caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/207680/060472_FibroSil.png

FibroSil

Premaz sa vlaknima za obradu pukotina u žbuci - izjednačava strukturu. Sredstvo za saniranje pukotina ojačano vlaknima za vanjske i unutarnje radove. Obrađuje se sa disperzivnim i emulzijama boja na bazi silikonske smole.

Primjena

FibroSil je sredstvo za ispunu i zatvaranje pukotina kao paukova mrežica. Prikladan je za obradu ožbukanih površina s pukotinama u žbuci i starih nosivih disperzivnih premaza. FibroSil se može  obrađivati disperzivnim bojama kao što je npr. Amphisil ili bojama na bazi silikonske smole kao što su AmphiSilan, ThermoSan, PermaSilan ili Muresko SilaCryl.
Za unutarnje radove se FibroSil može koristiti kao premaz fine strukture i premazivati svim Caparol unutarnjim bojama, kao i Deco-Lasurom u mat ili sjajnoj  varijanti

Svojstva materijala

  • Ispuna za pukotine sukladno BFS-Uputi br. 19
  • Izravnava površinu
  • Na glatkim podlogama služi za bolje vezivanje s podlogom
  • Jednostavna obrada
  • Razrjeđivanje vodom i slabi miris

Osnova materijala

Disperzija umjetnih smola prema DIN 55 945, ojačana vlaknima.

Pakiranje/Veličina pakiranja

25 kg

Nijanse

Bijela.

Može se nijansirati s maks. 5 % AmphiColor® Vollton- und Abtönfarben ili CaparolColor Vollton- und Abtönfarben.
FibroSil je moguće tonirati u ColorExpress sustavu prema svim ton kartama do svjetlosne granice 70.

Stupanj sjaja

Mat, G3

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Tehnički podaci

Prema DIN EN 1062:

Maksimalna veličina čestica

< 1500 µm, S3

Gustoća

ca. 1,45 g/cm3

Debljina suhog filma

200–400 µm, E4

Stopa propusnosti vode

(w-vrijednost): ≤ 0,1 [kg/(m2· h0,5)] (niska), W3

Klasa prekrivanja pukotina

1 x 800 g/m2 FibroSil (kao temeljni premaz odn. međupremaz), Klasa: A1 (> 100 µm)

Permeabilnost vodene pare (sd-vrijednost)

(sd-vrijednost): ≥ 0,14 – < 1,4 m (srednja), V2

Uslijed toniranja moguće je odstupanje od tehničkih podataka.

Dopunski proizvod

PermaSilan, AmphiSilan, ThermoSan, Muresko SilaCryl, Amphisil

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čiste,bez tvari koje razdvajaju i suhe.
Obratiti pozornost na VOB, Dio C, DIN 18 363, st. 3.

Priprema podloge

Žbuke iz skupine mortova PII i PIII/tlačna čvrstoća prema normi DIN EN 998-1 s min. 1,5 N/mm2:
Nove žbuke:

Nove žbuke su u pravilu spremne za premazivanje FibroSilom nakon ca. 2 tjedna pri temperaturi 20°C i 65% vlage. Kod lošijih vremenskih uvjeta, vrijeme obrade se produljuje.

Stare žbuke:
Popravljena mjesta dobro povezati i osušiti. Na čvrstim, normalno upojnim podlogama, FibroSil razrijediti s 5% vode. Na jako upojnim podlogama preporuča se temeljni premaz sa OptiGrund ili CapaSol. Na podlogama koje se truse i osipaju kao temeljni premaz preporuča se Dupa-grund.

Beton:
Betonske površine s naslagama prljavštine ili slojem zrnatog brašna očistiti mehanički ili mlazom vode pod pritiskom uz poštivanje zakonskih propisa. Na slabo upojnim odnosno glatkim površinama FibroSil obrađivati razrjeđen s najviše 5% vode. Na jako upojnim površinama temeljni premaz sa proizvodom OptiGrund odnosno CapaSol. Na površinama koje su brašnaste temeljni premaz sa Dupa-grund.

Nosivi premazi disperzivnih boja:
Zaprljane premaze koji liče na kredu očistiti mlazom vode pod pritiskom, ručnim pranjem ili na drugi prikladni način uz poštivanje zakonskih propisa. FibroSil obrađivati razrjeđen s maks. 5% CapaSol.

Nosivi, čvrsti premazi od umjetne smole:
Stare žbuke očistiti na prikladan način. Kod mokrog čišćenja površine prije daljnje obrade ostaviti da se dobro osuše. FibroSil obrađivati razrjeđen s najviše 5% vode.

Površine s naslagama algi ili gljivica:
Plijesan od gljivica ili naslage algi ukloniti mokrim pranjem pod mlazom uz poštivanje zakonskih propisa. Površinu obraditti sa Capatox ili FungiGrund  i pustiti da se dobro osuši.

Površine sa solnim izojima-cvjetanjem:
Cvjetanja od soli očetkati na suho i ukloniti. Temeljni premaz sa Dupa-grund. Kod premazivanja površina sa solnim izbojima se za trajno dobro vezivanje premaza ondnosno sprečavanje solnog cvjetanja ne može preuzeti jamstvo.

Oštećena mjesta:
Oštećena mjesta dubine do 20 mm popraviti sa Histolith Renovierspachtel te naknadno grundirati. Unutarnje površine, ovisno o vrsti podloge, prije premazivanja FibroSilom, adekvatno obraditi, odn. nanijeti odgovarajući temeljni premaz, sukladno Tehničkoj informaciji br. 650 (Podloge i njihove priprema)

Način primjene

Nanosi se kistom ili valjkom. Moguće je također i nanošenje odgovarajućom opremom za špricanje (za detaljnije informacije vidjeti preporuke za nanošenje špricanjem). Na glatkim površinama se preporuča rad sa četkom tehnikom križnih poteza kako bi se postigla ravnomjerna struktura gornje površine. Na strukturiranim podlogama kao što su npr. zaribane žbuke, bolje je raditi s valjkom. Prije obrade dobro promiješati.
Alat i pribor nakon uporabe oprati vodom.

Sistem nanošenja na površinu

Temeljni premaz odnosno međupremaz:
FibroSil obrađivati razrjeđen s najviše 5% vode. Po potrebi može se izvesti dodatni međupremaz sa FibroSilom.

Završni premaz:
Po izboru izvesti sa AmphiSilan, Muresko, Amphisil, PermaSilan ili ThermoSan. 

Potrošnja

Ca. 600–800 g/m2 po jednom prolazu na glatkoj podlozi. Na hrapavim površinama odgovarajuće više. Točnu potrošnju utvrditi probnim premazivanjem.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+ 50C za okolni zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Pri +200C i 65% relativne vlažnosti zraka nakon 12 sati površinski suho i može se premazivati. Potpuno suho i može se opteretiti nakon ca. 3 dana. Pri nižoj temperaturi i većoj vlažnosti zraka, vrijeme sušenja se produljuje.

Napomena

Ne primijenjivati na vodoravnim površinama izloženim djelovanju vode. Kod fasadnih površina koje su zbog konstrukcijskih uvjeta ili prirodnim vremenskim utjecajima jače nego obično izložene vlazi postoji povećani rizik od stvaranja naslaga gljivica i algi. Stoga za ugrožene površine preporučamo naše specijalne proizvode, npr. ThermoSan, Muresko SilaCryl ili PermaSilan. Ti proizvodi sadrže aktivne tvari koje vremenski usporavaju rast gljivica i algi.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati plin/pare/aerosol.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(a): 30 g/l; maks. 30 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-GP01

Deklaracija sadržaja

Polivinilacetatna smola, titan-dioksid, kalcij karbonat, silikati, voda, aditivi, sredstvo za tvorbu filma, konzervansi (Metilizotiazolinon, Benzizotiazolinon).

Detaljniji podaci

Vidjeti sigurnosno-tehnički list.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Sigurnosno- tehnički list