Electroshield

Temeljni premaz za smanjenje nisko i visokofrekventnog elektro-smoga u unutarnjim prostorima.

Primjena

Crno pigmentirani, električki provodljivi specijalni premazni materijal koji na velikim površinama reducira električka izmjenična polja (niska frekvencija) kao npr. izmjenični naponi u kabelima, instalacijama, uređajima, zidovima, itd. te elektromagnetske valove (visoka frekvencija) kao npr. odašiljači, radari, releji, mobilni telefoni, bežični telefoni itd. Vrlo je prikladan za osjetljiva područja kao npr. dječje, spavaće, dnevne, radne i hotelske sobe, liječničke ordinacije i čekaonice, dječje vrtiće, škole, itd.

Svojstva materijala

  • električki vodljiv, reducira zračenja za više od 99,5%
  • bez emisije štetnih tvari i bez otapala
  • razrjeđuje se vodom, čuva okoliš i ugodnog je mirisa
  • posreduje kod boljeg prijanjanja
  • paropropustan
  • sd – vrijednost < 0,1 m

Osnova materijala

Disperzija umjetnih smola prema DIN 55 945.

Pakiranje/Veličina pakiranja

5 l, 12,5 l

Nijanse

Crna.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu bez opasnosti od smrzavanja.

Gustoća

ca. 1,25 g/cm3

Dopunski proizvod

Disbon 973 Kupferband

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čiste, bez tvari koje razdvajaju i suhe.
Obratiti pozornost na VOB, dio C, DIN 18363, st. 3.

Priprema podloge

U pogledu prikladnosti na različitim podlogama i pripreme koja je potrebna molimo obratiti pozornost na naše Tehničke informacije br. 650 "Podloge i njihova priprema".

Način primjene

Valjkom ravnomjerno zasićeno nanijeti i odmah mokro na mokro grubo strukturiranim valjkom (poliesterska pjena) razvaljati ravnomjerno u jednom pravcu. Time se postiže lagana struktura naranče. Za postizanje glatke površine ElectroShield se može fino izravnati ("pogletati") sa Caparol-Akkordspachtel fein. Prije uporabe dobro zamiješati. Alat i pribor za rad nakon uporabe očistiti vodom.

Sistem nanošenja na površinu

Samoljepljivu bakrenu traku Disbon 973 Kupferband polegnuti, tako da ima
mogućnost priključivanja, ca. 20 cm daleko u području utičnica u površinu koja se uzemljuje, pritisnuti i po potrebi odmastiti razrjeđivačem KH-Verdünner. ElectroShield nanijeti nerazrjeđen u dva premaza. Između ta dva premaza vrijeme sušenja je ca. 12 sati. Područje bakrene trake se nakon premazivanja sa ElectroShieldom mora pripremiti nekim uobičajenim temeljnim sredstvom za izolaciju ili zatvaranje koje sadrži otapala.

Završni premaz:
ElectroShield se može obrađivati (premazivati) sa CapaSan, Caparol-Sensitiv ili svim ostalim disperzivnim ili latex bojama Caparol, kao i vlaknima, staklenim pletivom, Capadecor AkkordVlies-Z ili drugim vrstama tapeta, žbuka od umjetne smole itd.

Potrošnja

Na glatkim podlogama najmanje 2 x 160 ml/m2. Time se dobiva prosječna debljina suhog sloja od ca. 145 µm. Na hrapavim podlogama odgovarajuće više. Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem na objektu.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperatura kod izvođenja radova i sušenja:
+ 50C za okolni zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Pri 200C i 65 % relativne vlažnosti zraka se nakon ca. 12 sati može dorađivati.
Pri nižoj temperaturi i većoj vlažnosti zraka se ovo vrijeme produljuje.

Napomena

Priključenje ugrađene bakarne trake za uzemljenje zaštite i propisnog zaštitnog prekidača mora izvesti stručni električar. Pritom se treba priključiti svaka površina. Priključak se može spojiti npr. preko vodiča za uzemljenje na utičnici. U tu svrhu se bakrena traka spaja s utičnicom. Preduvjet za mogućnost priključenja je da elektroinstalacije budu izvedene na odgovarajući način. Stručnim električarima prepustite da to ispitaju prije početka rada.

Potpuna zaštita: Idealna zaštita od elektromagnetnog zračenja se postiže tek potpunom zaštitom cjelokupne površine prostora. Nezaštićeni građevinski dijelovi, kao što su prozori, podovi i vrata, predstavljaju kritične točke i samim time smanjuju ukupnu zaštitu od zračenja. Ovi djelovi se međutim mogu zaštititi korištenjem tehnički poboljšanih materijala.

Kombinacija s drugim materijalima: ElectroShield se ne smije miješati sa drugim materijalima.

Njemački certifikat

Reduciranje elektromagnetnih valova i niskofrekventnih električkih polja izmjerio i potvrdio Prof. Pauli, Odjel za visokofrekventnu, mikrovalnu i radarsku tehniku Vojnog sveučilišta u Münchenu. Stručno mišljenje (atest) se može dobiti na zahtjev.

Obratiti pažnju

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, a osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(a), 30 g/l: < 1 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-GP01

Deklaracija sadržaja

Akrilatna disperzija, pigmenti, karbonska vlakna, kalcijev karbonat, voda, aditivi,
konzervans.

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr