Proizvodi | Žbuke i mase za ispunu | Silikatne žbuke

Silikatne žbuke

  • Strukturna žbuka mineralnog karaktera sa silikatnim vezivom za fasadne površine i kao završni premaz u povezanom sustavu za toplinsku izolaciju Capatect Minera-Line. Mineralna, visoke paropropusnosti.