caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/98241/037371_Metallocryl_Exterior_5L.png

Capadecor Metallocryl EXTERIOR

Svilenkasto-sjajna disperzivna boja metalnog izgleda, za vanjske radove.

Primjena

Capadecor Metallocryl Exterior je svilenkasto-sjajna disperzivna boja s metalnim efektom za visokokvalitetne efektne premaze otporne na vremenske utjecaje na strukturiranim fasadnim površinama. Nije prikladna za fasadne sustave za toplinsku izolaciju (ETICS).

Svojstva materijala

  • upečatljiv metalik efekt
  • razrjeđuje se vodom, neškodljiv za okoliš, slabog mirisa
  • otporan na vremenske utjecaje, sa filmom koji štiti od napada algi i gljivica

Osnova materijala

Disperzija umjetnih smola prema DIN 55945.

Pakiranje/Veličina pakiranja

5 l, 10 l

Nijanse

Baza za toniranje: Metalno srebrna.

Capadecor Metallocryl EXTERIOR se tonira na ColorExpress mašinama prema ton karti "CD-Metallocryl" kako bi se izbjegle pogreške u nijansiranju, a to se također odnosi i na međupremaz Amphibolin, toniran sukladno željenom završnom sloju.

Nijanse mogu lagano varirati u odnosu na originalne tonove zbog svog metalnog karaktera, te stoga predlažemo izradu probne površine na samom objektu.

Važno: Metallocryl Exterior se nanosi jedino toniran!

Stupanj sjaja

Svilenkasto-sjajan.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Gustoća

ca. 1,15 g/cm3

Dopunski proizvod

Amphibolin

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čiste, bez tvari koje razdvajaju i suhe. Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.

Priprema podloge

Žbuke iz grupe mortova PII i PIII/minimalne tlačne čvrstoće prema DIN EN 998-1 sa najmanje 1,5 N/mm2 :
Nove žbuke se mogu premazivati nakon što dovoljno odstoje, u pravilu nakon 2 tjedna na 20°C i 65% relativne vlažnosti zraka. U nepovoljnijim vremenskim uvjetima, npr. zbog utjecaja vjetra ili kiše, vrijeme stajanja mora biti znatno dulje. Dodatnim temeljnim premazom sa CapaGrund Universal se smanjuje rizik od vapnenih izboja (cvjetanja) kod alkaličnih gornjih žbuka iz grupe mortova PII odnosno PIII, tako da se premazivati može već nakon što površine odstoje 7 dana.

Stare žbuke: Dožbukana mjesta moraju dobro vezati i biti suha. Na grubo poroznim, upojnim
žbukama koje se lagano osipaju temeljni premaz sa proizvodom OptiGrund E.L.F. odnosno CapaSol LF.
Na žbukama koje se jako brašnaju i osipaju temeljni premaz sa Dupa-grundom.

Beton: Betonske površine sa naslagama prljavštine ili brašnastim zrnatim slojem očistiti mehanički
ili mlazom vode pod pritiskom uz pridržavanje zakonskih propisa. Na slabo upojnim odnosno glatkim površinama temeljni premaz sa Amphibolinom, razrjeđenim sa najviše 5 % vode. Na jako upojnim površinama temeljni premaz sa proizvodom OptiGrund E.L.F. odnosno CapaSol LF. Na brašnjavim površinama temeljni premaz sa Dupa-grundom.

Vlaknaste cementne ploče sa i bez azbestnih vlakana:
Pridržavati se tehničke upute BFS br. 14. Kod ploča koje sadrže azbest pridržavati se TRGS 519. Temeljni premaz prema našim tehničkim informacijama br. 650 "Podloge i njihova priprema". Samostalno ugrađene ploče obraditi i sa stražnje strane i po rubovima. Kod novih, jako alkalnih vlaknastih cementnih ploča radi izbjegavanja cvjetanja izvesti temeljni premaz sa Disbon 481 EP-Uniprimerom.

Cementom vezane iver ploče:
Zbog velike alkaličnosti cementom vezanih iver ploča se radi izbjegavanja vapnenih izboja (cvjetanja) mora izvesti temeljni premaz sa Disbon 481 EP-Uniprimerom.

Nosivi premazi lak i disperzivnih boja:
Sjajne površine i lak premaze ohrapaviti. Zaprljane, kredaste stare premaze očistiti mlazom vode pod pritiskom, ručnim pranjem ili na neki drugi prikladni način, uz pridržavanje zakonskih propisa. Temeljni premaz sa Amphibolinom, razrjeđenim sa najviše 5 % vode.

Nosivi plasto-elastični premazi disperzivnih boja, npr. površine sa starim Cap-elast
premazom:
Zaprljane, kredaste stare premaze očistiti mlazom vode pod pritiskom, ručnim pranjem ili na neki drugi prikladni način, uz pridržavanje zakonskih propisa. Podlogu ostaviti da se dobro osuši. Kod premazivanja takvih podloga bi se premaz sa Amphibolinom trebao izvoditi isključivo u bijeloj boji ili svijetlim do srednje tamnim nijansama relativne svjetlosne vrijednosti > 60.

Nosivi premazi na bazi umjetne smole:
Stare žbuke očistiti prikladnom metodom. Kod mokrog čišćenja, uz pridržavanje zakonskih propisa, površine prije daljnje obrade pustiti da se dobro prosuše. Temeljni premaz sa Amphibolinom, razrjeđenim s najviše 5% vode.

Nenosivi premazi disperzivnih i lak boja ili boja na bazi umjetne smole:
Odstraniti bez ostatka prikladnom metodom, npr. mehanički ili kiselinom i nakon toga oprati visokotlačnim čistačem sa vrućom vodom uz pridržavanje zakonskih propisa. Temeljni premaz sa Amphibolinom, razrjeđenim s najviše 5% vode. Na jako upojnim površinama koje se osipaju temeljni premaz sa Dupa-grundom.

Nenosivi mineralni premazi:
Odstraniti bez ostatka struganjem, brušenjem, grebanjem. Očistiti mlazom vode pod pritiskom uz pridržavanje zakonskih propisa ili drugim prikladnim mjerama. Kod mokrog čišćenja površine prije daljnje obrade pustiti da se dobro prosuše. Temeljni premaz sa Dupa-grundom.

Drvo, nestabilnih dimenzija, nepremazano:
Kod novog drveta ukoniti smolu koja curi i smolne kvržice. Tropsko drvo bogato masnoćama oprati nitro razrjeđivačem. Kod starog drveta se istrošeni slojevi moraju odstraniti do zdravog drveta. Vlažnost drveta smije kod bjelogorice iznositi najviše 12 %, a kod crnogorice najviše 15 %. Temeljni premaz sa Capalac Holz-Imprägniergrundom. Kod drveta koje je sklono obojenjima potreban je međupremaz sa Capacryl Holz-IsoGrundom. Metallocryl Exterior ne sadrži zaštitni film koji sprječava međusobno ljepljenje svježe obojanih drvenih elemenata, pa stoga nije prikladan za grilje, drvene prozore i vrata, za njih preporučamo Capalac Effektlack.

Pocinčane površine:
Čišćenje pocinčane površine sukladno BFS uputi br. 5. Temeljni premaz sa Amphibolinom, razrjeđenim s najviše 5% vode. Kod premaza u boji na pocinčanim površinama može pri jačem djelovanju vlage doći do pojave bijelih izboja. Oni se moraju obrisati na suho i dodatno premazati sa Amphibolin bojom. Kao alternativa na pocinčanim površinama može se koristiti Capalac Dickschichtlack.

Tvrdi PVC:
Očistiti i obrusiti. Temeljni premaz sa Amphibolinom, razrjeđenim s najviše 5% vode. Pridržavati se
BFS upute br. 22.

Premazi na zavojnicima (svicima):
Očistiti pranjem u sredstvu za močenje koje sadrži amonijak. Temeljni premaz sa Amphibolinom.
Pozor: premazi na zavojnicama koji sadrže silikone se ne mogu premazivati. Budući da se to ne može utvrditi na gradilištu, uvijek se mora izvesti probni premaz i provjera vezanja za podlogu.

Zid od opeke:
Za premazivanje su prikladni samo upojni prednji blokovi otporni na smrzavanje ili klinker, koji ne
sadrže strane čestice. Fuge moraju biti izvedene bez pukotina, suhe i bez soli. Temeljni premaz sa Amphibolinom, razrjeđenim s najviše 5% vode. Ako se u međupremazu pojave smeđa obojenja, tada nije moguć premaz sa Metallocryl Exteriorom.

Fasadni sustavi za toplinsku izolaciju (ETICS):
Nisu prikladni za premazivanje Metallocryl Exteriorom. Na fasadnim sustavima sa izolacijskim pločama od polistirola (stiropor) alternativni premaz je moguć sa proizvodima CapaSilber ili CapaGold. Pogledati u tehničkim informacijama br. 815.

Površine sa slanim izbojima:
Slane izboje odstraniti na suho, četkanjem. Temeljni premaz sa Dupa-grundom. Kod premazivanja površina sa slanim izbojima se ne može jamčiti trajno vezanje premaza odnosno sprečavanje ponovnih slanih izboja.

Oštećena mjesta:
Manje nedostatke na mineralnim podlogama popraviti sa Caparol Fassaden-Feinspachtelom.
Veće nedostatke do 20 mm najbolje je popraviti sa Histolith-Renovierspachtelom. Mjesta
obrađena masom za ispunu i izravnavanje potrebno je naknadno grundirati.

Način primjene

Capadecor Metallocryl EXTERIOR nanosi se četkom ili valjkom.

Sistem nanošenja na površinu

Pokrivni međupremaz sa Amphibolinom, toniran prema "CD-Metallocryl" ton karti u nijansi usklađenoj sa premazom Capadecor Metallocryl EXTERIOR koji slijedi.

Nanijeti dva završna nerazrjeđena premaza Metallocryl Exteriora.

Obrada:

  • Capadecor Metallocryl Exterior prije upotrebe dobro promiješati. Miješanje je potrebno redovito ponovaljati za vrijeme korištenja materijala.
  • Capadecor Metallocryl Exterior se nanosi kistom ili valjkom.
  • Pojedinačne površine na različitim razinama skele potrebno je valjkom obraditi mokro na mokro.
  • Koristiti valjak srednje dlake (Duljina vlakna 12 do maksimalno16 mm)
  • Izbjegavati ili proći valjkom nakupljeni materijal na rubovima.

Glatke površine, veličina zrna do 1,5mm:
Na glatkim podlogama veličine zrna do 1,5 mm Capadecor Metallocryl EXTERIOR je nakon nanošenja valjkom potrebno dodatno strukturirati. To se postiže sa ravnom ili ovalnom četkom ukriženim potezima te dodatnim razvlačenjem specijalnim ArteTwin gleterom kako bi se ispeglali tragovi valjka uobičajeni za ovakav materijal. Odgovarajući temeljni premaz također se obrađuje na isti način.

Strukturirane površine, veličine zrna iznad 2mm:
Kod veličine zrna od 2mm i više, nije potrebno naknadno strukturiranje površine. Kako bi se osiguralo ravnomjerno raspoređivanje iriodin pigmenata koje sadrži, Capadedor Metallocryl EXTERIOR se mora ravnomjerno nanijeti, podijeliti poprečno i nakon toga prijeći valjkom u istom smjeru.

Zbog sastojaka koje sadrži, Metallocryl Exterior nije dozvoljeno nanositi špricanjem.

Potrošnja

Ca. 100 ml/m2 jednom prolazu na glatkim podlogama. Na hrapavim površinama odgovarajuće više. Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem na objektu.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+5 °C za okolni zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka nakon 4 – 6 sati suho po površini i može se premazivati. Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produljuje.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe, vodom.

Zabilješka

Capadecor Metallocryl EXTERIOR nije prikladan za vodoravne površine izložene djelovanju vode. Radi očuvanja posebnih svojstava ovog proizvoda ne smije se miješati sa drugim proizvodima.

Izbjegavati nanošenje po jakom suncu, vjetru, magli ili kiši, te pri visokoj vlažnosti zraka i mrazu.
Capadecor Metallocryl EXTERIOR je proizvod dopunjen specijalnim aktivnim tvarima protiv stvaranja algi i gljivica na premazu, koje pružaju dugotrajnu, vremenski ograničenu zaštitu čije djelotvorno trajanje ovisi o uvjetima na objektu, kao npr. jačini naslaga i izloženosti vlazi. Stoga trajno sprečavanje naslaga gljivica i algi nije moguće.

Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati izvan dohvata djece. AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.

Obratiti pažnju

Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

Kod proizvoda boja i lakova

M-DF02F

Deklaracija sadržaja

Poliakrilatna smola, pigmenti s bisernim sjajem (iriodine), silikati, voda, glikoleter, aditivi, sredstvo za konzerviranje (metil-/benziizotiazolinon), sredstva za stvaranje zaštitnog filma (oktilizotiazolinon, terbutrin, cinkpirition).

Detaljniji podaci

Vidjeti sigurnosno-tehnički list.

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije