caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/199490/058352_carbosol_fassadenfarbe_coolprotect_20kg_HR.png

CarboSol Fassadenfarbe CoolProtect

Kvalitetna nanohibridna fasadna boja za optimalnu solarnu refleksiju kod tamnih nijansi, na fasadnim sustavima za toplinsku izolaciju.

Primjena

Specijalan premaz za smanjenje termičkog zagrijavanja kod visokoizoliranih podloga, poput, npr., fasadnih sustava na bazi izolacijskih ploča od stiropora EPS Dalmatiner-Fassadendämmplatten, poroznog betona, termoizolacijskih žbuka itd., s čvrsto prianjajućim silikatnim i disperzivnim premazima kao i premazima od silikonske smole. Poseban sastav pigmenata omogućava slabije zagrijavanje pri sunčevu zračenju, budući da se pored jednog dijela vidljivog sunčeva svjetla reflektira i velik dio bliskog infracrvenog područja (NIR). Kod tonova boje na neoštećenom fasadnom kombiniranom sustavu s referentnom vrijednošću svjetline (HBW)  ) <25 je vrijednost TSR (= ukupne solarne refleksije) ≥25 % (ovo je ispunjeno kod tonova fasadne boje CarboSol Fassadenfarbe CoolProtect s referentnom vrijednošću svjetline od ≥10). Vrijednost TSR željene nijanse dostupna je na upit. Pri referentnoj vrijednosti svjetline  <10 odnosno vrijednosti TSR <25 % na fasadnim sustavima potrebno je obratiti za savjet našoj tehničkoj službi. Pri obradi zidnih elemenata od poroznog betona (zidnih ploča) s neoštećenim slojem poroznog betona treba se pridržavati vrijednosti TSR od  ≥30 %. Molimo, vodite računa o posebnim uputama na stranici 3.

Svojstva materijala

  • otpornost na atmosferske utjecaje
  • razrjedivost u vodi, ekološka prihvatljivost i slab miris
  • vodoupropusnost (w vrijednost): < 0,06 [kg/(m2 . h0,5 )], odgovara razredu "niske vodopropusnosti” prema normi DIN EN 1062
  • paropropusnost (sd-H20): < 0,03 m, odgovara razredu "visokog stupnja difuzije vodene pare” prema normi DIN EN 1062-2
  • vrlo dobra pokrivna moć
  • ekstremna hidrofobnost
  • efekt vodenih perla, svodi onečišćenje fasade na najmanju mjeru
  • otpornost na agresivne štetne tvari iz zraka  
  • mikroporoznost, nema stvaranja filma
  • pojačanje kratkim, finim karbonskim vlaknima

Osnova materijala

Silikonska smola

Pakiranje/Veličina pakiranja

5 kg, 20 kg

Nijanse

Tvorničko nijansiranje u tamne nijanse

Stupanj sjaja

Mineralno mat

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. Originalno zatvorena ambalaža uskladištiva je min. 12 mjeseci.

Gustoća

ca. 1.48 g/cm3

Prikladne podloge

Novi fasadni sustavi na bazi EPS-a:
Za lijepljenje izolacijskih ploča Dalmatiner Premium Dämmplatte prikladno je ljepilo Capatect Top-Fix Kleber kao i Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190. Armirni sloj izrađuje se od Capatect Minera Carbon u debljini od 5 mm. Nakon odgovarajućeg grundiranja sa Capatect Putzgrund, potrebno je kao gornji sloj žbuke nanijeti CarboPor Reibputz u bijeloj boji, a zatim se u dva navrata vrši  premazivanje fasadnom bojom CarboSol Fassadenfarbe CoolProtect u željenom tonu.

Postojeći, neoštećeni fasadni sustavi na bazi EPS-a s površinama žbuke od umjetne smole, silikonske smole, silikatne žbuke, vapnenocementne žbuke (PII) s minimalnom tlačnom čvrstoćom prema normi DIN EN 998-1 od min. 1,5 N/mm2:
Fasadni sustavi moraju biti stručno izvedeni u skladu s važećim smjernicama za obradu, te moraju imati funkcionalnu debljinu armirnog sloja od ≥ 5 mm. Armirnu mrežicu je potrebno postaviti u gornju trećinu armaturnog sloja. Priključci moraju biti sigurni od pljuskova kiše, a postojeća ožbukana površina mora biti neoštećena i nosiva. Sustave koji ne ispunjavaju ove minimalne zahtjeve treba prethodno stručno popraviti prikladnom metodom. Staru žbuku treba očistiti na mokro prikladnom metodom, kod koje pri čišćenju mlazom vode pod tlakom maks. temperatura smije biti 60°C, a pritisak maks. 60 bara. Nakon čišćenja valja uzeti u obzir dostatno vrijeme sušenja.

Nove vapnene, vapnenocementne i cementne žbuke iz skupine mortova PII:
Nove žbuke moraju na površini biti suhe i u najvećoj mjeri vezane. Površine koje se otiru, odnosno brašnaste površine i eventualnu zapečenu koricu treba odstraniti, grundirati nerazrijeđenim CarboSol Grundom.

Stare, čvrste vapnene, vapnenocementne i cementne žbuke iz skupine mortova PII:
Jako onečišćene podloge treba temeljito očistiti intenzivnim četkanjem ili mlazom vruće pare. Grundirati nerazrijeđenim CarboSol Grundom.

Žbuke koje se osipaju na površini:
Očetkati na suho i cjelokupnu površinu grundirati nerazrijeđenim sa CarboSol Grund.

Stari mineralni premazi:
Čvrsto prianjajuće stare premaze, koji nisu istrošeni atmosferilijama, očistiti suhim ili mokrim postupkom. Mineralne premaze istrošene atmosferilijama grundirati nerazrijeđenim CarboSol Grundom.

Stare disperzivne boje i žbuke:
Kod čvrsto prianjajućih disperzivnih boja, odnosno boja koje se ne otiru, treba uzeti u obzir da  CarboSol Fassadenfarbe Nespri dobro prianja, ali da željena paropropusnost zbog postojećeg starog sloja nije u toj mjeri osigurana. Slabo prianjajuće disperzivne boje i žbuke treba ukloniti jetkanjem i mlazom pare.   

Porozni beton s nosivim starim premazom:
Neoštećene površine treba očistiti. Nanijeti kao temeljni premaz Primalom Universal Haftgrund. Kod oštećenih slojeva poroznog betona upućujemo na Tehničke informacije za Primalon Synthofein.

Priprema podloge

Podloge moraju biti suhe i bez prljavštine odnosno tvari koje razgrađuju. Obratiti pozornost na ÖNORM B 3430, Dio 1.

Konstruktivne mjere:
Isturene konstrukcijske elemente poput vijenaca, prozorskih klupčica, kruna na zidovima itd. treba stručno prekriti, kako bi se onemogućilo stvaranje prljavih pruga ili jačeg vlaženja zidova.

Uzlazna vlaga:
Zbog uzlazne vlage premazi rano propadaju. Trajan uspjeh postiže se samo postavljanjem horizontalne izolacije. Dobro i dugotrajno rješenje nudi primjena Capatect Sanierputz sistema. Osobito se kod starijih građevinskih objekata isplati uređenje zone sušenja odnosno isparavanja umetanjem filtrirajućeg šljunčanog sloja između podnožnog dijela zida i zemlje.

Pojava algi i gljivica:
Pri pojavi algi i gljivica treba površine najprije očistiti mokrim mlazom vodeći računa o zakonskim propisima. Nakon toga površine obilno premazati sredstvom Capatox i pustiti da se osuše. VAŽNO! Površina se ne smije prati.

Popravci žbuke:
Pri popravljanju otvorenih pukotina i oštećenih mjesta na žbuci treba voditi računa da reparacijski mort po čvrstoći i strukturi odgovara postojećoj žbuci. Popravljena mjesta na žbuci moraju prije premazivanja biti maksimalno vezana i osušena. Za neutralizaciju treba popravljena mjesta fluatirati sredstvom Histolith Fluat. Manje nedostatke može se popraviti sa Synthesa- ili Silitol- Fassadenspachtel.

Površine sa izbojem soli:
Pri premazivanju površina sa izbojem soli ne može se jamčiti trajno održanje premaza odnosno spriječavanje novog izbijanja soli.

Način primjene

Četkom/kistom, valjkom, špricanjem.

Razrjeđivanje

Vodom (maks. 10%). Kod NESPRi nanošenja nerazrijeđeno.

Sistem nanošenja na površinu

Temeljni premaz: Carbosol Grund, nerazrijeđen
Među i završni sloj: Carbosol Fassadenfarbe CoolProtect, razrijeđen sa max. 10 % vode za nanošenje kistom/četkom, odn. nerazrijeđen za Nespri nanošenje

Potrošnja

Ca. 200 - 350 g/m2 po premazu na ravnoj podlozi, na hrapavim površinama odgovarajuće više (orijentacijske vrijednosti, točnu potrošnju utvrditi probnim premazivanjem na objektu).

Vrijeme sušenja

Pri + 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka premaz je površinski suh nakon 4 sata, nakon 12 sati se može opet premazivati. Niske temperature i visoka vlažnost zraka usporavaju sušenje.

Čišćenje alata

Vodom, odmah nakon uporabe.

Airless nanošenje

Kut: 50°
Dizna: 0,021 - 0,023"
Tlak: 150 - 180 bar

NESPRI: 
Kut: 20° - 30°
Dizna: 0,017 - 0,019"
Tlak: 150 - 180 bar

Napomena

Radi izbjegavanja vidljivih sastavaka treba premazivati postupkom mokro u mokro u jednom potezu.
Boja nije prikladna za vodoravne površine na kojima se zadržava voda. Nije prikladna za premaze na laku, PVC-u ni drvetu.
Carbosol Compact sadrži algicidni i fungicidni zaštitni film. Ovaj zaštitni film dugotrajno, ali ipak vremenski ograničeno, štiti materijal od napada mikroorganizama, čije trajanje djelovanja ovisi o uvjetima kojima je objekt izložen, kao npr. o jačini napada i opterećenju vlagom. Iz tog razloga pojavu algi i gljivica nije moguće trajno spriječiti. 
Kako bi se očuvala specijalna svojstva proizvoda, ne smije ga se miješati s drugim proizvodima.

Mjere pokrivanja:
Prekriti okolinu površina koje se premazuje, osobito od stakla, keramike, laka, klinkera, prirodnog kamena i metala. Tragove boje treba odmah isprati čistom vodom.

Razlike u tonu boje:
Zbog izrazito različite alkalnosti, neujednačene upojnosti ili različitosti podloge i sličnog, može doći do pojave mrlja odnosno razlika u tonu boje premaza.

Postojanost tona boje:
Zbog utjecaja okoline, vremena, uporabe, djelovanja UV zraka i vlage itd. mogu se na površini premaza tijekom vremena pojaviti razlike u tonu boje.

Efekt pisanja:
Kod tamnih tonova može mehaničko opterećenje dovesti do pojave svijetlih pruga. Ovo je svojstvo specifično za sve zagasite fasadne boje, no ne utječe na kvalitetu premaza.

Popravci:
Ocrtavanje popravaka na površini ovisi o mnogim čimbenicima te je stoga neizbježno, čak i u slučaju primjene originalnog premaza. Premaznim tehničkim sredstvima može se obraditi samo neoštećene termoizolacijske kombinirane sustave. Površine koje nisu neoštećene treba sanirati prema ÖNORM B 6410 (aneks C). Na termoizolacijskim kombiniranim sustavima sa izolacijom od ekspandiranog polistirola ne smije se koristiti temeljne premazne materijale koji sadrže otapala.

Pruge od površinski aktivnih tvari:
Na nepropusnim, hladnim podlogama ili u slučaju  usporenog sušenja izazvanog atmosferilijama mogu se zbog opterećenja vlagom (kišom, rosom, maglom) pojaviti na površini premaza pomoćne tvari u obliku žućkasto/prozirnih, lagano svjetlucavih i ljepljivih pruga. Ove su pomoćne tvari topive u vodi i mogu nestati same od sebe s dovoljnom količinom vode, npr. nakon nekoliko jačih pljuskova kiše, štvo ne utječe negativno na kvalitetu osušenog premaza. Ako bi površinu, međutim, trebalo odmah nakon ove pojave opet obraditi, treba prethodno pruge/pomoćne tvari namočiti i temeljito ih nakon kratkog vremena isprati. Treba izvesti dodatno grundiranje. Pri izvedbi premazivanja pod prikladnim klimatskim uvjetima ove se pruge ne pojavljuju.    

Vrijednost TSR (ukupne solarne refleksije):
Kodfasadnih  sustava treba se pridržavati vrijednosti TSR od ≥ 25 %, kod zidnih elemenata od poroznog betona sa neoštećenim premazom poroznog betona ≥ 30 %, a kod svih ostalih materijala s jakim izolacijskim svojstvima uzeti u obzir podatak njihovog proizvođača (HBW/TSR - referentna vrijednost svjetline/ukupna solarna refleksija).

Posebna napomena:
Za površine na kojima treba očekivati više temperature, npr. na položajima bez strujanja zraka, zrcalnim površinama, površinama sa štetnim emisijama i sl., preporučamo uporabu fasadnog sustava Dark Side.
Detaljnije informacije o ovom sustavu dostupne su na upit.
Također, potrebno je upozoriti na okolnost, da s tehničkog stajališta kod nijasi boje s referentnom vrijednošću svjetline HBW

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.
Sadrži smjesu 5-klor-2-metil-2H-izotiazol-3-on i 2-Metil-2H-izotiazol-3-on (3:1). Može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje

Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

HOS

A(c) 40 g/l; <1 g/l

Deklaracija sadržaja

Silikonska smola, karbonska vlakna, disperzija akrilne smole, titan dioksid, kalcij karbonat, silikati, sredstvo za stvaranje filma, aditivi, konzervans, voda.

Ostali podaci

Šifra otpada: 57 303 (prema ÖNORM S 2100)
EWC/EAK: 08 01 12
Klasa ugroženosti voda: WGK 1, slabo zagađuje vodu
Sigurnosno-tehnički list dostupan je na internetskoj stranici www.caparol.hr

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije