caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/207630/060430_Acryl-Fassadenweiss.png

Acryl-Fassadenweiss

Lako zapunjujuća mat fasadna boja velike pokrivne moći

Primjena

Za fasadne premaze koji zapunjuju sa jakim zaštitnim djelovanjem protiv agresivnih štetnih tvari iz zraka. Prikladna za zapunjujuće premaze i za optičko izravnavanje neravnomjerno ostrugane žbuke.

Svojstva materijala

  • razrjeđivanje vodom, neškodljivost za okoliš, slabi miris
  • otpornost na vremenske utjecaje
  • odbija vodu sukladno normi DIN 4108
  • velika moć ispune
  • laka obrada
  • otpornost na alkalne tvari, ne saponificira

Osnova materijala

Disperzija umjetnih smola prema DIN 55945.

Pakiranje/Veličina pakiranja

  • Standardna roba: 5 l, 12,5 l

Nijanse

Bijela.

Može se nijansirati s AVA - Amphibolin Vollton- und Abtön­farben ili CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (nekadašnji Alpinacolor). Kod samostalnog nijansiranja potrebnu ukupnu količinu međusobno pomiješati kako bi se izbjegle razlike u nijansi. Kod naručivanja količina od 100 litara i više u jednoj nijansi jednom narudžbom isporučuje se na upit i tvornički nijansirana. Radi prepoznavanja eventualnih grešaka u nijansi molimo prije obrade provjeriti točnost nijanse. Na povezanim površinama upotrebljavati samo nijanse iste proizvodnje (šarže).

Postojanost nijanse prema BFS uputi br. 26:
Klasa: C
Skupina: 1-3, ovisno o nijansi

Stupanj sjaja

Mat, G3

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Tehnički podaci

Karakteristike prema DIN EN 1062:

Maksimalna veličina čestica

< 100 µm , S1

Gustoća

ca. 1,5 g/cm3

Debljina suhog filma

100–200 µm, E3

Stopa propusnosti vode

(w-vrijednost): > 0,5 [kg/(m2· h0,5)] (visoka), W1

Permeabilnost vodene pare (sd-vrijednost)

(sd-vrijednost): < 0,14 m (visoka), V1
Uslijed nijansiranja moguća su odstupanja u tehničkim karakteristikama.

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čiste i suhe i bez tvari koje razdvajaju.

Obratiti pozornost na VOB Dio C, DIN 18363, st. 3.

Priprema podloge

Žbuke iz grupe mortova PII i PIII/minimalne čvrstoće po DIN EN 998-1 sa najmanje 1 N/mm2 :
Nove žbuke se mogu premazivati nakon što dovoljno dugo odstoje, u pravilu nakon 2 tjedna na temperaturi ca. 200C i relativnoj vlažnosti zraka od 65%. U nepovoljnijim vremenskim uvjetima, npr. uslijed utjecaja vjetra ili kiše, moraju odstajati i dulje. Dodatnim temeljnim premazom sa CapaGrund Universal se smanjuje rizik od vapnenih izboja kod alkalnih gornjih žbuka iz skupine mortova PII odnosno PIII, tako da se mogu premazivati već nakon što odstoje 7 dana.
Stare žbuke: naknadno žbukana mjesta moraju dobro vezati i biti potpuno suha. Na grubo poroznim, upojnim žbukama koje se lagano osipaju temeljni premaz sa OptiGrund odnosno CapaSol. Na brašnjavim žbukama koje se jako osipaju temeljni premaz sa Dupagrund. Lake mineralne žbuke iz skupine mortova PII premazivati sa Sylitol ili AmphiSilan materijalima.

Beton:
Betonske površine s naslagama prljavštine ili brašnjavim slojem očistiti mehanički ili mlazom vode pod pritiskom, uz pridržavanje zakonskih propisa. Na slabo upojnim odnosno glatkim površinama temeljni premaz sa CapaGrund Universal. Na grubo poroznim površinama koje se lagano osipaju odnosno upijaju temeljni premaz sa OptiGrund. Na brašnjavim površinama temeljni premaz sa Dupa-grund.

Cementom vezane drvene iver-ploče:
Zbog velike alkaličnosti cementom vezanih drvenih iverica se radi izbjegavanja vapnenih izboja (cvjetanja) mora izvesti grundiranje sa Disbon 481 EP-Uniprimer.

Zid od opeke:
Za premazivanje su prikladni samo zidovi od opeke otporni na smrzavanje ili klinker bez stranih čestica. Zid mora biti fugiran i bez pukotina, suh i bez soli. Temeljni premaz sa Dupa-grund. Ako se u međupremazu pojave smeđa obojenja, dalje se mora raditi sa fasadnom bojom bez vode Duparol.

Nosivi premazi od laka ili disperzivnih boja:
Ohrapaviti sjajne površine i lak premaze. Zaprljane kredaste stare premaze očistiti mlazom vode pod pritiskom uz pridržavanje zakonskih propisa. Temeljni premaz sa CapaGrund Universal. Kod drugog načina čišćenja (pranje, četkanje, prskanje) temeljni premaz sa Dupagrund.

Nosivi premazi od umjetne smole:
Stare žbuke očistiti prikladnom metodom. Kod mokrog čišćenja površine prije daljnje obrade ostaviti da se dobro osuše. Temeljni premaz sa CapaGrund Universal. Nove žbuke premazivati bez prethodne pripreme.

Stare, nosive silikatne boje i žbuke:
Premazivati sa Sylitol ili AmphiSilan materijalima.

Nenosivi, mineralni premazi:
Ukloniti bez ostatka brušenjem, četkanjem, struganjem, mlazom vode pod pritiskom uz pridržavanje zakonskih propisa ili drugim prikladnim mjerama. Kod mokrog čišćenja površine prije daljnje obrade ostaviti da se dobro osuše. Temeljni premaz sa Dupa-grund.

Nenosivi premazi od laka, disperzivnih boja ili žbuke od umjetne smole:
Ukloniti bez ostatka prikladnom metodom, npr. mehanički ili jetkanjem i nakon toga očistiti mlazom vruće vode pod pritiskom (visokotlačni čistač) uz pridržavanje zakonskih propisa. Na slabo upojnim odnosno glatkim površinama temeljni premaz sa CapaGrund Universal. Na brašnjavim, upojnim površinama koje se osipaju temeljni premaz sa Dupa-grund.

Površine zaprljane od čađi ili industrijskih plinova:
Premazivati sa Duparol fasadnom bojom.

Površine s naslagama gljivica ili algi:
Premazivati sa fungicidnom i algicidnom specijalnom fasadnom bojom Amphibolin-W.

Površine betona ili žbuke s pukotinama:
Premazivati sa Cap-elast.

Nepremazani zid od pješčenjaka:
Premazivati sa Sylitol ili AmphiSilan materijalima.

Površine sa slanim izbojima (cvjetanjem):
Slane izboje odstraniti na suho četkanjem. Temeljni premaz sa Dupa-grund. Kod premazivanja površina sa slanim izbojima se ne može jamčiti za trajno prianjanje premaza odnosno za trajno sprečavanje cvjetanja.

Oštećenja / nedostaci:
Manje nedostatke popraviti sa Caparol Fassaden-Feinspachtel. Veće nedostatke do 20 mm je najbolje renovirati sa Histolith Renovierspachtel. Mjesta popravljana masom za ispunu i izravnavanje naknadno grundirati.

Način primjene

Nanosi se kistom/četkom, valjkom ili uređajima za špricanje.

Airless nanošenje:

Kut: 500
Dizna: 0,021 – 0,027"
Tlak: 150 – 180 bara

Sistem nanošenja na površinu

Temeljni odnosno međupremaz:
Acryl-Fassadenweiß, razrjeđen s najviše 5% vode. Dodatkom maks. 5% CapaSol može se izbjeći izrada dodatnog temeljnog premaza.

Završni premaz:
Acryl-Fassadenweiß.

Potrošnja

Ca. 150–200 ml/m2 po jednom prolazu na glatkim podlogama. Na hrapavim površinama odgovarajuće više. Kod fino-plastičnih premaza točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+5 0C za okolni zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Pri +20°C i 65% relativne vlažnosti zraka suho po površini i može se obrađivati nakon 4 – 6 sati. Potpuno suho i može se opteretiti nakon ca. 3 dana. Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka se vremena sušenja produljuju.

Čišćenje alata

Uređaje za rad nakon uporabe očistiti vodom.

Napomena

Kod Airless nanošenja boju dobro promiješati i procijediti. Radi izbjegavanja vidljivih nasjeda slojeva raditi mokro na mokro u jednom potezu. Boja nije prikladna za vodoravne površine izložene djelovanju vode.
Kod fasadnih površina koje su u specijalnim uvjetima na objektu ili uslijed prirodnih utjecaja jače izložene djelovanju vlage nego što je uobičajeno, postoji povećani rizik od stvaranja gljivica i algi. Stoga za ugrožene površine preporučamo naše specijalne proizvode, npr. ThermoSan, Amphibolin-W ili Duparol-W. Ti proizvodi sadrže aktivne tvari koje usporavaju rast gljivica i algi.
Kod gustih, hladnih podloga ili kad je sušenje dulje uslijed utjecaja atmosferilija, zbog djelovanja vlage (magla, rosa, kiša) na površini premaza mogu nastati žućkasti/prozirni, pomalo sjajni i ljepljivi tragovi curenja aditiva. Ti aditivi su vodotopivi i sami će nestati uz dovoljnu količinu vode, npr. nakon nekoliko jačih pljuskova. To ne utječe negativno na kvalitetu premaza. Ako bi unatoč tomu uslijedila direktna dorada, onda tragove curenja/aditive treba prethodno navlažiti i nakon kratkog djelovanja isprati bez ostatka. Izvesti se mora dodatno grundiranje sa CapaGrund Universal. Kod izvođenja premaza u prikladnim klimatskim uvjetima ovakvi tragovi curenja se ne pojavljuju.
Isticanje popravljanih mjesta na površini ovisi o brojnim čimbenicima i ne može se izbjeći (BFS uputa br. 25).

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati plin/pare/aerosol.
Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(c), 40 g/l: maks. 20 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-DF02

Deklaracija sadržaja

Poliakrilna smola, titan dioksid, kalcij karbonat, silikati, voda, pomoćno sredstvo za stvaranje zaštitnog filma, aditivi, sredstvo za konzerviranje (Metilizotiazolinon, Benziotiazolinon)

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr