Capatect IDS Mineraldämmplatte

Mineralna izolacijska ploča za sustave za unutarnju izolaciju

Primjena

Mineralna izolacijska ploča za Capatect IDSystem IDS Mineral.
Područje primjene WI / DI prema DIN 4108-10

Svojstva materijala

 • negoriva
 • difuzivno otvorena i kapilarno aktivna
 • preporučljiva zbog čisto mineralnih i građevno-bioloških svojstava
 • ne sadrži vlakna
 • postojanog oblika i otporna na pritisak

Nijanse

Bijela

Skladištenje

Čuvati na suhom mjestu, zaštićeno od vlage.

Tehnički podaci

 • Toplinska provodljivost: 0,042 W (mK) prema DIN EN 12667
 • Tlačna čvrstoća: ≥ 150 kPa prema DIN EN 826
 • Vlačna čvrstoća: ≥ 80 kPa prema DIN EN 1607
 • Reakcija na požar: A1, negoriva prema DIN EN 13501
 • Koeficijent otpora difuziji vodene pare: µ = 3/7 prema DIN EN 12086
 • Sirova gustoća: 85 – 110 kg/m³ prema DIN EN 1602

Dopunski proizvod

IDS Meistermörtel
IDS Armierungsgewebe
IDS Thermowinkel
IDS Mineral Laibungsdämmplatte
IDS Elektroquader
IDS Hanf-Filz Dämmstreifen

i ostali proizvodi koji su kompatibilni sa sustavima unutarnje izolacije, iz asortimana:
- Caparol dekorativne tehnike 
- Capatect fasadni sustavi
- Caparol boje i lakovi
- Histolith - proizvodi za zaštitu spomenika kulture

Prikladne podloge

Mineralne podloge kod novogradnje, čvrste stare žbuke te nosivi silikatni stari premazi ili podloge.

Priprema podloge

Podloga mora biti čista, suha, nosiva i ne smije sadržavati tvari koje potiču odvajanje (npr. ulje od oplate) ni nečistoće. Sve izbočine od morta odstraniti. Oštećene stare premaze ili obloge te sve vrste površina/žbuka koje sadrže gips treba u cijelosti odstraniti, budući da su takve, na vlagu osjetljive podloge, neprikladne za unutarnje izolacijske sustave. Žbuku koja se odvojila od podloge treba obiti i zatim ožbukati mortom IDS Meistermörtel ili vapnenocementnom žbukom. Podlogu obraditi u skladu s horizontalom/vertikalom.

Upojne površine ili površine koje se brašnaju ili kredaju očistiti sve do čvrste tvari i grundirati sa Sylitol-Konzentrat 111.

Zidnu površinu koja se obrađuje zaštititi od uzlazne vlage, a potrebno je osigurati i zaštitu od pljuskova kiše u skladu s važećim zahtjevima, po potrebi i odgovarajućim metodama brtvljenja. IDS izolacijske ploče moraju biti zalijepljene po čitavoj podlozi.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Tijekom obrade i u fazi sušenja temperatura okoline i podloge ne smije pasti ispod +5 °C niti biti veća od +30 °C.
U vezi s tim, dodatne informacije moguće je pronaći u ATV DIN 18345 točka 3.1.3 – neprikladni klimatski uvjeti.

Postavljanje izolacijskih ploča

Na izolacijske ploče nanijeti ljepilo po cijeloj površini nazubljenom lopaticom (10-ka). Količinu sloja ljepila (visinu nanosa) prilagoditi ovisno o tolerancijama podloge, tako da se postigne da su ploče i podloga međusobno zalijepljene po čitavoj svojoj površini. Veće neravnine mogu se izjednačiti sa IDS Meistermörtel.
Izolacijske ploče postavljati u povezanom sustavu odozdo prema gore i uz lagani pritisak sa istodobnim pomicanjem lijevo-desno uroniti ca. 2 cm u masu.
U spojeve ploča ne smije dospjeti mort za lijepljenje. Pri polaganju treba voditi računa o horizontali i vertikali.
Izbjegavati nepravilnosti na spojevima ploča.
Ako izolacijske ploče treba dodatno brusiti, potrebno ih je nakon toga otprašiti i grundirati Sylitol- Konzentrat 111. 

Daljnje upute o stručnoj obradi možete pronaći u brošuri „Capatect sustavi za unutarnju izolaciju" na www.caparol.de/innendaemmung

Odlaganje

Nastanak otpada sprječavati brižljivim rezanjem i daljnjom obradom. Male ostatke materijala koji usprkos tomu nastanu može se zbrinuti na odlagališta razreda I prema propisima EAK 170101 (beton) ili EAK 170704 (miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata).

Odobrenje

ETA-05/0179

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15 tel: 01/3373-731 fax: 01/3373-733 mail: info@caparol.hr Više informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije