caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/157204/050821_ThermoSan_NQG_12,5L.png

ThermoSan NQG

Kombinacija veziva i silikonskih smola nove vrste s integriranom nano-kvarc mrežnom strukturom za čiste, brzo sušive fasade. ThermoSan NQG je boja koja štiti od taloženja algi i gljivica na površinu fasade.

Primjena

Boja koja ima bitnu prednost: organski umrežene nano-kvarcne strukture koje tvore gustu, mineralno tvrdu trodimenzionalnu kvarcnu mrežu protiv prljanja, te fasade tako dulje ostaju čiste.
Specijalnom kombinacijom veziva i silikonskih smola nastaju fasadni premazi koji odbijaju kišu i dobro propuštaju vodenu paru na mineralnim i umjetnom smolom vezanim žbukama, premazanim ili nepremazanim. ThermoSan NQG je boja prikladna na svim površinskim premazima u povezanim sustavima za toplinsku izolaciju (WDVS) na tržištu kao što su žbuke na bazi umjetne i silikonske smole, vapnene i vapneno-cementne žbuke.

Svojstva materijala

 • film za konzerviranje kao zaštita od taloženja algi i gljivica
 • otpornost na alkalne tvari, ne saponificira
 • velika propusnost CO2
 • boja je mikroporozna, ne stvara film
 • natapa i zatvara fine pukotine u žbuci
 • sadrži specijalne pigmente s fotokatalitičkim djelovanjem
 • reducira pod mehaničkim opterećenjem vidljive tragove na tamnim nijansama

Osnova materijala

Kombinacija emulzije silikonskih smola i novovrsnog hibridnog veziva na anorgansko / organskoj bazi.

Pakiranje/Veličina pakiranja

 • Standardna roba: 12,5 l
 • ColorExpress: 1,25 l, 7,5 l, 12,5 l

Nijanse

Bijela
ThermoSan NQG se može samostalno nijansirati sa AmphiSilan-Volltonfarben. Kod samostalnog nijansiranja svu potrebnu količinu međusobno pomiješati kako bi se izbjegle razlike u nijansi.
Kod naručivanja količine od 100 i više litara u istoj nijansi i istom narudžbom na upit se isporučuje i tvornički nijansirana. ThermoSan NQG se u ColorExpress sustavu može strojno ograničeno nijansirati prema svim ton kartama na tržištu. Radi raspoznavanja eventualnih grešaka u nijansi molimo prije obrade provjeriti točnost nijanse. Na povezanim površinama koristiti nijanse iz iste proizvodnje (šarže).
Kod sjajnih intenzivnih nijansi moguća je u nekim okolnostima slabija pokrivna moć. Stoga se kod tih nijansi preporuča prethodni premaz sa sličnom pokrivnom pastelnom nijansom baziranom na bijeloj boji. Eventualno može biti potreban i drugi pokrivni premaz.

Postojanost nijanse prema BFS Uputi br. 26:
Klasa: A
Grupa: 1

Stupanj sjaja

Mat G3

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Tehnički podaci

Karakteristike prema DIN EN 1062:

Maksimalna veličina čestica

< 100 µm, S1

Gustoća

ca. 1,5 g/cm3

Debljina suhog filma

100–200 µm, E3

Stopa propusnosti vode

(w-vrijednost): < 0,1 [kg/(m2 · h0,5)] (niska), W3

Permeabilnost vodene pare (sd-vrijednost)

(sd-vrijednost): < 0,14 m (visoka), V1

Proizvod br.

M-SF01F

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čiste, bez tvari koje razdvajaju i suhe. Obratiti pozornost na VOB Dio C, DIN 18363, st. 3.

Priprema podloge

Ako postoji talog algi ili gljivica, površine se najprije moraju očistiti na mokro, mlazom uz pridržavanje zakonskih propisa. Površine nakon toga proprati sa Capatoxom odnosno FungiGrundom i pustiti da se osuše.

Novi i postojeći neoštećeni povezani sustavi za toplinsku izolaciju s površinama od žbuke na bazi umjetne ili silikonske smole, vapnene (PIc), vapneno-cementne žbuke (PII)/ minimalne čvrstoće po DIN EN 998-1 sa najmanje 1N/mm2 :

Stare žbuke očistiti na mokro prikladnom metodom.
Kod čišćenja mlazom vode pod pritiskom najviša temperatura 60 °C, uz najviši tlak 60 bara.
Nakon čišćenja ostaviti dovoljno vremena da se osuše. Premazivanje sa ThermoSan NQG izvesti sukladno postojećoj gornjoj žbuci, prema podacima o podlozi.

Žbuke iz grupe mortova PIc, PII i PIII/ minimalne čvrstoće po DIN EN 998-1 sa najmanje 1N/mm2:
Nakon što dovoljno odstoje, u pravilu nakon 2 tjedna na 20 °C i 65% relativne vlažnosti zraka, nove žbuke se mogu premazivati uz dodatak od 10% AmphiSilan-Tiefgrund TF. U nepovoljnim vremenskim uvjetima, npr. zbog utjecaja vjetra ili kiše, vrijeme stajanja mora biti znatno dulje. Dodatnim temeljnim premazom sa CapaGrund Universalom se smanjuje rizik od vapnenih izboja (cvjetanja) kod alkaličnih gornjih žbuka iz grupe mortova P Ic, P II odnosno P III, tako da se premazivati može već nakon što površine odstoje 7 dana.

Stare žbuke: Dožbukana mjesta moraju dobro vezati i biti suha. Normalno upojne žbuke premazivati direktno sa ThermoSanom NQG uz dodatak od najviše 10% AmphiSilan-Tiefgrund LF. Na grubo poroznim, upojnim žbukama koje se lagano osipaju temeljni premaz sa proizvodom AmphiSilan-Tiefgrund LF. Na jako upojnim, brašnjavim žbukama temeljni premaz sa AmphiSilan-Putzfestigerom.

Nove silikatne gornje žbuke:
Premazivati sa Sylitol NQG Fassadenfarbe.

Stare silikatne žbuke i boje:
Premaze koji čvrsto vežu očistiti mehanički ili mlazom vode pod pritiskom uz pridržavanje zakonskih propisa. Vremenom istrošene premaze koji ne vežu čvrsto odstraniti struganjem, brušenjem, grebanjem. Temeljni premaz sa AmphiSilan-Putzfestiger.

Vlaknaste cementne ploče sa i bez azbestnih vlakana:
Pridržavati se tehničke upute BFS br. 14. Kod ploča koje sadrže azbest pridržavati se TRGS 519. Temeljni premaz prema našim tehničkim informacijama br. 650 Podloge i njihova priprema. Samostalno ugrađene ploče obraditi i sa stražnje strane i po rubovima. Kod novih, jako alkalnih vlaknastih cementnih ploča radi izbjegavanja cvjetanja izvesti temeljni premaz sa Disbon 481 EP-Uniprimerom. ThermoSan NQG kod međupremaza razrjediti sa 10 % proizvoda AmphiSilan-Tiefgrund LF.

Cementom vezane iver ploče:
Zbog velike alkaličnosti cementom vezanih iver ploča se radi izbjegavanja vapnenih izboja (cvjetanja) mora izvesti temeljni premaz sa Disbon 481 EP-Uniprimerom, a ThermoSan NQG se kod međupremaza mora razrijediti sa 10 % AmphiSilan-Tiefgrund LF.

Nosivi premazi na bazi umjetne ili silikonske smole:
Stare žbuke očistiti prikladnom metodom. Kod mokrog čišćenja površine prije daljnje obrade pustiti da se dobro prosuše.

Nosivi premazi disperzivnih boja:
Zaprljane, kredaste premaze očistiti mlazom vode pod pritiskom uz pridržavanje zakonskih propisa. Temeljni premaz sa ThermoSan NQG uz dodatak 10 % AmphiSilan-Tiefgrund LF. Kod drugih načina čišćenja (pranje, četkanje, prskanje) temeljni premaz sa AmphiSilan-Putzfestiger.

Nenosivi premazi disperzivnih boja ili umjetnih žbuka:
Odstraniti bez ostatka prikladnom metodom, npr. mehanički ili kiselinom i nakon toga očistiti mlazom vode pod pritiskom uz pridržavanje zakonskih propisa. Temeljni premaz sa ThermoSan NQG uz dodatak 10% AmphiSilan-Tiefgrund LF, a kod površina koje se osipaju i brašnjavih i upojnih površina temeljni premaz sa AmphiSilan-Putzfestiger.

Nenosivi mineralni premazi:
Odstraniti bez ostatka četkanjem, brušenjem, struganjem, mlazom vode pod pritiskom uz pridržavanje zakonskih propisa ili drugim prikladnim mjerama.
Kod mokrog čišćenja površine prije daljnje obrade pustiti da se dobro prosuše. Temeljni premaz sa AmphiSilan-Putzfestigerom.

Vidljivi zid od opeke:
Za premazivanje su prikladni samo prednji blokovi otporni na smrzavanje ili klinker, koji ne sadrže strane čestice. Fuge moraju biti izvedene bez pukotina, suhe i bez soli. Temeljni premaz sa AmphiSilan-Putzfestigerom. Kod pojave smeđih obojenja u međupremazu dalje raditi sa fasadnom bojom bez vode, Duparol.

Zid od pješčenjaka:
Za premazivanje su prikladni samo prednji blokovi otporni na smrzavanje, koji ne sadrže strane čestice koje puštaju boju ili razdvajaju kao što su pijesak ili ilovača. Fuge moraju biti izvedene bez pukotina. Kredaste / brašnaste površine očistiti. Slane izboje očetkati na suho. Pridržavati se BFS upute br. 2. Temeljni premaz sa proizvodom AmphiSilan-Tiefgrund LF.

Površine sa slanim izbojima:
Slane izboje odstraniti na suho četkanjem. Temeljni premaz sa Dupa-grundom.
Kod premazivanja površina sa slanim izbojima se ne može jamčiti trajno vezanje premaza odnosno sprečavanje slanih izboja.

Manji nedostaci:
Manje nedostatke popraviti sa Caparol Fassaden-Feinspachtel. Veće nedostatke do 20 mm je najbolje reparirati sa Histolith-Renovierspachtel. Mjesta obrađena masom za ispunu i izravnavanje naknadno grundirati. Pridržavati se tehničkih informacija.

Način primjene

Nanošenje kistom/četkom ili valjkom. Alat za rad nakon uporabe očistiti vodom.
Za Airless nanošenje preporučamo ThermoSan NQG Nespri-TEC, pripremljen za Nespri-TEC primjenu.

Sistem nanošenja na površinu

Temeljni odnosno međupremaz
ThermoSan NQG razrjeđen sa najviše 10% vode. Ako se umiješa najviše 10 % AmphiSilan-Tiefgrund LF, u većini slučajeva nije potreban dodatni temeljni premaz.

Završni premaz
ThermoSan NQG razrjeđenim s najviše 5% vode. Između dva premaza potrebno vrijeme sušenja je najmanje 12 sati.

Potrošnja

Ca. 150–200 ml/m2 po prolazu na glatkoj podlozi.
Na hrapavim površinama odgovarajuće više. Točnu potrošnju odrediti probnim premazom.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+5 °C za podlogu i okolni zrak.

Vrijeme sušenja

Pri +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka suho po površini nakon 2-3 sata, premazivati se može nakon 12 sati. Potpuno suho i može se opteretiti nakon ca. 3 dana. Pri nižoj temperaturi i većoj vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produljuje.

Čišćenje alata

Alat oprati vodom odmah nakon uporabe.

Napomena

Kod izvođenja premaza na povezanim sustavima za toplinsku izolaciju (WDVS) molimo pridržavati se upute BFS br. 21. Radi izbjegavanja nasjeda, veće površine premazivati u jednom potezu mokro na mokro. Ne primjenjivati na vodoravnim površinama izloženim djelovanju vode. Sa premaznim sredstvima se mogu obrađivati samo neoštećeni povezani sustavi za toplinsku izolaciju WDVS.
Za oštećene površine preporučamo Capatect-Renovierungssystem za renoviranje WDVS. Na WDVS sa izolacijom od polistirola se ne smiju primjenjivati materijali za temeljni premaz koji sadrže otapala, osim proizvoda AmphiSilan-Putzfestiger.

Kod izvedbe premaza u boji relativna vrijednost svjetline mora biti > 20. ThermoSan NQG je proizvod koji sadrži specijalne aktivne tvari protiv stvaranja naslaga algi i gljivica na premazu. Zaliha aktivnih tvari pruža dugotrajnu, vremenski ograničenu zaštitu, a trajanje djelovanja ovisi o uvjetima na objektu, kao npr. debljini taloga i djelovanju vlage. Stoga trajno sprečavanje algi i gljivica nije moguće. Za pripremu podloge kod površina sa naslagama gljivica i algi može se nakon čišćenja upotrijebiti FungiGrund umjesto OptiGrund E.L.F. Kod tamnih nijansi mehaničko opterećenje može izazvati pojavu svijetlih pruga. To je svojstvo specifično za sve mat fasadne boje.

Kod gustih, hladnih podloga ili zbog vremenskih uvjeta produljenog sušenja mogu uslijed djelovanja vlage (kiša, rosa, magla) pomoćne tvari na površini premaza ostaviti žućkaste / prozirne, pomalo sjajne i ljepljive tragove curenja. Te tvari su vodotopive i same se odstranjuju sa dovoljno vode, npr. nakon nekoliko jačih kiša. To ne utječe nepovoljno na kvalitetu osušenog premaza. Ako unatoč tome treba izvesti direktnu obradu, onda te pomoćne tvari treba prethodno namočiti i nakon kratkog djelovanja oprati bez ostatka.
Dodatno grundiranje se mora izvesti sa CapaGrund Universalom. Kod izvođenja premaza u prikladnim klimatskim uvjetima se ovi tragovi ne pojavljuju.

Isticanje popravaka na površini ovisi o brojnim faktorima pa je stoga neizbježno (BFS uputa br. 25).

Njemački certifikat

 • ThermoSan NQG Propusnost vodenih para
 • ThermoSan NQG Naslage algi i gljivica
 • ThermoSan NQG Djelotvornost filma za konzerviranje

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Ne udisati plin/pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.
Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije.

Ovaj proizvod je "tretirani proizvod" prema EU odredbi 528/2012 (nije biocidni proizvod) i sadrži sljedeće biocidne tvari: karbendazim (CAS-br. 10605-21-7), Izoproturon (CAS-br. 34123-59-6) Terbutrin (CAS-Nr. 886-50-0) 2-Oktil-2H-izotiazol-3-on (CAS-br. 26530-20-1).

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(c), 40 g/l; maks. 20 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-SF01 F

Deklaracija sadržaja

Hibridno vezivo (organo-silikat / akrilat), silikonska smola, titan dioksid, silikati, kalcijev karbonat, voda, pomoćno sredstvo za stvaranje filma, aditivi, konzervans, sredstvo za konzerviranje filma.

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr