Proizvodi | Žbuke i mase za ispunu | Žbuke s kamenim granulat... | Capatect KD-Buntsteinput...

Capatect KD-Buntsteinputz fein

Fina žbuka za područje sokla vezana umjetnom smolom sa obojenim, premazanim zrnom za dekorativne premaze otporne na habanje.

  Primjena

  Za dekorativne vanjske premaze podnožja fasada, stupova, foajea, okvira vrata i prozora, kao i za unutarnje dekorativne premaze.

  Svojstva materijala

  • otpornost na grebanje i udarce
  • postojanost na svjetlost
  • otpornost na atmosferilije
  • ne propušta udare kiše
  • velika elastičnost
  • propustnost vodene pare i CO2
  • mala sklonost prljanju

  Pakiranje/Veličina pakiranja

  25 kg kanta

  Nijanse

  Capuccino, Sangria, Manhatten.

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, uskladištivo 12 mj.

  Gustoća

  1.700 kg/m³

  Stopa propusnosti vode

  V2

  Koeficijent apsorpcije vode

  W2

  Konzistentnost

  pastozna

  Vlačna čvrstoća

  >= 0,3 MPa

  Prikladne podloge

  Vidjeti dio "Namjena”. Na podnožjima se Capatect KD-Buntsteinputz fein smije nanositi samo na cementne žbuke ili na armirane slojeve Capatect izolacijskog sustava.

  Priprema podloge

  Podloga mora biti ravna, čista, nosiva, suha, bez onečišćenja i tvari koje razdvajaju. Nove žbuke u podlozi ostaviti najmanje 3 do 4 tjedna da se prosuše. Kod primjene u Capatect izolacijskom sustavu armirni sloj mora biti dobro vezan i suh.
  Grundiranje:
  Za Capatect KD-Buntsteinputz fein je uvijek potrebno grundiranje te se iz tog razloga nanosi Capatect Putzgrund, u nijansi približnoj završnom sloju, najbolje valjkom.
  Grundirani sloj mora biti suh.

  Priprema materijala

  Capatect KD-Buntsteinputz fein je pripremljen za obradu i treba ga samo kratko promiješati. Pri toplom vremenu moguće je regulirati konzistenciju dodavanjem malih količina vode.

  Način primjene

  Capatect KD-Buntsteinputz fein žlicom od nehrđajućeg čelika nanijeti cijelom površinom i razvući na veličinu zrna i odmah potom čeličnom žlicom ravnomjerno zagladiti. Radi sprječavanja vidljivih nastavaka mora se na svakom položaju na skeli postaviti dostatan broj radnika i kontinuirano raditi metodom mokro na mokro. Uvijek se mora bez prekida ožbukati čitave površine ili dijelove fasade koji predstavljaju cjelinu.
  Primjenom prirodnih sirovina moguće su neznatne oscilacije u nijansi boje te se stoga mora na dijelovima koji predstavljaju cjelinu upotrebljavati samo materijal sa istim proizvodnim brojem ili se materijal s različitim proizvodnim brojevima mora međusobno izmiješati.

  Sistem nanošenja na površinu

  Kao temeljni premaz Capatect Putzgrund treba nanositi u približno istoj nijansi boje kao što je žbuka. Nakon sušenja od ca. 12 sati može se nanijeti strukturna žbuka Capatect KDBuntsteinputz fein.

  Potrošnja

  Capatect Buntsteinputz fein: ca. 3,5 kg/m²
  Potrošnja ovisi o svojstvima podloge i načinu nanošenja (okvirne vrijednosti bez jamstva, točnu potrošnju utvrditi izradom probne površine).

  Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

  Nije dopušteno nanošenje materijala pri temperaturama ispod + 5°C (temperatura objekta, materijala i okolnog zraka) kao ni po izravnom suncu, jakom vjetru, kiši bez prikladnih zaštitnih mjera, magli odnosno ispod temperature rosišta. Ovih se uvjeta mora pridržavati najmanje 2 dana nakon napravljenog premaza. Oprez u slučaju noćnog mraza!

  Vrijeme sušenja

  Pri + 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka je Capatect KD-Buntsteinputz fein nakon 24 sata površinski suh.
  Potpuno osušen nakon 2 do 3 dana i može se opteretiti i premazivati.
  Žbuka se suši fizikalnim putem, tj. tvorbom filma disperzije i isparavanjem vode. Pri nižim temperaturama i većoj vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produljuje.

  Čišćenje alata

  Odmah nakon uporabe vodom.

  Zabilješka

  Valja imati u vidu da su zbog ponašanja podloge glede upojnosti, njene vrste i strukture, kao i pojedinačnih premaza, utjecaja okoline i uvjeta osvjetljenja, te zbog neznatnih odstupanja do kojih dolazi zbog oscilacija pri dobavi sirovina, moguće sićušne pukotine odnosno rupice.
  Prilikom nanošenja može doći do pojave svjetlijih, sjenovitih mjesta, odn. neujednačenosti.
  Odstupanja u nijansi boje uvjetovana navedenim razlozima ne mogu biti temelj za odštetne zahtjeve odnosno reklamacije.
  Radi sprječavanja djelovanja kiše tijekom faze sušenja treba objekt zaštititi ceradama. U slučaju jakog vjetra ili sunčevog zračenja preporučujemo da se fasada zaštiti prekrivanjem folijom.
  Capatect KD-Buntsteinputz nije prikladan za vodoravne površine na kojima zaostaje voda.
  Okolinu površina koje se premazuje, a posebno staklo, keramiku, klinker, prirodni kamen i metal) treba prekriti. Onečišćenja se mora odmah isprati s puno vode. Ne smije se čekati da se osuši.

  Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

  Proizvod ne podliježe obvezi označavanja na temelju EU-smjernica/uredbe o opasnim materijalima. Pridržavati se uobičajenih mjera opreza prilikom rukovanja s kemikalijama.
  Čuvati izvan dohvata djece.
  Sigurnosno-tehnički list dostupan je na internetskoj stranici www.caparol.hr

  Obratiti pažnju

  Namijenjeno samo za profesionalnu primjenu!

  Odlaganje

  Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

  Ostali podaci

  Šifra otpada; 57 303 (prema ÖNORM S 2100)
  EWC/EAK: 08 01 12
  Klasa ugroženosti voda: WGK 1, slabo zagađuje vodu
  Sigurnosno-tehnički list dostupan je na internetskoj stranici www.caparol.hr
  Namijenjeno samo za profesionalnu primjenu!

  Kontakt:
  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15
  tel: 01/3373-731
  fax: 01/3373-733
  mail: info@caparol.hr
  Više informacija: www.caparol.hr

  Tehnička informacija

 • Tehničke informacije
 • Sigurnosno-tehnički list

 • Sigurnosno - tehnički list