caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/218652/061999_CapaMaXX_NEU.png

CapaMaXX (klasa otiranja na mokro 2)

Unutarnja boja maXXimalne pokrivne moći i izdašnosti.

Primjena

Visokopokrivna unutarnja boja za mat premaze na zidovima i stropovima, s optimalnim svojstvima obrade. Primjenjiva i u reprezentativnim dijelovima stambenih i radnih prostora.

Svojstva materijala

 • minimalne emisije štetnih tvari, bez otapala
 • bez čestica koje uzrokuju stvaranje maglice
 • razrjeđuje se vodom, neškodljiva za okoliš, slabog mirisa
 • velike izdašnosti
 • ne sadrži sredstva za omekšavanje
 • paropropusna
 • sd-vrijednost < 0,1 m

Osnova materijala

Disperzija umjetne smole prema DIN 55945.

Pakiranje/Veličina pakiranja

 • Standardna roba: 2,5 l, 5 l, 12,5 l, 15 l. Airfix: 25 l pakiranje, 120 l bačva, 750 l IBC kontejner
 • Altweiß 10: 12,5 l
 • Lichtweiß 16: 15 l, Airfix: 25 l pakiranje
 • ColorExpress: 2,5 l, 7,5 l, 12,5 l

Nijanse

Bijela, Altweiß 10 (ca. RAL 9010) i Lichtweiß 16 (ca. RAL 9016)

CapaMaXX se samostalno nijansira sa AmphiColor® Vollton- und Abtön­farben ili sa CaparolColor Vollton- und Abtönfarben kolorantima. Kod samostalnog nijansiranja potrebnu ukupnu količinu pomiješati kako bi se izbjegle razlike u nijansi. Kod naručivanja 100 litara i više u jednoj nijansi i jednoj narudžbi, na upit se isporučuje i tvornički nijansirana.
CapaMaXX se u ColorExpress sustavu može strojno nijansirati sa svim zbirkama nijansi na tržištu. Radi prepoznavanja mogućih grešaka u nijansi, prije obrade molimo provjeriti točnost nijanse. Na međusobno povezanim površinama koristiti samo nijanse iz iste izrade (šarže).
Blještave, intenzivne nijanse u nekim okolnostima mogu imati manju pokrivnu moć. Stoga se kod tih nijansi preporuča prethodni premaz sličnom pokrivnom, na bijeloj boji baziranom, pastelnom nijansom.
Eventualno može biti potreban drugi pokrivni premaz.

Stupanj sjaja

Mutno mat (prema DIN EN 13 300).

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Tehnički podaci

Karakteristike prema DIN EN 13 300:
Uslijed nijansiranja su moguća odstupanja u tehničkim karakteristikama.

Klasa otiranja na mokro

Klasa 2, odgovara otpornosti na pranje prema DIN 53778

Omjer kontrasta

Pokrivnost Klasa 1, uz izdašnost od 8 m2/l odn. ca. 125 ml/m2

Maksimalna veličina čestica

fina (< 100 µm)

Gustoća

ca. 1,50 g/cm3

Napomena

CapaMaXX je mutnomat, izdržljiva disperzija umjetne smole koja prema DIN EN 13 300 odgovara klasi otiranja na mokro 2. Zbog svojih svojstava, CapaMaXX se smatra mat lateks bojom i može se bez ograničenja koristiti u područjima s odgovarajućim zahtjevima.

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani  2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe.
Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.

Priprema podloge

Žbuke iz skupine mortova PII i PIII/tlačna čvrstoća prema normi DIN EN 998-1 s min. 1,5 N/mm2: Čvrste, normalno upojne podloge premazivati bez prethodne pripreme. Na grubo poroznim, upojnim žbukama koje se osipaju temeljni premaz sa CapaSol RapidGrund ili CapaSol Konzentrat.

Gipsane žbuke iz skupine mortova PIV/tlačna čvrstoća prema normi DIN EN 13279 s min. 2 N/mm2: Temeljni premaz sa HaftGrund EG. Gipsane žbuke sa zapečenom korom obrusiti, odstraniti prašinu, temeljni premaz sa Dupa-Putzfestiger.

Građevinske gips ploče: Na upojnim pločama temeljni premaz sa CapaSol RapidGrund ili CapaSol Konzentrat. Na jako kompaktnim, glatkim pločama temeljni premaz za poboljšanje vezanja sa Haftgrund EG.

Gipsane ploče (gips-kartonske ploče): Ogrebotine od lopatice obrusiti. Meka i obrušena mjesta obrađena masom za izravnavanje učvrstiti sa Dupa-Putzfestiger. Temeljni premaz sa Haftgrund EG, CapaSol RapidGrund ili CapaSol Konzentrat. Kod ploča s vodotopivim sastojcima koji puštaju boju temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrund. Pridržavati se BFS upute br. 12.

Beton: Eventualne ostatke tvari koje razdvajaju kao i tvari koje se brašnaju i osipaju odstraniti.

Porobeton: Temeljni premaz sa Capaplex, razrjeđen vodom 1 : 3.

Zidovi od opeke i pješčenjaka: Premazivati bez prethodne pripreme.

Nosivi premazi: Mat, slabo upojne premaze direktno obraditi. Sjajne površine i lak premaze ohrapaviti. Temeljni premaz sa Haftgrund EG.

Nenosivi premazi: Nenosive premaze lak i disperzivnih boja ili umjetne smole odstraniti. Na slabo upojnim, glatkim površinama temeljni premaz sa Haftgrund EG. Na grubo poroznim površinama koje se osipaju odnosno upijaju temeljni premaz sa CapaSol RapidGrund. Nenosive premaze mineralnih boja mehanički ukloniti i odstraniti prašinu s površine. Temeljni premaz sa Dupa-Putzfestiger.

Premazi boja s ljepilom: Temeljito oprati. Temeljni premaz sa Dupa-Putzfestiger.

Nepremazane tapete s grubim vlaknima, reljefne ili štampane tape te od papira: Premazivati bez prethodne pripreme.

Tapete koje ne vežu čvrsto: Ukloniti bez ostatka. Ljepilo i makulaturu oprati. Temeljni premaz sa Dupa-Putzfestiger.

Površine s naslagama plijesni: Naslage plijesni odnosno gljivica odstraniti mokrim čišćenjem. Površine proprati sa Capatox odnosno FungiGrund i pustiti da se dobro osuše. Temeljni premaz ovisno o vrsti i stanju podloge. Kod jako napadnutih površina završni premaz izvesti sa Indeko-W, Malerit-W ili Fungitex-W. Pritom se treba pridržavati zakonskih propisa (npr. odredbi o bio-tvarima i opasnim sastojcima).

Površine s mrljama od nikotina, vode, čađi ili masnoća: Nikotinska zaprljanja kao i mrlje od čađi ili masnoća oprati vodom uz dodatak sredstva za odmašćivanje i čišćenje u domaćinstvu i ostaviti da se dobro osuše. Sasušene mrlje od vode očistiti na suho četkom. Izolirajući temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrund. Na jako zaprljanim površinama napraviti završni premaz sa Aqua-inn №1.


Drvo i drveni materijali: Premazati vodorazrjedivim i po okoliš neškodljivim Capacryl akrilnim lakovima ili Capacryl PU lakovima.

Manja oštećenja: Nakon odgovarajuće pripreme popraviti sa masom za ispunu i izravnavanje Caparol-Akkordspachtel prema propisima o obradi i po potrebi naknadno grundirati.

Način primjene

Nanosi se kistom/četkom, valjkom i Airless uređajima.

Airless nanošenje:
Kut: 40-500
Dizna: 0,019 – 0,021"
Tlak: 150 – 180 bara.
Uređaje za rad nakon uporabe očistiti vodom.

Sistem nanošenja na površinu

Zasićeni ravnomjerni premaz sa CapaMaXX, razrjeđen s najviše 5 % vode. Na jako kontrastnim površinama može biti potrebno prethodno nanijeti temeljni premaz, CapaMaXX razrjeđen s najviše 10 % vode. Na različito upojnim podlogama temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund.

Za izradu vrlo malo strukturiranih površina ravnomjerno nanesite CapaMaXX i nakon kratkog vremena (flash-off), lagano obradite Caparol FeinRoller valjkom.

Potrošnja

Ca. 125 ml/m2 po jednom prolazu na glatkim podlogama. Na hrapavim površinama odgovarajuće više. Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+50C za okolni zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Pri +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka nakon 4 – 6 sati suho po površini i može se premazivati.
Potpuno suho i može se opteretiti nakon ca. 3 dana. Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka se vremena sušenja produljuju.

Napomena

Radi izbjegavanja vidljivih spojeva premaza premazati mokro na mokro u jednom prolazu. Kod nanošenja Airless aparatima boju dobro promiješati i procijediti. Kod površina s nepovoljnim odnosima svjetla (bočno svjetlo) preporučamo uporabu proizvoda CapaSilan. Kod tamnih nijansi može uslijed mehaničkih opterećenja (struganje) doći do pojave svijetlih pruga. Za mehanički opterećene površine s intenzivnim nijansama preporučamo dodatni završni premaz u istoj nijansi sa proizvodom PremiumColor. U tu svrhu, molimo da se pridržavate uputa iz tehničkih informacija za PremiumColor. Isticanje popravljanih mjesta na površini ovisi o brojnim čimbenicima, pa je stoga neizbježno (BFS uputa 25).

Njemački certifikat

Nesumnjiva primjena u unutarnjim prostorima provjerena i analizirana u Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institutu (WKI) i odlično ocijenjena TÜV znakom kakvoće "ispitano na štetne tvari". Stručno mišljenje možete dobiti na zahtjev.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. Čuvati izvan dohvata djece. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči. Ne udisati pare/aerosol. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s lokalnim/ regionalnim/ nacionalni/ međunarodnim odredbama.
Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metl-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(a), 30 g/l; < 1 g/l

GIS kod

BSW20

Kod proizvoda boja i lakova

(ranije M-DF01)

Deklaracija sadržaja

Disperzija polivinilacetatne smole, titan dioksid, silikati, voda, aditivi, konzervansi (Metilizotiazolinon, Benzizotiazolinon).

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije