caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/155694/050418_CapaTrendGeo_12,5L.png

CapaTrendGeo

Ekološki prihvatljiva unutarnja boja za raznovrsne mogućnosti primjene 

Primjena

Unutarnja boja s dobrom moći pokrivanja za zidne i stropne premaze na svim uobičajenim unutarnjim površinama. Izvanredno prikladna za nove premaze kao i za renoviranje. Zahvaljujući jednostavnosti i racionalnosti obrade vrlo je prikladna za sve standardne zahtjeve radova u interijerima. 

Svojstva materijala

  • razrjeđuje se vodom, ekološka, bez mirisa
  • nema tvari koje potiču zamagljivanje (fogging efekt) 
  • minimalna emisija štetnih tvari i bez otapala 
  • dobra pokrivna moć 
  • lako se obrađuje
  • raznovrsne mogućnosti primjene

Osnova materijala

U proizvodnji veziva za ovu disperzivnu boju, potrebne sirovine su skoro 100% zamijenjene obnovljivim sirovinama (postupak bilanciranja mase).
Više informacija: www.caparol.de/capageo

Pakiranje/Veličina pakiranja

  • Standardna roba:  5 l, 12,5 l
  • ColorExpress: 5 l, 12,5 l

Nijanse

Bijela.
CapaTrendGeo može se nijansirati u vlastitoj izvedbi pomoću boja za nijansiranje CaparolColor Abtönfarben ili AmphiColor® Voll- und Abtönfarben. U slučaju da boju sami nijansirate, potrebno je cjelokupnu potrebnu količinu međusobno izmiješati, kako bi se izbjegle razlike u tonu boje. CapaTrendGeo se u ColorExpress sustavu može strojno nijansirati po svim ton kartama na tržištu. Radi prepoznavanja mogućih grešaka u nijansi, prije obrade molimo provjeriti točnost nijanse. Na međusobno povezanim površinama koristiti samo nijanse iz iste izrade (šarže). Blještave, intenzivne nijanse u nekim okolnostima mogu imati manju pokrivnu moć. Stoga se kod tih nijansi preporuča prethodni premaz sličnom pokrivnom, na bijeloj boji baziranom, pastelnom nijansom. Eventualno može biti potreban drugi pokrivni premaz. Uslijed toniranja, svojstvo CapaTrendGeo da ne sadrži konzervanse, ne može više biti garantirano.

Stupanj sjaja

Mutno mat (prema DIN EN 13 300)

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, ca. 12 mjeseci.

Tehnički podaci

Karakteristike prema DIN EN 13 300:
Uslijed nijansiranja su moguća odstupanja u tehničkim karakteristikama.

Klasa otiranja na mokro

Klasa 3, odgovara otpornosti na pranje prema DIN 53778

Omjer kontrasta

Pokrivna moć Klasa 2, uz izdašnost od 7 m2/l odn. 140 ml/m2

Maksimalna veličina čestica

fina (< 100 µm)

Gustoća

ca. 1,5 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe. Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN
18363, st. 3.

Priprema podloge

Žbuke iz skupine mortova PII i PIII/tlačna čvrstoća prema normi DIN EN 998-1 s min. 1,5 N/mm2: Čvrste, normalno upojne žbuke premazati bez prethodne obrade. Na grubo poroznim, upojnim žbukama koje se osipaju napraviti temeljni premaz proizvodom OptiGrund odnosno CapaSol.

Gipsane žbuke iz skupine mortova PIV/tlačna čvrstoća prema normi DIN EN 13279 s min. 2 N/mm2: Napraviti temeljni premaz proizvodom Caparol-Haftgrund. Gipsane žbuke sa zapečenom koricom treba prebrusiti, otprašiti, te napraviti temeljni premaz sa proizvodom Caparol-Tiefgrund TB.

Građevinske ploče od gipsa: Na upojnim pločama napraviti temeljni premaz proizvodom OptiGrund ili Caparol-Tiefgrund TB. Na jako komprimiranim, glatkim pločama napraviti temeljni premaz proizvodom Caparol-Haftgrund koje pospješuje prianjanje.

Ploče od gipsa (ploče od gipskartona): Prebrusiti neravnine od kitanja. Mekana mjesta učvrstiti sa Caparol-Tiefgrund TB. Napraviti temeljni premaz proizvodom Caparol-Haftgrund, OptiGrund ili CapaSol. Na pločama sa sastojcima topivim u vodi, koji izazivaju promjenu boje, napraviti temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrund. Treba se držati uputa u BFS biltenu br. 12.

Beton: Odstraniti eventualno postojeće ostatke sredstava za separaciju kao i brašnaste tvari koje se osipaju.

Porozni beton: Napraviti temeljni premaz proizvodom Capaplex, razrijeđenim u vodi u omjeru 1 : 3.

Zidovi od pješčanih opeka i neožbukanih opeka: Premazati bez prethodne obrade.

Nosivi premazi: Zagasite, slabo upojne premaze treba premazati izravno. Sjajne površine i premaze lakom treba ohrapaviti. Nanijeti temeljni premaz Caparol-Haftgrund.

Nenosivi premazi: Nenosive premaze od lak boja i disperzivnih boja te slojeve žbuke od umjetne smole treba ukloniti. Na slabo upojnim, glatkim površinama napraviti temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund. Na grubo poroznim, upojnim površinama, odnosno površinama koje se osipaju napraviti temeljni premaz proizvodom OptiGrund odn. CapaSol. Nenosive premaze mineralnih boja treba mehanički ukloniti i površine otprašiti. Napraviti temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

Premazi boja na bazi ljepila: Isprati do temelja. Nanijeti temeljni premaz Caparol-Tiefgrund TB.

Nepremazane tapete s grubim vlaknima, reljefne ili strukturne tapete od papira: Premazati bez prethodne obrade.

Tapete koje ne prianjaju čvrsto: Ukloniti bez ostatka. Isprati ostatke ljepila i makulature. Napraviti temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

Površine obrasle s plijesni: Odstraniti plijesan odnosno gljivice mokrim čišćenjem. Površine treba isprati sa Capatox odnosno FungiGrund i pustiti da se dobro osuše. Napraviti temeljni premaz prema vrsti i kakvoći podloge. Kod jako napadnutih površina izvesti završni premaz proizvodom Indeko-W, Malerit-W ili Fungitex-W. Pritom treba poštivati zakonske i službene propise (npr. uredbu o biološkim i opasnim tvarima).

Površine s mrljama od nikotina, vode, čađi ili masnoće: Nečistoće od nikotina, te mrlje od čađi ili masnoće isprati vodom s dodatkom sredstava za čišćenje iz kućanstva koja otapaju masnoće i pustiti da se dobro osuše. Osušene mrlje od vode četkanjem očistiti na suho. Napraviti temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrund kao impregnacijom. Na jako zaprljanim površinama obaviti završno premazivanje proizvodom Aqua-inn Nº1.

Drvo i materijali od drveta: Premazati ekološki prihvatljivim lakom Capacryl Acryl-Lack ili Capacryl PU-Lack, razrjedivim u vodi.

Mala oštećenja: Nakon odgovarajuće pripreme popraviti masom za izravnavanje Caparol-Akkordspachtel prema uputama o obradi i po potrebi grundirati.

Način primjene

Nanosi se premazivanjem kistom, valjkom ili Airles nanošenjem.
Airles nanošenje: kut: 50°; dizna: 0,021-0,016''; tlak: 150-180 bara.
Alat nakon uporabe očistiti vodom.

Sistem nanošenja na površinu

CapaTrendGeo razrijeđen s maks. 5 % vode, nanijeti u obilnom, ravnomjernom premazu. Na površinama sa izrazitim kontrastom može se ukazati potreba za prethodnim temeljnim premazom, razrijeđenim s maks. 10% vode. Na podlogama različite upojnosti nanijeti kao temeljni premaz Caparol-Haftgrund.

Potrošnja

Ca. 140 ml/m2 po sloju na glatkoj podlozi. Na hrapavim površinama potrebna odgovarajuće više.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+50C za okolni zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Pri +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka premaz je nakon 4-6 sati površinski suh i može se premazivati. Nakon ca. 3 dana potpuno je suh i opteretiv. Pri nižim temperaturama i uz veću vlažnost zraka ovo se vrijeme produljuje.

Napomena

Radi izbjegavanja vidljivih sastavaka treba premazivati postupkom mokro u mokro u jednom potezu. Pri nanošenju Airless špricanjem treba boju dobro promiješati i prosijati. Pri uporabi sredstva Caparol-Tiefgrund TB u unutarnjem prostoru može se pojaviti tipičan miris otapala. Stoga se valja pobrinuti za dobro prozračivanje. U osjetljivim područjima treba primijeniti AmphiSilan-Putzfestiger, sredstvo koje ne sadrži aromate i slabog je mirisa. Kod površina s nepovoljnim uvjetima osvjetljenja (svjetlo sa strane), preporučujemo uporabu proizvoda CapaSilan. Kod tamnih tonova boje može mehaničko opterećenje (grebanje) ostaviti svijetle pruge. Za površine izložene mehaničkom opterećenju sa intenzivnim tonovima boje preporučujemo dodatan zaštitni premaz bojom PremiumColor u istom tonu. Molimo da se ovdje držite uputa u Tehničkim informacijama za boju PremiumColor. Ocrtavanje popravaka na površini ovisi o mnogim čimbenicima i stoga je neizbježno (BFS bilten br. 25).

Njemački certifikat

Sigurnost primjene u unutarnjem prostoru ocijenio je institut Fraunhofer Wilhelm-Klauditz- Institut (WKI) i odlikovao proizvod oznakom kvalitete TÜV instituta ''ispitano glede opasnih tvari''. Certifikat je dostupan na zahtjev.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

Obratiti pažnju

Prilikom rada koristiti kombinirani filter A2/P2. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Proizvod je jako alkalan te stoga kožu i oči treba zaštititi od prskanja. Pažljivo pokriti okolne površine, a eventualne ostatke boje sa stakla, keramike, metala, prirodnog kamena odmah ukloniti.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(a), 30 g/l: < 1 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-DF01

Deklaracija sadržaja

Polistirolakrilatna smola, alkalno vodeno staklo, titan-dioksid, kalcij-karbonat, silikati, voda, aditivi.

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr