Proizvodi | Žbuke i mase za ispunu | Ostali proizvodi | Capatect Sockeldämmplatt...

Capatect Sockeldämmplatten

Izolacijske ploče za podnožje od ekspandiranog polistirola

  Primjena

  Ploča za izolaciju podnožja u Capatect povezanom sustavu za toplinsku izolaciju, koja služi i za izolaciju ispod razine zemlje.

  Svojstva materijala

  • reakcija na požar B1, teško zapaljive, TR 1 ne kapa
  • Euroklasa E (sukladno ÖNORM EN 13501-1)
  • nema primjesa plinova koji sadrže floroklorougljikovodik, halogenirani floroklorougljikovodik i halogenirani florougljikovodik 
  • ima sposobnost difuzije vodene pare
  • bez formaldehida

  Pakiranje/Veličina pakiranja

  Format ploča: 100 x 50 cm

  Skladištenje

  Na suhom, ravnom, zaštićeno od vlage; ne smiju se dulje vrijeme nezaštićene izlagati djelovanju UV zraka.

  Tehnički podaci

  • paropropusnost: μ = 40/100

  Toplinska provodljivost

  0,035 W/(m · K)

  Proizvod br.

  Art.-br.: Debljina Pakiranje Art.-br.: Debljina Pakiranje
  25720001 2 cm 12,5 m² 08190001 10 cm 2,5 m²
  58110001 3 cm 8,0 m² 25740001 12 cm 2,0 m²
  58120001 4 cm 6,0 m² 25750001 14 cm 1,5 m²
  58130001 5 cm 5,0 m² 19930001 16 cm 1,5 m²
  58140001 6 cm 4,0 m² 19940001 18 cm* 1,0 m²
  25730001 7 cm 3,5 m² 19950001 20 cm* 1,0 m²
  58150001 8 cm 3,0 m² 19950022 22 cm* 1,0 m²
  1995 0001 9 cm 2,5 m²

  Prikladne podloge

  • mineralne podloge koje su jednake kao kod novoizgrađenih objekata
  • čvrste nosive mineralne stare žbuke
  • nosivi, mineralni stari premazi ili stari slojevi
  • druge nosive, mineralne, ravne, upojne podloge

  Priprema podloge

  Podloga mora biti ravna, čista, nosiva, bez onečišćenja i tvari koje potiču odvajanje. Valja odstraniti ostatke od zidanja. Oštećene, mineralne premaze koji se ljušte ili strukturnu žbuku maksimalno odstraniti. Šuplja mjesta u žbuci obiti i prikladnim ih materijalom ponovo ožbukati tako da se izravnaju sa ostalom površinom. Mineralne površine koje se brašnaju i osipaju treba najtemeljitije očistiti sve do čvrste i nosive površine i grundirati ih temeljnim premazom Primalon Tiefgrund LF.
  U slučaju dvojbe, napraviti s predviđenom masom za lijepljenje ispitivanje prionjivosti pokusom otkidanja (premazati armirni sloj i otrgnuti nakon odgovarajućeg vremena sušenja) ili se za savjet obratiti našoj tehničkoj službi.

  Način primjene

  Lijepljenje
  Masu za lijepljenje koja pripada izolacijskom sustavu nanijeti na stražnju stranu izolacijskih ploča (po rubu nanijeti okolo naokolo traku širine ca. 6 cm, a na sredinu ploče 3 hrpe ljepila veličine dlana). Količinu nanešenog ljepila i visinu nanosa treba odgovarajuće prilagođavati prema tolerancijama podloge, tako da se postigne 40 %-tna lijepljena kontaktna površina. Neravnine do +/- 1 cm može se izjednačiti u sloju lijepljenja.

  Strojno lijepljenje
  Masu za lijepljenje koja pripada sustavu može se nanijeti primjenom strojne tehnike Capatect Maschinentechnik Opus I (+) na izolacijske ploče (po rubu nanijeti ljepilo okolo naokolo i u obliku slova "W" po sredini ploče, tako da se postigne 40 %-tna kontaktna površina) ili na podlogu. Nakon nanošenja na podlogu ljepilo treba pročešljati nazubljenom lopaticom. Veličina zubaca orijentira se prema neravninama podloge koje valja izjednačiti, tako da se minimalno postigne 40 %-tna kontaktna površina. Da bi se izbjeglo stvaranje "korice", smije se nanijeti samo onoliko ljepila, koliko se izolacijskih ploča može odmah nakon toga postaviti na lijepljenu površinu.

  Postavljanje
  Povezane izolacijske ploče koje se slažu odozdo prema gore lijepe se uz lagani udarni pritisak i zatim dobro natiskuju. U spojeve ploča ne smije se stavljati masa za lijepljenje. Pri oblaganju voditi računa o poštivanju horizontale i vertikale. Fuge <5 mm koje eventualno nastanu, ispuniti pjenom za ispunu Capatect- Füllschaum B1. Fuge >5 mm nisu dopuštene.

  Pričvršćivanje (tiplanje)
  Iznad gornjeg ruba terena potrebno je učvršćenje pričvrsnicama (tiplama). Učvršćivanje je u jednakoj mjeri dopušteno prema shemama u obliku slova "T" i "W", a mora se sastojati od najmanje 6, a najviše 12 pričvrsnica po m2. Za točan broj pričvrsnica uzeti u obzir odredbe norme ÖNORM B 6400 . Izolacijske ploče EPS-P od ekspandirane polistirolne pjene mogu se pričvrstiti u ravnini s površinom, a ploče od 8 cm debljine nadalje upušteno.

  Brušenje
  Prije armiranja se fasadu mora prebrusiti po čitavoj površini kako bi se izravnalo spojeve ploča. Prašinu nakon brušenja treba ukloniti.

  Armirni sloj
  Nanošenje armirnog sloja vrši se pomoću mase za armiranje koja pripada sustavu.

  Grundiranje
  Prije nanošenja strukturne žbuke potreban je temeljni premaz sredstvom Capatect Putzgrund.
  Izuzetak: armiranje sa Capatect CarbonSpachtel.

  Završna žbuka
  Nanošenje završne žbuke izvodi se, ovisno o strukturi, završnom žbukom koja pripada sustavu.
  Načelno vrijede i upute za primjenu Capatect izolacijskih kombiniranih sustava i pribora.

  Potrošnja

  1 m²/m²

  Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

  Tijekom postavljanja i u fazi sušenja ne smije temperatura okoline i podloge pasti ispod +5 °C

  Napomena

  Ne smije doći u dodir sa aromatskim otapalima.

  Odlaganje

  Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

  Služba za korisnike

  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr