caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/90317/035495_Disboroof_412_15_L.png

Disboroof 412 Dachschicht

Elastični akrilni disperzivni premaz za nagnute krovove s pločama od cementnih vlakana, bitumenske trake za izolaciju i zavarivanje i šindru s cementnim vlaknima na okomitim površinama.

Primjena

Površinska zaštita za nagnute krovne pokrove od ploča s cementnim vlaknima, bitumenskom krovnom izolacijom i trakama za zavarivanje.
Šindra s cementnim vlaknima na okomitim površinama, npr. daskama na strehama i krovovima, površinama dimnjaka i zabata, ali ne za krovne pokrove od šindre s cementnim vlaknima.

Svojstva materijala

  • velika otpornost na utjecaje atmosferilija i okoliša
  • velika elastičnost i pri niskim temperaturama
  • difuzivnost vodenih para i vodonepropusnost
  • tiksotropnost, omogućuje velike debljine sloja u jednom prolazu

Osnova materijala

Akrilna disperzija.

Pakiranje/Veličina pakiranja

15 l plastična kanta

Nijanse

Tamnosmeđa, škriljevac, beton siva, ciglasto crvena.
Posebne nijanse na upit.

Stupanj sjaja

Mat

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Stabilnost u skladištenju originalno zatvorene ambalaže 24 mjeseca.

Gustoća

ca. 1,5 g/cm3

Udio čvrste tvari

ca. 73 tež.-%

Debljina suhog filma

ca. 60 µm/100 ml/m2

Difuzijski otpor µ (H2O)

ca. 560

Istezanje do pucanja prema DIN 53504

ca. 250 %

Prikladne podloge

Ploče s cementnim vlaknima kao i bitumenska krovna izolacija i trake za zavarivanje izložene djelovanju vremenskih utjecaja najmanje 1 godinu. Šindra s cementnim vlaknima samo na okomitim krovnim površinama.

Priprema podloge

Oštećene krovne pokrivne materijale i oštećene spojeve i završetke prepustiti stručnim tvrtkama odnosno obrtnicima radi zamjene ili popravka. Krovni pokrov mora imati dobro prozračivanje sa stražnje strane.


1. Ploče i šindra s cementnim vlaknima:
Mahovinu, alge i prljavštinu očistiti mlazom vode pod pritiskom u smjeru otjecanja. Površine proprati sa sredstvom Capatox i ostaviti da se dobro osuše.

2. Bitumenska krovna izolacija i trake za zavarivanje:
Mahovinu, alge i prljavštinu očistiti mlazom vode pod pritiskom. Eventualne mjehure križno zarezati, osušiti i po cijeloj površini zalijepiti sa Disboroof 412 Dachschicht. Poduzeti sve mjere i osigurati da u pokrivnom materijalu i podkonstrukciji ne bude vlage.

3. Fuge od rastezanja na spojevima odnosno fugama zgrade i elemenata:
Pletivo za fuge na pripremljenoj podlozi polegnuti po sredini u fugu nastalu rastezanjem i ovisno o području primjene obraditi sa Disboroof 412 Dachschicht ili Disbothan 449 PU-Deckschicht.
Fuge nastale rastezanjem koje su tijesno uz površinu moraju se izdignuti iznad horizontale i poduprijeti profilom od pjenastog materijala (koji ne upija vodu) (vidjeti sliku).

Bild 1 (029560_TI_412_Grafik_1_Kopie.jpg)

4. Premošćivanje pukotina i fuga na sučeljnim spojevima, rubovima krova, građevnim elementima koji se uzdižu, svjetlosnim kupolama itd.:
Pletivo za fuge na pripremljenoj podlozi polegnuti po sredini preko fuge odnosno pukotine, gurnuti sa strane da se formira petlja za lako pomicanje i obraditi kako je opisano pod točkom 3.

Bild 2 (029561_TI_412_Grafik_2_Kopie.jpg)

Priprema materijala

Prije obrade temeljito promiješati.
Za grundiranje nepremazanih valovitih ploča s cementnim vlaknima ovisno o upojnosti razrijediti s najviše 15 % vode. Za premazivanje postupkom prskanja razrijediti s najviše 2 % vode.

Način primjene

Disboroof 412 Dachschicht se nanosi prskanjem (Airless ca. 160 bara, veličina sapnice za vlaknati cement 0,015–0,021 inča, za bitumen 0,025–0,027 inča) uz uporabu šiljka za prskanje.

Sistem nanošenja na površinu

Ploče i šindra s cementnim vlaknima:
Podlogu prethodno namočiti vodom, potom mat vlažnu površinu grundirati sa Disboroof 412 Dachschicht, razrjeđenim s najviše 15 % vode, ovisno o upojnosti podloge. Nakon čekanja od 24 sata nanijeti narazrjeđeni završni premaz.
Bitumenska krovna izolacija i trake za zavarivanje:
Disboroof 412 Dachschicht nanijeti zasićeno u širini trake i u svježi sloj umetnuti armirno pletivo bez pregiba i nabora tako da se preklapa 10 cm. Nakon dovoljno vremena za sušenje nanijeti međupremaz i završni premaz. Područja u kojima prolazi voda odnosno površine na kojima treba računati s povremenom pojavom stajaće vode dodatno premazati 1 x sa Disbothan 449 PU-Deckschicht radi bolje nepropusnosti.

npr. Paramoll N 260/150 Fa. TWE Dierdorf GmbH & CoKG, Poststraße 29, 56269 Dierdorf, Tel.: 02689 - 920, Fax: 02689 - 926663

Potrošnja

Ploče i šindra s cementnim vlaknima
Temeljni premaz1 x 200–300 ml/m2
Disboroof 412 Dach­schicht,
max. 15 % razrjeđen vodom
Završni premaz1 x 200–300 ml/m2
Disboroof 412 Dach­schicht
Bitumenska krovna izolacija i trake za zavarivanje
Temeljni premazCa. 600 ml/m2
Disboroof 412 Dachschicht
MeđupremazCa. 900 ml/m2
Disboroof 412 Dachschicht
Završni premazCa. 600 ml/m2
Disboroof 412 Dachschicht

Točne potrošnje potrebno je utvrditi probnim premazivanjem na objektu.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, okoline i podloge:
Najmanje 8 0C, najviše 35 0C.
Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80%. Ne raditi kad postoji opasnost od kiše i mraza i na jako zagrijanim površinama.

Vrijeme sušenja

Pri 20°C und 60% relativne vlažnosti zraka premaz je otporan na kišu nakon ca. 2 sata. Obrađivati se može nakon 24sata. Kod stavljanja armirnog pletiva, zbog velike količine nanesenog materijala obrađivati se može najranije nakon 36 sati.

Čišćenje alata

Vodom, odmah nakon uporabe.

Njemački certifikat

  • 5-1022, Premazivanje gromobranskih instalacija
    Ispitna stanica za gromobranske instalacije, Oberursel

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati izvan dohvata djece. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode i sapuna.

Ovaj proizvod je "tretirani proizvod" prema EU odredbi 528/2012 (nije biocidni proizvod) i sadrži sljedeće biocidne tvari: Cinkpiriton (CAS-br. 13463-41-7), Terbutrin (CAS-Nr. 886-50-0), 2-Oktil-2H-izotiazol-3-on (CAS-br. 26530-20-1).

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekuće ostatke materijala odlagati kao otpatke boja na bazi vode, osušene ostatke materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(c); 40 g/l; maks. 15 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-DF 01 F

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehničke listove.
Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu kod zaštite objekata.

Ostali podaci

Uputa: Disboroof 412 Dachschicht je zaštićen od taloženja gljivica i algi. Kišnica skupljena s krovnih površina bi se za zalijevanje trebala upotrebljavati tek nakon što odstoji 12 mjeseci.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije