caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/204404/059435_Amphibolin.png

Amphibolin

Univerzalna akrilna boja za sve radove oko kuće i u kući.

Primjena

Univerzalno primjenjiva fasadna i unutarnja boja sa minimalnom emisijom štetnih tvari i bez otapala koja izvanredno dobro veže na gotovo svakoj podlozi. Posebno pripremljenog sastava, kako bi se smanjio učinak pisanja/izbjeljivanje obojenih premaza.

Kod vanjskih radova za premaze otporne na atmosferilije na glatkim i fino strukturiranim podlogama sa visokim stupnjem zaštitnog djelovanja protiv agresivnih štetnih tvari iz zraka.
Univerzalna boja za vanjske radove, na mineralnim žbukama iz grupe mortova PII i PIII, betonu, vidljivom zidu od opeke, pločama s cementnim vlaknima, nosivim starim premazima, pocinčanim površinama, tvrdom PVC, drvetu nestabilnih dimenzija. Nije pogodan za premazivanje završnih žbuka u fasadnim sustavima.

Kod unutarnjih radova prikladna je za premaze iznimno otporne na mehanička opterećenja i otiranje uz očuvanje strukture, posebno za premaze s visokim stupnjem zahtjevnosti na Capaver zidnim oblogama od staklenih vlakana, a zbog visokog stupnja refleksije svjetla i za slabo osvijetljene hodnike, stepeništa, skladišne prostore, proizvodne hale i podzemne garaže.
Amphibolin-W u sebi sadrži tvari protiv gljivica i algi te se stoga ne smije koristiti u zatvorenom prostoru.

Svojstva materijala

 • velika snaga vezanja za različite podlogu
 • visoki indeks svjetlosti
 • postojan na sredstva za dezinfekciju
 • minimalna emisija štetnih tvari, ne sadrži otapala
 • ne propušta udare kiše, odbija vodu

Osnova materijala

100% čisti akrilat - disperzija umjetne smole prema DIN 55945 sa promotorom mokre adhezije radi postizanja optimalne čvrstoće vezanja.

Pakiranje/Veličina pakiranja

Amphibolin

 • Standardna roba: 2,5 l, 5 l, 12,5 l. Airfix: 25 l kanta, 120 l bačva, 480 l kontejner
 • Rotsandstein: 5 l
 • ColorExpress: 1,25 l, 2,5 l, 5 l, 7,5 l, 12,5 l

Amphibolin-W

 • Standardna roba: 12,5 l

Nijanse

Bijela, crveni pješčenjak – Rotsandstein

 • Amphibolin/ Amphibolin-W se mogu samostalno nijansirati sa CaparolColor Vollton- und Abtönfarben ili AmphiColor Vollton- und Abtönfarben.
 • Kod primjene na neupojnim podlogama, kao što je tvrdi PVC ili pocinčane površine, dodati najviše 10% AmphiColor ili CaparolColor.
 • Kod samostalnog nijansiranja svu potrebnu količinu međusobno pomiješati kako bi se izbjegle razlike u nijansi.
 • Kod naručivanja količine od 100 i više litara u istoj nijansi i istom narudžbom na upit se isporučuje i tvornički nijansirano.
 • Kako bi se izbjegle eventualne greške prilikom nijansiranja, prije obrade provjerite ispravnost nijanse.
 • Na povezanim površinama koristiti nijanse iste proizvodnje (šarže).
 • Kod sjajnih intenzivnih nijansi moguća je u nekim okolnostima slabija pokrivna moć te se stoga kod tih nijansi preporuča prethodni premaz sa sličnom pokrivnom pastelnom nijansom baziranom na bijeloj boji. Eventualno može biti potreban i drugi pokrivni premaz.

Postojanost nijanse prema BFS Uputi br.26:
Klasa:  A
Grupa: 1-3, ovisno o nijansi

Stupanj sjaja

Amphibolin / Amphibolin-W: svilenkasto mat, G2

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Tehnički podaci

Karakteristike prema DIN EN 1062.
Uslijed nijansiranja može doći do odstupanja u pojedinim podacima.

Maksimalna veličina čestica

fina (< 100 µm)

Gustoća

ca. 1,4 g/cm3

Debljina suhog filma

50–100 µm, E2

Difuzivno ekvivalentna debljina zračnog sloja sdCO2

> 50 m, C1

Stopa propusnosti vode

(w-vrijednost): ≤ 0,1 [kg/(m2 · h0,5)] (niska),W3

Permeabilnost vodene pare (sd-vrijednost)

(sd-vrijednost): ≥ 0,14 m–≤ 1,4 (srednja), V2

Napomena

U Amphibolin ugrađeni "promotor mokre adhezije", kako je prikazano na staklenim pločama iz
našeg laboratorijskog testa, sprječava bubrenje veziva čak i pri ekstremnom izlaganju vlazi i
na taj način trajno čuva premaz od stvaranja mjehurića i ljuštenja.
Bild 3 (003453.jpg)Bild 4 (003454.jpg)
Lijevo: Klasična disperzivna fasadna boja, desno: Amphibolin

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

Amphibolin:

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
+++++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno


Amphibolin-W:

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čiste, bez tvari koje razdvajaju i suhe. Obratiti pozornost na VOB Dio C, DIN 18363, st. 3.

Priprema podloge

Vanjske površine:

Žbuke iz grupe mortova PII i PIII/ minimalne tlačne čvrstoće prema normi DIN EN 998-1 s min. 1,5 N/mm2:
Nove žbuke se mogu premazivati nakon što dovoljno odstoje, u pravilu nakon 2 tjedna na 200C i 65% relativne vlažnosti zraka. U nepovoljnijim vremenskim uvjetima, npr. zbog utjecaja vjetra ili kiše, vrijeme stajanja mora biti znatno dulje. Dodatnim temeljnim premazom sa CapaGrund Universal se smanjuje rizik od vapnenih izboja (cvjetanja) kod alkalnih završnih žbuka iz grupe mortova P II odnosno P III, tako da se premazivati može već nakon što površine odstoje 7 dana. 

Stare mineralne žbuke:
Dožbukana mjesta moraju dobro vezati i biti suha. Na grubo poroznim, upojnim žbukama koje se lagano osipaju temeljni premaz sa OptiSilan TiefGrund odn. CapaSol RapidGrund. Na žbukama koje se jako brašnaju i osipaju temeljni premaz sa Dupa-Putzfestiger.
Mineralne lake žbuke iz grupe mortova P II premazati sa Sylitol® ili silikonskim materijalima. 

Beton:
Betonske površine sa naslagama prljavštine ili brašnastim zrnatim slojem očistiti mehanički ili mlazom vode pod pritiskom uz pridržavanje zakonskih propisa. Na slabo upojnim odnosno glatkim površinama temeljni premaz sa Amphibolin, razrjeđen sa najviše 5 % vode. Na jako upojnim površinama temeljni premaz sa OptiSilan TiefGrund odn. CapaSol RapidGrund. Na brašnavim površinama temeljni premaz sa Dupa-Putzfestiger. 

Vlaknaste cementne ploče sa i bez azbestnih vlakana:
Pridržavati se tehničke upute BFS br. 14. Kod ploča koje sadrže azbest pridržavati se TRGS 519. Temeljni premaz prema našim tehničkim informacijama br. 650 "Podloge i njihova priprema". Samostalno ugrađene ploče obraditi i sa stražnje strane i po rubovima. Kod novih, jako alkalnih vlaknastih cementnih ploča radi izbjegavanja cvjetanja izvesti temeljni premaz sa Disbon 481 EP-Uniprimer. 

Cementom vezane iver ploče:
Zbog velike alkalnosti cementom vezanih iver ploča se radi izbjegavanja vapnenih izboja (cvjetanja) mora izvesti temeljni premaz sa Disbon 481 EP-Uniprimer. 

Nosivi disperzivni, disperzivno-silikatni ili silikonski premazi:
Očistite stare premaze mlazom vode pod tlakom u skladu sa zakonskim propisima. Prilikom ispitivanja podloge, pridržavati se BFS upute br. 12.

Stari premazi sa sljedećim svojstvima:
Slabo upojni, čvrsti, suhi, nosivi: vidjeti strukturu premaza.
Umjereno upojni: grundirati sa Capagrund Universal, razrijeđenim s najviše 3% vode.
Jako upojni: temeljni premaz sa nerazrijeđenim OptiSilan TiefGrund.
Podloge koje se kredaju odnosno brašnaju (također pod opterećenjem vode u skladu s BFS br. 20, B.13 "Površinska čvrstoća, kredanje"):
Temeljni premaz s Dupa-Putzfestiger.
Sjajne i vodoodbojne (hidrofobne) površine:
Mehanički ohrapaviti (obrusiti). Temeljni premaz sa Capagrund Universal.
Ako nakon mehaničkog brušenja još uvijek postoji vodoodbojnost, preporučujemo napraviti temeljni premaz sa Dupa-Haftgrund.

Nosivi plasto-elastični premazi disperzivnih boja, npr. površine sa starim Cap-elast premazom:
Zaprljane, kredaste stare premaze očistiti mlazom vode pod pritiskom, ručnim pranjem ili na neki drugi prikladni način, uz pridržavanje zakonskih propisa. Podlogu ostaviti da se dobro osuši. Kod premazivanja takvih podloga bi se premaz sa Amphibolin ili Amphibolin-W trebao izvoditi isključivo u bijeloj boji ili svijetlim do srednje tamnim nijansama relativne vrijednosti svjetline > 60  (Amphibolin / Amphibolin-W). 

Nosive disperzivne žbuke na bazi umjetne smole:
Stare žbuke očistiti prikladnom metodom. Kod mokrog čišćenja, uz pridržavanje zakonskih propisa, površine prije daljnje obrade pustiti da se dobro prosuše. Temeljni premaz sa Amphibolin ili Amphibolin-W razrjeđen s najviše 5% vode. 

Nenosivi premazi disperzivnih i lak boja ili boja na bazi umjetne smole:
Odstraniti bez ostatka prikladnom metodom, npr. mehanički ili kiselinom i nakon toga oprati visokotlačnim čistačem sa vrućom vodom uz pridržavanje zakonskih propisa. Temeljni premaz sa Amphibolin ili Amphibolin-W razrjeđen s najviše 5% vode. Na jako upojnim površinama koje se osipaju temeljni premaz sa Dupa-Putzfestiger.

Nenosivi mineralni premazi:
Odstraniti bez ostatka struganjem, brušenjem, grebanjem. Očistiti mlazom vode pod pritiskom uz pridržavanje zakonskih propisa ili drugim prikladnim mjerama. Kod mokrog čišćenja površine prije daljnje obrade pustiti da se dobro prosuše. Temeljni premaz sa Dupa-Putzfestiger. 

Drvo, nestabilnih dimenzija, nepremazano:
Kod novog drveta ukoniti smolu koja curi i smolne kvržice. Tropsko drvo bogato masnoćama oprati nitro razrjeđivačem. Kod starog drveta se istrošeni slojevi moraju odstraniti do zdrave mase drveta. Vlažnost drveta smije kod bjelogorice iznositi najviše 12 %, a kod crnogorice najviše 15 %. Temeljni premaz sa Capalac Holz-Imprägniergrund. Kod drveta koje je sklono obojenjima potreban je međupremaz sa Capacryl Holz-IsoGrund. 

Pocinčane površine:
Čišćenje pocinčane površine sukladno BFS uputi br. 5. Temeljni premaz sa Amphibolin / Amphibolin-W, razrjeđen s najviše 5% vode. Kod premaza u boji na pocinčanim površinama može pri jačem djelovanju vlage doći do pojave bijelih izboja. Oni se moraju obrisati na suho i dodatno premazati sa Amphibolinom ili Amphibolin-W. 

Tvrdi PVC:
Očistiti i obrusiti. Temeljni premaz sa Amphibolin ili Amphibolin-W razrjeđen s najviše 5% vode. Pridržavati se BFS upute br. 22. 

„Coil-Coating" premazi:
Očistiti odgovarajućim sredstvom na bazi amonijaka. Temeljni premaz sa Amphibolin ili Amphibolin-W. Obratiti pažnju: „Coil-Coating" premazi koji sadrže silikon se ne mogu premazivati. U slučaju dvojbe, uvijek je potrebno napraviti probno premazivanje na objeku. 

Zid od opeke:
Za premazivanje su prikladni samo prednji blokovi otporni na smrzavanje ili klinker, koji ne sadrže strane čestice. Fuge moraju biti izvedene bez pukotina, suhe i bez soli. Temeljni premaz sa Amphibolin ili Amphibolin-W razrjeđen s najviše 5% vode. Ako se u međupremazu pojave smeđa obojenja, dalje raditi sa fasadnom bojom bez vode Duparol. 

Površine sa prljavštinom od industrijskih plinova ili čađi:
Premazati sa fasadnom bojom bez vode Duparol. 

Površine s talogom gljivica ili algi:
Ukloniti naslage plijesni i algi mokrim čišćenjem. Površine obraditi Capatoxom i pustiti da se dobro osuše. Upojne podloge grundirati sa FungiGrundom. Kao završni sloj nakon potpunog sušenja nanijeti Amphibolin-W.

Površine žbuke ili betona s pukotinama:
Ovisno o veličini pukutina, premazati sa FibroSil, PermaSilan ili Cap-elastom.  

Površine sa slanim izbojima:
Slane izboje odstraniti na suho četkanjem. Temeljni premaz sa Dupa-grund. Kod premazivanja površina sa slanim izbojima se ne može jamčiti trajno vezanje premaza odnosno sprečavanje slanih izboja. 

Manji nedostaci:
Manje nedostatke na mineralnim podlogama popraviti sa Caparol Fassaden-Feinspachtel. Veće nedostatke do 20 mm je najbolje reparirati sa Histolith-Renovierspachtel. Mjesta obrađena masom za ispunu i izravnavanje naknadno grundirati.

Unutarnje površine (Amphibolin-W nije namijenjen za premazivanje unutarnjih površina)

Žbuke iz grupe mortova PII i PIII / minimalne tlačne čvrstoće prema normi DIN EN 998-1 s min. 1,5 N/mm2:
Čvrste, normalno upojne žbuke premazati bez pripreme. Na grubo poroznim, upojnim žbukama koje se osipaju temeljni premaz sa OptiSilan TiefGrund odn. CapaSol RapidGrund.

Gipsane i gotove žbuke iz grupe mortova PIV/ minimalne tlačne čvrstoće prema normi DIN EN 998-1 s min. 2 N/mm2:
Gips žbuke sa zapečenom korom obrusiti, odstraniti prašinu. Temeljni premaz sa Dupa-Putzfestiger

Građevne gips ploče:
Na upojnim pločama temeljni premaz sa OptiSilan TiefGrund ili Dupa-Putzfestiger.

Gips ploče (gipskartonske ploče):
Tragove ispune i ogrebotine obrusiti. Meka i obrušena mjesta ispunjena gipsom učvrstiti sa Dupa-Putzfestiger. Kod ploča sa vodotopivim sastojcima koji puštaju boju temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrund. Pridržavati se BFS upute br. 12. 

Beton:
Odstraniti eventualne ostatke sredstva za razdvajanje kao i tvari koje se brašnaju i osipaju. 

Porobeton:
Temeljni premaz sa Capaplex, razrjeđen vodom u omjeru 1 : 3. 

Vidljivi zid od pješčenjaka i opeke:
Premazivati bez pripreme. 

Nosivi premazi:
Mat, slabo upojne premaze obraditi direktno. Sjajne površine i lak premaze ohrapaviti. 

Nenosivi premazi:
Nenosive premaze lak i disperzivnih boja ili premaze od umjetne smole odstraniti. Na slabo upojnim, glatkim površinama premazivati direktno. Na grubo poroznim upojnim odnosno površinama koje se osipaju temeljni premaz sa OptiSilan TiefGrund odn. CapaSol RapidGrund. Nenosive premaze mineralnih boja mehanički ukloniti i odstraniti prašinu. Temeljni premaz sa Dupa-Putzfestiger. 

Premazi boja sa ljepilom:
Temeljito oprati. Temeljni premaz sa Dupa-Putzfestiger. 

Nepremazane grube, vlaknaste, reljefne ili štampane tapete od papira:
Premazivati bez prethodne pripreme.

Tapete koje ne drže čvrsto:
Ukloniti bez ostatka. Ljepilo i ostatke makulature oprati. Temeljni premaz sa Dupa-Putzfestiger. 

Površine s naslagama plijesni:
Naslage plijesni ukloniti mokrim čišćenjem. Površine tretirati sa Capatoxom odnosno FungiGrundom i pustit da se dobro osuše. Kod jako napadnutih površina završni premaz izvesti sa Indeko-W, Malerit-W ili Fungitex-W. Pridžavati se lokalnih propisa (npr. odredbe o biotvarima i opasnim materijalima). 

Površine s mrljama od nikotina, vode, čađi ili masnoća:
Nikotinska zaprljanja kao i mrlje od čađi ili masnoća oprati vodom uz dodatak sredstva za čišćenje i odmašćivanje u kućanstvu i pustiti da se dobro osuše. Osušene mrlje od vode očetkati na suho. Na jako zaprljanim površinama na temeljni izolacijski premaz sa Caparol AquaSperrgrundom nanijeti završni premaz Caparol IsoDeck. 

Drvo i drveni materijali:
Temeljni premaz sa Amphibolinom, nerazrjeđen. Kod drveta ili drvenih materijala sklonih obojenjima je potreban izolirajući temeljni premaz sa Capacryl Holz-IsoGrund. 

Manji nedostaci:
Nakon odgovarajućih predradnji popraviti sa Caparol-Akkordspachtel prema propisu o obradi i po potrebi naknadno grundirati.

Način primjene

Amphibolin se nanosi kistom, valjkom i špricanjem. Kod nanošenja špricanjem na podlogama koje slabo ili uopće ne upijaju napraviti temeljni premaz sa CapaGrund Universal. 

Airless nanošenje:
Kut špricanja: 50°
Dizna: 0,017–0,021"
Tlak: 150–180 bara 

Amphibolin-W- se nanosi kistom ili valjkom.

Sistem nanošenja na površinu

Temeljni odnosno međupremaz:
Amphibolin / Amphibolin-W, nerazrjeđen ili razrjeđen sa najviše 5% vode. 

Završni premaz:
Amphibolin / Amphibolin-W, nerazrjeđen odnosno razrjeđen s najviše 5% vode. Na hrapavim podlogama se temeljni odnosno međupremaz i završni premaz razrijede sa 5% vode i dobro nanesu (premažu).

Potrošnja

Ca. 120 ml/m2 po prolazu na glatkoj podlozi. Na hrapavim površinama odgovarajuće više. Točnu potrošnju odrediti probnim premazom.
Kako bi se postigla najbolja zaštita od algi i napada gljivica, potrebno je nanijeti Amphibolin-W u dva sloja, dakle ukupno nanijeti min. 240 ml/m2, kako bi se postigla minimalna debljina sloja od 150 µm. Svaki dodatni sloj povećava potrošnju min. 120 ml/m2, odn. po sloju debljinu oko 75 µm. Na hrapavim površinama, potrošnja je odgovarajuće viša.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+50C za podlogu i okolni zrak.

Vrijeme sušenja

Pri +200C i 65% relativne vlažnosti zraka, nakon 4-6 sati suho po površini i može se premazivati, nakon 24 sata otporno na kišu. Potpuno suho i može se opteretiti nakon ca. 3 dana. Pri nižoj temperaturi i većoj vlažnosti zraka se vrijeme sušenja produljuje.

Čišćenje alata

Alat i uređaje za rad nakon uporabe očistiti vodom.

Napomena

Radi izbjegavanja nasjeda, premazivati u jednom potezu "mokro na mokro". Ne primjenjivati na vodoravnim površinama izloženim djelovanju vode.
Na hrapavim, strukturiranim vanjskim podlogama se radi optičkog dojma preporuča primjena mat fasadnih boja Muresko, Amphisil, AmphiSilan NQG ili Sylitol NQG Fassadenfarbe.
Prije Airless nanošenja, boju dobro promiješati i procijediti.
Kad se kod unutarnjih radova primjenjuje Caparol-Tiefgrund TB može doći do pojave tipičnog mirisa otapala. Stoga se mora osigurati dobro prozračivanje. U osjetljivim područjima primijeniti sredstvo bez aromata AmphiSilan-Putzfestiger.
Kod fasadnih površina koje su u posebnim uvjetima na objektu ili zbog prirodnih vremenskih utjecaja jače izložene vlazi nego što je uobičajeno postoji povećani rizik od taloženja gljivica i algi. Zato za ugrožene površine preporučamo korištenje ThermoSan NQG, Amphibolin-W ili Duparol-W, koji sadrže aktivne tvari koje usporavaju rast gljivica i algi.
Amphibolin-W je proizvod koji sadrži specijalne aktivne tvari protiv stvaranja naslaga algi i gljivica na premazu. Zaliha aktivnih tvari pruža dugotrajnu, vremenski ograničenu zaštitu, a trajanje djelovanja ovisi o uvjetima na objektu, kao npr. debljini taloga i djelovanju vlage te stoga trajno sprečavanje algi i gljivica nije moguće. Za pripremu podloge kod površina sa naslagama gljivica i algi može se nakon čišćenja upotrijebiti FungiGrund umjesto OptiGrund.
Kod tamnih nijansi može mehaničko opterećenje izazvati pojavu svijetlih pruga. To je svojstvo specifično za sve mat do svilenkasto-mat fasadne boje.
Kod gustih, hladnih podloga ili zbog vremenskih uvjeta produljenog sušenja mogu uslijed djelovanja vlage (kiša, rosa, magla) pomoćne tvari na površini premaza mogu ostaviti žućkaste / prozirne, pomalo sjajne i ljepljive tragove curenja. Te tvari su vodotopive i same se odstranjuju sa dovoljno vode, npr. nakon nekoliko jačih kiša, a što ne utječe nepovoljno na kvalitetu osušenog premaza. Ako unatoč tome treba izvesti direktnu obradu, onda te pomoćne tvari treba prethodno namočiti i nakon kratkog djelovanja oprati bez ostatka. Dodatno grundiranje se mora izvesti sa CapaGrund Universal. Kod izvođenja premaza u prikladnim klimatskim uvjetima ti tragovi se ne pojavljuju.
Isticanje popravaka na površini ovisi o brojnim faktorima pa je stoga neizbježno (BFS uputa br. 25). Upotreba sredstva za dezinficiranje površine na bazi fenola može uzrokovati žutilo.

Njemački certifikat

 • Amphibolin Propusnost ugljičnog dioksida
 • Amphibolin Svjetlina
 • Amphibolin Otpornost na dezinfekcijska sredstva

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Amphibolin:
Čuvati izvan dohvata djece. Ne udisati pare/aerosol. Za vrijeme primjene i sušenja osigurati temeljito prozračivanje. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA I KOŽOM: oprati velikom količinom vode i sapuna.
Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije.

Amphibolin W:
Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati izvan dohvata djece. Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati pakiranje ili etiketu, jer može doći do poremećaja crijevne flore.
Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Prilikom brušenja koristiti filter P2. Za vrijeme primjene i sušenja osigurati temeljito prozračivanje. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA I KOŽOM: oprati velikom količinom vode i sapuna.
Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, smjesu od 5-Klor-2-metil-2H-izotiazol-3-on [EG br. 247-500-7 ] i 2-Metil-2H-izotiazol-3-on [EG br. 220-239-6] (3:1), 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije.
Ovaj proizvod je "tretirani proizvod" prema EU odredbi 528/2012 (nije biocidni proizvod) i sadrži sljedeće biocidne tvari: Cinkpiriton (CAS-br. 13463-41-7), Terbutrin (CAS-br. 886-50-0), Oktilizotiazolinon (CAS-br. 26530-20-1).

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, a osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(c), 40 g/l; maks 1 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-DF01

Deklaracija sadržaja

Amphibolin:
Poliakrilatna disperzija, titan dioksid, silikati, voda, aditivi, sredstvo za konzerviranje (Metilizotiazolinon, Benzizotiazolinon), smjesa od Klormetilizotiazolinona i Metilizotiazolinona (3:1)

Amphibolin-W:
Poliakrilatna disperzija, titan dioksid, silikati, voda, aditivi, sredstvo za konzerviranje (Metilizotiazolinon, Benzizotiazolinon), smjesa od Klormetilizotiazolinona i Metilizotiazolinona (3:1), sredstvo za tvorbu filma (Cinkpiriton, Terbutrin, Oktilizotiazolinon).

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehničke listove.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr