodatni sjajni premaz ili poliranje površine nisu potrebni! Varijacijama tehnika rada se izgled površine može individualno oblikovati.

Potrošnja

ca. 80 – 100 ml/m2/nanosu. Točnu potrošnju odrediti probnim nanošenjem.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade:
+5 °C za okolni zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Pri +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka nakon ca. 30 – 60 minuta suho po površini. Prosušeno i može se opteretiti nakon 1– 2 dana. Pri nižoj temperaturi i većoj vlažnosti zraka ta se vremena produljuju.

Alat

Za obradu preporučamo gletericu (špahtlu) za izvlačenje od nehrđajućeg čelika (opružna špahtla sa dva lista) kako bi se StuccoDecor DI LUCE nanio štedljivo i racionalno. Masu za izravnavanje prethodno obavezno obrusiti brusnim papirom za mokro brušenje (zrnatost 400 – 600), te obraditi rubove.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe, vodom.

Napomena

Savjeti za čišćenje i njegu:
Površina izdrađena tehnikom Capadecor StuccoDecor Di Luce se može jako dobro čistiti ako se onečišćenja uklone odmah, vodom ili mekom krpom.
Capadecor StuccoDecor Di Luce se može dodatno zaštititi sa StuccoDecor Wachsdispersion za otpornost na tekućine. Obratite pažnju na tehničku informaciju br. 905.
U području pranja i kuhanja ne koristiti StuccoDecor DI LUCE ili ga efikasno zaštititi npr. staklom.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.
Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu, bez ostatka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala se mogu zbrinjavati kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

Kod proizvoda boja i lakova

M-DF02

Deklaracija sadržaja

Poliakrilatna-/polivinilacetatna smola, mineralna punila, aditivi, sredstvo za konzerviranje (metil-/Benzizotiazol).

Detaljniji podaci

Vidjeti sigurnosno - tehnički list.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije