caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/204407/059438_Sylitol_NQG.png

Sylitol NQG

High-Tech silikatna fasadna boja s jedinstvenom kombinacijom modernog alkalnog vodenog stakla i integriranom Nano-Quarz mrežnom strukturom za čiste fasade.

Primjena

Sylitol® NQG  / Sylitol® NQG-W je disperzivna silikatna boja prema DIN 18 363, st. 2.4.1 sa vrlo dobrim svojstvima vezanja na mineralnim podlogama i na starim mat disperzivnim premazima te starim premazima od silikonske smole, kao i na završnim žbukama u fasadnim sustavima. Visokokvaliteno alkalno vodeno staklo smanjuje opasnost od cvjetanja. Izvanredno lako se obrađuje.

Sylitol® NQG-W sadrži sredstva za konzerviranje premaza za zaštitu od algi i gljivica.

Svojstva materijala

 • brzo sušenje nakon kiše i kondenzacije vlage
 • reducirana sklonost prljanju
 • dugotrajnost i otpornost na kredne pojave
 • trostruko siliciranje radi optimalne postojanosti
 • brzo postaje otporna na kišu
 • velika otpornost na utjecaje atmosferilija i svjetlosti
 • mineralna mat površina
 • ne stvara film, velika propusnost CO2

Osnova materijala

Kombinacija najkvalitetnijeg alkalnog vodenog stakla i hibridnih veziva (organo-silikat/akrilat).

Pakiranje/Veličina pakiranja

Sylitol® NQG

 • Standardna roba: 12,5 l
 • Color Express: 1,25 l, 5 l, 12,5 l

Sylitol® NQG-W

 • Standardna roba12,5 l

Nijanse

Bijela

Samonijansiranje moguće sa bojama punih tonova Histolith-Volltonfarben. Tvorničko nijansiranje u brojnim nijansama na upit. Strojno se može nijansirati na ColorExpress sustavu s anorganskim pastama u boji.
Radi raspoznavanja eventualnih grešaka u nijansi molimo prije obrade provjeriti točnost nijanse. Na povezanim površinama koristiti nijanse iste proizvodnje (šarže). Kod sjajnih intenzivnih nijansi moguće u nekim okolnostima slabija pokrivna moć. Stoga se kod tih nijansi preporuča prethodni premaz sa sličnom pokrivnom pastelnom nijansom baziranom na bijeloj boji. Eventualno može biti potreban i drugi pokrivni premaz.

Postojanost nijanse prema BFS Uputi br. 26:
Klasa: A
Grupa: 1

Stupanj sjaja

Mat, G3

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, 12 mjeseci.
Materijal skladištiti samo u plastičnim spremnicima.

Tehnički podaci

Karakteristike prema DIN EN 1062:

Maksimalna veličina čestica

< 100 µm, S1

Gustoća

ca. 1,44 g/cm³

Debljina suhog filma

100 – 200 µm, E3

Difuzivno ekvivalentna debljina zračnog sloja sdH2O

< 0,01 m (visoka) Klasa V1

Stopa propusnosti vode

(w-vrijednost): 0,09 [kg/(m2 · h0,5)] (niska) W3

Dopunski proizvod

Sylitol-NQG Konzentrat

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra  2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čvrste, nosive, čiste, suhe i bez tvari koje razdvajaju. Obratiti pozornost na VOB Dio C, DIN 18363, st. 3.

Priprema podloge

Kako bi premaz imao jedinstvenu nijansu, podlogu treba podesiti da bude ravnomjerno upojna. Za istrošene strugane i špricane žbuke je nakon temeljnog premaza sa Sylitol® NQG Konzentrat/voda u omjeru 2 : 1, potreban međupremaz za izjednačavanje strukture sa Sylitol-Minerom koji se nanosi valjkom. Na jako popravljanim, lako raspuknutim mineralnim površinama potrebno je nanijeti 1 do 2 puta međupremaz sa Sylitol® Minerom. Na glatkim površinama se preporuča proizvod Sylitol® Minera nanijeti četkom, na hrapavim površinama valjkom. Radi izbjegavanja nasjeda premaza pri obradi većih površina angažirati dovoljno ljudi i premazivati u jednom potezu mokro na mokro.
Kod samonijansiranog materijala se radi izbjegavanja razlika u nijansi preporuča potrebnu ukupnu količinu međusobno izmiješati.

Novi kao i postojeći, neoštećeni izolacijski sustavi s površinom od žbuke od umjetne, silikonske, vapnene (PIc) te vapneno-cementne žbuke (PII)/ minimalna tlačna čvrstoća sukladno normi DIN EN 998-1 s min. 1 N/mm2:
Staru žbuku valja prikladnom metodom očistiti na mokro. Čišćenje mlazom vode pod tlakom s maks. temperaturom od 60 °C i pritiskom od maks. 60 bara. Nakon čišćenja osigurati dostatno vrijeme sušenja. Premazivanje sa Sylitol® NQG / Sylitol® NQG-W izvesti tako da odgovara postojećoj vrsti završne žbuke prema postojećim podacima o podlozi.

Stare čvrste žbuke iz grupe mortova PIc, PII i PIII/ minimalna tlačna čvrstoća sukladno normi DIN EN 998-1 s min. 1 N/mm2:
Nove žbuke može se premazivati nakon dostatnog čekanja od minimalno 7 dana, uz temperaturu od ca. 20 °C i relativnu vlažnost zraka od 65 %. U slučaju nepovoljnijih vremenskih uvjeta, npr. djelovanja vjetra ili kiše, potrebno je uzeti u obzir da čekanje mora trajati znatno duže.
Stare žbuke: nanovo ožbukana mjesta moraju biti dobro vezana i isušena. Na grubo poroznim, upojnim žbukama, koje se lako osipaju, nanijeti temeljni premaz OptiGrund. Na brašnastim žbukama, koje se jako osipaju, nanijeti temeljni premaz Dupa-grund, odnosno, na izolacijskim sustavima s pločama od EPS-a, AmphiSilan Putzfstiger.
Čvrsto prianjajuće premaze očistiti mehaničkim putem, mlazom vode pod tlakom ili mlazom vlažnog pijeska. Obrada mlazom vlažnog pijeska moguća je samo kod žbuka iz skupina morta PII i PIII.

Žbuke na disperzivnoj, silikonskoj, mineralnoj i silkatnoj bazi:
Zaprljane žbuke i žbuke s naslagama očistiti prikladnom metodom uz pridržavanje zakonskih propisa. Nakon mokrog čišćenja, površine ostaviti da se dobro osuše prije daljnje obrade.

Fasadne žbuke na mineralnoj i silkatnoj bazi:
Zaprljane žbuke i žbuke s naslagama očistiti prikladnom metodom uz pridržavanje zakonskih propisa, pod malim tlakom odnosno po potrebi uz primjenu nekog sredstva za čišćenje. Ne obavljati mehaničko čišćenje.

Žbuke koje se osipaju po površini:
Očetkati na suho i cjelokupnu površinu očistiti mlazom vode pod pritiskom uz pridržavanje zakonskih propisa.

Žbuke sa brašnastim slojem:
Površinu s krednim pojavama odnosno onu koja je brašnasta, tzv. brašnasti sloj, koji smanjuje vezanje za podlogu, odstraniti natapanjem sredstvom Histolith® Fluat i nakon toga oprati.

Žbuka sa zapečenom korom:
Zapečenu koru koja se raspoznaje po svom slabo sjajnom izgledu odstraniti namakanjem sredstvom Histolith® Fluat i nakon toga oprati.

Popravci na žbuci:
Kod popravljanja otvorenih pukotina i oštećene površine žbuke paziti na to da mort za popravak po otpornosti i strukturi odgovara postojećoj žbuci. Za popravke na žbuci su posebno prikladni gotovi mortovi na bazi tras-vapna/tras-cementa. Popravci prije premazivanja moraju dobro vezati i biti suhi i u načelu se namaču sredstvom Histolith® Fluat i nakon toga peru. Pritom treba paziti da se namoči površina oko mjesta popravka u širini 1 – 2 širine četke. Kod većih popravaka na žbuci uvijek cjelokupnu površinu (staru i novu žbuku) namočiti (fluatirati) i nakon toga oprati.

Stari mineralni i silikatni premazi:
Stare premaze koji čvrsto vežu očistiti na suho ili na mokro. Mineralane premaze koji više ne vežu čvrsto i koji su istrošeni obrusiti, ostrugati ili očistiti kiselinom i cijelu površinu dobro isprati vodom. Temeljni premaz sa Sylitol® NQG Konzentratom razrjeđenim vodom u omjeru 2 : 1.

Stari mat premazi disperzivnih i silikonskih boja, nosivi:
Zaprljanja i male kredne pojave temeljito očistiti i odstraniti mlazom vode pod pritiskom ili drugom prikladnom metodom uz pridržavanje zakonskih propisa.

Stari premazi disperzivnih i silikonskih boja, nenosivi:
Odstraniti bez ostatka prikladnom metodom, npr. kiselinom i nakon toga oprati visokotlačnim čistačem na vodu uz pridržavanje zakonskih propisa. Na kiselinom očišćenoj neupojnoj podlozi temeljni premaz sa Sylitol® Minerom. Na kiselinom očišćenoj jako upojnoj podlozi temeljni premaz za učvršćivanje podloge sa Sylitol® NQG Konzentratom razrjeđenim vodom u omjeru 2 : 1. Međupremaz sa Sylitol® Minerom.

Vidljivi zid od pješčenjaka:
Za premazivanje su prikladni samo prednji blokovi otporni na smrzavanje, koji ne sadrže tvari koje puštaju boju ili razdvajaju kao što su grumeni ilovače i pijeska. Fuge moraju biti izvedene bez pukotina i ne smiju imati nikakva sredstva za brtvljenje koja smanjuju vezanje ili nešto slično. Slane izboje očetkati na suho. Kod površina s krednim pojavama/brašnastih površina cjelokupnu površinu premazati sa Histolith® Fluatom i nakon toga oprati. Spojevi krova, prozora i poda se moraju izvesti prema smjernici udruge za pješčenjačke blokove. Pridržavati se BFS upute br. 2.

Površine obrasle gljivicama ili algama:
Uklanjanje plijesni ili algi očistiti prikladnom metodom uz pridržavanje zakonskih propisa, te potom površinu obraditi proizvodom Capatox ili FungiGrund.
Da bi se spriječilo ponovno izbijanje gljivica ili algi, preporuča se kao nakon potpunog sušenja površine, kao završni premaz nanijeti Sylitol® NQG-W.

Obrada kamena:
Prirodni kamen mora biti čvrst, suh i bez izboja. Kamen istrošen po površini prije premazivanja više puta obraditi i učvrstiti sredstvom Histolith® Steinfestiger. Prljavi kamen očistiti mlazom vode pod pritiskom uz pridržavanje zakonskih propisa. Popravke na kamenu ne izvoditi sa mortom za žbuku, nego materijalima koji su zamjena za kamen. Popravljana mjesta moraju dobro vezati i prije premazivanja se moraju stručno i propisno fluatirati i nakon toga oprati.

Rastuća vlažnost:
Porast vlage prijevremeno uništava premaz. Dugotrajni uspjeh se postiže nanošenjem horizontalne brtve. Dobro i dugotrajno rješenje je primjena sustava žbuka za saniranje, npr. program žbuka za sanaciju Histolith® Trass-Sanierputz-Programm. Naročito kod starijih građevina, prednost je pokazalo polaganje suhih odnosno zona za isparavanje koje se izvode tako da se između podnožja i tla puni sloj šljunka kao filter.

Način primjene

Airless nanošenje: Kut: 50°; Dizna: 0,023–0,027" Tlak: 150–180 bar;
Prije Airless nanošenja boju dobro promiješati i procijediti.

Sylitol® NQG-W se može nanositi kistom/četkom ili valjkom.

Sistem nanošenja na površinu

Slabo i ravnomjerno upojne podloge:
Temeljni premaz po potrebi razrjeđen s najviše 10% Sylitol® NQG Konzentrat.
Završni premaz po potrebi razrjeđen sa najviše 5% Sylitol® NQG Konzentrat.

Jako i neravnomjerno upojne mineralne podloge:
Temeljni premaz sa Sylitol® NQG Konzentratom, razrjeđen vodom u omjeru 2 : 1. Međupremaz i završni premaz po potrebi razrjeđen sa najviše 5% Sylitol® NQG Konzentrat.

Potrošnja

Ca. 125 – 150 ml/m2 na glatkoj podlozi. Na hrapavim površinama odgovarajuće više. Točne vrijednosti odrediti probom na pojedinom objektu.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade:
+80C za podlogu i okolni zrak.

Vrijeme sušenja

Vrijeme sušenja između pojedinih premaza:
Pri +200C i 65% relativne vlažnosti zraka najmanje 12 sati. Pridržavati se vremena sušenja između pojedinh premaza, nakon 24 sata otporno na kišu. Pri nižoj temperaturi i većoj vlažnosti zraka, vrijeme sušenja se produljuje.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe vodom uz dodatak sredstva za ispiranje. U stankama alat držati u boji ili pod vodom.

Napomena

Ne raditi na izravnom suncu, po kiši, ekstremnoj vlažnosti zraka (vlaga od magle) ili jakom vjetru. Oprez kad postoji opasnost od noćnog mraza. Kao nosači premaza nisu prikladni premazi lak boja, podloge sa slanim izbojima, plastika i drvo. Nije prikladno za vodoravne površine izložene djelovanju vode. Kod površina s blagim nagibom paziti na to da voda može slobodno otjecati. Kod tamnih nijansi može mehaničko opterećenje izazvati pojavu svijetlih pruga. To je svojstvo specifično za sve mat fasadne boje. 

Kod proizvoda Sylitol® NQG-W radi se o proizvodu koji sadrži specijalne aktivne tvari protiv stvaranja gljivica i algi na premazu. Ovaj sadržaj aktivnih tvari pruža dugotrajnu, ali vremenski ograničenu zaštitu, čije trajanje djelovanja ovisi o objektivnim uvjetima kao što su intenzitet napada mikroorganizama i opterećenje vlagom. Zbog toga obrastanje gljivicama i algama nije moguće trajno spriječiti. Za pripremnu obradu podloge površina obraslih gljivicama i algama može se nakon izvršenog čišćenja primijeniti FungiGrund umjesto OptiGrunda.
U slučaju nepropusnih, hladnih podloga ili usporenog sušenja uvjetovanog atmosferskim utjecajima mogu uslijed opterećenja vlagom (kišom, rosom, maglom) nastati na površini premaza žućkasto-prozirni, ljepljivi tragovi otjecanja lakog sjaja. Ove pomoćne tvari su topive u vodi i nestaju same od sebe nakon dostatne količine vode, na primjer nakon nekoliko pljuskova kiše, no to ne utječe negativno na kvalitetu suhog premaza. Ako bi, međutim, površinu trebalo odmah dalje obrađivati, treba prethodno ove pruge/pomoćne tvari navlažiti i nakon kratkog djelovanja isprati do kraja te potom dodatno grundirati sa CapaGrund Universal. Pri izvedbi premaza u prikladnim klimatskim uvjetima ove se pruge ne pojavljuju. Ocrtavanje popravaka na površini ovisi o mnogim čimbenicima pa je stoga neizbježno (vidi bilten BFS br. 25).
Izlučeni bakar (Cu ioni u kišnici) reagira sa sastojcima Sylitol® NQG/Sylitol® NQG-W izazivajući pojavu mrlja smeđe boje te je stoga potrebno odgovarajuće bakrene površine čuvati od oksidacije. Alternativno se može upotrijebiti Histolith SolSilikat.

Podnošljivost sa drugim premaznim sredstvima:
Kako bi se očuvala specijalna svojstva, Sylitol proizvodi se ne smiju miješati sa drugim premaznim sredstvima, osim na onima navedenim u ovim TI.

Mjere prekrivanja:
Po jakom vjetru na skelu staviti cerade.

Konstruktivne mjere:
Izbočeni dijelovi građevine kao vineci, svodovi, prozorske klupice, itd. se moraju stručno prekriti kako bi se spriječilo stvaranje prljavog taloga ili jače provlaživanje zidova.

Impregniranje (ne kod Sylitol® NQG-W):
Voda koja prska kao trajno opterećenje znatno utječe na postojanost premaza. Hidrofobiranjem ugroženih područja sa proizvodom Disboxan 452 Wetterschutz se postojanost premaza  značajno produljuje. Impregniranje izvesti najranije nakon 10 dana čekanja. Također i očišćene kamene površine se zaštićuju od preranog taloženja, prodora štetnih tvari i jakog izlaganja djelovanju vode, ako se naknadno impregniraju sa siloksanom Disboxan 452 Wetterschutz.

Površine sa slanim izbojima:
Kod premazivanja površina sa slanim izbojima se ne može zajamčiti trajno vezanje premaza odnosno sprečavanje stvaranja slanih izboja.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati plin/pare/aerosol.

Obratiti pažnju

Okolinu površina koje se premazuju brižljivo prekriti. Kapi koje prskaju po laku, staklu, keramici, metalu i prirodnom kamenu odmah oprati. Ako se proguta, odmah pozvati liječnika, jer može doći do oštećenja crijevne flore. Nanosi se samo kistom/četkom ili valjkom.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(a), 30 g/l; maks. 10 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-SK01 F

Deklaracija sadržaja

Sylitol® NQG:
Hibridno vezivo (organo-silikat/akrilat), alkalno vodeno staklo, silikati, mineralna punila, voda, pomoćno sredstvo za stvaranje filma, aditivi.

Sylitol® NQG-W:
Hibridno vezivo (organo-silikat/akrilat), alkalno vodeno staklo, silikati, mineralna punila, voda, pomoćno sredstvo za stvaranje filma, aditivi, zaštitno sredstvo za film (terbutrin, cink pirition, oktil izotiazolinon),

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Sigurnosno- tehnički list