caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/204406/059437_Sylitol_Finish_130.png

Sylitol-Finish 130

Fasadna boja namijenjena za premaze otporne na atmosferilije te izjednačavanje upojnosti podloge, na silikatnoj bazi.

Uvod

Pripremljeni silikatni materijal za premazivanje na bazi kalijevog vodenog stakla sa organskim stabilizatorima. Sylitol® Finish 130/Sylitol® Finish 130-W  osigurava premaze otporne na atmosferilije, uz dobru pokrivnost, visoki stupanj bjeline, pigmente otporne na svjetlost te veliku sposobnost difuzije. Prikladan je za premazivanje nepremazanih mineralnih žbuka, čvrstih kamenih ploča koje ne pokazuju izbijanje soli, neožbukanih zidova od vapneno-pješčanih opeka i za obnovu starih nosivih silikatnih boja i silikatne žbuke, te kao premaz za egalizaciju Sylitol® fasadnih žbuka, Capatect lakih mineralnih žbuka i Capatect mineralnih žbuka.

Sylitol® Finish 130-W  sadrži sredstva za konzerviranje premaza za zaštitu od algi i gljivica.

Svojstva materijala

  • otpornost na atmosferilije 
  • sposobnost upijanja
  • propusnost CO2 
  • dvostruko siliciranje – ojačano kvarcom
  • siliciranje s mineralnim podlogama omogućuje dobro vezanje
  • jednostavna obrada

Pakiranje/Veličina pakiranja

Sylitol® Finish 130

  • Standardna roba 15 l
  • ColorExpress: 1,25 l, 7,5 l, 12,5 l

Sylitol® Finish 130-W

  • Standardware: 15 l

Nijanse

Bijela.
Sylitol® Finish 130 se može nijansirati kao bijela baza sa Histolith-Volltonfarben ili strojno u ColorExpress sustavu prema svim ton kartama na tržištu.
Sylitol® Finish 130 se može nijansirati kao bijela baza sa Histolith-Volltonfarben.
Pri narudžbi količine od 100 litara i više u jednoj nijansi i pri narudžbi na upit može se boja isporučiti i tvornički nijansirana. Radi prepoznavanja eventualnih grešaka u nijansiranju molimo prije obrade provjeriti točnost nijanse. Na povezanim površinama upotrebljavati samo nijanse iste proizvodnje (šarže). Kod sjajnih intenzivnih nijansi moguća je u nekim okolnostima slabija pokrivna moć. Stoga se kod tih nijansi preporuča prethodni premaz sa sličnom pokrivnom pastelnom nijansom baziranom na bijeloj boji. Eventualno može biti potreban i drugi pokrivni premaz.

Postojanost nijanse prema BFS Uputi br. 26:
Klasa:  B  
Grupa: 1

Stupanj sjaja

Mat, G3

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Materijal skladištiti samo u plastičnim spremnicima. Stabilnost u skladištenju ca. 12 mjeseci.

Tehnički podaci

Karakteristike prema DIN EN 1062:

Maksimalna veličina čestica

< 100 µm, S1

Gustoća

ca. 1,5 g/cm3

Debljina suhog filma

100–200 µm, E3

Stopa propusnosti vode


(w-vrijednost): ≤ 0,1 (0,08) [kg/(m2 · h0,5)] (niska), W3

Permeabilnost vodene pare (sd-vrijednost)

(sd-vrijednost): < 0,14 (0,02) m (visoka), V1
Zbog nijansiranja su moguća odstupanja u tehničkim karakteristikama.

Dopunski proizvod

Sylitol® Konzentrat 111, Sylitol® Minera

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

Sylitol®Finish 130
unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
+++++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Sylitol® Finish 130-W
unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Pri obradi obratiti pažnju na VOB, dio C, DIN 18363, dodatak 3.1.10 i dodatak 3.2.1. Podloge moraju biti čiste, bez tvari koje razdvajaju i suhe. 

Priprema podloge

Za postizanje ujednačenog tona boje kod premazivanja potrebno je pripremiti podlogu tako da ravnomjerno upija materijal. Špricana i grubo zaravnana žbuka (kratz) koja je oštećena atmosferskim djelovanjem zahtijeva i međupremaz za egalizaciju strukture sa Sylitol® Minera koji se nanosi valjkom. Temeljni premaz sa Sylitol® Konzentrat 111 pomiješan sa vodom u omjeru 2 : 1. Ako je potrebno, napraviti međupremaz sa Sylitol®  Minera. Na glatkim površinama preporučuje se nanositi Sylitol® Minera četkom, na hrapavim površinama valjkom. Radi izbjegavanja stvaranja nasjeda pri obradi većih površina valja koristiti dostatan broj radnika i premazivati u jednom potezu mokro na mokro. Kod materijala nijansiranog u vlastitoj izvedbi preporučuje se izmiješati sveukupnu potrebnu količinu, kako bi se izbjegla pojava razlika u tonu boje.

Novi kao i postojeći, neoštećeni fasadni sustavi s površinom od silikatne, vapnene (Plc), vapneno-cementne žbuke (PII) kao i Sylitol® Fassadenputz, Capatect-Mineral-Leichtputz i Capatect Mineralputz prema normi DIN EN 998-1 sa 1N/mm2:
Staru žbuku očistiti odgovarajućom metodom u mokrom postupku. U slučaju čišćenja mlazom vode pod tlakom mora se voditi računa da temperatura bude maks. 60°C, a pritisak maks. 60 bara. Nakon čišćenja, potrebno je ostaviti površinu da se potpuno osuši. Premazivanje sa Sylitol® Finish 130 izvesti prema vrsti postojeće zavrčne žbuke u skladu s dolje navedenim podacima o podlozi. Žbuku napadnutu algama odnosno gljivicama propisno obraditi proizvodom Capatox. Eventualno se može premazati fungicidnom i algicidnom specijalnom bojom  Sylitol® Finish 130-W. 

Žbuke iz skupina mortova PIc, PII i PIII/minimalna tlačna čvrstoća prema normi DIN EN 998-1 s 1N/mm2:
Novu žbuku može se premazati nakon što je dostatno odstajala, minimalno 7 dana pri temperaturi od ca. 20 °C i uz 65 % rel. vlage zraka. U slučaju nepovoljnijih vremenskim uvjeta, npr. zbog vjetra ili kiše, mora se uzeti u obzir znatno dulje vrijeme čekanja.
Kod starih, čvrstih žbuka očistiti onečišćene površine ručno ili strojno vodeći računa o zakonskim propisima, npr. mlazom vode pod tlakom ili visokotlačnim mlazom s dodatkom pijeska. Obrada mlazom vlažnog pijeska moguća je samo kod žbuka iz skupina morta PII i PIII. Žbuku napadnutu algama ili gljivicama čisti se mokrim mlazom vodeći računa o zakonskim propisima i propisno obrađuje Capatoxom. Eventualno se može premazati fungicidnom i algicidnom specijalnom bojom Sylitol® Finish 130-W. 

Žbuke koje se brašnaju:
Površinu koja se pretvara u kredu odnosno postaje brašnastom, takozvani brašnasti sloj koji potiče odvajanje od podloge, odstraniti fluatiranjem Histolith® Fluat i zatim ga oprati. 

Žbuke sa zapečenom korom:
Zapečenu koru, koju se prepoznaje po lagano sjajnom izgledu, odstraniti sa Histolith® Fluat i zatim je oprati. 

Popravljanje žbuke:
Kod popravaka otvorenih pukotina i oštećene površine žbuke potrebno je voditi računa da žbuka za popravak po čvrstoći i strukturi odgovara postojećoj. Za popravljanje žbuke posebno je prikladna gotova žbuka na tras-vapnenoj/tras-cementnoj bazi. Popravljane površine moraju prije premaza biti dobro vezane i osušene i načelno ih je potrebno fluatirati sa Histolith® Fluat i zatim ih oprati. Pritom valja voditi računa da fluatiranje zahvaća 1-2 širine četke izvan popravljane površine. Kod opsežnijih popravaka žbuke uvijek se fluatira cjelokupna površina (stare i nove žbuke) i zatim ispire. 

Stari mineralni premazi:
Stare premaze koji čvrsto prianjaju za podlogu očistiti suhim ili mokrim postupkom. Mineralne premaze koji se više ne drže čvrsto i koji su oštećeni djelovanjem atmosferija odstraniti brušenjem, struganjem ili jetkanjem i čitavu površinu dobro isprati vodom. Nanijeti kao temeljni sloj Sylitol® Konzentrat 111. 

Stari premazi disperzivnih boja, nenosivi:
Ukloniti ih prikladnim postupkom, bez ostatka, npr. mehanički ili jetkanjem i zatim čišćenjem vrućim vodenim mlazom pod visokim tlakom vodeći računa o zakonskim propisima. Na jetkanu podlogu koja nije upojna nanijeti kao temeljni premaz Sylitol® Minera. Na jetkanu podlogu velike snage upijanja nanijeti kao učvršćujući temeljni premaz Sylitol® Konzentrat, a kao međupremaz Sylitol® Minera. 

Stari zagasiti premazi disperzivnih boja, nosivi:
Onečišćenja i lagano kredaste slojeve temeljito odstraniti mlazom vode pod tlakom ili drugim prikladnim postupkom vodeći računa o zakonskim propisima. 

Žbuke koje se površinski osipaju:
Očetkati na suho i cjelokupnu površinu očistiti mlazom vode pod tlakom vodeći računa o zakonskim propisima. 

Fasadne žbuke na mineralnoj i silikatnoj bazi:
Onečišćenu žbuku i žbuku napadnutu algama očistiti mokrim mlazom vodeći računa o zakonskim propisima s malim pritiskom, po potrebi uporabom sredstva za čišćenje. Ne smije se vršiti mehaničko čišćenje. Žbuku napadnutu algama odnosno gljivicama propisno obraditi Capatoxom. Eventualno premazati fungicidnom i algicidnom specijalnom bojom Sylitol® Finish 130-W.

Fasadni zidovi od vapneno-pješčanih opeka:
Za premazivanje su podobne samo takve fasadne opeke koje su otporne na smrzavanje i koje ne sadrže strane primjese koje izbijaju na površinu i dovode do promjene boje, poput grudica pijeska i ilovače. Fuge se moraju izvesti bez pukotina i ne smiju sadržavati brtvila koja smanjuju prianjanje ni nešto slično. Izbijanje soli očetkati na suho. Kod kredastih površina odnosno površina koje se osipaju u prah treba čitavu površinu premazati Histolith® Fluat i zatim je oprati. Spojeve s krovom, prozorima i podovima mora se izvesti prema smjernicama Udruženja za vapneno-pješčane opeke. Poštivati upute BFS br. 2. 

Obrada kamena:
Prirodni kamen mora biti čvrst, suh i bez izboja. Kamen istrošen po površini prije premazivanja više puta obraditi i učvrstiti sredstvom Histolith® Steinfestiger. Prljavi kamen očistiti mlazom vode pod pritiskom uz pridržavanje zakonskih propisa. Popravke na kamenu ne izvoditi sa mortom za žbuku, nego materijalima koji su zamjena za kamen. Popravljana mjesta moraju dobro vezati i prije premazivanja se moraju stručno i propisno fluatirati i nakon toga oprati.

Uzlazna vlaga:

Uzlazna vlaga prijevremeno uništava premaz. Dugotrajni uspjeh se postiže nanošenjem horizontalne brtve. Dobro i dugotrajno rješenje je primjena sustava žbuka za saniranje, npr. program žbuka za sanaciju Histolith® Trass-Sanierputz-Programm. Naročito kod starijih građevina, prednost je pokazalo polaganje suhih odnosno zona za isparavanje koje se izvode tako da se između podnožja i tla puni sloj šljunka kao filter.

Način primjene

Sylitol® Finish 130 se može nanositi kistom/četkom, valjkom ili špricanjem.
Airless nanošenje: Kut: 50°; Dizna: 0,023–0,027" Tlak: 150–180 bara;
Prije Airless nanošenja boju dobro promiješati i procijediti.
Sylitol® Finish 130-W se može nanositi kistom/četkom ili valjkom.

Sistem nanošenja na površinu

Žbuke koje imaju slabu, a ravnomjernu sposobnost upijanja, vapneno-pješčane fasadne opeke i podloge s napravljenim temeljnim premazom:
Nakon odgovarajuće pripremne obrade nanijeti kao temeljni sloj Sylitol® Finish 130/Sylitol® Finish 130-W, razrijeđen s maks. 10 % Sylitol® Konzentrat 111. Završni premaz napraviti s maks. 3 % razrijeđenim Sylitol® Konzentrat 111.

Žbuke koje imaju jaku, a neravnomjernu sposobnost upijanja i na površini žbuka koje se osipaju:
Nakon odgovarajuće pripremne obrade nanijeti temeljni sloj s mješavinom od 1- 2 vol. dijela Sylitol® Konzentrat 111 i 1 vol. dijela vode tako da ga se snažno utrlja četkom. Kod jako upojnih žbuka nanijeti 2 puta mokro na mokro, te potom jedan međupremaz Sylitol® Finish 130/Sylitol® Finish 130-W,  razrijeđen s maks. 10 % Sylitol® Konzentrat 111. Završni premaz napraviti s maks. 3 % razrijeđenim Sylitol® Konzentrat 111.

Egalizacijski premaz (izjednačavanje upojnosti):
Nanosi se najranije 7 dana nakon što je strukturna žbuka odstajala (ovisno o vremenskim prilikama). Ako je potrebno razrijediti Sylitol® Finish 130/Sylitol® Finish 130-W sa 3% Sylitol® Konzentrat 111. Za egalizacijske premaze u tonu boje žbuke, u normalnom je slučaju dostatan jedan premaz. Za oblikovanje u boji potrebna su 2 premaza, temeljni i završni.
Kako bi se postigla adekvatna zaštita protiv algi i gljivica, Sylitol® Finish 130-W također je potrebno nanijeti u dva sloja.

Potrošnja

Ca. 150–250 ml/m2 po jednom prolazu na glatkim podlogama. Na strukturiranim podlogama odgovarajuće više. Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem direktno na objektu.
Kako bi se postigla najbolja moguća zaštita protiv algi i gljivica, Sylitol®Finish 130 je potrebno nanijeti u dva sloja s ukupno min. 400 ml/m2, pri čemu debljina sloja mora biti min. 200 µm. Svaki dodatni sloj podiže potrošnju za min. 200 ml/m2 po sloju, i debljinu sloja za daljnjih 100 µm. Na hrapavim površinama odgovarajuće više.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+80C za okolni zrak i podlogu

Vrijeme sušenja

Pri +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka, vrijeme sušenja između pojedinih premaza mora biti najmanje 12 sati. Pridržavati se vremena sušenja izmežu slojeva, nakon 24 sata premaz je otporan na kišu. Po hladnijem i vlažnijem vremenu su potrebna odgovarajuće dulja vremena sušenja.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe vodom, eventualno uz dodatak sredstva za ispiranje. Alat u pauzama držati u boji ili pod vodom.

Napomena

Fasadni sustavi za toplinsku izolaciju svjetlosne granice <20 nisu prikladni za premazivanje. Premaz za izjadnačavanje upojnosti ne predstavlja tehničko-funkcionalni premaz i koristi se samo kako bi se izbjegla neujednačenost u nijansi.
Ne smije se raditi na izravnom suncu, kiši, u uvjetima ekstremno visoke vlažnosti zraka (vlaga od magle) ili po jakom vjetru. U datom slučaju postaviti na skelu cerade. Oprez pri opasnosti od smrzavanja. Podloge neprikladne kao nositelji premaza su premazi od lak boja, podloge sa izbojima soli, sintetički materijali i drvo. Nije prikladno za vodoravne površine na kojima se zadržava voda. Kod površina s malim nagibom valja voditi računa o besprijekornom otjecanju vode. Kod tamnih tonova boje može mehaničko opterećenje izazvati pojavu svijetlih pruga (efekt pisanja). To je svojstvo specifično za sve mat fasadne boje. Kod nepropusnih, hladnih podloga ili usporenog sušenja izazvanog vremenskim nepogodama mogu zbog djelovanja vlage (kiše, rose, magle) na površini premaza postati vidljive pomoćne tvari u vidu žućkastih/prozirnih, pomalo sjajnih i ljepljivih tragova od otjecanja. Ove pomoćne tvari su topive u vodi i s dostatnom količinom vode, npr. nakon višekratnih jakih pljuskova nestaju same od sebe i isto ne utječe negativno na kvalitetu osušenog premaza. Ako međutim nakon toga treba obaviti direktnu obradu, potrebno je tragove/pomoćne tvari prethodno namočiti i nakon kratkog vremena ih temeljito isprati. Potrebno je napraviti dodatno grundiranje s CapaGrundUniversal. Kod izvođenja premaza pod primjerenim klimatskim uvjetima ovi se tragovi ne stvaraju.
Kod fasadnih pemaza koji su u posebnim uvjetima ili su više izloženi vlazi, postoji povećana opasnost od izbijanja plijesni te stoga preporučamo kod takvih područja upotrebu fasadnog premaza Sylitol® Finish 130-W, koji sadrži aktivne tvari koje usporavaju rast gljivica i algi.
Ocrtavanje popravaka na površini ovisi o mnogim čimbenicima pa je stoga neizbježno (vidjeti bilten BFS br. 25).
Izlučeni bakar (Cu ioni u kišnici) reagira sa sastojcima Sylitol® Finish 130 izazivajući pojavu mrlja smeđe boje te je stoga potrebno odgovarajuće bakrene površine zaštititi od oksidacije. Alternativno se može upotrijebiti Histolith SolSilikat. 

Podnošljivost sa drugim premaznim sredstvima:
Kako bi se očuvala specijalna svojstva, Sylitol® proizvodi se ne smiju miješati sa drugim premaznim sredstvima, osim na onima navedenim u ovim TI. 

Mjere prekrivanja:
Okolinu površine koja se premazuje, posebice staklo, keramiku, lakirane površine, klinker, prirodni kamen, metal i drvo ostavljeno u prirodnom obliku ili premazano lazurom brižljivo prekriti. Boju koja prska odmah oprati s puno vode. Po jakom vjetru na skelu staviti cerade.

Konstruktivne mjere:
Izbočeni dijelovi građevine kao vijeci, svodovi, prozorske klupice, itd. se moraju stručno prekriti kako bi se spriječilo stvaranje prljavog taloga ili jače provlaživanje zidova. 

Površine sa slanim izbojima:
Kod premazivanja površina sa slanim izbojima se ne može zajamčiti trajno vezanje premaza odnosno sprečavanje stvaranja slanih izboja.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Sylitol Finish 130
Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol. 

Sylitol Finish 130-W
Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

Ovaj proizvod je "tretirani proizvod" prema EU odredbi 528/2012 (nije biocidni proizvod) i sadrži sljedeće biocidne tvari: Karbendazim (CAS-br. 10605-21-7), Izoproturon (CAS-br. 34123-59-6) Terbutrin (CAS-Nr. 886-50-0) 2-Oktil-2H-izotiazol-3-on (CAS-br. 26530-20-1).

Obratiti pažnju

Okolinu površina koje se premazuju brižljivo prekriti. Boju koja prska po laku, staklu, keramici, metalu, prirodnom kamenu odmah isprati. Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(c): 40 g/l maks. 15 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-SK01F

Deklaracija sadržaja

Kalijevo vodeno staklo, disperzija akrilne smole, mineralni pigmenti i punila, voda, aditivi.

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno- tehnički list.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Sigurnosno- tehnički list