Capatect KD-Buntsteinputz

Žbuka za područje podnožja vezana umjetnom smolom sa obojenim, premazanim zrnom za dekorativne premaze otporne na habanje

caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/140480/046734_Capatect_kd_buntsteinputz_25kg_HR.png

Primjena

Za dekorativne vanjske premaze podnožja fasada, stupova, foajea, okvira vrata i prozora, kao i za unutarnje dekorativne premaze.

Svojstva materijala

  • otpornost na grebanje i udarce
  • postojanost na svjetlost
  • otpornost na atmosferilije
  • ne propušta udare kiše
  • velika elastičnost
  • propustnost vode i CO2
  • mala sklonost prljanju

Pakiranje/Veličina pakiranja

25 kg kanta

Nijanse

Steingrau, Schiefergrau, Basaltgrau, Granitschwarz, Islandgrün, Pazifikblau, Klinkerrot, Marmorbraun, Dolomitbraun, Bergbraun i Kaffeebraun.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, uskladištivo 12 mj.

Gustoća

1800 kg/m³

Stopa propusnosti vode

V2

Koeficijent apsorpcije vode

W2

Konzistentnost

pastozna

Vlačna čvrstoća

>= 0,3 MPa

Prikladne podloge

Vidjeti dio "Namjena”. Na podnožjima se Capatect KD-Buntsteinputz smije nanositi samo na cementne žbuke ili na armirane slojeve Capatect izolacijskog sustava.

Priprema podloge

Podloga mora biti ravna, čista, nosiva, suha, bez onečišćenja i tvari koje razdvajaju.
Nove žbuke u podlozi ostaviti najmanje 3 do 4 tjedna da se prosuše. Kod primjene u Capatect izolacijskom sustavu armirni sloj mora biti dobro vezan i suh.
Grundiranje:
Za Capatect KD-Buntsteinputz je uvijek potrebno grundiranje te se iz tog razloga nanosi Capatect Putzgrund, u nijansi približnoj završnom sloju, najbolje valjkom. Grundirani sloj mora biti suh.

Priprema materijala

Capatect KD-Buntsteinputz je pripremljen za obradu i treba ga samo kratko promiješati.
Pri toplom vremenu moguće je regulirati konzistenciju dodavanjem malih količina vode.

Način primjene

Kao temeljni premaz Capatect Putzgrund treba nanositi u približno istoj nijansi boje kao što je žbuka. Nakon sušenja od ca. 12 sati može se nanijeti strukturna žbuka Capatect KD-Buntsteinputz.

Sistem nanošenja na površinu

Capatect KD Buntsteinputz žlicom od nehrđajućeg čelika nanijeti cijelom površinom i razvući na veličinu zrna i odmah potom čeličnom žlicom ravnomjerno zagladiti.
Radi sprječavanja vidljivih nastavaka mora se na svakom položaju na skeli postaviti dostatan broj radnika i kontinuirano raditi metodom mokro na mokro. Uvijek se mora bez prekida ožbukati čitave površine ili dijelove fasade koji predstavljaju cjelinu.
Primjenom prirodnih sirovina moguće su neznatne oscilacije u nijansi boje te se stoga mora na dijelovima koji predstavljaju cjelinu upotrebljavati samo materijal sa istim proizvodnim brojem ili se materijal s različitim proizvodnim brojevima mora međusobno izmiješati.

Potrošnja

Capatect Bundsteinputz: ca. 5,5 kg/m2
Potrošnja ovisi o svojstvima podloge i načinu nanošenja (okvirne vrijednosti bez
jamstva, točnu potrošnju utvrditi izradom probne površine).

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Nije dopušteno nanošenje materijala pri temperaturama ispod + 5°C (temperatura objekta, materijala i okolnog zraka) kao ni po izravnom suncu, jakom vjetru, kiši bez prikladnih zaštitnih mjera, magli odnosno ispod temperature rosišta. Ovih se uvjeta mora pridržavati najmanje 2 dana nakon napravljenog premaza.
Oprez u slučaju noćnog mraza!

Vrijeme sušenja

Pri + 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka je Capatect KD-Buntsteinputz nakon 24 sata površinski suh.
Potpuno osušen nakon 2 do 3 dana i može se opteretiti i premazivati.
Žbuka se suši fizikalnim putem, tj. tvorbom filma disperzije i isparavanjem vode.
Pri nižim temperaturama i većoj vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produljuje.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe vodom.

Napomena

Valja imati u vidu da su zbog ponašanja podloge glede upojnosti, njene vrste i strukture, kao i pojedinačnih premaza, utjecaja okoline i uvjeta osvjetljenja, te zbog neznatnih odstupanja do kojih dolazi zbog oscilacija pri dobavi sirovina, moguće sićušne pukotine odnosno rupice.
Prilikom nanošenja može doći do pojave svjetlijih, sjenovitih mjesta, odn. neujednačenosti.
Odstupanja u nijansi boje uvjetovana navedenim razlozima ne mogu biti temelj za odštetne zahtjeve odnosno reklamacije.
Radi sprječavanja djelovanja kiše tijekom faze sušenja treba objekt zaštititi ceradama. U slučaju jakog vjetra ili sunčevog zračenja preporučujemo da se fasada zaštiti prekrivanjem folijom.
Capatect KD-Buntsteinputz nije prikladan za vodoravne površine na kojima zaostaje voda.
Okolinu površina koje se premazuje, a posebno staklo, keramiku, klinker, prirodni kamen i metal) treba prekriti. Onečišćenja se mora odmah isprati s puno vode. Ne smije se čekati da se osuši.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Proizvod ne podliježe obvezi označavanja na temelju EU-smjernica/uredbe o opasnim materijalima. Pridržavati se uobičajenih mjera opreza prilikom rukovanja s kemikalijama.
Čuvati izvan dohvata djece. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje.

Obratiti pažnju

Namijenjeno samo za profesionalnu primjenu!

Odlaganje

Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodnotlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

Ostali podaci

Šifra otpada; 57 303 (prema ÖNORM S 2100)
EWC/EAK: 08 01 12
Klasa ugroženosti voda: WGK 1, slabo zagađuje vodu
Sigurnosno-tehnički list dostupan je na internetskoj stranici www.caparol.hr
Namijenjeno samo za profesionalnu primjenu!

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15
tel: 01/3373-731
fax: 01/3373-733
mail: info@caparol.hr
Više informacija: www.caparol.hr