caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/155693/050417_IndekoGeo_12,5L.png

IndekoGeo

Unutarnja, ekološki prihvatljiva boja premium kvalitete za mutno mat površine

Primjena

Unutarnja boja premium kvalitete za visokokvalitetne zidne i stropne premaze na svim standardnim unutarnjim površinama.
Izuzetno izdašna i ekonomična, boja je koja osobito čuva resurse. Emisije štetnih tvari su svedene na najmanju moguću mjeru, ne sadrži otapala. U proizvodnji veziva potrebne sirovine su u 100 %-tnoj mjeri zamijenjene obnovljivim (postupak bilanciranja mase).
IndekoGeo ima dvostruku moć pokrivanja, tako da je najčešće dostatan samo jedan premaz. Suši se vrlo brzo i bez mirisa, dakle nadasve je dobar za objekte koje treba brzo premazati ili renovirati i ponovo koristiti ili nastaniti. Bolnice, domovi za starije osobe, robne kuće, hoteli, ugostiteljski objekti, uredi, škole, dječji vrtići, liječničke ordinacije, ustanove te privatni stambeni prostori, to su prije svega područja primjene za premaze IndekoGeo, budući da korisnici ili stanari nisu izloženi mirisu boje.

Svojstva materijala

  • razrjeđuje se vodom, čuva resurse, ima neznatan miris 
  • bez mirisa, emisije štetnih tvari svedene na najmanju mjeru 
  • ne sadrži tvari koje izazivaju stvaranje maglice (fogging) 
  • izvrsna mogućnost popravljanja 
  • dvostruka pokrivna moć 
  • vrlo visok stupanj bjeline 
  • savršeno podatna za premazivanje 
  • postupak bilanciranja mase certificiran od TÜV-a

Osnova materijala

Disperzivna smola na bazi obnovljivih sirovina.

Pakiranje/Veličina pakiranja

  • Standardna roba:  5 l, 12,5 l

Nijanse

Weiß.

IndekoGeo je moguće samostalno nijansirati sa CaparolColor Abtönfarben ili AmphiColor® Voll- und Abtönfarben. Pri tome treba potrebnu ukupnu količinu međusobno izmiješati, kako bi se izbjegle razlike u tonu boje.

Stupanj sjaja

Mutno mat(prema DIN EN 13 300)

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, ca. 12 mjeseci.

Tehnički podaci

Karakteristike prema DIN EN 13 300:
Uslijed nijansiranja su moguća odstupanja u tehničkim karakteristikama.

Klasa otiranja na mokro

Klasa 1, odgovara otpornosti na pranje prema DIN 53778

Omjer kontrasta

Pokrivna moć Klasa 1, uz izdašnost od 8 m2/l odn. 125 ml/m2

Maksimalna veličina čestica

fina (< 100 µm)

Gustoća

ca. 1,4 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe. Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.

Priprema podloge

Žbuke iz skupine mortova PII i PIII/tlačna čvrstoća prema normi DIN EN 998-1 s min. 2 N/mm2:
Čvrste, normalno upojne žbuke premazati bez prethodne obrade. Na grubo poroznim, upojnim žbukama koje se osipaju napraviti temeljni premaz proizvodom OptiGrund odnosno CapaSol.

Gipsane žbuke iz skupine mortova PIV/tlačna čvrstoća prema normi DIN EN 13279 s min. 2 N/mm2:
Napraviti temeljni premaz proizvodom Caparol-Haftgrund. Gipsane žbuke sa zapečenom koricom treba prebrusiti, otprašiti, te napraviti temeljni premaz sa proizvodom Caparol-Tiefgrund TB.

Građevinske ploče od gipsa:
Na upojnim pločama napraviti temeljni premaz proizvodom OptiGrund ili Caparol-Tiefgrund TB. Na jako komprimiranim, glatkim pločama napraviti temeljni premaz proizvodom Caparol-Haftgrund koje pospješuje prianjanje.

Ploče od gipsa (ploče od gipskartona):
Prebrusiti neravnine od kitanja. Mekana mjesta učvrstiti sa Caparol-Tiefgrund TB. Napraviti temeljni premaz proizvodom Caparol-Haftgrund, OptiGrund ili CapaSol. Na pločama sa sastojcima topivim u vodi, koji izazivaju promjenu boje, napraviti temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrund. Treba se držati uputa u BFS biltenu br. 12.

Beton:
Odstraniti eventualno postojeće ostatke sredstava za separaciju kao i brašnaste tvari koje se osipaju.

Porozni beton:
Napraviti temeljni premaz proizvodom Capaplex, razrijeđenim u vodi u omjeru 1 : 3.

Zidovi od pješčanih opeka i neožbukanih opeka:
Premazati bez prethodne obrade.

Nosivi premazi:
Zagasite, slabo upojne premaze treba premazati izravno. Sjajne površine i premaze lakom treba nahrapaviti. Nanijeti temeljni premaz Caparol-Haftgrund.

Nenosivi premazi:
Nenosive premaze od lak boja i disperzivnih boja te slojeve žbuke od umjetne smole treba ukloniti. Na slabo upojnim, glatkim površinama napraviti temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund. Na grubo poroznim, upojnim površinama, odnosno površinama koje se osipaju napraviti temeljni premaz proizvodom OptiGrund odn. CapaSol. Nenosive premaze mineralnih boja treba mehanički ukloniti i površine otprašiti. Napraviti temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

Premazi boja na bazi ljepila:
Isprati do temelja. Nanijeti temeljni premaz Caparol-Tiefgrund TB.

Nepremazane tapete s grubim vlaknima, reljefne ili strukturne tapete od papira:
Premazati bez prethodne obrade.

Tapete koje ne prianjaju čvrsto:
Ukloniti bez ostatka. Isprati ostatke ljepila i makulature. Napraviti temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

Površine obrasle s plijesni:
Odstraniti plijesan odnosno gljivice mokrim čišćenjem. Površine treba isprati sa Capatox odnosno FungiGrund i pustiti da se dobro osuše. Napraviti temeljni premaz prema vrsti i kakvoći podloge. Kod jako napadnutih površina izvesti završni premaz proizvodom Indeko-W, Malerit-W ili Fungitex-W. Pritom treba poštivati zakonske i službene propise (npr. uredbu o biološkim i opasnim tvarima).

Površine s mrljama od nikotina, vode, čađi ili masnoće:
Nečistoće od nikotina, te mrlje od čađi ili masnoće isprati vodom s dodatkom sredstava za čišćenje iz kućanstva koja otapaju masnoće i pustiti da se dobro osuše. Osušene mrlje od vode četkanjem očistiti na suho. Napraviti temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrund kao impregnacijom. Na jako zaprljanim površinama obaviti završno premazivanje proizvodom Aqua-inn Nº1.

Drvo i materijali od drveta:
Premazati ekološki prihvatljivim lakom Capacryl Acryl-Lack ili Capacryl PU-Lack, razrjedivim u vodi.

Mala oštećenja:
Nakon odgovarajuće pripreme popraviti masom za izravnavanje Caparol-Akkordspachtel prema uputama o obradi i po potrebi grundirati.

Način primjene

Nanošenje kistom/četkom, valjkom ili Airless uređajima.
Airless nanošenje: kut špricanja: 50°; mlaznica: 0,018–0,021"; pritisak: 150–180 bara
Čišćenje alata odmah nakon uporabe vodom.

Sistem nanošenja na površinu

Obilan, ravnomjeran premaz sa IndekoGeo ili razrijeđen s maksimalno 5% vode.
Na površinama sa izrazitim kontrastom treba prethodno izvesti temeljni premaz, razrijeđen s maksimalno 10% vode. Na podlogama različite upojnosti napraviti temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund.

Potrošnja

Ca. 125 ml/m2 po sloju na glatkoj podlozi. Na hrapavim površinama odgovarajuće više.
Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+50C za okolni zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Pri +20 °C i uz 65 % relativne vlage zraka premaz je nakon 4-6 sati površinski suh i može se premazivati. Nakon ca. 3 dana potpuno je suh i opteretiv. Pri nižim temperaturama i uz veću vlažnost zraka ovo se vrijeme produljuje.

Napomena

Radi izbjegavanja vidljivih sastavaka treba premazivati postupkom mokro u mokro u jednom potezu. Pri Airless nanošenju boju treba dobro promiješati i prosijati. U slučaju primjene Caparol-Tiefgrund TB u unutarnjem prostoru može se javiti tipičan miris otapala te je stoga potrebno osigurati dobro prozračivanje. U osjetljivim područjima koristiti AmphiSilan-Putzfestiger, koji ne sadrži aromate i slabog je mirisa. Ocrtavanje popravaka na površini ovisi o mnogim čimbenicima te je stoga neizbježno (BFS bilten br. 25). 

Njemački certifikat

Institut Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI) ocijenio je primjenu u unutarnjem prostoru sigurnom i dodijelio proizvodu oznaku kvalitete TÜV instituta ''ispitano s obzirom na sadržaj štetnih tvari''. Certifikat dostupan na zahtjev.

Obratiti pažnju

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(a), 30 g/l: < 1 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-DF01

Deklaracija sadržaja

Polistirolakrilat, vodeno staklo, titan dioksid, silikati, kalcij karbonat, voda, aditivi.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr