caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/175630/053006_primasil_fassa.farbe_nespri-0_HR.png

Primasil Fassadenfarbe

Fasadna mineralna boja otporna na atmosferilije

Opis proizvoda

Fasadna boja se nepromjenjivom stabilnom strukturom na osnovi specijalno razvijene kombinacije silikonske smole i veziva.
Proizvod je nepropustan za kišu namijenjen je za paropropusne premaze na žbukama i mineralnim podlogama kao i kod renoviranja na čvrstim silikatnim i mat disperzivnim premazima, žbukama od umjetne smole, kao i fasadnim izolacijskim sustavima.

Svojstva materijala

 • otporna na atmosferilije
 • razrjeđuje se vodom, ekološka, slabog mirisa
 • vodopropusnost (w-vrijednost): <0,08 [kg/(m2 · h0,5)], odgovara razredu "nizak stupanj vodopropusnosti” prema DIN EN 1062
 • paropropusnost (sd-H2O-vrijednost): < 0,06 m, odgovara razredu "visok stupanj paropropusnosti" prema DIN EN 1062-2
 • visok stupanj hidrofobnosti
 • vrlo malo naprezanje, boja nije termoplastična
 • onečišćenje svedeno na najmanju mjeru, boja održava fasade duže čistim
 • CO2 - propusna
 • dobra pokrivnost
 • otpornost na agresivne štetne tvari iz zraka
 • nanosi se lako i elegantno
 • ne stvara film, mikroporozna
 • formiranje kapilarno aktivne suhe zone

Osnova materijala

Silikonska emulzija

Pakiranje/Veličina pakiranja

7 kg, 12,5 kg, 25 kg

Nijanse

Bijela, kao roba sa skladišta.
Nijansiranje:
Sa AmphiColor-Volltonfarben, tvornički ili u Color Express sustavu.
U slučaju samostalnog nijansiranja potrebno je cjelokupnu potrebnu količinu međusobno izmiješati da bi se izbjegle razlike u nijansama. Radi raspoznavanja grešaka u nijansiranju molimo da prije nanošenja provjerite da li ton boje točno odgovara.
Na površinama koje čine cjelinu treba primijeniti samo tonove iz jedne proizvodne šarže.
Blještavi, intenzivni tonovi boje ponekad pokazuju manju moć pokrivanja. Iz tog razloga se kod ovih tonova preporučuje radi pokrivanja prethodno napraviti prvi, pokrivni premaz u nijansi koja se temelji na bijeloj. Ovisno o tonu, može se ukazati potreba da se preko navedene premazne strukture nanesu dodatni premazi.

Stupanj sjaja

Mineralno mat

Skladištenje

Na hladnom, bez opasnosti od smrzavanja. Originalno zatvoreno stabilno u skladištenju 12 mj.

Gustoća

1,52 g/cm³

Prikladne podloge

Nove vapnene, vapnenocementne i cementne žbuke iz skupine mortova Pic, PII i P III:
Nove žbuke moraju na površini biti suhe i maksimalno vezane. Za neutralizaciju fluatirati sa Histolith Fluat.
Površine koje se otiru, odnosno brašnaste površine i eventualnu zapečenu koricu treba ukloniti, grundirati sa Primasil Grundkonzentrat, pomiješanim s vodom u omjeru 1 : 1.

Stare, čvrste vapnene, vapnenocementne i cementne žbuke iz skupine mortova Pic, PII i P III:
Jako onečišćene podloge temeljito očistiti energičnim četkanjem ili mlazom vruće pare. Grundirati sa Primasil Grundkonzentrat, pomiješanim s vodom u omjeru 1 : 1.

Žbuke koje se osipaju na površini:
Očetkati na suho i čitavu površinu grundirati sa Primasil Grundkonzentrat, pomiješanim s vodom u omjeru 1 : 1.

Stari mineralni premazi:
Čvrsto prianjajuće, neistrošene stare premaze treba očistiti suhim ili mokrim postupkom. Istrošene mineralne premaze treba ukloniti, grundirati sa Primasil Grundkonzentrat, pomiješanim s vodom u omjeru 1 : 1.

Stare disperzivne boje i žbuke:
Kod čvrsto prianjajućih disperzivnih boja i žbuka, odnosno takvih koje se ne osipaju, treba imati u vidu da Primasil Fassadenfarbe ,dobro prianja, ali da paropropusnost zbog postojećeg starog sloja u određenoj mjeri ne postoji. Slabo prianjajuće disperzivne boje i žbuke mora se ukloniti jetkanjem i obradom mlazom pare.

Vlaknasto cementne ploče:
Pri premazivanju nepremazanih vlaknasto-cementnih ploča može kod ploča koje još nisu dostatno karbonatizirane, nadasve pri izvedbi srednje tamnih do tamnih tonova boje, doći do pojave izbijanja soli. Ovdje preporučujemo izolacijski odnosno impregnacijski premaz sa Capalac 2K-Uniprimer 481.

Priprema podloge

Podloge moraju biti suhe i bez prljavštine odnosno tvari koje razgrađuju. Obratiti pozornost na ÖNORM B 2230, Dio 2.

Konstruktivne mjere:
Isturene konstrukcijske elemente poput vijenaca, prozorskih klupčica, kruna na zidovima itd. treba stručno prekriti, kako bi se onemogućilo stvaranje prljavih pruga ili jačeg vlaženja zidova.

Uzlazna vlaga:
Zbog uzlazne vlage premazi rano propadaju. Trajan uspjeh postiže se samo postavljanjem horizontalne izolacije. Dobro i dugotrajno rješenje nudi primjena Capatect Sanierputz sistema. Osobito se kod starijih građevinskih objekata isplati uređenje zone sušenja odnosno isparavanja umetanjem filtrirajućeg šljunčanog sloja između podnožnog dijela zida i zemlje.

Pojava algi i gljivica:
Pri pojavi algi i gljivica treba površine najprije očistiti mokrim mlazom vodeći računa o zakonskim propisima. Nakon toga površine obilno premazati sredstvom Capatox i pustiti da se osuše. VAŽNO! Površina se ne smije prati.

Popravci žbuke:
Pri popravljanju otvorenih pukotina i oštećenih mjesta na žbuci treba voditi računa da reparacijski mort po čvrstoći i strukturi odgovara postojećoj žbuci. Popravljena mjesta na žbuci moraju prije premazivanja biti maksimalno vezana i osušena. Za neutralizaciju treba popravljena mjesta fluatirati sredstvom Histolith Fluat. Manje nedostatke može se popraviti sa Synthesa- ili Silitol- Fassadenspachtel.

Površine sa izbojem soli:
Pri premazivanju površina sa izbojem soli ne može se jamčiti trajno održanje premaza odnosno spriječavanje novog izbijanja soli.

Način primjene

Četkom/kistom, valjkom, špricanjem

Razrjeđivanje

Vodom (maks. 10%). NESPRI-kvaliteta: nerazrijeđeno.

Sistem nanošenja na površinu

Temeljni premaz: Primasil Grundkonzentrat pomiješan s vodom u omjeru 1 : 1.
Međupremaz i završni premaz: Primasil Fassdenfarbe razrjeđen s maks. 10 % vode, kod NESPRI nanošenja ne razrjeđivati.

Potrošnja

Ca. 200 - 350 g/m2 po premazu na ravnoj podlozi, na hrapavim površinama odgovarajuće više (orijentacijske vrijednosti, točnu potrošnju utvrditi probnim premazivanjem na objektu).

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura okolnog zraka, materijala i podloge pri obradi i sušenju:
Ne smije se raditi na temperaturi nižoj od + 5 °C, po izravnom suncu, kiši ili jakom vjetru. Oprez u slučaju opasnosti od noćnog mraza!

Vrijeme sušenja

Pri + 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka premaz je površinski suh nakon 2 – 3 sata, nakon 12 sati se može opet premazivati. Niske temperature i visoka vlažnost zraka usporavaju sušenje.

Čišćenje alata

Vodom, odmah nakon uporabe.

Airless nanošenje

Airlesa nanošenje:
Kut špricanja: 50°
Dizna: 0,021 - 0,023"
Tlak: 150 - 180 bara
NESPRI:
Kut špricanja: 20 - 30°
Dizna: 0,017 - 0,019"
Tlak: 160 - 180 bara

Napomena

Radi izbjegavanja vidljivih sastavaka treba premazivati postupkom mokro u mokro u jednom potezu. Boja nije prikladna za vodoravne površine na kojima se zadržava voda.
Da bi se održala specijalna svojstva ovaj se proizvod ne smije miješati s drugim proizvodima.

Mjere pokrivanja:
Prekriti okolinu površina koje se premazuje, osobito od stakla, keramike, laka, klinkera, prirodnog kamena i metala. Tragove boje treba odmah isprati čistom vodom.

Razlike u tonu boje:
Zbog izrazito različite alkalnosti, neujednačene upojnosti ili različitosti podloge i sličnog, može doći do pojave mrlja odnosno razlika u tonu boje premaza.

Postojanost tona boje:
Zbog utjecaja okoline, vremena, uporabe, djelovanja UV zraka i vlage itd. mogu se na površini premaza tijekom vremena pojaviti razlike u tonu boje.

Efekt pisanja:
Kod tamnih tonova može mehaničko opterećenje dovesti do pojave svijetlih pruga. Ovo je svojstvo specifično za sve zagasite fasadne boje, no ne utječe na kvalitetu premaza.

Popravci:
Ocrtavanje popravaka na površini ovisi o mnogim čimbenicima te je stoga neizbježno, čak i kod primjene originalnog premaza. Samo se neoštećene izolacijske fasadne sustave može naknadno obrađivati premazivanjem. Površine koje nisu neoštećene treba sanirati prema ÖNORM B 6410 (Aneks C). Na fasadnim izolacijskim sustavima sa izolacijom od ekspandiranog polistirola ne smije se koristiti materijale za temeljno premazivanje koji sadrže otapala. Pri izvedbi koloriranih premaza mora svjetlosna granica biti > 25.

Pruge od dispergirajućeg sredstva:
Kod nepropusnih, hladnih podloga ili u slučaju vremenom uvjetovanog, zakašnjelog sušenja mogu uslijed operećenja vlagom (kišom, rosom, maglom) pomoćne tvari na površini premaza ostaviti žućkasto/prozirne, unekoliko sjajne i ljepljive pruge. Ove su pomoćne tvari topive u vodi pa se s dostatnom količinom vode, npr. nakon višekratnih jačih pljuskova kiše, gube same od sebe. što ne utječe negativno na kvalitetu osušenog premaza. Ako ipak treba površinu ponovo neposredno premazati, treba pruge/pomoćne tvari prethodno namočiti i nakon kratkog vremena ih isprati bez ostatka. Treba izvesti dodatno grundiranje. Pri izvedbi premaza pod prikladnim klimatskim uvjetima ove se pruge neće pojaviti.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece.

Obratiti pažnju

Ovaj proizvod nije opasan pripravak u smislu zakona o kemikalijama, pa stoga ne podliježe obvezi označavanja. Molimo da se pri rukovanju s kemijskim proizvodima ipak pridržavate uobičajenih mjera opreza i higijene. 

Odlaganje

Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

HOS

A(c): 40 g/l; maks. 20 g/l

Deklaracija sadržaja

Silikonska smola, akrilna disperzija, titandioksid, kalcij karbonat, silikati, sredstvo za tvorbu filma, aditivi, sredstvo za konserviranje, voda.

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije