Proizvodi | Zidne obloge za premaziv... | Capaver-System | Capaver Matt-Finish

Capaver Matt-Finish

Mutno mat latex boja bez otapala za premazivanje obloga od staklenih vlakana i drugih uobičajenih zidnih površina.

  Primjena

  Zbog svoje jedinstvene formule, Capaver Matt-Finish je pogodan kao završni premaz za normalno do srednje opterećene površine napravljene Capaver oblogama od staklenih vlakana. Također je pogodan i kao visokokvalitetan premaz za različite druge unutarnje zidne površine.

  Svojstva materijala

  • bez otapala, ne plastificira

  • razrjeđuje se vodom, ne šteti okolišu, slabog mirisa
  • bez tvari koje uzrokuju zamagljivanje
  • tvori tanki film, zadržava strukturu podloge
  • difuzivan, sd-vrijednost < 0,1 m
  • otporan na vodene dezificijense (odobrenje 2009/813-1)

  Osnova materijala

  Latex boja od umjetnih smola prema DIN 55 945

  Pakiranje/Veličina pakiranja

  12,5 l Airfix: 25 l kanta, 120 l metalna bačva

  Nijanse

  Bijela

  Capaver Matt-Finish se može nijansirati sa CaparolColor ili Amphibolin kolorantima. Kod samostalnog nijansiranja potrebnu ukupnu  količinu pomiješati kako bi se izbjegle razlike u nijansi. Kod naručivanja 100 litara i više u jednoj nijansi i jednoj narudžbi, na upit se isporučuje i tvornički nijansirana. Radi prepoznavanja mogućih grešaka u nijansi, prije obrade molimo provjeriti točnost nijanse. Na međusobno povezanim površinama koristiti samo nijanse iz iste izrade (šarže).

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

  Tehnički podaci

  Karakteristike prema DIN EN 13 300:
  Uslijed nijansiranja su moguća odstupanja u tehničkim karakteristikama.

  Klasa otiranja na mokro

  Klasa 1, odgovara otpornosti na ribanje prema DIN 53778

  Omjer kontrasta

  Pokrivna moć Klasa 1, uz izdašnost od 7 m²/l odn. 140 ml/m2

  Maksimalna veličina čestica

  fina (< 100 µm)

  Gustoća

  ca. 1,6 g/cm3

  Dopunski proizvod

  Capaver® Glasgewebe

  Prikladne podloge

  Podloge moraju biti bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe. Pridržavati se uputa iz VOB, dio C, DIN 18363, st. 3.

  Priprema podloge

  U ovisnosti od stanja podloge, primijeniti odgovarajući temeljni premaz. Obratiti pažnju na tehničku informaciju br. 650.

  Način primjene

  Obrađuje se kistom / četkom, valjkom i prskanjem Airless uređajima.
  Airless nanošenje: 
  Kut špricanja: 50°;
  Sapnica: 0,021–0,026";
  Pritisak : 150–180 bara

  Alat i uređaje za rad nakon uporabe očistiti vodom.

  Sistem nanošenja na površinu

  Zasićeni, ravnomjerni premaz sa Capaver Matt-Finish, razrjeđen s najviše 5% vode. Na kontrastnim površinama se mora prethodno izvesti temeljni premaz, razrjeđen s najviše 10% vode. Na različito upojnim podlogama temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund. Na novim tapetama nanijeti međupremaz i završni sloj, razrjeđen s najviše 5% vode.

  Potrošnja

  Ca. 140 ml/m2  po nanosu na glatkim podlogama. Na hrapavim površinama odgovarajuće više. Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

  Potrošnja za međupremaz:
  fina struktura, ca. 160 ml/m2
  srednja struktura, ca. 190–210 ml/m2
  gruba struktura, ca. 220–260 ml/m

  Potrošnja za završni premaz:
  fina struktura, ca. 120 ml/m2
  srednja struktura, ca. 120–130 ml/m2
  gruba struktura, ca. 130–150 ml/m2

  Točnu potrošnju utvrditi probnim premazivanjem.

  Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

  Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
  +50C za okolni zrak i podlogu.

  Vrijeme sušenja

  Pri +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka suho po površini i može se obrađivati nakon 4 – 6 sati. Potpuno suho i može se opteretiti nakon ca. 3 dana. Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka se vremena sušenja produljuju.

  Čišćenje alata

  Vodom odmah nakon uporabe,

  Zabilješka

  Radi izbjegavanja vidljivih nasjeda premazivati mokro na mokro u jednom potezu. Kod Airless nanošenja  boju dobro promiješati i procijediti. Na glatkim površinama i pri nepovoljnom kutu upada svjetla na površinu, koristiti CapaSilan. Isticanje popravljanih mjesta na površini ovisi o brojnim čimbenicima, pa je stoga neizbježno (BFS uputa 25).
  Dezinficijensi na bazi fenola mogu uzrokovati žutilo površine.

  Njemački certifikat

  • u kombinaciji sa Capacoll-GK and Capaver Glasgewebe Plus Acryl-Finish (mat) prema DIN 4102-A2, P-BAY26-04659 klasificiran kao negoriv    
  • otpornost na dezinfekcijske materijale 2009/813-1

  Obratiti pažnju

  Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

  HOS kategorija i granična vrijednost:

  A(a), 30 g/l: < 1 g/l

  Kod proizvoda boja i lakova

  M-DF01

  Deklaracija sadržaja

  Polivinilacetatna smola, titan dioksid, silikati, voda, aditivi, konzervans (Metilizotiazolinon, Benzizotiazolinon)

  Detaljniji podaci

  Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

  Tehnička podrška

  U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
  Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

  Služba za korisnike

  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15 tel: 01/3373-731 fax: 01/3373-733 mail: info@caparol.hr Više informacija: www.caparol.hr

  Tehnička informacija

 • Tehničke informacije