caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/218694/062018_PremiumColor.png

PremiumColor

Vrhunska kvaliteta i briljantnost intenzivnih tonova s velikom otpornošću na habanje.

Primjena

Za intenzivne tonove zidnih i stropnih premaza u unutarnjim prostorima koji su izloženi povećanom mehaničkom opterećenju. PremiumColor stvara plemenitu mat površinu briljantnih tonova i smanjuje efekt tragova koji nastaju laganim grebanjem površine (kredanje) kod jakih nijansi.

Svojstva materijala

  • vodorazrjediva, neškodljiva za okoliš, slabog mirisa
  • izvanredno lako se popravlja
  • smanjene emisije štetnih sastojaka i bez otapala
  • smanjuje efekt tragova koji nastaju laganim grebanjem površine (kredanje)
  • vrlo robusna površina
  • intennzivni tonovi
  • lako se obrađuje
  • otporna na dezinfekcijska sredstva i sredstva za čišćenje na bazi vode

Osnova materijala

Disperzija umjetnih smola prema DIN 55945.

Pakiranje/Veličina pakiranja

  • ColorExpress: 1,175 l, 2,35 l, 4,7 l, 7,05 l, 11,75 l

Nijanse

PremiumColor je dobavljiv isključivo kao bazni materijal i prije obrade se mora strojno nijansirati u željenu nijansu na ColorExpress sustavu. Kod naručivanja 100 litara i više u jednoj nijansi i jednoj narudžbi, na upit se isporučuje i tvornički nijansiran. Radi prepoznavanja mogućih grešaka u nijansi, prije obrade dobro je provjeriti točnost željene nijanse na manjoj površini. Na međusobno povezanim površinama koristiti samo nijanse iz iste izrade (šarže).
Kod intenzivnih tonova, poput crvene, narančaste, žute, radi lakšeg prekrivanja preporučuje se prethodni premaz sa Caparol-Haftgrund EG u odgovarajućem tonu, prema recepturi iz sistema za grundiranje dostupnoj na svim ColorExpress uređajima. Eventualno može biti potreban i drugi među/završni premaz sa PremiumColor u odgovarajućoj nijansi.

Stupanj sjaja

Mutno mat (prema DIN EN 13 300)

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Tehnički podaci

Karakteristike prema DIN EN 13 300:
Uslijed nijansiranja moguća su odstupanja u tehničkim karakteristikama proizvoda.

Klasa otiranja na mokro

Klasa 1, odgovara otpornosti na pranje prema DIN 53778

Maksimalna veličina čestica

fina (< 100 µm)

Gustoća

ca. 1,1 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
+++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čiste i suhe, bez tvari koje razdvajaju. 
Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.

Priprema podloge

Žbuke iz skupine mortova PII i PIII/tlačna čvrstoća prema normi DIN EN 998-1 s min. 1,5 N/mm2:
Čvrste, normalno upojne podloge premazivati bez prethodne pripreme. Na grubo poroznim, upojnim žbukama koje se osipaju temeljni premaz sa CapaSol RapidGrund ili CapaSol Konzentrat.

Gipsane žbuke iz skupine mortova PIV/tlačna čvrstoća prema normi DIN EN 13279 s min. 2 N/mm2:
Temeljni premaz sa HaftGrund EG. Gipsane žbuke sa zapečenom korom obrusiti, odstraniti prašinu, temeljni premaz sa Dupa-Putzfestiger.

Građevinske gips ploče:
Na upojnim pločama temeljni premaz sa CapaSol RapidGrund ili CapaSol Konzentrat. Na jako kompaktnim, glatkim pločama temeljni premaz za poboljšanje vezanja sa HaftGrund EG.

Gipsane ploče (gips-kartonske ploče):
Obrusiti ogrebotine od lopatice. Meka i obrušena mjesta obrađena masom za izravnavanje učvrstiti sa Dupa-Putzfestiger. Temeljni premaz sa HaftGrund EG, CapaSol RapidGrund ili CapaSol Konzentrat. Kod ploča s vodotopivim sastojcima koji puštaju boju temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrund. Pridržavati se BFS upute br. 12.

Beton:
Odstraniti eventualne ostatke tvari koje razdvajaju kao i tvari koje se brašnaju i osipaju.

Porobeton:
Temeljni premaz sa Capaplex, razrjeđen vodom 1 : 3.

Zidovi od opeke i pješčenjaka:
Premazivati bez prethodne pripreme.

Nosivi premazi:
Mat, slabo upojne premaze direktno premazivati. Sjajne površine i lak premaze ohrapaviti. Temeljni premaz sa HaftGrund EG.

Nenosivi premazi:
Odstraniti nenosive premaze lak i disperzivnih boja ili umjetne smole. Na slabo upojnim, glatkim površinama temeljni premaz sa HaftGrund EG. Na grubo poroznim površinama koje se osipaju odnosno upijaju temeljni premaz sa CapaSol RapidGrund. Nenosive premaze mineralnih boja mehanički ukloniti i odstraniti prašinu s površine. Temeljni premaz sa Dupa-Putzfestiger.

Premazi boja s ljepilom:
Temeljito oprati. Temeljni premaz sa Dupa-Putzfestiger.

Nepremazane tapete s grubim vlaknima, reljefne ili štampane tapete od papira:
Premazivati bez prethodne pripreme.

Tapete koje ne vežu čvrsto:
Ukloniti bez ostatka. Ljepilo i makulaturu oprati. Temeljni premaz sa Dupa-Putzfestiger.

Površine s naslagama plijesni:
Naslage plijesni odnosno gljivica odstraniti mokrim čišćenjem. Površine proprati sa Capatox odnosno FungiGrund i pustiti da se dobro osuše. Temeljni premaz ovisno o vrsti i stanju podloge. Kod jako napadnutih površina završni premaz izvesti sa Indeko-W, Malerit-W ili Fungitex-W. Pritom se treba pridržavati zakonskih propisa (npr. odredbi o bio-tvarima i opasnim sastojcima).

Površine s mrljama od nikotina, vode, čađi ili masnoća:
Nikotinska zaprljanja kao i mrlje od čađi ili masnoća oprati vodom uz dodatak sredstva za odmašćivanje i čišćenje u domaćinstvu i ostaviti da se dobro osuše. Sasušene mrlje od vode očistiti na suho četkom. Izolirajući temeljni premaz napraviti sa Caparol AquaSperrgrund. Na jako zaprljanim površinama napraviti završni premaz sa Aqua-inn №1.

Drvo i drveni materijali:
Premazati vodorazrjedivim i po okoliš neškodljivim Capacryl akrilnim lakovima ili Capacryl PU lakovima.

Manja oštećenja:
Nakon odgovarajuće pripreme popraviti sa Caparol-Akkordspachtel masom. Prema pravilu o obradi i po potrebi, naknadno grundirati.

Način primjene

Nanosi se  kistom ili valjkom.
Alat nakon uporabe oprati vodom.

Sistem nanošenja na površinu

Među i završni premaz napraviti sa PremiumColor. Kod velikih površina PremiumColor se može razrijediti s max. 3% vode. Kada slabo pokrivnih nijansi, preporučamo napraviti temeljni premaz s Caparol-Haftgrund EG u odgovarajućoj nijansi.

Obrada:
Materijal prije obrade temeljito promiješati. Za postizanje najboljih rezultata, preporučamo koristiti valjak Rotanyl 18 tvrtke Rotaplast. U osnovi se koriste najlonski valjci duljine dlake 14 –18 mm, koji ne uzrokuju nakupljanje materijala na rubovima. PremiumColor nanijeti ravnomjerno i razvaljati u jednom smjeru.

Potrošnja

Ca. 125 ml/m2 po jednom prolazu na glatkim podlogama. Na hrapavim površinama odgovarajuće više. Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+5 0C za okolni zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Pri +20°C i 65% relativne vlažnosti zraka nakon 4 – 6 sati suho po površini i može se premazivati. Površina je suha kroz 3 dana. Potpuna opteretvost i trajnost postiže se nakon sušenja od 14 dana. Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produljuje.

Napomena

Radi izbjegavanja vidljivih nasjeda boje, premaz raditi u jednom potezu mokro na mokro. Kako bi se očuvala specijalna svojstva ovog proizvoda, isti se ne smije miješati sa drugim materijalima. Isticanje popravljanih mjesta na površini ovisi o brojnim čimbenicima, pa je stoga neizbježno (BFS uputa 25). Kada na površinu PremiumColor nanesete samoljepljive šablone, naljepnice za zidove ili ljepljive trake, može doći do smanjenja snage ljepila. Ako je potrebno, napravite ispitivanja sposobnosti ljepljenja u takvom slučaju.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.
Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, a osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(a), 30 g/l: < 1 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-DF01

Deklaracija sadržaja

Polivinilacetatna smola, silikati, voda, aditivi, konzervansi (Metilizotiazolinon, Benziotiazolinon).

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Podaci o održivosti (NDB)

Sigurnosno- tehnički list