caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/98264/037393_CapaGold_5L_und_CapaSilber_Kombibild.png

Capadecor CapaGold/CapaSilber

Svilenkasto-sjajna akrilatna disperzivna boja sa zlatnim/srebrnim metalnim efektom za unutarnje i vanjske radove.

Primjena

Efektni premazi CapaGold i CapaSilber zajedno sa specijalnim sredstvom za grundiranje EffektGrund omogućuju, posebno na strukturiranim površinama, čistu, prirodnu zlatnu odnosno srebrnu nijansu. Različitim tehnikama obrade četkom, letvom za lupkanje, lopaticom ili valjkom se isto tako mogu postići individualni kao i optički privlačni rezultati.
Sistem sa temeljnim, međupremazom i završnim premazom daje privlačne površine koje su vrlo otporne na opterećenja i koje se mogu primijeniti na punoj površini povezanih sustava za toplinsku izolaciju WDVS.

Svojstva materijala

  • posebno čista, prirodna zlatna i srebrna nijansa
  • može se primijeniti na cijeloj površini WDVS
  • otpornost na vremenske utjecaje i UV zračenje
  • brzo se suši
  • klasa otiranja na mokro 1, odgovara otpornosti na ribanje prema DIN 53778

Osnova materijala

Čista akrilatna disperzija.

Pakiranje/Veličina pakiranja

2,5 l, 5 l

Nijanse

Zlatna i srebrna.

Stupanj sjaja

Sjajni do svilenkasto-sjajni, ovisno o upojnosti podloge.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Originalno zatvorena ambalaža stabilna u skladištenju najmanje 1 godinu.

Gustoća

ca. 1,1 g/cm3

veličina zrna

< 100 µm, S1

Debljina suhog filma

50–100 µm, E2

Difuzijski otpor µ (H2O)

0,01 [kg/(m2 · h0,5)] (niska), W3

Difuzivno ekvivalentna debljina zračnog sloja sdH2O

0,64 m (srednja), V2

Dopunski proizvod

EffektGrund

Prikladne podloge

Žbuke iz grupe mortova P II i P III, stare ožbukane površine, nosive boje od umjetne smole i silikonske smole i silikatne boje, WDVS povezani sustav za toplinsku izolaciju NOVI i stari.
Podloge moraju biti čiste, čvrste, suhe, nosive i bez tvari koje razdvajaju. Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.

Priprema podloge

Žbuke grupe mortova PII i PIII:
Nove žbuke se mogu premazivati nakon što dovoljno odstoje, u pravilu nakon 2 tjedna pri ca. 200C i 65 % relativne vlažnosti zraka. Pri nepovoljnijim vremenskim uvjetima, npr. uslijed utjecaja vjetra ili kiše, vrijeme stajanja treba biti znatno dulje.
Stare žbuke: Dožbukana mjesta moraju dobro vezati i biti potpuno suha. Stare žbuke očistiti na mokro prikladnom metodom. Kod čišćenja mlazom vode pod pritiskom najviša temperatura od 600C i pritisak od najviše 60 bara. Nakon čišćenja ostaviti da dovoljno dugo odstoji. Upojne žbuke grundirati sa CapaSol LF ili OptiGrund E.L.F. Na jako upojnim, brašnjavim žbukama temeljni premaz sa AmphiSilan Putzfestiger. Kod glatkih podloga se površine ne mogu premazati, a da ne ostanu pruge od valjka. Stoga je potreban dodatni temeljni sloj sa Putzgrundom.

Beton:
Betonske površine s naslagama prljavštine ili brašnjavim slojem očistiti mehanički ili mlazom vode pod pritiskom uz pridržavanje zakonskih propisa. Na upojnim podlogama temeljni premaz sa OptiGrund E.L.F. odnosno CapaSol LF. Na brašnjavim površinama temeljni premaz sa Dupa-grund.

Nosive silikatne žbuke i žbuke od umjetne i silikonske smole:
CapaGold/CapaSilber stavlja visoke zathjeve pred podloge. Stare žbuke od umjetne smole koje bubre u dodiru s vodom nisu prikladne. Stare žbuke otporne na vodu očistiti prikladnom metodom na mokro. Kod čišćenja mlazom vode pod pritiskom mora vrijeme sušenje biti dovoljno dugo.

Nosivi premazi disperzivnih boja, silikatni premazi ili premazi silikonskih smola:
Zaprljane kredaste stare premaze očistiti mlazom vode pod pritiskom uz pridržavanje zakonskih propisa. Kod mokrog čišćenja površine prije daljnje obrade ostaviti da se dobro osuše.

Nenosivi premazi disperzivnih boja ili nenosivi mineralni premazi:
Ukloniti bez ostatka. Naknadno očistiti mlazom vode pod pritiskom uz pridržavanje zakonskih propisa. Kod mokrog čišćenja površine prije daljnje obrade ostaviti da se dobro osuše. Kod upojnih površina temeljni premaz sa OptiGrund E.L.F ili sa CapaSol LF.

Povezani sustav za toplinsku izolaciju WDVS NOVI:
CapaGold/CapaSilber se primjenjuje po cijeloj površini na WDVS-B (Dalmatiner odnosno EPS ploče), ako se pridržavate slijedeće izvedbe:
Armiranje: Capatect-Klebe-und Spachtelmasse 190; Capatect-ZF-Spachtel 699 ili Capatect CarbonSpachtel
Pletivo: Capatect-Gewebe 650/110
Grundiranje: na Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190 se prije fasadne žbuke nanosi kao temeljni premaz Putzgrund
Završna žbuka: AmphiSilan ili ThermoSan NQG Fassadenputz K15, K20, K30 ili R20, R30.
Za izvođenje WDVS B molimo da se pridržavate podataka iz informacija za pojedini proizvod.
Filcane odnosno glatke WDVS površine nisu dopuštene za premazivanje sa CapaGold odnosno CapaSilber!

Povezani sustav za toplinsku izolaciju STARI: (Preduvjet: izoliran sa EPS, čvrst i nosiv):
Premazivanje površina na postojećem WDVS sa CapaGold/CapaSilber se smije izvoditi samo djelomično, na dijelovima površine veličine do najviše 20%. Dijelovi površine koji se premazuju se moraju pripremiti kako je opisano u nastavku:
Na žbuci iz grupe mortova PII i na nosivim silikatnim i žbukama od silikonske i umjetne smole (vidjeti Tehničke informacije Prikladne podloge) se nakon potrebne pripreme podloge izvedba obavlja kako slijedi:
Armiranje: Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190
Pletivo: Capatect-Gewebe 650/110
Grundiranje: Putzgrund
Završa žbuka: Capatect AmphiSilan ili ThermoSan NQG Fassadenputz K15, K20, K30 ili R20, R30.

Za izvedbu WDVS B molimo da se pridržavate podataka iz informacija za pojedini proizvod.

Filcane odnosno glatke WDVS površine nisu dopuštene za premazivanje sa CapaGold odnosno CapaSilber!

Kod udvostručavanja WSDVS prema odredbi o uštedi energije je moguća primjena CapaGold/CapaSilber po cijeloj površini prema gore navedenim kriterijima (WDVS NOVI).

Nedostaci / oštećenja:
Vani: manje nedostatke popraviti sa Caparol Fassaden-Feinspachtel. Veća oštećenja do 20 mm je najbolje reparirati sa Histolith Renovierspachtel. Popravljana mjesta naknadno grundirati. Pridržavati se tehničkih informacija br. 710 i br. 1029. Dorađena mjesta moraju dobro vezati i biti potpuno suha.
Upojne žbuke grundirati sa CapaSol LF ili OptiGrund E.L.F. Na jako upojnim, brašnjavim žbukama koje se osipaju temeljni premaz sa AmphiSilan- Putzfestiger. Kod glatkih podloga se površine ne mogu premazati, a da ne ostanu pruge od valjka. Stoga je potreban dodatni temeljni premaz sa Putzgrund.
Unutra: Oštećenja ispuniti sa Caparol-Füllspachtel P ili Akkordspachtel fein. Pridržavati se tehničkih informacija br. 715.

Talog algi i gljivica:
Ako postoje naslage algi ili gljivica, površine se najprije moraju očistiti mokrim mlazom uz pridržavanje zakonskih propisa. Nakon toga površine proprati sa Capatox odnosno FungiGrund i ostaviti da se osuše.

Slani izboji (cvjetanja):
Slane izboje ukloniti na suho četkanjem. Temeljni premaz sa Dupa-grund. Kod premazivanja površina sa slanim izbojima ne može se jamčiti za trajno vezanje premaza za podlogu odnosno onemogućavanje stvaranja slanih izboja odnosno cvjetanja.

Način primjene


Prije obrade temeljito promiješati. Tijekom obrade redovno ponavljati miješanje. Materijal se ovisno o podlozi može obrađivati kistom, valjkom ili žlicom. Mjesta orezivanja bi trebalo naknadno prijeći valjkom. Za obradu valjkom upotrebljavati valjke srednje duge dlake (duljina dlake 12 – 16 mm), na kojima se materijal ne nakuplja na rubovima.
Kako bi se kod nanošenja valjkom (preporuča se samo na grubljim strukturama žbuke) osiguralo ravnomjerno usmjeravanje metalik pigmenata, proizvod CapaGold/CapaSilber se mora nanositi ravnomjerno, poprijeko razdijeliti i razvaljati u jednom smjeru.
Na glatkim fino strukturiranim podlogama bi nakon nanošenja materijala trebalo obaviti doradu pomoću neke kreativne tehnike obrade (četkom, lupkanjem, lopaticom, itd.).
Efektne površine se mogu postići ako se CapaGold/CapaSilber nakon nanošenja valjkom obradi okruglom četkom križnim potezima. Za izradu kreativnih površina, pogotovo u unutarnjim prostorima, jako su prikladne Arte-Twin žlica i daska za lupkanje.

Sistem nanošenja na površinu

Međupremaz:
Nakon obavljene pripreme podloge zasićeni, ravnomjerno pokrivni premaz sa EffektGrund (TI br. 814) nijansiran u nijansu koja odgovara za CapaGold ili CapaSilber prema ColorExpress kolekciji "CD EffektGrund".
EffektGrund nanijeti dva puta valjkom u nijansi temeljnog premaza tako da pokriva, poprijeko razdijeliti, razvaljati valjkom okomito u jednom smjeru i fino zagladiti. Na jako ili različito upojnim podlogama prethodno izvesti temeljni premaz sa OptiGrund E.L.F odnosno CapaSol LF.
Završni premaz:
Dva puta premazati nerazrjeđeno sa CapaGold/CapaSilber. Kod glatkih površina bezuvjetno doraditi sa četkom ili drugim alatom za kreativnu obradu, kako bi se ujednačila prugavost nanešenog materijala (pruge od valjka).

Potrošnja

Ca. 100 – 150 ml/m2 po jednom prolazu.
Vrijednosti potrošnje jako ovise o upojnosti i strukturi podloge. Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem na licu mjesta.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka suho po površini nakon ca. 1 sat, može se premazivati nakon ca. 12 sati. Kod veće vlažnosti zraka, nižih temperatura i većih količina potrošnje se vrijeme sušenja može produljiti.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe vodom.

Njemački certifikat

  • Ocjena trajnosti vezanja vani.

Obratiti pažnju

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS kategorija i granična vrijednost:

A(c), 40 g/l; max. 35 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-DF02

Deklaracija sadržaja

Poliakrilatna smola, efektni pigmenti, silikati, voda, glikoleter, aditivi, konzervans.

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.
Vodom nakon uporabe.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije