caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/136979/045832_Calcino_Impraegnierpaste_0,750_kg.png

Capadecor Calcino-Imprägnierpaste

Mineralna pasta za impregnaciju Calcino-Decor, kao zaštita od tekućih nečistoća

Primjena

Mineralna pasta za impregnaciju Calcino-Decor, kao zaštita od tekućih nečistoća.
Budući da se proces karbonatizacije (stvrdnjavanja vapnenih proizvoda apsorpcijom CO2 iz zraka) odvija kroz dulje vremensko razdoblje, a u to vrijeme još nisu u cijelosti koagulirani pigmenti boje nijansiranog Calcino Decora, preporučamo impregnaciju pastom Calcino-Imprägnierpaste. Preporučamo impregnacijsku pastu u tankom sloju nanijeti špahtlom s dvostrukim listom i zatim je razvući uz sabijanje (prednji brid treba prethodno izbrusiti na mokro brusnim papirom granulacije 400). 

Svojstva materijala

  • nemasan, bezbojan i bez mirisa
  • proizveden na čisto mineralnoj bazi
  • izrazito difuzivan i upojan
  • ne sadrži otapala

Pakiranje/Veličina pakiranja

0,750 kg plastična doza

Nijanse

Bezbojan

Skladištenje

Skladištiti na suhom i hladnom mjestu, ali bez opasnosti smrzavanja, po mogućnosti na temperaturi ne nižoj od 5 °C. Načete spremnike držati nepropusnim za zrak i čvrsto zatvorenim, kako bi se spriječila pojava grudica i sušenje.

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čiste, bez tvari koje razdvajaju i suhe. Pridržavati se uputa iz VOB, dio C, DIN 18363, st. 3.

Način primjene

Da se ne bi ometala karbonatizacija vapna, površine se trebaju 3-6 dana stvrdnjavati i ne smije ih se impregnirati. Preuranjena impregnacija može dovesti do promjene boje. Impregnacijsku pastu Calcino Imprägnierpaste treba tanko i ravnomjerno nanositi neabrazivnim venecijaner gleterom ili još bolje mekanom tkaninom koja ne ostavlja dlačice. Pritom se ne smije prekoračiti vrijednost potrošnje od 30-40 g/m2. Nakon kratkog odzračivanja potrebno je suvišan materijal odstraniti mekom krpom te brisanje ponoviti nakon sušenja. Prevelika količina nanešene impregnacijske paste rezultirat će pojavom lake bijele koprene, što ne predstavlja temelj za reklamaciju, a može se smanjiti ponovljenim brisanjem površina.

Potrošnja

30–40 g/m2

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja: 
+10 °C za podlogu i zrak.

Alat

Impregnacijsku pastu Calcino-Imprägnierpaste treba tanko i ravnomjerno nanositi neabrazivnim venecijaner gleterom ili još bolje mekanom krpom koja ne ostavlja dlačice.

Čišćenje alata

Vodom odmah nakon uporabe.
Pri obradi je nužno koristiti čisti alat.

Čišćenje i održavanje

Calcino-Imprägnierpaste ne pruža zaštitu pri izravnom djelovanju prskanja vode (stvaranje vapnenastih mrlja) ili onečišćenja tvarima koje sadrže masnoće, kiseline, katran i kofein odnosno tein, i tvarima koje izazivaju promjenu boje.
Lakša onečišćenja površine može se ukloniti toplom vodom, eventualno s dodatkom neutralnog kućanskog deterdženta.
Pozor: ne koristiti sredstva za čišćenja koja rastvaraju vapno!

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

Deklaracija sadržaja

Kvarcno brašno, glicerin, voda

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr