caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/185965/056090_Indeko-plus_2017.png

Indeko-plus

Nova klasa kvalitete, ekstremne izdašnosti i ekonomičnosti

Primjena

Za visokovrijedne zidne i stropne premaze na svim unutarnjim površinama. Indeko-plus ima dvostruku pokrivnu snagu, pa je najčešće dovoljan samo jedan premaz. Brzo se suši i bez mirisa je, pa je stoga posebno prikladan za objekte koje treba brzo premazati ili renovirati i ponovo staviti u uporabu. Bolnice, starački domovi, robne kuće, hoteli, restorani, uredi, škole, dječji vrtići, liječničke ordinacije, državne ustanove kao i privatni stambeni prostori su najčešća mjesta na kojima se primjenjuje Indeko-plus, jer korisnici odnosno stanari nisu izloženi nikakvim mirisima boje.

Svojstva materijala

  • bez sredstva za konzerviranje
  • ne sadrži aktivne supstance
  • odlično se popravlja
  • dvostruko pokrivanje
  • vrlo visoki stupanj bjeline
  • lako zapunjuje, ne žuti
  • difuzivna boja, sd-vrijednost < 0,1 m

Osnova materijala

Disperzija umjetnih smola prema DIN 55945.

Pakiranje/Veličina pakiranja

  • Standardna roba: 2,5 l, 5 l, 10 l,12,5 l
  • ColorExpress: 1,25 l, 2,5 l, 5 l, 7,5 l, 12,5 l

Nijanse

Bijela.
Indeko-plus se u ColorExpress sustavu može strojno nijansirati po svim ton kartama na tržištu. Kod naručivanja 100 l i više u istoj nijansi jednom nadrudžbom na upit se isporučuje i tvornički nijansirana. Radi prepoznavanja mogućih grešaka u nijansi, prije obrade molimo provjeriti točnost nijanse. Na međusobno povezanim površinama koristiti samo nijanse iz iste izrade (šarže).
Samostalno se nijansira sa CaparolColor Abtönfarben ili AmphiColor® Voll- und Abtönfarben. Kod klasičnog nijansiranja, u boju se mogu dodati konzervansi, no korištenjem Histolith Volltonfarben (maks. 20%), karakteristika Indeko-plus boje, da ne sadrži konzervanse, je i dalje očuvana. Kod samostalnog nijansiranja potrebno je pomiješati ukupnu količinu kako bi se izbjegle razlike u nijansi.
Kod nanošenja slabo pokrivnih nijansi, poput crvene, narančaste, žute, radi bolje pokrivnosti, prekrivanja preporučuje se napraviti temeljni premaz sa Indeko-plus ili HaftGrund EG u odgovarajućem tonu, prema recepturi iz sistema za grundiranje dostupnoj na svim ColorExpress uređajima. Eventualno može biti potreban i drugi pokrivni premaz.

Stupanj sjaja

Mutno mat (prema DIN EN 13 300)

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Tehnički podaci

Karakteristike prema DIN EN 13 300:
Uslijed nijansiranja su moguća odstupanja u tehničkim karakteristikama.

Klasa otiranja na mokro

Klasa 1, odgovara otpornosti na pranje prema DIN 53778

Omjer kontrasta

Pokrivna moć Klasa 1, uz izdašnost od 8 m2/l odn. 125 ml/m2

Maksimalna veličina čestica

fiina (< 100 µm)

Gustoća

ca. 1,4 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani  2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čiste, suhe i bez tvari koje razdvajaju. 
Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.

Priprema podloge

Žbuke grupe PII i PIII / minimalna tlačna čvrstoća sukladno normi DIN EN 998-1 s min. 2 N/mm2:
Čvrste, normalno upojne podloge premazivati bez prethodne pripreme. Na grubo poroznim, upojnim žbukama koje se osipaju temeljni premaz sa CapaSol RapidGrund odn. CapaSol Konzentrat. 

Gipsane i gotove žbuke iz grupe PIV / minimalna tlačna čvrstoća sukladno normi DIN EN 998-1 s min. 2 N/mm2:
Temeljni premaz sa HaftGrund EG. Gipsane žbuke sa zapečenom korom obrusiti, odstraniti prašinu, temeljni premaz sa Dupa-Putzfestiger. 

Građevinske gips ploče:
Na upojnim pločama temeljni premaz sa CapaSol RapidGrund ili Caparol-Tiefgrund TB. Na jako kompaktnim, glatkim pločama temeljni premaz za poboljšanje vezanja sa HaftGrund EG.  

Gipsane ploče (gips-kartonske ploče):
Obrusiti ogrebotine od lopatice. Meka i obrušena mjesta obrađena masom za izravnavanje učvrstiti sa Dupa-Putzfestiger. Temeljni premaz sa HaftGrund EG, CapaSol RapidGrund ili CapaSol Konzentrat. Kod ploča s vodotopivim sastojcima koji puštaju boju temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrund. Pridržavati se BFS upute br. 12. 

Beton:
Odstraniti eventualne ostatke tvari koje razdvajaju kao i tvari koje se brašnaju i osipaju. 

Porobeton:
Temeljni premaz sa Capaplex, razrjeđen vodom 1 : 3.  

Zidovi od opeke i pješčenjaka:
Premazivati bez prethodne pripreme. 

Nosivi premazi:
Mat, slabo upojne premaze direktno obraditi. Sjajne površine i lak premaze ohrapaviti. Temeljni premaz sa HaftGrund EG. 

Nenosivi premazi:
Odstraniti nenosive premaze lak i disperzivnih boja ili žbuke na bazi umjetne smole. Na slabo upojnim, glatkim površinama temeljni premaz sa HaftGrund EG. Na grubo poroznim površinama koje se osipaju, odnosno upijaju, temeljni premaz sa CapaSol RapidGrund. Nenosive premaze mineralnih boja mehanički ukloniti i odstraniti prašinu s površine. Temeljni premaz sa Dupa-Putzfestiger.

Premazi boja s ljepilom:
Temeljito oprati. Temeljni premaz sa Dupa-Putzfestiger 

Nepremazane tapete s grubim vlaknima, reljefne ili štampane tapete od papira:
Premazivati bez prethodne pripreme.  

Tapete koje ne vežu čvrsto:
Ukloniti bez ostatka. Ljepilo i makulaturu oprati. Temeljni premaz sa Dupa-Putzfestiger..

Površine s naslagama plijesni:
Naslage plijesni odnosno gljivica odstraniti mokrim čišćenjem. Površine proprati sa Capatox odnosno FungiGrund i pustiti da se dobro osuše. Temeljni premaz ovisno o vrsti i stanju podloge. Kod jako napadnutih površina završni premaz izvesti sa Indeko-W, Malerit-W ili Fungitex-W. Pritom se treba pridržavati zakonskih propisa (npr. odredbi o bio-tvarima i opasnim sastojcima). 

Površine s mrljama od nikotina, vode, čađi ili masnoća:
Nikotinska zaprljanja kao i mrlje od čađi ili masnoća oprati vodom uz dodatak sredstva za odmašćivanje i čišćenje u domaćinstvu i ostaviti da se dobro osuše. Sasušene mrlje od vode očistiti na suho četkom. Izolirajući temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrund. Na jako zaprljanim površinama napraviti završni premaz sa Aqua-inn №1.

Drvo i drveni materijali:
Premazati vodorazrjedivim i po okoliš neškodljivim Capacryl akrilnim lakovima ili Capacryl PU lakovima.

Manja oštećenja:
Nakon odgovarajuće pripreme popraviti sa masom za ispunu i izravnavanje Caparol-Akkordspachtel prema propisima o obradi i po potrebi naknadno grundirati.

Način primjene

Nanosi se kistom/četkom, valjkom i Airless uređajima.

Airless nanošenje:

Kut špricanja: 500; Dizna: 0,018 – 0,021"; Tlak : 150 – 180 bara
Uređaje za rad nakon uporabe očistiti vodom.

Sistem nanošenja na površinu

Nanijeti zasićeni ravnomjerni premaz sa Indeko-plus, nerazrijeđen. Na jako kontrastnim površinama može biti potrebno prethodno nanijeti temeljni premaz, razrjeđen s najviše 5 % vode. Na različito upojnim podlogama temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund.

Potrošnja

Ca. 125 ml/m2 po jednom prolazu na glatkim podlogama. Na hrapavim površinama odgovarajuće više. Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+50C za okolni zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Pri +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka nakon 4 – 6 sati suho po površini i može se premazivati. Potpuno suho i može se opteretiti nakon ca. 3 dana. Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka produljuje se vrijeme sušenja.

Napomena

Radi izbjegavanja vidljivih spojeva premaza, premazivati mokro na mokro u jednom prolazu. Kod nanošenja Airlessom boju dobro promiješati i procijediti. Kod tamnih nijansi može uslijed mehaničkih opterećenja (struganje) doći do pojave svijetlih pruga. Za mehanički opterećene površine s intenzivnim nijansama preporučamo dodatni završni premaz u istoj nijansi sa proizvodom PremiumColor. U tu svrhu, molimo da se pridržavate uputa iz tehničkih informacija za PremiumColor. Isticanje popravljanih mjesta na površini ovisi o brojnim čimbenicima, pa je stoga neizbježno (BFS uputa 25).

Njemački certifikat

Nesumnjiva primjena u unutarnjim prostorima provjerena i analizirana u Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institutu (WKI) i odlično ocijenjena TÜV znakom kakvoće "ispitano na štetne tvari". Stručno mišljenje možete dobiti na zahtjev.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(a), 30 g/l: < 1 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-DF01

Deklaracija sadržaja

Poliakrilatna smola, alkalno vodeno staklo, titan dioksid, silikati, voda, aditivi.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr