caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/218694/062018_PremiumColor.png

PremiumColor

Vrhunska kvaliteta i briljantnost intenzivnih tonova s velikom otpornošću na habanje.

Primjena

Za intenzivne tonove zidnih i stropnih premaza u unutarnjim prostorima koji su izloženi povećanom mehaničkom opterećenju. Služi kao zaštitni završni premaz u istoj nijansi za površine koje su prije toga bile premazane sa proizvodom Indeko-Plus u željenoj nijansi, kao pokrivnim slojem. PremiumColor stvara plemenitu mat površinu briljantnih tonova i smanjuje efekt tragova koji nastaju laganim grebanjem površine (kredanje) kod jakih nijansi.

Svojstva materijala

  • vodorazrjediva, neškodljiva za okoliš, slabog mirisa
  • izvanredno lako se popravlja
  • smanjene emisije štetnih sastojaka i bez otapala
  • smanjuje efekt tragova koji nastaju laganim grebanjem površine (kredanje)
  • vrlo robusna površina
  • intennzivni tonovi
  • lako se obrađuje
  • otporna na dezinfekcijska sredstva i sredstva za čišćenje na bazi vode

Osnova materijala

Disperzija umjetnih smola prema DIN 55945.

Pakiranje/Veličina pakiranja

1,25 l, 2,5 l, 5 l, 7,5 l, 12,5 l

Nijanse

PremiumColor je dobavljiv isključivo kao bazni materijal i prije obrade se mora strojno nijansirati u željenu nijansu na ColorExpress sustavu. Kod naručivanja 100 litara i više u jednoj nijansi i jednoj narudžbi, na upit se isporučuje i tvornički nijansiran. Radi prepoznavanja mogućih grešaka u nijansi, prije obrade dobro je provjeriti točnost željene nijanse na manjoj površini. Na međusobno povezanim površinama koristiti samo nijanse iz iste izrade (šarže).

Stupanj sjaja

Mutno mat (prema DIN EN 13 300)

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Tehnički podaci

Karakteristike prema DIN EN 13 300:
Uslijed nijansiranja moguća su odstupanja u tehničkim karakteristikama proizvoda.

Klasa otiranja na mokro

Klasa 1, odgovara otpornosti na pranje prema DIN 53778

Maksimalna veličina čestica

fina (< 100 µm)

Gustoća

ca. 1,1 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
+++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čiste i suhe, bez tvari koje razdvajaju. 
Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.

Priprema podloge

Način pripreme površine ovisi o podlozi i njezinu sadašnjem stanju. Molimo obratiti pažnju na tehničke informacije za Indeko-plus.

Način primjene

Obrađuje se kistom ili valjkom.
Alat nakon uporabe oprati vodom.

Sistem nanošenja na površinu

Pokrivni međupremaz sa Indeko-plus u nijansi identično usklađenoj s kasnijim premazom sa PremiumColor (Tehničke informacije Indeko-plus br. 310). Jedan do dva nerazrjeđena završna premaza sa PremiumColorom. Kod površina velikih dimenzija,  PremiumColor moguće je razrjediti sa max. 3% vode.

Obrada:
Materijal prije obrade temeljito promiješati. Za nanošenje valjkom na glatkim podlogama koristiti valjke srednje duge dlake (duljina dlake 14 –18 mm), koji ne uzrokuju nakupljanje materijala na rubovima, kao npr., Rotanyl 18 tvrtke Rotaplast. PremiumColor nanijeti ravnomjerno i razvaljati u jednom smjeru.

Potrošnja

Ca. 125 ml/m2 po jednom prolazu na glatkim podlogama. Na hrapavim površinama odgovarajuće više. Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+5 0C za okolni zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Pri +20°C i 65% relativne vlažnosti zraka nakon 4 – 6 sati suho po površini i može se premazivati. Potpuno suho i može se opteretiti nakon ca. 3 dana. Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produljuje.

Napomena

Radi izbjegavanja vidljivih nasjeda boje, premaz raditi u jednom potezu mokro na mokro. Kako bi se očuvala specijalna svojstva ovog proizvoda, isti se ne smije miješati sa drugim materijalima. Isticanje popravljanih mjesta na površini ovisi o brojnim čimbenicima, pa je stoga neizbježno (BFS uputa 25).

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, a osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(a), 30 g/l: < 1 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-DF01

Deklaracija sadržaja

Disperzija polivinilacetatne smole, poliamid, silikati, celuloza, parafinski vosak, voda, konzervansi ((Metilizotiazolinon, Benziotiazolinon).

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Podaci o održivosti (NDB)

Sigurnosno- tehnički list