Caparol Sensitiv

Ekološka unutarnja boja vrhunske klase. Prikladna za alergične osobe. Bez konzervansa.

Primjena

Boja nove vrste, za unutarnje radove na bazi disperzije, za posebno osjetljiva područja i osobe. Kontrola alergena čini recepturu ove boje idealnom za sve alergičare. Caparol Sensitiv je prikladan za nove premaze i za renoviranja, na svim uobičajenim unutarnjim površinama, u stambenom i radnom prostoru. Caparol Sensitiv u spoju s našim proizvodom ElectroShield nudi opsežnu mogućnost izrade premaza neškodljivih za zdravlje.

Svojstva materijala

 • patentirana receptura
 • ne sadrži otapala, konzervanse, omekšivače, kao niti aktivne tvari koje izazivaju zamagljivanje
 • zajamčena higijena zraka u prostoru
 • certifikat "boja prikladna za alergičare" prema potvrdi o ispitivanju RW TÜV Essen
 • vanjska kontrola kvalitete
 • razrjeđuje se vodom
 • bijela boja
 • velika difuzivnost
 • sd-vrijednost < 0,1 m
 • lako zapunjava
 • jako lako se obrađuje

Osnova materijala

Disperzija umjetnih smola prema DIN 55945.

Pakiranje/Veličina pakiranja

5 l , 12,5 l

Nijanse

Bijela
Nijansira se sa najviše 10 % AmphiColor® Vollton- und Abtönfarben ili CaparolColor Vollton- und Abtönfarben. Potvrda o ispitivanju RW TÜV Essen se odnosi na bijelu boju. Nijansiranje može imati utjecaja na Caparol Sensitiv u pogledu prikladnosti za alergičare.

Stupanj sjaja

Mutno mat (prema DIN EN 13 300).

Skladištenje

Neotvoren, na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja Caparol Sensitiv se može skladištiti ca. 12 mjeseci. Dodavanje vode može smanjiti stabilnost u skladištenju.

Tehnički podaci

Karakteristike prema DIN EN 13 300:
Uslijed nijansiranja su moguća odstupanja u tehničkim karakteristikama.

Klasa otiranja na mokro

Klasa 3, odgovara otpornosti na otiranje prema DIN 53778.

Omjer kontrasta

Pokrivna moć Klasa 2, uz izdašnost od 7 m2/l odn. 140 ml/m2

Maksimalna veličina čestica

Fina (< 100 µm)

Gustoća

ca. 1,3 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Prikladne su sve uobičajene, nosive unutarnje površine koje se mogu premazivati bez grundiranja, poput mineralnih žbuka, novih grubih i reljefnih tapeta ili tapeta sa staklenim pletivom, kao i mat stari premazi.
Podloge moraju biti čiste, bez tvari koje razdvajaju i suhe. Obratiti pozornost VOB Dio C, DIN 18363, st. 3.

Priprema podloge

Žbuke od ilovače:
Očistiti površine koje se premazuju i grundirati sa Sylitol-Konzentrat 111 razrjeđenim s vodom u omjeru 2:1.

Način primjene

Obrađuje se kistom/četkom, valjkom ili prskanjem Airless uređajima.

Airless nanošenje:
Kut prskanja: 50°
Sapnica: 0,021–0,026"
Pritisak prskanja: 150–180 bara
Uređaje za rad nakon uporabe očistiti vodom.

Sistem nanošenja na površinu

Zasićeni, ravnomjerni premaz sa Caparol Sensitiv, nerazrjeđen ili razrjeđen s najviše 5% vode. Na kontrastnim površinama se mora prethodno izvesti temeljni premaz, razrjeđen s najviše 5% vode.

Potrošnja

Ca. 140 ml/m2 po jednom prolazu na glatkim podlogama. Na hrapavim površinama odgovarajuće više. Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+50C za okolni zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Pri +200C i 65% relativne vlažnosti zraka suho po površini i može se obrađivati nakon 4–6 sati. Potpuno suho i može se opteretiti nakon ca. 3 dana. Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka se vremena sušenja produljuju.

Napomena

Radi izbjegavanja vidljivih nasjeda premazivati mokro na mokro u jednom potezu. Kod Airless prskanja boju dobro promiješati i procijediti. Kod površina s nepovoljnim odnosima svjetla (bočno svjetlo) preporučamo uporabu proizvoda CapaSilan. Isticanje popravljanih mjesta na površini ovisi o brojnim čimbenicima, pa je stoga neizbježno (BFS uputa 25).

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, a osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(a), 30 g/l: < 1 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-DF01

Deklaracija sadržaja

Stirolakrilatna smola, kalijevo vodeno staklo, kalcij karbonat, titan dioksid, silikati, voda, aditivi (parafinski voskovi, stabilizatori, sredstva za dispergiranje, sredstva za zgušnjavanje, sredstva protiv pjenjenja)

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Sigurnosno- tehnički list