caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/218693/062017_PremiumClean.png

PremiumClean

Visokokvalitetna unutarnja boja za opterećene površine koja se lako može čistiti

Primjena

Za zidne i stropne premaze koji su skloni zaprljanju, a koji se mogu lako očistiti od prljavštine, na svim unutarnjim površinama. Idealno za područja koja su izložena povećanom mehaničkom opterećenju i zahtijevaju povremeno čišćenje. Unatoč mat površini, nečistoće iz kućanstva mogu se lako ukloniti. PremiumClean otporan je na vodene dezinficijense i posebno je prikladan za upotrebu u prostorima sa povećanim higijenskim zahtjevima, kao što su bolnice, starački domovi i lječničke ordinacije. Pogodan je i za  robne kuće, hotele, restorane, urede, škole, vrtiće, vladine agencije i privatne domove, s naglaskom na opterećena područja.

Svojstva materijala

  • razrjeđuje se vodom, ekološka, bez mirisa
  • neosjetljiva na prljanje
  • lako se čisti
  • bez tvari koje uzrokuju zamagljivanje
  • paropropusna 
  • otporna na sredstva za dezinfekciju na bazi vode i klasična sredstva za čišćenje u domaćinstvu

Osnova materijala

Disperzija umjetne smole prema DIN 55945.

Pakiranje/Veličina pakiranja

  • Standardna roba: 5 l, 12,5 l
  • ColorExpress: 5 l, 12,5 l

Nijanse

Bijela.

PremiumClean se može samostalno nijansirati sa do 10% CaparolColor Vollton- und Abtönfarben ili AmphiColor Vollton- und Abtönfarben. Kod samostalnog nijansiranja potrebno je pomiješati ukupnu količinu kako bi se izbjegle razlike u nijansi. Kod naručivanja 100 l i više u istoj nijansi jednom nadrudžbom na upit se isporučuje i tvornički nijansirana.
PremiumClean se u ColorExpress sustavu može strojno nijansirati prema gotovo svim dostupnim ton kartama na tržištu. Radi prepoznavanja mogućih grešaka u nijansi, prije obrade molimo provjeriti točnost nijanse. Na međusobno povezanim površinama koristiti samo nijanse iz iste izrade (šarže).

Stupanj sjaja

Mutno mat (prema DIN EN 13 300). Pod ravnim kutom gledanja, površina se može činiti sjajnijom.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Tehnički podaci

Karakteristike prema DIN EN 13 300:
Uslijed nijansiranja su moguća odstupanja u tehničkim karakteristikama.

Klasa otiranja na mokro

Klasa 1, odgovara otpornosti na pranje prema DIN 53778

Omjer kontrasta

Pokrivna moć Klasa 2, uz izdašnost od 7 m2/l odn. 140 ml/m2

Maksimalna veličina čestica

fina (< 100 µm)

Gustoća

ca. 1,34 g/cm3

Napomena

Savjeti za čišćenje: Za povremeno površinsko čišćenje prikladna su uobičajena sredstva za čišćenje na bazi vode koja nisu obojena, u kombinaciji s mekom, čistom krpom od mikrovlakana.
Prije prvog čišćenja potrebno je ispitati odgovarajuće sredstvo za čišćenje na slabo vidljivom mjestu radi kompatibilnosti sa sustavom boja. Pridržavajte se uputa za doziranje sredstava za čišćenje i nemojte koristiti abrazivne proizvode. Za tonirane proizvode, ovisno o nijansi i intenzitetu čišćenja, može se primijetiti lagano skidanje pigmenta na krpi za čišćenje.

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
+++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čiste, suhe i bez tvari koje razdvajaju. 
Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.

Priprema podloge

Žbuke iz skupine mortova PII i PIII/tlačna čvrstoća prema normi DIN EN 998-1 s min. 1,5 N/mm2:
Čvrste, normalno upojne podloge premazivati bez prethodne pripreme. Na grubo poroznim, upojnim žbukama koje se osipaju temeljni premaz sa CapaSol RapidGrund ili CapaSol Konzentrat.

Gipsane žbuke iz skupine mortova PIV/tlačna čvrstoća prema normi DIN EN 13279 s min. 2 N/mm2:
Temeljni premaz sa HaftGrund EG. Gipsane žbuke sa zapečenom korom obrusiti, odstraniti prašinu, temeljni premaz sa Dupa-Putzfestiger.

Građevinske gips ploče:
Na upojnim pločama temeljni premaz sa CapaSol RapidGrund ili CapaSol Konzentrat. Na jako kompaktnim, glatkim pločama temeljni premaz za poboljšanje vezanja sa HaftGrund EG.

Gipsane ploče (gips-kartonske ploče):
Obrusiti ogrebotine od lopatice. Meka i obrušena mjesta obrađena masom za izravnavanje učvrstiti sa Dupa-Putzfestiger. Temeljni premaz sa HaftGrund EG, CapaSol RapidGrund ili CapaSol Konzentrat. Kod ploča s vodotopivim sastojcima koji puštaju boju temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrund. Pridržavati se BFS upute br. 12.

Beton:
Odstraniti eventualne ostatke tvari koje razdvajaju kao i tvari koje se brašnaju i osipaju.

Porobeton:
Temeljni premaz sa Capaplex, razrjeđen vodom 1 : 3.

Zidovi od opeke i pješčenjaka:
Premazivati bez prethodne pripreme.

Nosivi premazi:
Mat, slabo upojne premaze direktno premazivati. Sjajne površine i lak premaze ohrapaviti. Temeljni premaz sa HaftGrund EG.

Nenosivi premazi:
Odstraniti nenosive premaze lak i disperzivnih boja ili umjetne smole. Na slabo upojnim, glatkim površinama temeljni premaz sa HaftGrund EG. Na grubo poroznim površinama koje se osipaju odnosno upijaju temeljni premaz sa CapaSol RapidGrund. Nenosive premaze mineralnih boja mehanički ukloniti i odstraniti prašinu s površine. Temeljni premaz sa Dupa-Putzfestiger.

Premazi boja s ljepilom:
Temeljito oprati. Temeljni premaz sa Dupa-Putzfestiger.

Nepremazane tapete s grubim vlaknima, reljefne ili štampane tapete od papira:
Premazivati bez prethodne pripreme.

Tapete koje ne vežu čvrsto:
Ukloniti bez ostatka. Ljepilo i makulaturu oprati. Temeljni premaz sa Dupa-Putzfestiger.

Površine s naslagama plijesni:
Naslage plijesni odnosno gljivica odstraniti mokrim čišćenjem. Površine proprati sa Capatox odnosno FungiGrund i pustiti da se dobro osuše. Temeljni premaz ovisno o vrsti i stanju podloge. Kod jako napadnutih površina završni premaz izvesti sa Indeko-W, Malerit-W ili Fungitex-W. Pritom se treba pridržavati zakonskih propisa (npr. odredbi o bio-tvarima i opasnim sastojcima).

Površine s mrljama od nikotina, vode, čađi ili masnoća:
Nikotinska zaprljanja kao i mrlje od čađi ili masnoća oprati vodom uz dodatak sredstva za odmašćivanje i čišćenje u domaćinstvu i ostaviti da se dobro osuše. Sasušene mrlje od vode očistiti na suho četkom. Izolirajući temeljni premaz napraviti sa Caparol AquaSperrgrund. Na jako zaprljanim površinama napraviti završni premaz sa Aqua-inn №1.

Drvo i drveni materijali:
Premazati vodorazrjedivim i po okoliš neškodljivim Capacryl akrilnim lakovima ili Capacryl PU lakovima.

Manja oštećenja:
Nakon odgovarajuće pripreme popraviti sa Caparol-Akkordspachtel masom. Prema pravilu o obradi i po potrebi, naknadno grundirati.

Način primjene

Nanosi se kistom/četkom, valjkom i Airless uređajima.
Airless nanošenje: Kut: 400-500; Dizna: 0,017 – 0,019"; Tlak : 140 – 160 bara
Uređaje za rad nakon uporabe očistiti vodom.

Sistem nanošenja na površinu

Nanijeti zasićeni ravnomjerni premaz sa PremiumClean, nerazrijeđen ili razrijeđen sa maks. 5% vode. Na jako kontrastnim površinama može biti potrebno prethodno nanijeti temeljni premaz, razrjeđen s najviše 5% vode. Na različito upojnim podlogama temeljni premaz napraviti sa Caparol-Haftgrund.
Za nanošenje valjkom na glatkim površinama koristiti valjak kratke dlake (duljina 13 mm), npr. Rotastreif 13 mm. Nanesite PremiumClean ravnomjerno, potezima valjkom u jednom smjeru.

Potrošnja

Ca. 140 ml/m2 po jednom sloju na glatkim površinama. Na hrapavim površinama odgovarajuće više. Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem na objektu.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+50C za okolni zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Pri +20°C i 65 % relativne vlažnosti zraka nakon 4 – 6 sati suho po površini i može se premazivati. Potpuno suho i može se opteretiti/čistiti nakon ca. 14 dana. Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka produljuje se vrijeme sušenja.

Napomena

Radi izbjegavanja vidljivih spojeva premaza, premazivati mokro na mokro u jednom prolazu. Kako bi se postigao ujednačeni sloj površine na glatkim i/ili svijetlim površinama, može biti potrebno nanošenje i drugog sloja.
Kod nanošenja Airlessom boju dobro promiješati i procijediti. Isticanje popravljanih mjesta na površini ovisi o brojnim čimbenicima, pa je stoga neizbježno (BFS uputa 25).
Korištenje dezinfekcijskih sredstava na bazi fenola može uzrokovati žućenje površine.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. Čuvati izvan dohvata djece. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Odložiti sadržaj/spremnik na za to predviđenom mjestu.

Sadrži: 2-metil-2H-izotiazol-3-on, 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, smejsu od 5-klor-2-metil-2H-izotiazol-3-on [EG br. 247-500-7] i 2-Metil-2H-izotiazol-3-on [EG br. 220-239-6] (3:1). Smjesa od 5-klor-2-metil-2H-izotiazol-3-on id 2-Metil-2H-izotiazol-3-on (3:1) < 15 ppm.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(a), 30 g/l: < 1 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

GISKOD: BSW20
Kod proizvoda: M-DF01 (ranije)

Deklaracija sadržaja

Poliakrilatna smola, titan dioksid, silikati, vosak, voda, aditivi, sredstvo za konzerviranje (metilizotiazolinon, benzizotiazolinon)

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Podaci o održivosti (NDB)