caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/218657/062003_Fungitex-W.png

Fungitex-W

Latex boja prema odredbi o higijeni za prehrambene proizvode. Svilenkasto-mat, klasa otiranja na mokro 1, odgovara otpornosti na ribanje prema DIN 53778. Odlično se čisti.

Primjena

Fungitex-W je specijalna latex boja za premaze s fungicidnim i baktericidnim djelovanjem, a posebno je prikladna za primjenu u vlažnim industrijskim prostorima kao što su pivovare, klaonice, mljekare, bolnice, sanitarni čvorovi kao i stambenim prostorima.
Fungitex-W je boja jako otporna na habanje (klasa mokrog otiranja 1) i time također prikladna za površine koje se moraju čistiti ili tretirati vodenim dezinfekcijskim sredstvima. U pogledu tog svojstva, Fungitex-W odgovara odredbi o higijeni za prehrambene proizvode.
Fungitex-W boja je ispitana u pogledu prikladnosti za unutarnje prostore prema smjernicama odbora za zdravstvenu ocjenu građevinskih proizvoda. Pritom je i emisija hlapljivih tvari manja od one koju određuju strogi propisi o hlapljivim tvarima. Time je nedvojbeno potvrđena nesumnjiva prikladnost te boje za unutarnje prostore.

Svojstva materijala

  • razrjeđivanje vodom i slabi miris
  • difuzivnost
  • sd-vrijednost < 0,3 m
  • svojstvo zaštitnog filma
  • lako se obrađuje
  • velika sposobnost čišćenja i otpornost na vodena dezinfekcijska sredstva
  • odgovara odredbi o higijeni prehrambenih namirnica

Osnova materijala

Disperzija umjetnih smola prema DIN 55945.

Pakiranje/Veličina pakiranja

12,5 l, 120 l

Nijanse

Bijela.
Može se nijansirati s najviše 5% boja Histolith-Volltonfarben. Kod samostalnog nijansiranja potrebnu ukupnu količinu međusobno pomiješati da se izbjegnu razlike u nijansi.
Kod naručivanja 100 litara i više u istoj nijansi jednom narudžbom, na upit se može isporučiti i tvornički nijansirana.
Briljantne intenzivne nijanse u nekim okolnostima pokazuju slabiju pokrivnu moć. Radi prepoznavanja mogućih grešaka u nijansiranju, prije obrade molimo provjeriti točnost nijanse. Na međusobno povezanim površinama koristiti samo nijanse iz iste izrade (šarže). Kod tih nijansi se stoga preporuča površine prethodno premazati sličnom pokrivnom i na bijeloj boji baziranom pastelnom nijansom. Eventualno može biti potreban i drugi pokrivni premaz.

Stupanj sjaja

Svilenkasto-mat (mat prema DIN EN 13 300).

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Tehnički podaci

Karakteristike prema DIN EN 13 300:
Uslijed nijansiranja su moguća odstupanja u tehničkim karakteristikama.

Klasa otiranja na mokro

Klasa 1, odgovara otpornosti na otiranje prema DIN 53778.

Omjer kontrasta

Pokrivna moć Klasa 2, uz izdašnost od 7 m2/l odn. 140 ml/m2

Maksimalna veličina čestica

Fina (< 100 µm)

Gustoća

ca. 1,4 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
+++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čiste, bez tvari koje razdvajaju i suhe.
Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.

Priprema podloge

Žbuke grupe PII i PIII:
Čvrste, normalno upojne podloge premazivati bez prethodne pripreme. Na grubo poroznim, upojnim žbukama koje se osipaju temeljni premaz sa OptiGrund E.L.F. odn. CapaSol LF.

Gipsane i gotove žbuke iz grupe PIV:
Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund. Gipsane žbuke sa zapečenom korom obrusiti, odstraniti prašinu. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

Građevinske gips ploče:
Na upojnim pločama temeljni premaz sa OptiGrund E.L.F. ili Caparol-Tiefgrund TB. Na jako kompaktnim, glatkim pločama temeljni premaz za poboljšanje vezanja sa Caparol-Haftgrund.

Gipsane ploče (gips-kartonske ploče):
Obrusiti ogrebotine od lopatice. Meka i obrušena mjesta obrađena masom za izravnavanje učvrstiti sa Caparol-Tiefgrund TB. Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F. ili CapaSol LF. Kod ploča s vodotopivim sastojcima koji puštaju boju temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrund. Pridržavati se BFS upute br. 12.

Beton:
Odstraniti eventualne ostatke tvari koje razdvajaju kao i tvari koje se brašnaju i osipaju.

Porobeton:
Temeljni premaz sa Capaplex, razrjeđen vodom 1 : 3.

Zidovi od opeke i pješčenjaka:
Premazivati bez prethodne pripreme.

Nosivi premazi:
Mat, slabo upojne premaze direktno obraditi. Sjajne površine i lak premaze ohrapaviti. Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund.

Nenosivi premazi:
Odstraniti nenosive premaze lak i disperzivnih boja ili umjetne smole. Na slabo upojnim, glatkim površinama temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund. Na grubo poroznim površinama koje se osipaju odnosno upijaju temeljni premaz sa OptiGrund E.L.F. odnosno CapaSol LF. Nenosive premaze mineralnih boja mehanički ukloniti i odstraniti prašinu s površine. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

Premazi boja s ljepilom:
Temeljito oprati. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

Nepremazanetapete s grubim vlaknima, reljefne ili štampane tapete od papira:
Premazivati bez prethodne pripreme.

Tapete koje ne vežu čvrsto:
Ukloniti bez ostatka. Ljepilo i makulaturu oprati. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

Površine s mrljama od nikotina, vode, čađi ili masnoća:
Nikotinska zaprljanja kao i mrlje od čađi ili masnoća oprati vodom uz dodatak sredstva za odmašćivanje i čišćenje u domaćinstvu i ostaviti da se dobro osuše. Sasušene mrlje od vode očistiti na suho četkom. Izolirajući temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrund.

Drvo i drveni materijali:
Premazati vodorazrjedivim i po okoliš neškodljivim Capacryl akrilnim lakovima ili Capacryl PU lakovima.

Manja oštećenja:
Nakon odgovarajuće pripreme popraviti sa masom za ispunu i izravnavanje Caparol-Akkordspachtel prema propisima o obradi i po potrebi naknadno grundirati.

Način primjene

Nanosi se kistom/četkom ili valjkom.
Alat i uređaje za rad nakon uporabe očistiti vodom.

Sistem nanošenja na površinu

Priprema:
Eventualne naslage plijesni odstraniti čišćenjem na mokro. Površine tretirati sa Capatoxom odnosno FungiGrundom i ostaviti da se dobro osuše. Pritom obvezno poštovati zakonske i službene propise (npr. odredba o biološkim i opasnim tvarima).

Temeljni premaz odnosno međupremaz:
Fungitex-W, razrjeđen s najviše 10% vode.

Završni premaz:
Fungitex-W, razrjeđen s najviše 5% vode.

Potrošnja

Ca. 140 ml/m2 po prolazu na glatkoj podlozi. Na hrapavim površinama odgovarajuće više. Točnu potrošnju utvrditi probnim premazivanjem.
Debljina sloja premaza utječe u znatnoj mjeri na dugotrajnost fungicidnog i baktericidnog djelovanja. Stoga se Fungitex-W mora uvijek nanositi zasićeno i ravnomjerno. Vrijednost potrošnje ne smije biti manja od navedene najmanje vrijednosti potrošnje.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+5 0C za okolni zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Pri +20 0C i 65 % relativne vlažnosti zraka, nakon 4 – 6 sati suho po površini i može se premazivati. Potpuno suho i može se opteretiti nakon ca. 3 dana.
Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produljuje.

Napomena

U prostorima u kojima se skladište ili proizvode prehrambene namirnice ne smiju se primijenjivati sredstva za grundiranje koja sadrže otapala. Stoga se u tim prostorima trebaju upotrebljavati samo vodorazrjedivi materijali za temeljne premaze kao što su OptiGrund E.L.F ili Caparol-Haftgrund. Ti prostori se nakon premazivanja sa Fungitex-W prije daljnje uporabe moraju prozračiti najmanje 3 dana. Kod primjene sredstva Caprol-Tiefgrund TB u unutarnjim prostorima može se pojaviti tipični miris otapala. Stoga treba osigurati dobro prozračivanje.
U osjetljivim područjima koristiti AmphiSilan Putzfestiger koji je bez aromata i ima slabi miris. Isticanje popravljanih mjesta na površini ovisi o brojnim čimbenicima, pa je stoga neizbježno (BFS uputa 25).

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.
Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju.

Ovim proizvodom se postupa u skladu s Uredbom EU 528/2012 (tretirani proizvod - nije biocidni proizvod) i sadrži sljedeće biocidne tvari: IPBC (3-Jod-2-propinilbutilkarbamat) (CAS-Br. 55406-53-6), Cinkpirition  (CAS-br. 13463-41-7), 2-Oktil-2H-izotiazol-3-on (CAS-Br. 26530-20-1)

Obratiti pažnju

Biocidi se moraju upotrebljavati na siguran način. Prije uporabe uvijek pročitati oznake i informacije o proizvodu.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, a osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(a), 30 g/l; < 10 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-DF01F

Deklaracija sadržaja

Poliakrilatna disperzija, titan dioksid, silikati, kalciv karbonat, voda, aditivi, konzervansi (Metilizotiazolinon, Benzizotiazolinon), sredstva za stvaranje zaštitnog filma (Oktilizotiazolinon, Jodpropinilbutilkarbamat, Cink prition)

Detaljniji podaci

Vidjeti sigurnosno-tehnički list.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr