caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/154687/050076_Stucco_Eleganza_2,5L.png

Capadecor Stucco Eleganza

Disperzivna masa za izravnavanje za izradu površina svilenkastog sjaja s metalnim efektom.

Primjena

Disperzivna masa za izravnavanje koja se može nijansirati, namijenjena za dekorativno oblikovanje unutarnjih zidova.

Svojstva materijala

  • jednostavna obrada 
  • karakteristična tekstura 
  • racionalna i sigurna tehnika obrade
  • klasa negorivosti materijala A2 prema DIN 4102

Pakiranje/Veličina pakiranja

  • 2,5 l

Nijanse

Cremeweiß metallisch (krem bijela s metalnim izgledom)

Nijansiranje:

Strojno nijansiranje u ColorExpress sustavu u velikom broju nijansi prema Caparol 3D ton karti.
Nijansirani materijal treba prije obrade temeljito promiješati.

Tipična tekstura Stucco Eleganza ovisi o izabranom tonu, kao i o odabranoj tehnici rada.

Pri premazivanju površina koje čine cjelinu treba pakiranja s nijansiranom masom međusobno izmiješati, kako bi se izbjegle razlike u nijansi boje.

Stupanj sjaja

Svilenkasto-sjajna

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Gustoća

ca. 1,2 g/ml.

Dopunski proizvod

  • AkkordSpachtel fein
  • Capadecor DecoGrund

 

 

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Unutarnje površine od mineralnih žbuka iz skupine mortova PII, PIII, gipsanih i gotovih žbuka iz skupine mortova PIV, gipskartonskih ploča, građevinskih ploča od gipsa i betonskih površina.

Površina mora biti suha, čista, nosiva, bez kontrasta, ne smije sadržavati tvari koje potiču odvajanje te mora biti potpuno ravna. Mora se poštivati pravila VOB, dio C, DIN 18363, stavak 3.

Za pripremu podloge obratite pažnju na Tehničke informacije br. 650.

Priprema podloge

Hrapave površine, zidove od gipsanih ploča i sve zidne i stropne površine s povećanom izloženošću svjetlosnim zrakama treba pripremiti prema zahtjevima stupnja kvalitete Q4. Nakon sušenja mase za izravnavanje vrši se brušenje s maks. granulacijom P200 do 240. Za izjednačavanje upojnosti i vezivanje prašine treba nakon toga izvesti grundiranje sredstvom CapaSol LF.

Podloge koje već približno odgovaraju stupnju kvalitete Q4, može se premazivati izravno sredstvom Capadecor DecoGrund, kako je opisano u poglavlju "Temeljno premazivanje".

Način primjene

Temeljni premaz:
Temeljno premazivanje se vrši tako da se Capadecor DecoGrund u nijansi boje koja odgovara završnom premazu nanosi valjkom i nakon toga dodatno zaglađuje „venecijaner" gleterom. Pri tome po mogućnosti ne smiju zaostati duboki tragovi niti izbočine od lopatice.

Međupremaz:
Stucco Eleganza može se na velikim površinama nanositi razmazivati „venecijaner" gleterom postupkom mokro na mokro, kako bi se izbjeglo prebrzo stezanje premaza.
Ako nanošenje izvode najmanje 2 radnika, može se Stucco Eleganza nanositi valjkom s kratkim dlakama i zatim dodatno zagladiti „venecijaner" gleterom. Pri tome je potrebno nanijeti samo onu količinu materijala, koja se na površini može zagladiti prije stezanja.

Završni premaz:
Završno premazivanje izvodi se na isti način kao i međupremazivanje. Ovdje smije naknadno zaglađivanje zbog individualnih poteza rukom vršiti na jednoj površini samo jedan radnik. 

Razrjeđivanje

Stucco Eleganza se nanosi nerazrijeđen.

Potrošnja

ca. 50 – 70 ml/m2/po sloju. Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+50C za okolni zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Pri +20 °C i 65 % rel. vlage zraka masa je površinski suha za ca. 30-60 minuta. Nakon 1 – 2 dana je prosušena i opteretiva. Pri nižoj temperaturi i većoj vlazi zraka ovo se vrijeme produžuje.

Alat

Za obradu preporučujemo povlačnu, neabrazivnu lopaticu od plemenitog čelika (opružna lopatica s dva lista), kako biste Stucco Satinato mogli nanositi štedljivo i racionalno. Lopaticu treba svakako prethodno prebrusiti na mokro brusnim papirom (granulacija 400-600) i rubove malo zaobliti.

Čišćenje alata

Vodom i sapunom odmah nakon uporabe.

Napomena

Upute za čišćenje i održavanje:
Površina obrađena masom Stucco Eleganza može u neznatnoj mjeri pokazivati „efekt pisanja". Ovo najčešće ovisi o tonu boje premaza.
Prije čišćenja cjelokupne površine, potrebno je prethodno izvesti pokusno čišćenje na površini određenoj za tu svrhu i to uvijek s maksimalnim oprezom. Sjajna mjesta koja su rezultat probnog čišćenja više nije moguće ukloniti.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Rabiti samo na otvorenom ili u
dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE
izazivati povraćanje. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Prilikom brušenja koristiti filter A2/P2.
Sadrži: 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

GIS kod

M-DF02

Deklaracija sadržaja

Poliakrilatna/polivinilacetatna smola, mineralna punila, voda, aditivni, sredstvo za konzerviranje (Metil-/Benzizotiazolinon)

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije