Capatect PU-Montagekleber

Vodootporno 1-komponentno ljepilo na bazi poliuretana, gotovo pripremljeno za uporabu, koje brzo postiže prianjanje, ne sadrži otapala i stvrdnjava se na vlazi te posjeduje ekstremnu stabilnost i visok stupanj adhezivnosti.

Primjena

Za izradu nosive podloge i/ili za lijepljenje izolacijskih fasadnih ploča Capatect, specijalno na metalnim podlogama odnosno brtvenim folijama. 

Svojstva materijala

 • vodootporno
 • visok stupanj adhezivnosti
 • visok stupanj stabilnosti
 • tvrdoća po Shore A: DIN 53505 18-20
 • stupnjevanje lijepljenog spoja: D4
 • promjena volumena: maks. 10 %
 • prekidno istezanje prema DIN 52455-NWT-2-A1: 300 %
 • prekidno opterećenje prema DIN 52455-NWT-2-A1: 0,35 N/mm2
 • tolerancija prema premazu: da
 • termička postojanost (u stvrdnutom stanju): ): -40 °C do +120 °C

Pakiranje/Veličina pakiranja

300 ml kartuša

Nijanse

Svijetlo bež

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, 9 mjeseci.

Otpor toplinskoj deformaciji

dopuštena ukupna deformacija fuge: 25 %

Konzistentnost

pastozno

stvrdnjavanje

Vrijeme stvaranja korice (u normalnoj klimi 23/50): 5 – 10 min.

Dinamički modul elastičnosti

E-modul-100 prema DIN 52455-NWT-2-A1-100: 0,20 N/mm2 

Dopunski proizvod

Capatect Zahnspachtel für PU-Montagekleber
Sa ovom specijalnom plastičnom lopaticom sa ukošenim zupcima postiže se optimalna debljina sloja pri nanošenju ljepila Capatect PU-Montagekleber za lijepljenje fasadnih izolacijskih ploča Capatect, specijalno na metalnim podlogama odnosno brtvenim folijama. 

Synthesa Universalreiniger
Visoko koncentrirano i vrlo djelotvorno sredstvo za čišćenje namijenjeno za uklanjanje tvrdokornih naslaga, poput primjerice masnoća, ulja, dizel goriva i ostataka politure.
Preporučeni omjer mješanja ca. 1:60

Prikladne podloge

 • metal
 • lim
 • aluminijski lim
 • pocinčani lim
 • krovne i brtvene trake
 • elastomerne bitumenske trake
 • brtvene folije za prozore
 • brtvene trake za prozore
 • izolacijske ploče od EPS-a

Priprema podloge

Podloga mora biti ravna, suha, bez prašine i masnoća te ne smije sadržavati nečistoće i ostatke materijala koji potiču odvajanje. Specijalno se podloge od metala, lima i folije radi poboljšanja prianjanja moraju prije čišćenja dobro ohrapiviti brusnom tkaninom odnosno brusnim papirom. Prije nanošenja ljepila Capatect PU-Montagekleber podlogu temeljito očistiti (preporuka: Synthesa Universalreiniger).
Općenito je potreba izvršiti probno lijepljenje!

Probno lijepljenje:
Ljepilo Capatect PU-Montagekleber nanosi se nazubljenom lopaticom za poliuretansko montažno ljepilo (Zahnspachtel für PU-Montagekleber) na temeljito očišćenu podlogu (vidjeti „Priprema podloge") i još prije nego što se stvori korica dodatno se ohrapavi blanjalicom od stiropora (površina poput žbuke nanesene valjkom). Nakon jednodnevnog sušenja se na ovako pripremljenu podlogu nanosi se Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 uključujući staklenu mrežicu (min. 5 mm) i čuva od prebrzog isušivanja. Pri otkidanju staklene mrežice nakon min. 5 dana smije se samo mrežica otkinuti iz armirnog sloja.

Sistem nanošenja na površinu

Lijepljenje
Ljepilo Capatect PU-Montagekleber staviti na temeljito očišćenu podlogu (vidjeti "Priprema podloge") i razdijeliti po čitavoj površini nazubljenom lopaticom za PU-Montagekleber. Izolacijske ploče Capatect odmah utisnuti u svježe ljepilo, pomaknuti ih lijevo-desno i zatim pritisnuti. Kako bi se izbjeglo stvaranje korice, na ploču je potrebno staviti samo onu količinu ljepila, kojom se ista može odmah obložiti.

Podloga za nanošenje
Ljepilo Capatect PU-Montagekleber nanosi se nazubljenom lopaticom na temeljito očišćenu podlogu (vidjeti "Priprema podloge") i još prije stvaranja korice dodatno se ohrapaviti blanjalicom od stiropora (površina poput žbuke nanesene valjkom).

Nakon jednodnevnog sušenja može se na izolacijske ploče Capatect Fassadendämmplatten nanijeti ljepilo Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190, po mogućnosti po čitavoj površini nosive, na ovaj način pripremljene podloge  

Potrošnja

ca. 1 l/mm/m2
Stvarna potrošnja te nazubljena lopatica koju se primjenjuje (preporuka: Capatect Zahnspachtel für PU-Montagekleber) ravna se prema kakvoći podloge.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Nije dopušteno nanositi ljepilo pri temperaturama nižim od + 5 °C odnosno višim od + 40°C (temperatura građevinskog objekta, materijala i zraka).

Vrijeme sušenja

Stvrdnjavanje (u normalnoj klimi 23/50): 7-10 mm/dan

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Nadražuje oči, dišni sustav i kožu.
Može nadražiti dišni sustav.
Opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem.
Ne udisati pare/aerosol.
U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odjeću.
U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
Odložiti spremnik na za to predviđenom mjestu.
Skladištiti na dobro prozračenom mjestu.
Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.

Obratiti pažnju

Sadrži Difenilmetan-4,4'-diizocijanat

Odlaganje

Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

Ostali podaci

Šifra otpada; 55 907 (prema ÖNORM S 2100)
EWC/EAK: 08 04 09
Klasa ugroženosti voda: WGK 1, slabo zagađuje vodu
Sigurnosno-tehnički list dostupan je na internetskoj stranici www.caparol.hr
Namijenjeno samo za profesionalnu primjenu!

Služba za korisnike

Caparol d.o.o.
Sveta Nedelja, Obrtnička 15. 
tel: 01/3373-731
fax: 01/3373-733
mail: info@caparol.hr. 
Više informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije