caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/181546/054999_Capadecor_Calcino-Decor_RU.png

Capadecor Calcino Decor

Mineralna vapnena masa za visokokvalitetnu mramornu tehniku zaglađivanja

Primjena

Čisti mineralni premaz za zidove i stropove od gašenog vapna, mramornog brašna i vode za primjenu na unutarnjim površinama. Calcino Decor je posebno prikladan za visokovrijedno oblikovanje unutarnjih površina, npr. u reprezentativnim uredskim, prijamnim i konferencijskim prostorima, hotelima, bankama, objektima za rekreaciju, kancelarijama kao i privatnim prostorima.

Svojstva materijala

 • mineralan
 • bez organskih dodataka
 • izgled kamena
 • visoko difuzivan i upojan
 • negoriv
 • mekan za obradu
 • individualno nijansiranje

Pakiranje/Veličina pakiranja

12 kg plastično pakiranje

Nijanse

 • Calcino Decor:
  Bijelo-siva. Nijansa pri isporuci i konzistencija materijala mogu malo odstupati zbog čisto mineralnog sadržaja tvari u materijalu.
 • Calcino Color:
  22 osnovne nijanse: podijeljeno na 4 gotove pripremljene paste radi postizanja 4 stupnja svjetline.

Obratite pažnju:

 • Nijansiranje Calcino Decora treba napraviti najmanje 3 dana prije obrade, budući da materijal postupkom  miješanja gubi svoju viskoznost i tek nakon ca. 2 dana postaje opet podoban za špahtlanje.
 • Calcino Decor treba nakon nijansiranja svakako prebaciti u čistu posudu, kako bi se onemogućilo prisustvo nepromiješanih nakupina materijala zalijepljenih na rubovima i dnu.
 • Osnovni tonovi razvijeni su na osnovi ton karte Caparol 3D-System, ali apsolutno točnu istovjetnost s ton kartom Caparol 3D zbog prirodnih oscilacija kod sirovina nije moguće postići. 
  Više informacija o nijansiranju Calcino Decor potražite u TI br. 903.

Skladištenje

Skladištiti na suhom i hladnom mjestu, ali bez opasnosti smrzavanja, po mogućnosti na temperaturi ne nižoj od 5 °C. Načete spremnike držati nepropusnim za zrak i čvrsto zatvorenim, kako bi se spriječila pojava grudica i sušenje.

Dopunski proizvod

 • Calcino Color
 • Calcino Imprägnierpaste

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
+
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čiste, bez tvari koje razdvajaju i suhe. Pridržavati se uputa iz VOB, dio C, DIN 18363, st. 3.

Priprema podloge

Nakon sušenja/stvrdnjavanja na nestabilnim podlogama može Calcino Decor biti sklon stvaranju pukotina. Zbog tog se mora podloga stabilizirati prikladnim metodama.

Žbuke iz skupine mortova PI, PII i PIII: 
Čvrste, normalno upojne i ravne žbuke treba premazati bez prethodne obrade. Na upojnim žbukama koje se lako osipaju treba napraviti temeljni premaz sa OptiGrund E.L.F. odn. CapaSol LF.
Na žbukama koje se jače osipaju napraviti temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB odnosno AmphiSilan-Putzfestiger.

Gipsane i gotove žbuke iz skupine mortova PIV:
Gipsane žbuke sa zapečenom koricom treba obrusiti, otprašiti, nanijeti kao temeljni premaz Caparol-Tiefgrund TB odnosno AmphiSilan-Putzfestiger.

Građevinske ploče od gipsa:
Na upojnim pločama napraviti temeljni premaz sa OptiGrund E.L.F. ili Caparol-Tiefgrund TB (glede zidne oplate vidjeti i gipskartonske ploče).

Gipskartonske ploče:
Prebrusiti neravnine od kitanja. Mekana i brušena mjesta treba učvrstiti sa CapaSol LF. U slučaju jače upojnosti treba nanijeti kao temeljni premaz Caparol-Tiefgrund TB odnosno AmphiSilan-Putzfestiger.
Kod ploča sa sastojcima topivim u vodi, koji izazivaju promjenu boje, treba nanijeti temeljni premaz Caparol-Filtergrund grob. Pritom voditi računa o propisima iz BFS biltena br. 12, dio 2.
Premazivanje sa Calcino Decor zahtijeva dvostruku zidnu oplatu. Kako bi se isključilo pojavu pukotina na mjestima gdje se ploče spajaju i na priključnim fugama, ove fuge moraju biti zatvorene na način da je osigurano trajno pokrivanje bez pukotina.

Beton:
Odstraniti eventualno postojeće ostatke sredstva za separaciju kao i brašnaste tvari koje se osipaju.

Nosivi premazi:
Mat premaze slabe upojnosti premazati izravno. Sjajne površine i lakirane premaze treba ohrapaviti.

Nenosivi premazi:
Nenosive premaze od lak boja i disperzivnih boja kao i slojeve žbuke na bazi umjetne smole odstraniti. Na grubo poroznim, upojnim površinama te površinama koje se osipaju napraviti temeljni premaz sa OptiGrund E.L.F. odn. CapaSol LF. Nenosive premaze mineralnih boja ukloniti mehaničkim putem i površine otprašiti. Nanijeti kao temeljni premaz Caparol-Tiefgrund TB odnosno AmphiSilan-Putzfestiger.

Premazi boja na bazi ljepila:
Isprati do temelja. Nanijeti kao temeljni premaz Caparol-Tiefgrund TB odnosno AmphiSilan-Putzfestiger.

Tapete s grubim vlaknima, reljefne ili strukturne tapete od papira, tapete koje ne prianjaju čvrsto:
Ukloniti bez ostatka. Isprati ostatke ljepila i makulature. Nanijeti kao temeljni premaz Caparol- Tiefgrund odnosno AmphiSilan-Putzfestiger.

Površine s mrljama od nikotina, vode, čađi ili masnoće:
Onečišćenja od nikotina odnosno mrlje od čađi ili masnoće isprati vodom s dodatkom detergenta za kućanstvo i pustiti da se dobro osuši. Osušene mrlje od vode očistiti četkanjem na suho. Nanijeti impregnacijski temeljni premaz Caparol-Filtergrund grob (poštivati upute u Tehničkim informacijama br. 845).

Drvo i materijali od drveta:
Drvene podloge i drvene daske nisu zbog svoje mogućnosti sakupljanja i širenja pogodni za obradu sa Calcino Decor.

Defektna mjesta:
Nakon odgovarajućih predradnji popraviti s Caparol-Akkordspachtel prema propisima o obradi i po potrebi naknadno grundirati.


Postojeće nosive mase za izravnavanje na vapnenoj bazi bez voštanog premaza:
Brušenjem odstraniti zapečeni sloj i površinu temeljito otprašiti. Nakon toga nanijeti kao temeljni premaz Putzgrund.

Postojeće mase za izravnavanje na vapnenoj bazi s voštanim premazom:
Molimo da se obratite naošk tehničkoj službi za odgovarajući savjet.

Obratite pažnju:

Premazivanje sa Calcino Decor zahtijeva pripremu podloge koja je izvedena brižljivo i osigurava trajnost. Kako bi se isključilo stvaranje pukotina na spojevima i priključnim fugama, fuge se moraju izvesti tako bude osigurano trajno prekrivanje bez pukotina.

Način primjene

Kod neravnih podloga potrebno je prethodno izravnavanje sa Akkordspachtel mittel ili fein. Ako postoje pukotine i brazde na žbuci, u Akkordspachtel treba umetnuti mrežicu za armiranje.

Zbog tehničkih uvjeta gradnje može doći do ekstremnih pomicanja. Stoga nije moguće postići trajni i nevidljivi spoj sa sredstvima za premazivanje. Nakon prosušivanja temeljnog sloja može se odmah primijeniti Calcino Decor. Prije nego što se postigne optički gotova gornja površina potrebne su 3 faze rada koje se sastoje od više radnih postupaka:

Posebne napomene:
 • Metalne zaštitne letvice za rubove predstavljaju problem, jer mogu na površini izvedenoj tehnikom špahtlanja dovesti do vidljivog zatamnjivanja boje ili do mrlja od korozije. Prije obrade sa Calcino Decor, potrebno je ove zone pripremiti odgovarajućim metodama. 
 • Ako se na površini materijala u pakiranju separira tekućina, materijal se mora oprezno promiješati mješalicom koja se polagano okreće. Ne tresti pakiranje!
 • Alat treba uvijek držati čistim i propisno ga održavati. 
 • Rub kante treba redovno čistiti i ne dopustiti da osušeni ostaci materijala dospiju u materijal s kojim se radi. 
 • Materijal treba u radnim stankama uvijek pokriti. 
 • Calcino Decor, Color und -Imprägnier­paste se ni u kojem slučaju ne smiju razrjeđivati.
 • Nijansiranje materijala za 2. i 3. radni korak treba izvesti najmanje 3 dana prije obrade!
  Potrebnu(e) pastu(e) za nijansiranje zamiješati u originalnom spremniku i nerazrijeđenu dodati u masu za izravnavanje na bazi vapna. Masu za izravnavanje na bazi vapna skupa s pastom(ama) miješati u polaganom hodu mješalicom koja nema oštre rubove. Smjesu potom prebaciti u čistu praznu posudu i ponovo je kratko promiješati, kako bi se postigla ravnomjerna raspodjela pigmenata. 
  Nakon što smjesa odstoji ca. 3 dana, nikako se obojena smjesa više ne smije miješati ni razrjeđivati.

Međupremaz:
Nakon eventualno potrebne prethodne obrade podloge uvijek se vrši međupremazivanje sa Putzgrundom.

1. korak:
Na površinu premazanu Putzgrundom nanosi se po čitavoj površini bijeli Calcino Decor. Pritom treba nanijeti takvu količinu materijala (ca. 1.000 g/m2) , da se pri povlačenju lopatice po površini ne mogu čuti na podlozi nikakvi zvukovi od struganja, pri čemu preporučamo uporabu srednje lopatice (240 mm x 100 mm). Masu za izravnavanje na bazi vapna treba nanositi nerazrijeđenu i s konzistencijom s kakvom je isporučena. Ovaj sloj materijala mora se sušiti najmanje 24 sata kako bi se spriječilo pucanje u narednim radnim koracima. Pri hladnom, vlažnom vremenu treba računati sa odgovarajuće duljim vremenom sušenja. Kratki, lagani zamasi lopaticom poželjni su i ne smetaju daljnjem premazivanju. Ipak treba voditi računa o izbjegavanju većih izbočina koje napravi lopatica.  

U ovoj, kao i u narednim fazama rada, treba svakako izbjegavati brušenje, budući da je s jedne strane za uspješnu obradu neophodna određena debljina sloja, a s druge strane pri brušenju nastaje vrlo fina prašina, koja može izazvati probleme s prianjanjem ili nastanak pukotina. Izuzetak čine vanjski rubovi, koji se obilno obrađuju sa Calcino Decor i nakon sušenja opet zaglađuju.


2. korak:

Ovaj korak služi zapunjavanju tragova zamaha lopaticom iz prve faze rada. Da bi se spriječilo upijanje vode od strane podloge, materijal se oblaže tanko (na „0"') i nakon kratkog čekanja ponovo nanosi.
Nanošenje materijala vrši se s ca. 300 g/m2 mase Calcino Decor, nijansirane u željenom tonu boje s Calcino Color- Abtönpasten, za što se koristi srednja lopatica (240 mm x 100 mm).

Vrijeme sušenja materijala nanesenog u ovoj fazi iznosi ca. 2-3 sata.


3. korak:
U zadnjem koraku potrebno je nanijeti količinu materijala od ca. 100 g/m2 da bi površina bila oplemenjena. I ovdje se materijal dvaput nanosi u tankom sloju i nanosi također sa srednjom lopaticom (240 mm x 100 mm), i nakon vremena odzračivanja od ca. 5 minuta sabija i zaglađuje malom (200 mm x 80 mm) ili uskom lopaticom (200 mm x 50 mm). Obje se lopatice smije koristiti samo za ovaj radni postupak i moraju biti neoštećene.
Oprez: prejaki pritisak pri poliranju površine može dovesti do pucanja vapnenog materijala, te je zbog toga potrebno raditi senzibilno i bez velikog pritiska.

Impregniranje:
Da se ne bi onemogućila karbonatizacija vapna, površine se trebaju 3-6 dana stvrdnjavati bez impregniranja. Preuranjena obrada može rezultirati promjenom boje. Impregnacijsku pastu Calcino-Imprägnierpaste (TI br. 905) treba tanko i ravnomjerno nanijeti neabrazivnim venecijaner gleterom ili mekanom krpom koja ne ostavlja dlačice, pri čemu se ne smije prekoračiti vrijednost potrošnje materijala od 30-40 g/m2. Nakon kratkog odzračivanja treba suvišni materijal odstraniti mekanom krpom. Ovo brisanje nakon sušenja treba ponoviti. Previše nanešene impregnacijske paste stvara laku bijelu koprenu (prekomjeran prah), što ne predstavlja temelj za reklamaciju, a može se reducirati ponovljenim brisanjem površine. 

Potrošnja

Za 3 radna koraka:
Ca. 1.500 g/m2, ovisno o podlozi i i načinu nanošenja.

Točnu potrošnju odrediti izradom probne površine na objektu.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+10 °C za podlogu i zrak.

Alat

Set za špahtlanje (Venecijaner gleter) sa zaobljenim rubovima.
Za sprječavanje stvaranja brazda potrebno je za svaki pojedini radni korak koristiti posebni gleter, posebno za to pripremljen i namijenjen samo za dotični radni postupak.
Oštećeni alat ostavlja brazde na površini. Nove gletere treba obraditi brusnim papirom (granulacije 400-600).

Čišćenje alata

Vodom odmah nakon uporabe.
Pri obradi je nužno koristiti čisti alat.

Čišćenje i održavanje

Calcino-Imprägnierpaste ne pruža zaštitu u slučaju izravnog izlaganja prskanju vode (formiranje vapnenih mrlja) kao ni od onečišćenja tvarima koje sadrže masnoće, kiseline, katran, kofein odnosno čaj, kao ni od tvari koje dovode do promjene boje. Lagana onečišćenja površine moguće je odmah ukloniti toplom vodom, eventualno s dodatkom neutralnog deterdženta za kućanstvo.
Pozor: ne koristiti sredstva za čišćenje koja rastvaraju vapno!

Obratiti pažnju

Nadražuje kožu. Uzrokuje teške ozljede oka. Ne udisati prašinu/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Zatražiti savjet/pomoć liječnika.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu
odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno
smeće.

Deklaracija sadržaja

Kalcij hidroksid, kalcij karbonat, voda

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada. Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr