Proizvodi | Zidne obloge za premaziv... | Capaver-System | Capaver Silk-Finish

Capaver Silk-Finish

Svilenkasto sjajna vodorazrjediva latex boja za premazivanje obloga od staklenih vlakana.

  Primjena

  Specijalno napravljen završni premaz za Capaver obloge od staklenih vlakana, kod srednje opterećenih površina.

  Svojstva materijala

  • svilenkasto sjajna
  • razrjeđuje se vodom
  • ne šteti okolišu
  • slabog mirisa
  • lako se čisti
  • difuzivan
  • visoka otpornost na vodene dezificijense i uobičajena sredstva za čišćenje

  Osnova materijala

  Latex boja od umjetnih smola prema DIN 55 945

  Pakiranje/Veličina pakiranja

  • Pakiranje standardna roba:
   12,5 l
  • Pakiranje Airfix:
   25 l, 120 l, 480 l

  Nijanse

  Bijela.
  Capaver Silk-Finish se može nijansirati sa CaparolColor ili Amphibolin kolorantima. Kod samostalnog nijansiranja potrebnu ukupnu količinu pomiješati kako bi se izbjegle razlike u nijansi. Kod naručivanja 100 litara i više u jednoj nijansi i jednoj narudžbi, na upit se isporučuje i tvornički nijansirana. Radi prepoznavanja mogućih grešaka u nijansi, prije obrade molimo provjeriti točnost nijanse. Na međusobno povezanim površinama koristiti samo nijanse iz iste izrade (šarže).

  Stupanj sjaja

  Svilenkasti sjaj (srednji sjaj prema DIN EN 13 300)

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
  Načetu ambalažu držati dobro zatvorenu.

  Tehnički podaci

  Karakteristike prema DIN EN 13 300:
  Uslijed nijansiranja su moguća odstupanja u tehničkim karakteristikama.

  Klasa otiranja na mokro

  Klasa 2, odgovara otpornosti na ribanje prema DIN 53778

  Omjer kontrasta

  Pokrivna moć Klasa 2, uz izdašnost od 6 m²/l odn. 150 ml/m²

  Maksimalna veličina čestica

  fina (< 100 µm)

  Gustoća

  ca. 1,3 g/cm³

  Prikladne podloge

  Podloge moraju biti bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe. Pridržavati se uputa iz VOB, dio C, DIN 18363, st. 3.

  Način primjene

  Obrađuje se kistom / četkom, valjkom i prskanjem Airless uređajima.

  Airless nanošenje:

  Kut špricanja: 50°;
  Sapnica: 0,021–0,026";
  Pritisak: 150–180 bara
  Alat i uređaje za rad nakon uporabe očistiti vodom.

  Sistem nanošenja na površinu

  Međupremaz
  Capaver Silk-Finish pomiješan u omjeru 1:1 sa Capacoll GK ili razrjeđen sa 5% vode, nanijeti ravnomjerno valjkom od janjeće dlake na dobro osušeno pletivo.

  Završni premaz
  Nakon što se međupremaz dobro osuši, ravnomjerno nanijeti Capaver Silk-Finish.

  Potrošnja

  Potrošnja za međupremaz:
  fina struktura, ca. 160 ml/m2
  srednja struktura, ca. 190–210 ml/m2
  gruba struktura, ca. 220–260 ml/m2

  Potrošnja za završni premaz:
  fina struktura, ca. 120 ml/m2
  srednja struktura, ca. 120–130 ml/m2
  gruba struktura, ca. 130–150 ml/m2
  Točnu potrošnju utvrditi probnim premazivanjem.

  Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

  Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
  +50C za okolni zrak i podlogu.

  Vrijeme sušenja

  Pri +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka suho po površini i može se obrađivati nakon 4 – 6 sati. Potpuno suho i može se opteretiti nakon ca. 3 dana. Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka se vremena sušenja produljuju.

  Zabilješka

  Radi izbjegavanja vidljivih nasjeda premazivati mokro na mokro u jednom potezu. Kod Airless nanošenja boju dobro promiješati i procijediti.

  Obratiti pažnju

  Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

  HOS kategorija i granična vrijednost:

  A(a), 30 g/l: maks. 15 g/l

  Kod proizvoda boja i lakova

  M-DF02

  Detaljniji podaci

  Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

  Tehnička podrška

  U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
  Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

  Služba za korisnike

  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

  Tehnička informacija

 • Tehničke informacije