caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/207684/060476_PermaSilan_2.png

PermaSilan NQG

Elastična fasadna boja na bazi silikonske smole za površine sa raspucanom žbukom (paukova mrežica). Sa integriranom NQG (Nano-Quarz-Gitter) strukturom.

Primjena

Fasadna boja za zatvaranje (premošćivanje) pukotina, dobre propusnosti vodenih para, za pukotine na površini žbuke. U kombinaciji sa proizvodom FibroSil prikladna i za pukotine koje prolaze cijelim slojem žbuke (prema BFS uputi br. 19). Može se primijeniti na mineralnim žbukama iz grupe mortova PII i PIII, betonu, neoštećenim plastično-elastičnim premazima, nosivim starim premazima i postojećim povezanim sustavima za toplinsku izolaciju (WDVS).

Svojstva materijala

 • razrjeđivanje vodom, neškodljivost za okoliš i slabi miris
 • otpornost na vremenske utjecaje i atmosferilije
 • laka obrada
 • mineralni površinski izgled
 • bez otapala
 • slabo naprezanje
 • elastičnost na hladnoći
 • velika čvrstoća vezanja za podlogu
 • zatvaranje pukotina
 • otpornost na alkalne tvari, ne saponificira
 • PermaSilan NQG štiti od taloženja algi i gljivica

Osnova materijala

Kombinacija silikonske i disperzivne smole prema normi DIN 55945.

Pakiranje/Veličina pakiranja

 • Standardna roba: 
  12,5 l
 • ColorExpress:
  5 l, 12,5 l

Nijanse

Bijela.

PermaSilan NQG se može samostalno nijansirati sa AmphiSilan Volltonfarben. Kod samostalnog nijansiranja svu potrebnu količinu međusobno pomiješati kako bi se izbjegle razlike u nijansi.  Kod naručivanja količine od 100 i više litara u istoj nijansi i istom narudžbom na upit se isporučuje i tvornički nijansirana. 
PermaSilan NQG se u ColorExpress sustavu može strojno nijansirati prema svim ton kartama na tržištu. Radi raspoznavanja eventualnih grešaka u nijansi molimo prije obrade provjeriti točnost nijanse. Na povezanim površinama koristiti nijanse iste proizvodnje (šarže). Kod sjajnih intenzivnih nijansi moguća je u nekim okolnostima slabija pokrivna moć. Stoga se kod tih nijansi preporuča prethodni premaz sa sličnom pokrivnom pastelnom nijansom baziranom na bijeloj boji. Eventualno može biti potreban i drugi pokrivni premaz. 

Postojanost nijanse prema BFS uputi br. 26:
Klasa: A
Grupa: 1

Stupanj sjaja

Mat, G3

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Tehnički podaci

Karakteristike prema DIN EN 1062

Maksimalna veličina čestica

< 100 µm, S1

Gustoća

ca. 1,4 g/cm3.

Debljina suhog filma

100–200 µm, E3

Stopa propusnosti vode

(w-vrijednost): ≤ 0,1 [kg/(m2 · h0,5)] (niska), W3

Klasa prekrivanja pukotina

Zatvaranje pukotina
Sastav premaza:

2 x 200 ml PermaSilan NQG, Klasa: A2 (> 250 µm)
3 x 200 ml PermaSilan NQG, Klasa: A3 (> 500 µm)
1 x 700 ml FibroSil i 2 x 200 ml PermaSilan NQG, Klasa: A3 (> 500 µm)

Permeabilnost vodene pare (sd-vrijednost)

≥ 0,14  – < 1,4 m (srednja), V2

Uslijed nijansiranja su moguća odstupanja u tehničkim karakteristikama.

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čiste, bez tvari koje razdvajaju i suhe.
Obratiti pozornost na VOB Dio C, DIN 18363, st. 3.

Priprema podloge

Postojeći neoštećeni povezani sustavi za toplinsku izolaciju s površinama od žbuke na bazi silikonske smole i vapneno-cementne žbuke (PII) / minimalna tlačna otpornost prema DIN EN 998-1 od najmanje 1,5 N/mm2:
Stare žbuke očistiti na mokro prikladnom metodom. Kod čišćenja mlazom vode pod pritiskom najviša temperatura 600C, uz najviši tlak 60 bara. 
Nakon čišćenja ostaviti dovoljno vremena da se osuše. Premazivanje sa PermaSilan NQG izvesti sukladno postojećoj gornjoj žbuci, prema slijedećim podacima o podlozi. 

Žbuke iz grupe mortova PII i PIII / minimalna tlačna otpornost prema DIN EN 998-1 od najmanje 1,5 N/mm2:
Nove žbuke se mogu premazivat nakon što dovoljno odstoje, u pravilu nakon 2 tjedna na 200C i 65% relativne vlažnosti zraka. U nepovoljnim vremenskim uvjetima, npr. zbog utjecaja vjetra ili kiše, vrijeme stajanja mora biti znatno dulje. Dodatnim temeljnim premazom sa CapaGrund Universal se smanjuje rizik od vapnenih izboja (cvjetanja) kod alkaličnih gornjih žbuka iz grupe mortova PII i PIII, tako da se premazivati može već nakon što površine odstoje 7 dana. 
Stare žbuke: Dožbukana mjesta moraju dobro vezati i biti suha. Temeljni premaz sa DupaGrund, odnosno na povezanim sustavima za toplinsku izolaciju sa PS pločama temeljni premaz sa  AmphiSilan-Putzfestiger.

Nove silikatne žbuke:
Premazivati proizvodima iz silikatnog (Sylitol) programa.

Stare silikatne žbuke i boje: 
Premaze koji čvrsto vežu očistiti mehanički ili mlazom vode pod pritiskom uz pridržavanje zakonskih propisa. Vremenom istrošene premaze koji ne vežu čvrsto odstraniti struganjem, brušenjem, grebanjem. Temeljni premaz sa AmphiSilan-Putzfestiger.

Porobeton sa nosivim starim premazom:
Neoštećene površine očistiti. Temeljni premaz sa CapaGrund Universal. Kad se radi o oštećenim premazima na porobetonu primijeniti Disbon program.

Beton:
Betonske površine sa naslagama prljavštine ili brašnjavim slojem očistiti mehanički ili mlazom vode pod pritiskom uz pridržavanje zakonskih propisa. Na slabo upojnim odnosno glatkim površinama temeljni premaz sa CapaGrund Universal. Na površinama koje se kredaju temeljni premaz sa Dupa-grund.

Nosivi premazi disperzivnih boja:
Zaprljane, kredaste premaze očistiti mlazom vode pod pritiskom uz pridržavanje zakonskih propisa. Temeljni premaz sa CapaGrund Universal. Kod drugih načina čišćenja (pranje, četkanje, prskanje) temeljni premaz sa Dupa-grund, odnosno na izo-pločama od polistirola sa  AmphiSilan-Putzfestiger.

Nosivi stari premazi plastično-elastičnih disperzivnih boja, npr. stare površine premazane sa Cap-elast:
Zaprljane kredaste stare premaze očistiti mlazom vode pod tlakom uz pridržavanje zakonskih propisa. Podloga se mora dobro osušiti. Temeljni premaz sa CapaGrund Universal.

Nosivi premazi žbuke od umjetne ili silikonske smole:
Stare žbuke očistiti prikladnom metodom. Kod mokrog čišćenja, prije daljnje obrade površine pustiti da se dobro prosuše.

Nenosivi mineralni premazi:
Odstraniti bez ostatka četkanjem, brušenjem, struganjem, mlazom vode pod pritiskom uz pridržavanje zakonskih propisa ili drugim prikladnim mjerama. Kod mokrog čišćenja površine prije daljnje obrade pustiti da se dobro prosuše. Temeljni premaz sa Dupa-grund. 

Nenosivi premazi disperzivnih boja ili umjetnih žbuka:
Odstraniti bez ostatka prikladnom metodom, npr. mehanički ili kiselinom i nakon toga očistiti mlazom vode pod pritiskom uz pridržavanje zakonskih propisa. Na slabo upojnim odnosno glatkim površinama temeljni premaz sa CapaGrund Universal. Na površinama koje se osipaju temeljni premaz sa Dupa-grund, odnosno na izo-pločama od polistirola temeljni premaz sa AmphiSilan-Putzfestiger. 

Površine sa naslagama plijesni ili algi:
Talog plijesni/algi ukloniti mokrim mlazom uz pridržavanje zakonskih propisa. Površine nakon toga tretirati sa Capatox odnosno FungiGrund i pustiti da se osuše. Na slabo upojnim odnosno glatkim površinama temeljni premaz sa CapaGrund Universal. Na površinama koje se osipaju temeljni premaz sa Dupa-grund, odnosno na izopločama od polistirola temeljni premaz sa AmphiSilan-Putzfestiger.
Pukotine uvjetovane lošom gradnjom ili građevnim zemljištem premazati sa Cap-elast.

Površine sa slanim izbojima:
Slane izboje odstraniti na suho četkanjem. Temeljni premaz sa Dupa-grund. Kod premazivanja površina sa slanim izbojima se ne može jamčiti trajno vezanje premaza odnosno sprečavanje slanih izboja.  

Manji nedostaci:
Manje nedostatke popraviti sa Caparol Fassaden-Feinspachtel. Veće nedostatke do 20 mm je najbolje popraviti sa Histolith-Renovierspachtel. Mjesta obrađena masom za ispunu i izravnavanje, naknadno grundirati.

Način primjene

Obrada se izvodi kistom/ četkom i valjkom. Alat za rad nakon uporabe očistiti vodom.

Sistem nanošenja na površinu

Temeljni odnosno međupremaz
Sa Dupa-grund ili CapaGrund Universal, ovisno o podlozi. Pobliži podaci o tome opisani su pod točkom "Prikladne podloge i njihova priprema".  

Međupremaz
Kod pukotina na površini žbuke: sa PermaSilan NQG, nerazrjeđenim.
Kod pukotina koje prolaze kroz sloj žbuke: Temeljni odnosno međupremaz sa FibroSil (pridržavati se tehničkih informacija br. 166). 2. međupremaz sa PermaSilan NQG. 

Završni premaz
Sa PermaSilan NQG, nerazrjeđenim. 
Kako bi se ostvario cilj zatvaranja pukotina, međupremaz i završni premaz se moraju izvesti sa PermaSilan NQG.

Potrošnja

Najmanja potrošnja 200 ml/m2 po nanosu na glatkoj podlozi. 
Na hrapavim površinama odgovarajuće više. Točnu potrošnju odrediti probnim premazom.
Da bi se postigla najbolja moguća zaštita od algi i gljivica, potrebno je nanijeti dva sloja (najmanje 400 ml/m2) kako bi se postigla debljina sloja od najmanje 200 µm. Svaki dodatni nanos povećava debljinu sloja za dodatnih približno 100 µm, uz potrošnju od najmanje 200 ml/m2 po nanosu. Na hrapavim površinama odgovarajuće više.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:

+50C za podlogu i okolni zrak.

Vrijeme sušenja

Pri +20°C i 65% relativne vlažnosti zraka nakon 12 sati suho po površini i može se  premazivati. Potpuno suho i može se opteretiti nakon ca. 3 dana. Pri nižoj temperaturi i većoj vlažnosti zraka se vrijeme sušenja produljuje.

Napomena

Ne raditi na izravnom suncu, po jakom vjetru, magli ili kad prijeti kiša ili noćni mraz.  Radi izbjegavanja vidljivih nasjeda premazivati mokro na mokro u jednom potezu. 
Proizvod nije prikladan za vodoravne površine izložene  djelovanju vode. Ne primjenjivati na podlogama bogatim vapnom kao ni na lakim žbukama. Fuge na spojevima kod prozora, vrata i prozorskih klupica  se moraju stručno zabrtviti trajno elastičnim materijalom za brtvljenje. Pukotine od gradnje mogu biti izložene ekstremnim pomicanjima. Stoga nije moguće trajno i nevidljivo zatvaranje pukotina premazno-tehničkim sredstvima.  

Kod proizvoda PermaSilan NQG se radi o proizvodu koji sadrži specijalne aktivne tvari protiv stvaranja naslaga algi i gljivica na premazu. Zaliha aktivnih tvari pruža dugotrajnu, vremenski ograničenu zaštitu, a trajanje djelovanja te zaštite ovisi o uvjetima na objektu, kao npr. debljini taloga i djelovanju vlage. Stoga trajno sprečavanje algi i gljivica nije moguće. Kod tamnih nijansi može mehaničko opterećenje izazvati pojavu svijetlih pruga. To je svojstvo specifično za sve mat fasadne boje.
Kod gustih, hladnih podloga ili zbog vremenskih uvjeta produljenog sušenja mogu uslijed djelovanja vlage (kiša, rosa, magla) pomoćne tvari na površini premaza ostaviti žućkaste/ prozirne, pomalo sjajne i ljepljive tragove curenja. Te tvari su vodotopive i same se odstranjuju sa dovoljno vode, npr. nakon nekoliko jačih kiša. To ne utječe nepovoljno na kvalitetu osušenog premaza. Ako unatoč tome treba izvesti direktnu obradu/ doradu, onda te pomoćne tvari treba prethodno namočiti i nakon kratkog djelovanja oprati bez ostatka. Dodatno grundiranje se mora izvesti sa CapaGrund Universal. Kod izvođenja premaza u prikladnim klimatskim uvjetima se ovi tragovi ne pojavljuju. 

Isticanje popravaka na površini ovisi o brojnim faktorima pa je stoga neizbježno (BFS uputa br. 25).

Njemački certifikat

 • PermaSilan NQG Stupanj propusnosti vodenih para
 • PermaSilan NQG Gustoća difuzivnog toka vodenih para

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Ne udisati plin/pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.
Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije.
Ovaj proizvod je "tretirani proizvod" prema EU odredbi 528/2012 (nije biocidni proizvod) i sadrži sljedeće biocidne tvari: karbendazim (CAS-br. 10605-21-7), Izoproturon (CAS-br. 34123-59-6), Terbutrin (CAS-br. 886-50-0) 2-Oktil-2H-izotiazol-3-on (CAS-br. 26530-20-1).

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekuće ostatke materijala odlagati na sabirnom mjestu za stare boje/ lakove, osušene ostatke materijala zbrinuti kao otpatke od gradnje i rušenja ili kao komunalni otpad odnosno kućno smeće.

HOS

A(c), 40 g/l; maks 5 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-SF01F

Deklaracija sadržaja

Poliakrilatna smola, silikonska smola, titan dioksid, barijev sulfat, silikati, kalcijev karbonat, voda, aditivi, konzervansi (Metil-/Benzizotiazol), sredstva za tvorbu filma (Karbendazim, Izoproturon, Oktilizotiazolinon, Terbutrin).

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije