caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/218668/062013_Nespri_FiXX.png

Nespri® FiXX

Specijalna boja za unutarnje prostore za racionalno premazivanje namijenjena za nanošenje Nespri-TEC špricanjem

Primjena

Postupak špricanja Nespri-TEC omogućuje nanošenje bez stvaranja maglice.
Boja za unutarnje prostore velike pokrivne moći za izrazito zagasito premazivanje zidova i stropova. Zahvaljujući svojoj sposobnosti zapunjavanja, Nespri® FiXX boja je prikladna za premazivanje hrapavih vlakana. Spojeve tapeta ujednačuje u najboljoj mgućoj mjeri.

Svojstva materijala

  • specijalnim postupkom špricanja Nespri-TEC racionalno se nanosi bez stvaranja maglice 
  • minimalne emisije štetnih tvari, ne sadrži otapala ni omekšivače 
  • ne sadrži tvari koje dovode do pojave tamnog taloga
  • paropropusna
  • sd-vrijednost < 0,1 m 
  • optimalna mogućnost popravljanja 
  • velika pokrivna moć, tako da je najčešće potreban samo jedan premaz

Osnova materijala

Disperzija umjetne smole prema DIN 55945.

Pakiranje/Veličina pakiranja

  • Standardna roba: 25 l kanta, 120 l bačva
  • ColorExpress: 12,5 l.

Nijanse

Bijela.

Može se nijansirati sa AmphiColor® Vollton- und Abtönfarben ili CaparolColor Vollton- und Abtönfarben. Nespri® FiXX Weiß može se tonirati prema CaparolColor ton karti. Ukoliko se radi o većem toniranih broju pakiranja, prije nanošenja potrebno je međusobno izmiješati cjelokupnu količinu, kako bi se izbjegle razlike u nijansi. Ako nijansiranje izvodite sami, može pri špricanju eventualno doći do većeg stvaranja maglice. Tvorničko nijansiranje dostupno je na upit. Da biste raspoznali eventualne pogreške pri nijansiranju, molimo da prije nanošenja utvrdite točnost nijanse. Na površinama koje čine cjelinu treba upotrijebiti samo nijanse iz jedne šarže. Nespri® FiXX se u ColorExpress sustavumože strojno nijansirati prema svim standardnim kolekcijama tonova boje u svijetlim tonovima do referentne vrijednosti svjetline ca. 70. 

može se tonirati prema CaparolColor ton karti. Ukoliko se radi o većem toniranih broju pakiranja, prije nanošenja potrebno je međusobno izmiješati cjelokupnu količinu, kako bi se izbjegle razlike u nijansi. Ako nijansiranje izvodite sami, može pri špricanju eventualno doći do većeg stvaranja maglice. Tvorničko nijansiranje dostupno je na upit. Da biste raspoznali eventualne pogreške pri nijansiranju, molimo da prije nanošenja utvrdite točnost nijanse. Na površinama koje čine cjelinu treba upotrijebiti samo nijanse iz jedne šarže. Nespri® FiXX se u ColorExpress sustavu može strojno nijansirati prema svim standardnim kolekcijama tonova boje u svijetlim tonovima do referentne vrijednosti svjetline ca. 70.

Stupanj sjaja

Mitno mat (prema DIN EN 13 300)

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Tehnički podaci

Karakteristike prema DIN EN 13 300:
Uslijed nijansiranja su moguća odstupanja u tehničkim karakteristikama.

Klasa otiranja na mokro

Klasa 3, odgovara otpornosti na otiranje prema DIN 53778

Omjer kontrasta

Pokrivna moć Klasa 1, uz izdašnost od 5,5 m2/l odn. 
175 ml/m2

Maksimalna veličina čestica

fina (< 100 µm)

Gustoća

ca. 1,5 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čiste, bez tvari koje razdvajaju i suhe.
Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.

Priprema podloge

Žbuke iz skupine mortova PII i PIII/tlačna čvrstoća prema normi DIN EN 998-1 s min. 1,5 N/mm2:
Čvrste, normalno upojne podloge premazivati bez prethodne pripreme. Na grubo poroznim, upojnim žbukama koje se osipaju temeljni premaz sa OptiGrund odn. CapaSol.

Gipsane žbuke iz skupine mortova PIV/tlačna čvrstoća prema DIN EN 13279 s min. 2 N/mm2: Temeljni premaz napraviti sa Caparol-Haftgrund odnosno AmphiSilan-Grundierfarbe. Gipsane žbuke sa zapečenom koricom treba izbrusiti, otprašiti i nanijeti kao temeljni premaz Caparol-Tiefgrund TB.

Ploče od gipsa: na upojnim pločama nanosi se jedan temeljni premaz OptiGrund ili Caparol Tiefgrund TB. Na jako sabijenim, glatkim pločama nanosi se temeljni premaz koji poboljšava prianjanje Caparol Haftgrund odnosno AmphiSilan-Grundierfarbe.

Gipskartonske ploče: prebrusiti izbočine zaostale od obrade gleterom. Mekana mjesta u gipsanoj masi učvrstiti sa Caparol-Tiefgrund TB. Nanijeti kao temeljni premaz Caparol-Haftgrund, AmphiSilan-Grundierfarbe, OptoGrund ili CapaSol. Kod ploča sa sastojcima topivim u vodi, koji dovode do promjene boje, nanijeti kao temeljni premaz CaparolAquaSperrgrund. Voditi računa o uputama u biltenu BFS-Merkblatt br. 12.

Beton: odstraniti eventualne ostatke sredstava koja potiču odvajanje od podloge kao i brašnaste tvari koje se osipaju.

Porozni beton: nanijeti kao temeljni Capaplex, razrijeđen u vodi u omjeru 1:3.

Zidovi od vapnenopješčanih opeka i neožbukanih opeka: premazivati bez prethodne obrade.

Nosivi slojevi: premaze slabe upojnosti, bez sjaja, premazivati direktno. Sjajne površine i lakirane premaze ohrapaviti. Nanijeti kao temeljni premaz Caparol-Haftgrund odnosno AmphiSilan-Grundierfarbe.

Nenosivi slojevi: odstraniti nenosive premaze lak boja i disperzivnih boja ili slojeve žbuke od umjetne smole. Na glatkim površinama slabe upojnosti nanijeti kao temeljni premaz Caparol-Haftgrund odnosno AmphiSilan-Grundierfarbe. Na grubo poroznim površinama koje se osipaju, odnosno na upojnim površinama, nanijeti kao temeljni premaz OptiGrund odnosno CapaSol. Nenosive premaze mineralnih boja mehanički odstraniti i površine otprašiti. Nanijeti kao temeljni premaz Caparol-Tiefgrund TB.

Premazi boja na bazi ljepila: isprati do potpune čistoće. Nanijeti temeljni premaz Caparol-Tiefgrund TB.

Nepremazane tapete s grubim vlaknima, reljefne ili strukturne tapete od papira: premazati bez prethodne obrade.

Tapete koje ne prianjaju čvrsto: odstraniti bez ostatka. Isprati ostatke ljepila i makulature. Nanijeti temeljni premaz Caparol-Tiefgrund TB.

Površine obrasle s plijesni: plijesan i gljivice odstraniti mokrim čišćenjem. Površine isprati Capatoxom odnosno FungiGrund i pustiti da se dobro osuše. Nanijeti temeljni premaz, ovisno o vrsti i kakvoći podloge. U slučaju jako obraslih površina, napraviti završni premaz sa Indeko-W, Malerit-W ili Fungitex-W. Pritom treba voditi računa o zakonskim i službenim propisima (npr. o uredbi o biološkim i opasnim materijalima).

Površine s mrljama od nikotina, vode, čađi ili masnoće: nečistoću od nikotina te mrlje od čađi ili masnoće oprati vodom uz dodatak kućnih deterdženata koji otapaju masnoću i pustiti da se dobro osuše. Osušene mrlje od vode očistiti suhim četkanjem. Nanijeti izolirajući temeljni premaz Caparol AquaSperrgrund. Na jako onečišćenim površinama nanijeti kao završni premaz Aqua-inn Nº1.

Drvo i materijali od drveta: premazivati u vodi razrjedivim i ekološki prihvatljivim lakovima Capacryl Acryl-Lack ili Capadur Color.

Mali defekti: nakon odgovarajuće prethodne obrade popraviti sa Caparol-Akkordspachtel prema propisima o obradi i po potrebi izvršiti dodatno grundiranje.

Način primjene

Nanošenje samo specijalnim uređajem Nespray-Airless.

Nanošenje špricanjem: Za površinu: kut špricanja: 30°/ Dizna: specijalna Nespray dvostruka dizna 0,016–0,019"; Za porubljivanje: kut špricanja 20°/ Dizna: Nespray specijalna dizna 0,013".
Udaljenost od podloge smije iznositi maks. 30 cm, a ako se to ne može zajamčiti, mora se upotrijebiti produžetak dizne tvrtke Wagner. Temperaturu materijala automatski regulira sam uređaj Nespray-Airless. Pritisak za zatvaranje (pištolj za špricanje zatvoren) podešava se na uređaju u plavo označenom području. Pritisak za špricanje (pištolj za špricanje otvoren) nalazi se u zeleno označenom području.
Čišćenje alata: vodom.
Drugi premazni materijali, specijalno mase za grundiranje, mogu se također nanositi uređajima Nespray-Airless, no kod ovih proizvoda nema garancije da se pri postupku neće stvarati maglica te ih je potrebno nanositi uz odgovarajuće mjere opreza.

Sistem nanošenja na površinu

Obrada specijalnom tehnikom špricanja Nespri-TEC: specijalnim uređajem Nespray-Airless nanijeti obilan, ravnomjeran premaz Nespri® FiXX i odmah ga ravnomjerno razvaljati standardnim valjkom kratke dlake (12-16 mm). Na izrazito kontrastnim površinama te površinama velike ili različite upojnosti treba prethodno napraviti temeljni premaz.

Potrošnja

Ca. 175 ml/m2 po jednom prolazu na glatkim podlogama. Na hrapavim površinama odgovarajuće više. Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+50C za okolni zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Pri +20 0C i 65% relativne vlažnosti zraka, suho po površini i može se obrađivati nakon 4 – 6 sati. Potpuno suho i može se opteretiti nakon ca. 3 dana. Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka se vremena sušenja produljuju.

Napomena

Kompatibilnost s drugim sredstvima za premazivanje: Nespri® FiXX se, osim s AmphiColor® odn. ­CaparolColor Vollton- und Abtönfarben  ne smije miješati s drugim sredstvima za premazivanje.

Radi izbjegavanja vidljivih nasjeda, premazivati mokro na mokro u jednom potezu. Kad se koristi Caparol-Tiefgrund TB u unutarnjim prostorima može se pojaviti tipični miris otapala te stoga treba osigurati dobro prozračivanje. U osjetljivim područjima koristiti AmphiSilan-Putzfestiger koji ima slabi miris i ne sadrži aromate. Isticanje popravljanih mjesta na površini ovisi o brojnim čimbenicima, pa je stoga neizbježno (BFS uputa 25).

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.
Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, a osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(a): 30 g/l; < 1 g/l

GIS kod

BSW20

Kod proizvoda boja i lakova

M-DF01

Deklaracija sadržaja

Polivinilacetatna smola, titan dioksid, silikati, kalcij karbonat, voda, aditivi, sredstvo za konzerviranje (Metilizotiazolinon, Benzizotiazolinon)

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije