caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/206188/059902_Sylitol_Fassadenfarbe_12,5L.png

Sylitol-Fassadenfarbe

Fasadna boja na bazi silikata za premaze otporne na vremenske utjecaje prema DIN 18 363, st. 2.4.1.

Uvod

Sylitol® Fassadenfarbe je gotov premaz na bazi silikata koja kao vezivo sadrži kalijevo vodeno staklo s organskim stabilizatorima, prikladna za premazivanje fasadnih površina. Sylitol fasadna boja po svom sastavu odgovara normi DIN 18363, st. 2.4.1.
Sylitol® Fassadenfarbe je otporna na vremenske utjecaje, ima dobru pokrivnost, visok stupanj bjeline, izvrsno se pigmentira i visoko je difuzivna.
Prikladna je za premazivanje nepremazanih mineralnih žbuka, čvrstog prirodnog kamena bez cvjetanja, vidljivih zidova od vapnenačkog pješčenjaka i za renoviranje starih nosivih boja i žbuke na bazi silikata.

Svojstva materijala

  • otpornost na atmosferilije
  • sposobnost apsorpcije
  • CO2-propusnost
  • dvostruko siliciranje – ojačana kvarcom
  • siliciranje s mineralnim podlogama omogućuje dobro vezanje
  • lagana obrada
  • proizvod nije zapaljiv, A2, prema DIN 4102

Pakiranje/Veličina pakiranja

  • Standardna roba: 5 l, 12,5 l

Nijanse

Bijela i staro bijela. Nijansira se sa Histolith-Volltonfarben u svim omjerima. Kod samonijansiranog materijala preporuča se radi izbjegavanja razlika u nijansi svu potrebnu količinu pomiješati međusobno. Kod naručivanja količine od 100 l i više, u jednoj nijansi i jednom narudžbom, na upit se proizvod isporučuje i tvornički nijansiran. Radi prepoznavanja eventualnih grešaka u nijansi, molimo prije obrade provjeriti točnost nijanse. Na spojenim površinama koristiti samo nijanse iste izrade (šarže). Kod blještavih, intenzivnih nijansi je u nekim okolnostima moguća manja pokrivna moć. Stoga se preporuča, kod tih nijansi, prethodno premazivanje sličnom, pokrivnom, na bijeloj boji baziranom pastelnom nijansom. Eventualno može biti potreban i drugi pokrivni premaz.

Postojanost nijanse prema BFS Uputi br. 26: Klasa:  B; Grupa: 1

Stupanj sjaja

Mat, G3

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, ali bez opasnosti od smrzavanja. Načete spremnike čuvati dobro zatvorene. Materijal skladištiti samo u plastičnim spremnicima. Stabilnost u skladištenju ca. 12 mjeseci.

Tehnički podaci

Karakteristike prema DIN EN 1062 (Uslijed nijansiranja moguća su odstupanja u tehničkim karakteristikama):

Maksimalna veličina čestica

< 100 µm, S1

Gustoća

ca. 1,5 g/cm3

Debljina suhog filma

100–200 µm, E3

Stopa propusnosti vode

(w-vrijednost): ≤ 0,1 (0,07) [kg/(m2 · h0,5)] (niska), W3

Permeabilnost vodene pare (sd-vrijednost)

(sd-vrijednost): < 0,14 (0,01) m (visoka), V1

Dopunski proizvod

Sylitol-Konzentrat 111
Sylitol-Minera
Sylitol-Compact

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Pri radu obratiti pažnju na VOB, dio C, DIN 18363, st. 3.1.10 i st. 3.2.1. Podloge moraju biti čiste, bez tvari koje razdvajaju i suhe. Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st.3.

Priprema podloge

Radi ujednačavanja tona boje premaza podlogu obraditi da ravnomjerno upija. Kod žbuka uništenih vremenskim utjecajima potrebno je nakon temeljnog premaza sa proizvodom Sylitol-Konzentrat 111 / voda u omjeru 2:1 valjkom nanijeti Sylitol-Mineru kao međupremaz, da se ujednači struktura. Na površinama koje su jako popravljane i s malim napuklinama potreban je 1 – 2 međupremaza za zapunjavanje sa Sylitol-Minerom.

Na glatkim površinama se preporuča Sylitol-Mineru nanositi četkom, a na hrapavim površinama valjkom. Radi izbjegavanja vidljivih spojeva kod obrade većih površina angažirati više ljudi i nanijeti u jednom prolazu, mokro na mokro.

Nove žbuke iz grupe mortova PIc, PII i PIII/ Minimalne čvrstoće po DIN EN 998-1 sa 1N/mm2: nove žbuke mogu se premazivati nakon što su odstajale dovoljno dugo, u pravilu nakon 2 tjedna, pri temperaturi od ca. 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka. U slučaju nepovoljnijih vremenskih uvjeta, prouzročenih npr. vjetrom ili kišom, moraju ostati nepremazane znatno dulje vrijeme.

Stare čvrste žbuke od morta grupe PIc, PII i PIII: onečišćene površine ručno ili strojno očistiti vodeći računa o zakonskim propisima, npr. mlazom vode pod pritiskom ili mlazom vode pod visokim pritiskom s dodatkom pijeska. Čišćenje mlazom vlažnog pijeska moguće je samo kod žbuka od morta grupe PII i PIII. Žbuku napadnutu algama odnosno gljivicama valja očistiti vlažnim mlazom vodeći računa o zakonskim propisima i obraditi Capatoxom u skladu s propisima. Eventualno premazati fungicidnom i algicidnom specijalnom bojom Sylitol-NQG.

Žbuke s brašnasto-zrnatim slojem: površine koje se pretvaraju u kredu odnosno postaju brašnaste, takozvane brašnasto-zrnate slojeve, koji slabe moć prianjanja, potrebno je ukloniti fluatiranjem s Histolith® Fluatom i zatim ih oprati.

Žbuka sa zapečenom korom: Zapečenu koru koja se raspoznaje po svom slabo sjajnom izgledu ukloniti natapanjem (fluatiranjem) sa Histolith Fluatom i nakon toga oprati.

Popravci na žbuci: Kod popravljanja otvorenih pukotina i oštećenih površina žbuke paziti na to da mort za popravak po strukturi i otpornosti odgovara postojećoj žbuci. Za popravke na žbuci su posebno prikladni gotovi mortovi na tras-vapnenoj / tras-cementnoj bazi. Popravci prije premazivanja moraju dobro vezati za podlogu i biti suhi, a u načelu se natapaju sa Histolith Fluatom i nakon toga operu. Pritom treba paziti da se natopi (fluatira) uvijek i područje izvan popravljanog mjesta za 1-2 širine četke. Kod većih popravaka na žbuci uvijek natapati cjelokupnu površinu (staru i novu žbuku).

Stari mineralni premazi: Stare premaze koji čvrsto vežu očistiti na suho ili mokro. Mineralne premaze koji više ne vežu čvrsto i koji su istrošeni vremenom ukloniti brušenjem, struganjem ili kiselinom i cijelu površinu dobro isprati vodom. Temeljni premaz sa proizvodom Sylitol-Konzentrat 111 / voda u omjeru 2 : 1.

Stari, nenosivi premazi disperzivnih boja: temeljito odstraniti prikladnom metodom, npr. mehanički ili kiselinom i naknadnim ispiranjem mlazom vruće vode pod visokim pritiskom vodeći računa o lokalnim propisima. Kiselinom očišćenu, neupijajuću površinu grundirati premazom Sylitol-Minera. Na kiselinom očišćenu, jako upijajuću površinu nanijeti učvršćujući temeljni premaz Sylitol-Konzentrat 111 razrijeđen s vodom u omjeru 2 : 1. Međupremaz sa Sylitol-Minera.

Stari, nosivi premazi mat disperzivnih boja: onečišćenja i lagano izražene kredne strukture odstraniti bez ostatka mlazom vode pod pritiskom ili drugom prikladnom metodom vodeći računa o zakonskim propisima. Međupremaz sa Sylitol-Compactom.

Žbuka koja se na površini osipa: očetkati na suho i čitavu površinu očistiti mlazom vode pod pritiskom vodeći računa o zakonskim propisima.

Žbuka za toplinsku izolaciju na bazi minerala i silikata: onečišćenu i algama napadnutu žbuku očistiti mokrim mlazom s malim pritiskom vodeći računa o zakonskim propisima, po potrebi uz pomoć nekog sredstva za čišćenje. Ne smije se čistiti mehaničkim putem. Žbuku napadnutu algama odnosno gljivicama obraditi s Capatoxom u skladu s propisima. Eventualno premazati fungicidnom i algicidnom specijalnom bojom Sylitol-NQG.

Zidna fasada od vapneno-pješčanih opeka: za premazivanje su podobne samo prednje zidne opeke iz kojih ne probijaju strani sastojci poput pijeska i gline koji im mijenjaju boju. Spojnice valja izvesti bez pukotina i ne smiju sadržavati brtvila koja smanjuju moć prianjanja. Izboje soli treba očetkati na suho. Površine koje se pretvaraju u kredu odnosno postaju brašnaste premazati u cijelosti s Histolith® Fluatom i zatim oprati. Spojeve s krovom, prozorima i tlom mora se izvesti prema smjernicama udruženja za vapnenopješčane opeke. Poštivati BFS upute br. 2.

Obrada kamena: prirodni kamen mora biti čvrst, suh i bez izboja. Kamen s površinom oštećenom vremenskim utjecajima otvrdnuti prije premazivanja višekratnom obradom s Histolith® Steinfestiger sredstvom za učvrščivanje kamena. Onečišćeni kamen očistiti mlazom vode pod pritiskom vodeći računa o zakonskim propisima. Kamen se ne smije popravljati mortovima za žbukanje nego s materijalima koji zamjenjuju kamen. Popravljena mjesta moraju biti dobro vezana i prije premazivanja ih treba stručno fluatirati i zatim oprati.

Uzlazna vlaga: Uzlazna vlaga prijevremeno razara premaze. Trajni uspjeh se postiže postavljanjem horizontalne izolacije. Dobro i trajno rješenje nudi primjena sustava za sanaciju Histolith Trass-Sanierputz-System. Posebno kod starijih građevina korisnim se pokazala izrada suhih zona odnosno zona za ispravanje tako da se sloj šljunka za filtriranje napuni između podnožja i tla.

Način primjene

Sylitol-Compact se obrađuje kistom / četkom, valjkom ili prskanjem.
Airless nanošenje: Kut prskanja: 50°; Sapnica: 0,023–0,027" Pritisak prskanja: 150–180 bar. Kod Airless nanošenja boju dobro promiješati i procijediti.

Sistem nanošenja na površinu

Na žbuci koja upija slabo, a ravnomjerno, na čvrsto prianjajućim silikatnim premazima, na čvrstom prirodnom kamenu bez izboja, umjetnom kamenu i zidnim fasadama od vapnenopješčanih opeka: nakon odgovarajuće prethodne obrade nanijeti temeljni premaz sa mješavinom od 2 volumenska dijela Sylitol fasadne boje i 1 volumenskog dijela proizvoda Sylitol-Konzentrat 111. Nanijeti završni premaz od maks. 5% razrijeđenog Sylitol-Konzentrata 111. Na dijelovima koji su jako izloženi vremenskim utjecajima preporučuje se dodatni međupremaz sa Sylitol-Minerom. Na žbuci koja upija jako i neravnomjerno, na površini sa žbukom koja se osipa u pijesak te na starim, čvrsto prianjajućim silikatnim premazima: nakon odgovarajuće prethodne obrade nanijeti temeljni premaz sa mješavinom od 2 volumenska dijela Sylitol-Konzentrata 111 i 1 volumenskog dijela vode dubokim utrljavanjem četkom. Kod žbuke koja jako upija 2 puta po sistemu ‘’mokro na mokro’’. Nanijeti međupremaz s maks. 5 % razrijeđenog Sylitol-Konzentrata 111. Nanijeti završni premaz nerazrijeđen, ili razrijeđen s maks. 5% Sylitol-Konzentrat 111.

Potrošnja

Ca. 150 ml/m2 po jednom prolazu na glatkim podlogama. Na strukturiranim podlogama odgovarajuće više. Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja: +8 °C za podlogu i okolni zrak.

Vrijeme sušenja

Sušenje između slojeva i za završni sloj: Pri +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka mora vrijeme sušenja između pojedinih premaza biti najmanje 12 sati, nakon 24 sata otporno na kišu. Po hladnijem i vlažnijem vremenu su potrebna odgovarajuće dulja vremena sušenja.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe vodom, eventualno uz dodatak sredstva za ispiranje. Alat u pauzama držati u boji ili pod vodom.

Napomena

Ne smije se raditi na izravnom suncu, kiši, u uvjetima ekstremno visoke vlažnosti zraka (vlaga od magle) ili po jakom vjetru. U datom slučaju na skelu postaviti cerade. Oprez pri opasnosti od smrzavanja. Podloge neprikladne kao nositelji premaza su premazi od lak boja, podloge sa izbojima soli, sintetički materijali i drvo. Nije prikladno za vodoravne površine na kojima se zadržava voda. Kod površina s malim nagibom valja voditi računa o besprijekornom otjecanju vode. Kod tamnih tonova boje mehaničko opterećenje može izazvati pojavu svijetlih pruga (efekt pisanja). To je svojstvo specifično za sve matirane fasadne boje. Kod nepropusnih, hladnih podloga ili usporenog sušenja izazvanog vremenskim nepogodama mogu zbog djelovanja vlage (kiše, rose, magle) na površini premaza nastati aditivi u vidu žućkastih/prozirnih, pomalo sjajnih i ljepljivih tragova od otjecanja. Ovi su aditivi topivi u vodi i s dostatnom količinom vode, npr. nakon višekratnih jakih pljuskova nestaju sami od sebe. To ne utječe negativno na kvalitetu osušenog premaza. Ako međutim nakon toga treba obaviti direktnu obradu, potrebno je tragove/aditive prethodno namočiti i nakon kratkog vremena ih temeljito isprati. Potrebno je napraviti dodatno grundiranje s CapaGrundUniversalom. Kod izvođenja premaza pod primjerenim klimatskim uvjetima ovi se tragovi ne stvaraju.

Isticanje popravljanih mjesta na površini ovisi o brojnim čimbenicima i stoga je neizbježno (BFS Uputa br. 25).
Podnošljivost sa drugim premaznim materijalima: Kako bi se očuvala posebna svojstva, Sylitol proizvodi se ne smiju miješati sa drugim premaznim materijalima.

Mjere prekrivanja: Okolinu površine koja se premazuje, posebice staklo, keramiku, lakirane površine, klinker, prirodni kamen, metal i drvo ostavljeno u prirodnom obliku ili premazano lazurom brižljivo prekriti. Boju koja prska odmah oprati s puno vode.

Konstruktivne mjere: Izbočeni dijelovi građevine kao što su vijenci, prozorske klupice, okviri, itd. se moraju stručno prekriti kako bi se izbjeglo stvaranje prljavštine ili jače provlaživanje zida.

Impregniranje: Voda koja neprekidno prska utječe na vijek trajanja premaza. Hidrofobiranjem ugroženih područja sa Disboxan 452 za zaštitu od atmosferilija značajno se produljuje vijek trajanja premaza. Impregniranje izvesti najranije nakon 10 dana čekanja. Očišćene kamene površine također treba zaštititi od prijevremenog stvaranja algi, prodora štetnih sastojaka i velike izloženosti vodi impregniranjem pomoću sredstva za impregnaciju Disboxan 452 Wetterschutz.

Površine sa slanim izbojima (cvjetanje soli): Kod premazivanja površina na kojima se rascvala sol nije zajamčeno da će premaz trajno hvatati odnosno da će cvjetanje biti onemogućeno.

Njemački certifikat

  • Sylitol-Fassadenfarbe nezapaljivost
  • Sylitol-Fassadenfarbe određivanje propusnosti vodene pare i vodopropusnost i udjela organskih tvari

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati plin/pare/aerosol.

Obratiti pažnju

Okolinu površina koje se premazuju brižljivo prekriti. Boju koja prska po laku, staklu, keramici, metalu, prirodnom kamenu odmah isprati.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(a): 30 g/l; maks. 10 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-SK01

Deklaracija sadržaja

Alkalno vodeno staklo, poliakrilatna disperzija, titan dioksid, mineralni pigmenti i punila, voda, aditivi.

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije