caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/152271/049423_Binder_12,5L.png

Binder

Disperzija umjetne smole

Primjena

Visokokvalitetna disperzija umjetne smole, namijenjena za samostalno pripremanje unutarnjih boja, oplemenjivanje boja s ljepilom, lazurnih premaza, kao dodatak ljepilu za tapete radi povećavanja snage lijepljenja te kao i univerzalno sredstvo za umjetnike i restauratore.

Načini alikacije:
Oplemenjivanje boja s ljepilom: 
Dodavanjem ca. 5 –10% Binder gotovoj boji s ljepilom poboljšava se otpornost na otiranje.

Lazurni premazi
2 dijela Bindera razrjediti s 1 dijelom vode i dodati gotove disperzivne boje punih tonova kao što su Amphibolin ili CaparolColor koloranti, ovisno o željenom efektu.

Lijepljenje tapeta i pletiva: 
Kod ljepljenja teških tapeta ili kod tapeta sa staklenim pletivom poboljšava se jačina lijepljenja i početno prijanjanje tapetnog ljepila dodavanjem 20% Bindera.

Samostalno pripremljena boja:

Vrsta vezanjaOtpornost na atmosferilijeOtpornost na pranje
Volumni udioVezivo11
Pigmentirana disperzija 23
Težinski udioVezivo11
Boja23
Voda11,5

Svojstva materijala

Područje primjene Bindera kao univerzalnog veziva za disperzije je vrlo široko. Vezivo je dokazano kao neizostavni i višestruko promjenjiv materijal, posebice na područjima koja se odnose na ličilačke radove, te radova na restauraciji.

Pakiranje/Veličina pakiranja

1 l, 5 l, 12,5 l

Nijanse

Bezbojna nakon sušenja.
Nijansira se pigmentima u boji postojanim na svjetlost i alkalne tvari ili disperzivnim bojama punih tonova kao što su Amphibolin ili CaparolColor koloranti.

Stupanj sjaja

Svilenkasti sjaj do mat, ovisno o razrjeđenju

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Način primjene

Boje pripremljene proizvodom Binder mogu se nanositi četkom, valjkom i špricanjem. 

Sistem nanošenja na površinu

Za samostalno pripremljenu boju:
Nanijeti kao temeljni transparentni sloj Binder, razrijeđen vodom u omjeru 1:5 te potom nanijeti međupremaz i završni sloj samostalno pripremljene boje.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+50C za okolni zrak i podlogu.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe vodom.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.
Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, a osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(a), 30 g/l; maks. 10 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-GF01

Deklaracija sadržaja

Disperzija polivinilacetatne smole, voda, alifati (<0,5%) aditivi, konzervansi (Metil-, Benzizotiazolinon)

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr