caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/218659/062005_IsoDeck.png

IsoDeck

Specijalna unutarnja boja s izolacijskim djelovanjem protiv mrlja od nikotina.

Primjena

Specijalna unutarnja boja za brzo i po okoliš neškodljivo renoviranje zidnih i stropnih površina zaprljanih nikotinom. IsoDeck izolira i blokira obojenja od nikotina koja se kod primjene normalnih vodorazrjedivih unutarnjih boja otapaju i pojavljuju kao mrlje. IsoDeck ne sadrži otapala i suši se jako brzo, tako da prednost za primjenu ima posebno u područjima kao što stambeni prostori, uredi, restorani, hoteli itd., jer ne treba dugo čekati i nema izlaganja korisnika nikakvim mirisima.
U spoju s premazom Caparol AquaSperrgrund, boja IsoDeck neškodljivo po okoliš rješava i teške i škakljive probleme izolacije kao što je renoviranje površina sa jakim naslagama nikotina i/ili osušenim mrljama od vode, čađi i masnoća.

Svojstva materijala

  • ne sadrži otapala i omekšivače
  • razrjeđuje se vodom, neškodljiva za okoliš i slabog mirisa
  • dobrog izolacijskog djelovanja
  • difuzivnost
  • sd-vrijednost < 0,1 m

Osnova materijala

Disperzija umjetnih smola prema DIN 55945.

Pakiranje/Veličina pakiranja

12,5 l

Nijanse

Bijela
Nijansira se sa najviše 10 % AVA – Amphibolin Vollton- und Abtönfarben ili sa CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (nekadašnji Alpinacolor).
Kod samostalnog nijansiranja potrebno je pomiješati ukupnu količinu boje kako bi se izbjegle eventualne razlike u nijansi.

Stupanj sjaja

Mutno mat (prema DIN EN 13 300).

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Tehnički podaci

Karakteristike prema DIN EN 13 300:
Uslijed nijansiranja su moguća odstupanja u tehničkim karakteristikama.

Klasa otiranja na mokro

Klasa 2, odgovara otpornosti na otiranje prema DIN 53778

Omjer kontrasta

Pokrivna moć Klasa 1, uz izdašnost od 8 m2/l odn. 125 ml/m2

Maksimalna veličina čestica

Fina (< 100 µm)

Gustoća

ca. 1,5 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čiste, bez tvari koje razdvajaju i suhe.
Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.
Zaprljanja od nikotina kao i mrlje od čađi ili masnoća očistiti vodom uz dodatak sredstva za čišćenje u domaćinstvu koje razgrađuje masnoće i pustiti da se dobro osuše. Osušene mrlje od vode očetkati na suho.

Način primjene

Nanosi se kistom, valjkom i Airless aparatima.
Airless nanošenje: Kut špricanja: 50°, Dizna: 0,021–0,025", Tlak: 150–180 bara, Alat i aparate nakon uporabe očistiti vodom.

Sistem nanošenja na površinu

Površine sa normalnim zaprljanjima od nikotina
Zasićeni ravnomjerni premaz sa IsoDeck, razrjeđen sa najviše 5 % vode. Na kontrastnim površinama izvesti prethodno temeljni premaz sa IsoDeck, razrjeđen sa 5-10 % vode. Na grubo poroznim površinama koje se osipaju i jako upojnim površinama temeljni premaz sa OptiGrund odnosno CapaSol. Na različito upojnim podlogama temeljni premaz sa AquaSperrgrund ili Caparol-Haftgrund.
Površine sa jakim naslagama nikotina i/ili mrljama od vode, čađi i masnoća
Temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrund, nerazrjeđenim. Nakon što se temeljni premaz dobro osuši (najmanje 12 sati) jedan do dva premaza sa IsoDeck, razrjeđen sa najviše 5 % vode.

Potrošnja

Caparol AquaSperrgrund ca. 110 ml/m2, IsoDeck ca. 125 ml/m2 po prolazu na glatkim površinama.
Na hrapavim podlogama odgovarajuće više.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+50C za okolni zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Pri +200C i 65 % relativne vlažnosti zraka, sa AquaSperrgrundom se može premazivati nakon ca. 12 sati, a IsoDeckom nakon 4-6 sati. Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka treba računati na dulje vrijeme sušenja.

Napomena

Kod površina na kojima ima jakih prljavština ili nečistoća, ili kod prostora koji se unutar jednog dana trebaju renovirati i ponovo staviti u upotrebu, preporučamo primijeniti visokopokrivnu boju za brzo renoviranje ugodnog mirisa Dupa-inn. Pridržavati se tehničkih informacija br. 385. Kod Airless nanošenja boju dobro promiješati i procijediti. Isticanje popravljanih mjesta na površini ovisi o brojnim čimbenicima, pa je stoga neizbježno (BFS uputa 25).

Njemački certifikat

Prikladano za primjenu kod unutarnjih radova ocijenjena je u Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institutu (WKI), a proizvod je dobio znak kvalitete TÜV "ispitan na štetne tvari". Stručno mišljenje možete dobiti na zahtjev.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, a osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(a), 30 g/l; < 1 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-DF01

Deklaracija sadržaja

Disperzija polivinilacetatne smole, titan dioksid, silikati, kalcijev karbonat, voda, aditivi, konzervans.

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr