Capatect IDS Mineraldämmplatte

Mineralna izolacijska ploča za sustave za unutarnju izolaciju

Primjena

Mineralna izolacijska ploča za Capatect IDSystem IDS Mineral.
Područje primjene WI / DI prema DIN 4108-10

Svojstva materijala

 • negoriva
 • difuzivno otvorena i kapilarno aktivna
 • preporučljiva zbog čisto mineralnih i građevno-bioloških svojstava
 • ne sadrži vlakna
 • postojanog oblika i otporna na pritisak

Nijanse

Bijela

Skladištenje

Čuvati na suhom mjestu, zaštićeno od vlage.

Tehnički podaci

 • Toplinska provodljivost: 0,042 W (mK) prema DIN EN 12667
 • Tlačna čvrstoća: ≥ 150 kPa prema DIN EN 826
 • Vlačna čvrstoća: ≥ 80 kPa prema DIN EN 1607
 • Reakcija na požar: A1, negoriva prema DIN EN 13501
 • Koeficijent otpora difuziji vodene pare: µ = 3/7 prema DIN EN 12086
 • Sirova gustoća: 85 – 110 kg/m³ prema DIN EN 1602

Dopunski proizvod

IDS Meistermörtel
IDS Armierungsgewebe
IDS Thermowinkel
IDS Mineral Laibungsdämmplatte
IDS Elektroquader
IDS Hanf-Filz Dämmstreifen

i ostali proizvodi koji su kompatibilni sa sustavima unutarnje izolacije, iz asortimana:
- Caparol dekorativne tehnike 
- Capatect fasadni sustavi
- Caparol boje i lakovi
- Histolith - proizvodi za zaštitu spomenika kulture

DimenzijeDebljina
(mm)
Dimenzije d x š
(mm)
(m2) na paleti
50580  x 38031,74
60580  x 38026,45
80580  x 38018,51
100580  x 38015,87
120580  x 38013,22
140580  x 38010,58
160580  x 3807,93
180580  x 3807,93
200580  x 3807,93
Napomena: IDS mineralne izolacijske ploče mogu se isporučivati samo na paleti!

Prikladne podloge

Mineralne podloge kod novogradnje, čvrste stare žbuke te nosivi silikatni stari premazi ili podloge.

Priprema podloge

Podloga mora biti čista, suha, nosiva i ne smije sadržavati tvari koje potiču odvajanje (npr. ulje od oplate) ni nečistoće. Sve izbočine od morta odstraniti. Oštećene stare premaze ili obloge te sve vrste površina/žbuka koje sadrže gips treba u cijelosti odstraniti, budući da su takve, na vlagu osjetljive podloge, neprikladne za unutarnje izolacijske sustave. Žbuku koja se odvojila od podloge treba obiti i zatim ožbukati mortom IDS Meistermörtel ili vapnenocementnom žbukom. Podlogu obraditi u skladu s horizontalom/vertikalom.

Upojne površine ili površine koje se brašnaju ili kredaju očistiti sve do čvrste tvari i grundirati sa Sylitol-Konzentrat 111.

Zidnu površinu koja se obrađuje zaštititi od uzlazne vlage, a potrebno je osigurati i zaštitu od pljuskova kiše u skladu s važećim zahtjevima, po potrebi i odgovarajućim metodama brtvljenja. IDS izolacijske ploče moraju biti zalijepljene po čitavoj podlozi.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Tijekom obrade i u fazi sušenja temperatura okoline i podloge ne smije pasti ispod +5 °C niti biti veća od +30 °C.
U vezi s tim, dodatne informacije moguće je pronaći u ATV DIN 18345 točka 3.1.3 – neprikladni klimatski uvjeti.

Postavljanje izolacijskih ploča

Na izolacijske ploče nanijeti ljepilo po cijeloj površini nazubljenom lopaticom (10-ka). Količinu sloja ljepila (visinu nanosa) prilagoditi ovisno o tolerancijama podloge, tako da se postigne da su ploče i podloga međusobno zalijepljene po čitavoj svojoj površini. Veće neravnine mogu se izjednačiti sa IDS Meistermörtel.
Izolacijske ploče postavljati u povezanom sustavu odozdo prema gore i uz lagani pritisak sa istodobnim pomicanjem lijevo-desno uroniti ca. 2 cm u masu.
U spojeve ploča ne smije dospjeti mort za lijepljenje. Pri polaganju treba voditi računa o horizontali i vertikali.
Izbjegavati nepravilnosti na spojevima ploča.
Ako izolacijske ploče treba dodatno brusiti, potrebno ih je nakon toga otprašiti i grundirati Sylitol- Konzentrat 111. 

Daljnje upute o stručnoj obradi možete pronaći u brošuri „Capatect sustavi za unutarnju izolaciju" na www.caparol.de/innendaemmung

Odlaganje

Nastanak otpada sprječavati brižljivim rezanjem i daljnjom obradom. Male ostatke materijala koji usprkos tomu nastanu može se zbrinuti na odlagališta razreda I prema propisima EAK 170101 (beton) ili EAK 170704 (miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata).

Odobrenje

ETA-05/0179

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije