Muresko-SilaCryl

Univerzalna fasadna boja od silikonske smole na SilaCryl® bazi, mineralnog karaktera, vrlo difuzivna, jako dobro odbija vodu.

Primjena

Fasadni premaz na glatkim i strukturiranim podlogama. Fasadna boja od silikonske smole sa dobrom zaštitom od vlage uz visoki stupanj protoka vodene pare i dobar protok CO2. SilaCryl® baza osim toga jamči raznolikost nijansi, otpornost na atmosferilije, stabilnost za kredne pojave i moć vezanja kao i najkvalitetnije boje od čistog akrilata. Na hrapavim podlogama Muresko ovisno o razrjeđenju daje premaze koji čuvaju i izjednačavaju strukturu. Specijalno je prikladan i za renoviranje nosivih starih premaza na montažnim elementima od porobetona.

Svojstva materijala

 • vodorazrjediv, neškodljiv za okoliš i slabog mirisa
 • otporan na atmosferilije
 • odbija vodu prema DIN 4108
 • otporan na alkalne tvari, ne saponificira
 • lako se obrađuje
 • izvanredno pokriva zaobljenja i rubove
 • pruža zaštitu od algi i gljivica

Osnova materijala

Silikonska smola + disperzija čistog akrilata

Pakiranje/Veličina pakiranja

 • 2,5 l, 5 l, 12,5 l
 • ColorExpress:
  1,25 l, 2,5 l, 5 l, 7,5 l, 12,5 l

Nijanse

Bijela
Muresko se nijansira sa CaparolColor Vollton- und Abtönfarben ili AmphiColor Vollton- und Abtönfarben. Kod samostalnog nijansiranja potrebnu ukupnu količinu pomiješati kako bi se izbjegle razlike u nijansi. Kod naručivanja 100 l i više u istoj nijansi jednom narudžbom na upit se isporučuje i tvornički nijansirana.

Muresko SilaCryl® se u ColorExpress sustavu može strojno nijansirati prema svim ton kartama na tržištu. Na međusobno povezanim površinama koristiti samo nijanse iz iste izrade (šarže). Blještave, intenzivne nijanse u nekim okolnostima mogu imati manju pokrivnu moć. Stoga se kod tih nijansi preporuča prethodni premaz sličnom pokrivnom, na bijeloj boji baziranom, pastelnom nijansom. Eventualno može biti potreban drugi pokrivni premaz.

Postojanost nijanse prema BFS uputi br. 26:
Klasa: B
Grupa: 1-3, ovisno o nijansi

Stupanj sjaja

Mat, G3

Tehnički podaci

Karakteristike prema DIN EN 1062:

Gustoća

ca. 1,5 g/cm3

veličina zrna

< 100 µm, S1

Debljina suhog filma

100–200 µm, E3

Stopa propusnosti vode

(w-vrijednost): ≤ 0,1[kg/(m2· h0,5)] (niska) W3

Permeabilnost vodene pare (sd-vrijednost)

(sd-vrijednost): < 0,14 m (visoka), V1
Uslijed nijansiranja su moguća odstupanja u tehničkim karakteristikama.

Dopunski proizvod

Caparol Trocknungsbeschleuniger ubrzivač sušenja
Zimski aditiv za obradu i brzo stvaranje otpornosti na kišu boje Muresko SilaCryl pri niskim temperaturama od +10C do ca. +100C.

Obrada, vidjeti naljepnicu proizvoda Caparol Trocknungsbeschleuniger.

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čiste, bez tvari koje razdvajaju i suhe. Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.

Priprema podloge

Novi i postojeći, neoštećeni povezani sustavi za toplinsku izolaciju s površinama žbuke od silikatnih umjetnih smola, silikonske smole, vapnena-cementa (PII)/ minimalne čvrstoće po DIN EN 998-1 sa najmanje 1.5 N/mm2 ::
Stare žbuke očistiti na mokro prikladnom metodom. Kod čišćenja mlazom vode pod pritiskom maksimalna temperatura 600C, pritisak najviše 60 bara. Nakon čišćenja ostaviti dovoljno vremena za sušenje. Premaz izvesti sa Muresko SilaCryl® sukladno postojećoj vrsti gornje žbuke i prema podacima o podlozi u nastavku.

Žbuke iz grupe mortova PII i PIII /minimalne čvrstoće po DIN EN 998-1 sa najmanje 1.5 N/mm2 ::
Nove žbuke se mogu premazivati nakon što dovoljno odstoje, u pravilu nakon 2 tjedna pri 200C i 65 % relativne vlažnosti zraka. U nepovoljnijim vremenskim uvjetima npr. uslijed vjetra ili kiše, površine moraju odstajati dulje. Dodatnim temeljnim premazom sa CapaGrund Universal se smanjuje rizik od vapnenog cvjetanja kod alkaličnih gornjih žbuka iz grupe mortova P II odnosno P III, tako da se površine mogu premazati već nakon što odstoje 7 dana.
Stare žbuke: popravljana mjesta na žbuci moraju dobro vezati i biti suha. Na grubo poroznim, upojnim i žbukama koje se lagano osipaju temeljni premaz sa OptiGrund. Na brašnastim žbukama koje se jako osipaju temeljni premaz sa Dupa-grund odnosno na povezanim sustavima za toplinsku izolaciju (WDVS) sa PS pločama temeljni premaz sa AmphiSilan-Putzfestiger.

Nove silikatne gornje žbuke:
Premazivati sa proizvodima iz našeg silkatnog programa Sylitol.

Stare silikatne boje i žbuke:
Premaze koji čvrsto vežu očistiti mehanički ili visokotlačnim čistačem uz pridržavanje zakonskih propisa. Premaze koji ne vežu čvrsto, istrošene vremenom odstraniti struganjem, brušenjem, grebanjem. Temeljni premaz sa AmphiSilan-Putzfestiger.

Porobeton sa nosivim starim premazima:
Neoštećene površine očistiti. Temeljni premaz sa CapaGrund Universal. Kod oštećenih premaza na porobetonu upućujemo na program Disbon.

Beton:
Betonske površine sa naslagama prljavštine ili brašnastim slojem očistiti mehanički ili visokotlačnim čistačem uz pridržavanje zakonskih propisa. Na slabo upojnim odnosno glatkim površinama temeljni premaz sa CapaGrund Universal. Na grubo poroznim upojnim odnosno površinama koje se malo osipaju temeljni premaz sa OptiGrund na brašnastim površinama temeljni premaz sa Dupa-grund.

Cementom vezane iver ploče:
Zbog velike alkalnosti cementom vezanim iver ploča mora se radi izbjegavanja vapnenih izboja (cvjetanja) izvesti grundiranje sa Disbon 481 EP-Uniprimer.

Zid od opeke:
Za premazivanje su prikladni samo prednji dijelovi zida otporni na smrzavanje ili klinker bez stranih čestica. Zid mora biti fugiran bez pukotina, suh i bez soli. Temeljni premaz sa Dupagrund. Ako se u međupremazu pojave smeđa obojenja, dalje se mora raditi sa fasadnom bojom Duparol.

Nosivi premazi disperzivnih boja:
Zaprljane kredaste stare premaze očistiti mlazom vode pod pritiskom uz pridržavanje zakonskih propisa. Temeljni premaz sa CapaGrund Universal. Kod drugačijeg načina čišćenja (pranje, četkanje, prskanje) temeljni premaz sa Dupa-grund odnosno na izo-pločama od polistirola sa AmphiSilan-Putzfestiger.

Nosivi premazi žbuke od umjetne i žbuke od silikonske smole:
Stare žbuke očistiti prikladnom metodom. Kod mokrog čišćenja površine prije daljnje obrade ostaviti da se dobro prosuše.

Nenosivi mineralni premazi:
Odstraniti bez ostatka brušenjem, četkanjem, struganjem, mlazom vode pod pritiskom uz poštivanje zakonskih propisa ili drugim prikladnim mjerama. Kod mokrog čišćenja površine prije daljnje obrade ostaviti da se dobro prosuše. Temeljni premaz sa Dupa-grund.

Nenosivi premazi disperzivnih boja ili žbuke od umjetne smole:
Odstraniti bez ostatka prikladnom metodom, npr. mehanički ili kiselinom i nakon toga očistiti mlazom vode pod pritiskom uz pridržavanje zakonskih propisa. Na slabo upojnim odnosno glatkim površinama temeljni premaz sa CapaGrund Universal. Na brašnastim, upojnim površinama koje se osipaju temeljni premaz sa Dupa-grund.

Površine sa zaprljanjima od industrijskih plinova ili čađi:
Premazati fasadnom bojom Duparol.

Površine žbuke ili betona s pukotinama:
Premazati sa PermaSilan ili Cap-elast.

Površine sa slanim izbojima:
Slane izboje odstraniti na suho četkanjem. Temeljni premaz sa Dupa-grund. Kod premazivanja površina sa slanim izbojima se ne može jamčiti trajno vezanje za podlogu odnosno eliminacija slanih izboja.

Oštećenja:
Manja oštećenja popraviti sa Caparol Fassaden-Feinspachtel. Veća oštećenja do 20 mm je najbolje reparirati sa Histolith-Renovierspachtel. Popravljena mjesta naknadno grundirati.

Način primjene

Obrađuje se kistom/četkom i valjkom.

Za nanošenje Airless uređajima preporučamo Muresko Nespri-TEC, pripremljen za nanošenje špricanjem.

Sistem nanošenja na površinu

Naslage algi odnosno gljivica odstraniti mokrim mlazom uz pridržavanje zakonskih propisa. Površine tretirati sa Capatoxom odnosno FungiGrundom i ostaviti da se dobro osuše.

Temeljni odnosno međupremaz:
Muresko, razrjeđen s najviše 10 % vode.

Završni premaz:
Muresko, razrjeđen sa najviše 5 % vode. Za čuvanje strukture na hrapavim površinama žbuke temeljni premaz razrjediti s najviše 15-20 % vode, a završni premaz razrijediti sa najviše 10 % vode.

Potrošnja

Ca. 200 ml/m2 po jednom prolazu na glatkim podlogama. Na hrapavim površinama odgovarajuće više. Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+50C za okolni zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Pri +200C i 65% relativne vlažnosti zraka, suho po površini i može se premazivati nakon 4-6 sati. Potpuno suho i može se opteretiti nakon ca. 3 dana.
Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka se vremena sušenja produljuju.

Čišćenje alata

Čišćenje alata vodom nakon uporabe.

Napomena

Radi izbjegavanja vidljivih nasjeda veće površine premazivati mokro na mokro u jednom potezu. Ne koristiti na vodoravnim površinama izloženim djelovanju vode.
Kod premaza na postojećim neoštećenim premazima na porobetonu bi relativna vrijednost svjetline trebala biti veća od 30, kod povezanih sustava za toplinsku izolaciju (WDVS) veća od 20.
Kod fasadnih površina koje su pod posebnim uvjetima na objektu ili zbog vremenskih utjecaja jače izložene vlazi nego što je uobičajeno, postoji povećani rizik stvaranja algi i gljivica.
Muresko tvori zaštitni film. Taj zaštitni film štiti materijal dugotrajno, ali vremenski ograničeno, od taloženja, a trajnost djelovanja ovisi o uvjetima na objektu kao npr. jačini naslaga ili izloženosti vlazi. Trajno sprječavanje taloženja algi i gljivica zato nije moguće.
Za pripremu podloge se kod površina izloženih taloženju gljivica i algi nakon obavljenog čišćenja može primijeniti FungiGrund umjesto OptiGrund E.L.F. Kod tamnih nijansi može svako mehaničko opterećenje izazvati pojavu pruga. To je svojstvo specifično za sve mat fasadne boje.
Kod kompaktnih hladnih podloga ili kod produljenog sušenja zbog vremenskih prilika mogu se uslijed djelovanja vlage (kiša, rosa, magla) na površini premaza pojaviti prozirni, pomalo sjajni i ljepljivi tragovi curenja aditiva. Ti aditivi su vodotopivi i sami će se ukloniti sa dovoljno vode, npr. nakon nekoliko jačih kiša. To ne utječe nepovoljno na kvalitetu osušenog premaza. Ako unatoč tomu treba obaviti direktnu doradu, tragove curenja /
aditive treba prethodno namočiti i nakon kratkog djelovanja isprati bez ostatka. Dodatno grundiranje izvesti sa CapaGrund Universal. Kod izvođenja premaza u prikladnim klimatskim uvjetima se ti tragovi curenja ne pojavljuju.
Isticanje popravaka na površini ovisi o brojnim čimbenicima pa je stoga neizbježno (BFS uputa br. 25).

Njemački certifikat

Muresko SilaCryl® Određivanje gustoće difuzijske struje vodene pare i stupnja
propusnosti vode
Muresko SilaCryl® Djelotvornost protiv taloženja algi/gljivica

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Ne udisati plin/pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.
Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, a osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(c), 40 g/l: maks. 40 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-SF01 F

Deklaracija sadržaja

Poliakrilatna smola/polisiloksan, titan dioksid, kalcijev karbonat, silikati, voda, pomoćno sredstvo za stvaranje filma, aditivi, konzervans, sredstvo za zaštitni film

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr